Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  776/V

Business name: 
JEDNOTA spotrebné družstvo Trebišov
  (from: 01/13/1954 until: 06/30/2004)
Registered seat: 
Trebišov
  (from: 01/13/1954 until: 06/30/2004)
Identification number (IČO): 
00 169 145
  (from: 01/13/1954)
Date of entry: 
01/13/1954
  (from: 01/13/1954)
Date of deletion: 
07/01/2004
  (from: 07/01/2004)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím súdu
  (from: 07/01/2004)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/13/1954)
Registered capital: 
156 000 000 Sk
  (from: 01/26/1993 until: 06/30/2004)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Dr vo vložke čslo 776/V pri: Obchodné meno: JEDNOTA spotrebné družstvo Trebišov Sídlo: Kukučínova 184/1, Trebišov IČO: 00 169 145 ako aj všetkých ďalších skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 1K 191/96-210 zo dňa 14.3.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.5.2003 o zrušení konkurzu v súlade s ust. § 68 ods. 4 zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle § 200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom. Deň výmazu: 1.7.2004.
  (from: 07/01/2004)
Date of updating data in databases:  12/05/2023
Date of extract :  12/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person