Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19419/P

Business name: 
Lomnická teplárenská, s.r.o.
  (from: 11/01/2008)
Registered seat: 
Tatranská 697/148
Veľká Lomnica 059 52
  (from: 09/18/2007)
Identification number (IČO): 
31 682 928
  (from: 12/22/1993)
Date of entry: 
12/22/1993
  (from: 12/22/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/22/1993)
Objects of the company: 
kúpa tovaru a účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 12/24/2008)
sprostredkovateľká činnosť v oblasti služieb
  (from: 12/24/2008)
obstarávanie služieb spojených so správou nebytového a bytového fondu
  (from: 12/24/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/24/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/24/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 12/24/2008)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 12/24/2008)
montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
  (from: 12/24/2008)
projektovanie a konštruovanie elektických zariadení
  (from: 12/24/2008)
výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 1,165 MW, z toho obnoviteľné zdroje 1,165 MW
  (from: 04/21/2010)
rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 2,551 MW
  (from: 04/21/2010)
Partners: 
Asset Inter, s.r.o. IČO: 31 731 163
Tatranská 754
Veľká Lomnica 059 52
Slovak Republic
  (from: 10/06/2022)
GOLF INTERNATIONAL, s.r.o. IČO: 36 454 761
Tatranská 754
Veľká Lomnica 059 52
Slovak Republic
  (from: 10/06/2022)
TRUSSAL, s. r. o. IČO: 48 336 289
J. Jánošku 3
Liptovský Mikuláš 031 01
Slovak Republic
  (from: 10/06/2022)
Contribution of each member: 
GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.
Amount of investment: 46 273 EUR Paid up: 46 273 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu, ktorá je prílohou Smlouvy o úvěru č. 161000089, bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločnosti GOLF INTERNATIONAL, s.r.o. v prospech Fio banky a.s., IČ: 61858374, sídlom V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 10/06/2022)
Asset Inter, s.r.o.
Amount of investment: 21 774 EUR Paid up: 21 774 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu, ktorá je prílohou Smlouvy o úvěru č. 161000089, bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločnosti Clasion spol. s r. o. v prospech Fio banky a.s., IČ: 61858374, sídlom V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 10/06/2022)
TRUSSAL, s. r. o.
Amount of investment: 68 049 EUR Paid up: 68 049 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu, ktorá je prílohou Smlouvy o úvěru č. 161000089, bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločnosti TRUSSAL, s.r.o. v prospech Fio banky a.s., IČ: 61858374, sídlom V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Na základe uznesenia Okresného súdu Liptovský Mikuláš zo dňa 13.09.2021, sp. zn. 4C/23/2021 bolo nariadené zabezpečovacie opatrenie zriadením záložného práva na obchodný podiel žalovaného v obchodnej spoločnosti: Lomnická teplárenská, s.r.o., so sídlom Tatranská 697/148, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 31 682 928, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu do základného imania tejto spoločnosti vo výške 68.049,- Eur, a to v prospech žalobcu: Get Finance s.r.o., so sídlom Slovenskej armády 2183/54, Nemšová, IČO: 36 303 496 za účelom zabezpečenia pohľadávky žalobcu vo výške 200.000,- Eur s príslušenstvom, ktorá je uplatnená v konaní pred Okresným súdom Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 4C/23/2021. Záložné právo sa zriaďuje vydaním uznesenia o zabezpečovacom opatrení. Záložné právo vzniká zápisom do obchodného registra.
  (from: 10/06/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/18/2007)
Ing. Jiří Hruška
Tatranská 217/112
Veľká Lomnica 059 52
From: 12/20/2018
  (from: 01/26/2019)
Ing. Peter Múdry
153
Dvorníky 920 56
From: 01/17/2017
  (from: 02/03/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí každý svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/18/2007)
Capital: 
136 096 EUR Paid up: 136 096 EUR
  (from: 04/21/2010)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.12.1993 podľa zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 3998
  (from: 12/22/1993)
Dodatok č.1 spoločenskej zmluvy zo dňa 26.10. 1994. Stary spis: S.r.o. 3998
  (from: 12/09/1994)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.5.1995. Stary spis: S.r.o. 3998
  (from: 02/05/1996)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.9.1996. Stary spis: S.r.o. 3998
  (from: 12/18/1996)
Dodatok zo dňa 13.7.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z. Zahraničný kapitál: 87 % - Rakúsko
  (from: 12/10/1999)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person