Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19419/P

Business name: 
Lomnická teplárenská, s.r.o.
  (from: 11/01/2008)
BABETTE, spol. s r.o.
  (from: 12/22/1993 until: 10/31/2008)
Registered seat: 
Tatranská 697/148
Veľká Lomnica 059 52
  (from: 09/18/2007)
Ružová 10
Levoča 054 01
  (from: 12/22/1993 until: 09/17/2007)
Identification number (IČO): 
31 682 928
  (from: 12/22/1993)
Date of entry: 
12/22/1993
  (from: 12/22/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/22/1993)
Objects of the company: 
kúpa tovaru a účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 12/24/2008)
sprostredkovateľká činnosť v oblasti služieb
  (from: 12/24/2008)
obstarávanie služieb spojených so správou nebytového a bytového fondu
  (from: 12/24/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/24/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/24/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 12/24/2008)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 12/24/2008)
montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
  (from: 12/24/2008)
projektovanie a konštruovanie elektických zariadení
  (from: 12/24/2008)
výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 1,165 MW, z toho obnoviteľné zdroje 1,165 MW
  (from: 04/21/2010)
rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 2,551 MW
  (from: 04/21/2010)
nákup a ambulantný predaj potravín, obuvi, textilu, drigérie, kozmetiky, kožušníckych výrobkov, poľovníckych trofejí, elektroniky, elektrotovaru, kobercov, bižutérie, hračiek, koženej galantérie, klenot, ovocia zeleniny, áut, strojových zariadení
  (from: 12/22/1993 until: 12/23/2008)
Partners: 
Asset Inter, s.r.o. IČO: 31 731 163
Tatranská 754
Veľká Lomnica 059 52
Slovak Republic
  (from: 10/06/2022)
GOLF INTERNATIONAL, s.r.o. IČO: 36 454 761
Tatranská 754
Veľká Lomnica 059 52
Slovak Republic
  (from: 10/06/2022)
TRUSSAL, s. r. o. IČO: 48 336 289
J. Jánošku 3
Liptovský Mikuláš 031 01
Slovak Republic
  (from: 10/06/2022)
TRUSSAL, s.r.o.
J. Jánošku 3
Liptovský Mikuláš 031 01
Slovak Republic
  (from: 01/20/2017 until: 10/05/2022)
Clasion spol. s r.o.
Tatranská 697/148
Veľká Lomnica 059 52
Slovak Republic
  (from: 05/22/2014 until: 10/05/2022)
GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.
Tatranská 754
Veľká Lomnica 059 52
Slovak Republic
  (from: 11/01/2008 until: 10/05/2022)
PROCOM MT, s.r.o.
Trnavská cesta 82
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 02/07/2014 until: 01/19/2017)
GOLF REALITY, s.r.o.
Tatranská 697/148
Veľká Lomnica 059 52
Slovak Republic
  (from: 06/05/2007 until: 06/17/2008)
JUDr. Ivona Bestvinová
Golfová 1127/153
Veľká Lomnica 059 52
Slovak Republic
  (from: 06/18/2008 until: 01/03/2014)
JUDr. Milan Čič
Lipová 1691/57
Dunajská Lužná-Jánošíková 900 42
Slovak Republic
  (from: 01/04/2014 until: 01/19/2017)
Rozália Chalupecká
Ružová 10
Levoča
Slovak Republic
  (from: 12/09/1994 until: 12/09/1999)
Rozália Chalupecká
Ružová 10
Levoča
Slovak Republic
  (from: 12/22/1993 until: 12/08/1994)
Ing. Viliam Kupec
Kapitulská 460/18
Trnava 917 01
Slovak Republic
  (from: 01/04/2014 until: 01/19/2017)
Adriana Wielandová
Mnoheľova 19
Poprad 058 01
Slovak Republic
  (from: 12/16/2005 until: 09/17/2007)
Anna Wielandová
Mnoheľova 19
Poprad 058 01
Slovak Republic
  (from: 12/16/2005 until: 06/04/2007)
Adriana Wielandová
Mnoheľova 19
Poprad
Slovak Republic
  (from: 12/10/1999 until: 12/15/2005)
Anna Wielandová
Mnoheľova 19
Poprad
Slovak Republic
  (from: 12/10/1999 until: 12/15/2005)
Adriana Wielandová
Mnoheľova 19
Poprad
Slovak Republic
  (from: 12/22/1993 until: 12/09/1999)
Alica Wielandová
Mnoheľova 19
Poprad
Slovak Republic
  (from: 12/22/1993 until: 12/09/1999)
Anna Wielandová
Mnoheľova 19
Poprad
Slovak Republic
  (from: 12/22/1993 until: 12/09/1999)
Dr.phil. Alois Mosser
Hetzendorfer str. 97/III/1
Wien A-1120
Rakúska republika
  (from: 12/16/2005 until: 06/04/2007)
Dr. phil. Eva Mosser
Hetzendorfer str. 97/III/1
Wien A-1120
Rakúska republika
  (from: 12/16/2005 until: 06/04/2007)
Dr.phil. Alois Mosser
Hetzendorfer str. 97/III/1
Wien
Rakúska republika
  (from: 12/10/1999 until: 12/15/2005)
Dr. phil. Eva Mosser
Hetzendorfer str. 97/III/1
Wien
Rakúska republika
  (from: 12/10/1999 until: 12/15/2005)
Dr.phil. Alois Mosser
Hetzendorfer str. 97/III/1
Wien
Rakúska republika
  (from: 12/18/1996 until: 12/09/1999)
Dr. Eva Mosser
Hetzendorfer str. 97/III/1
Wien
Rakúska republika
  (from: 12/18/1996 until: 12/09/1999)
Dr.phil. Alois Mosser
Hetzendorfer str. 97/III/1
Wien
Rakúska republika
  (from: 02/05/1996 until: 12/17/1996)
Dr. Eva Mosser
Hetzendorfer str. 97/III/1
Wien
Rakúska republika
  (from: 02/05/1996 until: 12/17/1996)
Dr.phil. Alois Mosser
Hetzendorfer str. 97/III/1
Wien
Rakúska republika
  (from: 12/09/1994 until: 02/04/1996)
Dr. Eva Mosser
Hetzendorfer str. 97/III/1
Wien
Rakúska republika
  (from: 12/09/1994 until: 02/04/1996)
Dr.phil. Alois Mosser
Hetzendorfer str. 97/III/1
Wien
Rakúska republika
  (from: 12/22/1993 until: 12/08/1994)
Contribution of each member: 
GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.
  (from: 12/30/2016 until: 10/05/2022)
GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.
Amount of investment: 46 273 EUR Paid up: 46 273 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu, ktorá je prílohou Smlouvy o úvěru č. 161000089, bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločnosti GOLF INTERNATIONAL, s.r.o. v prospech Fio banky a.s., IČ: 61858374, sídlom V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 10/06/2022)
Clasion spol. s r.o.
  (from: 11/21/2019 until: 10/05/2022)
Asset Inter, s.r.o.
Amount of investment: 21 774 EUR Paid up: 21 774 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu, ktorá je prílohou Smlouvy o úvěru č. 161000089, bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločnosti Clasion spol. s r. o. v prospech Fio banky a.s., IČ: 61858374, sídlom V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 10/06/2022)
TRUSSAL, s.r.o.
  (from: 11/05/2021 until: 10/05/2022)
TRUSSAL, s. r. o.
Amount of investment: 68 049 EUR Paid up: 68 049 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu, ktorá je prílohou Smlouvy o úvěru č. 161000089, bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločnosti TRUSSAL, s.r.o. v prospech Fio banky a.s., IČ: 61858374, sídlom V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Na základe uznesenia Okresného súdu Liptovský Mikuláš zo dňa 13.09.2021, sp. zn. 4C/23/2021 bolo nariadené zabezpečovacie opatrenie zriadením záložného práva na obchodný podiel žalovaného v obchodnej spoločnosti: Lomnická teplárenská, s.r.o., so sídlom Tatranská 697/148, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 31 682 928, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu do základného imania tejto spoločnosti vo výške 68.049,- Eur, a to v prospech žalobcu: Get Finance s.r.o., so sídlom Slovenskej armády 2183/54, Nemšová, IČO: 36 303 496 za účelom zabezpečenia pohľadávky žalobcu vo výške 200.000,- Eur s príslušenstvom, ktorá je uplatnená v konaní pred Okresným súdom Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 4C/23/2021. Záložné právo sa zriaďuje vydaním uznesenia o zabezpečovacom opatrení. Záložné právo vzniká zápisom do obchodného registra.
  (from: 10/06/2022)
Anna Wielandová
Amount of investment: 166 000 Sk Paid up: 166 000 Sk
  (from: 12/22/1993 until: 12/09/1999)
Adriana Wielandová
Amount of investment: 166 000 Sk Paid up: 166 000 Sk
  (from: 12/22/1993 until: 12/09/1999)
Alica Wielandová
Amount of investment: 166 000 Sk Paid up: 166 000 Sk
  (from: 12/22/1993 until: 12/09/1999)
Rozália Chalupecká
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 12/22/1993 until: 12/08/1994)
Dr.phil. Alois Mosser
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 12/22/1993 until: 12/08/1994)
Rozália Chalupecká
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/09/1994 until: 12/09/1999)
Dr.phil. Alois Mosser
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/09/1994 until: 02/04/1996)
Dr. Eva Mosser
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 12/09/1994 until: 02/04/1996)
Dr.phil. Alois Mosser
Amount of investment: 1 051 000 Sk Paid up: 1 051 000 Sk
  (from: 02/05/1996 until: 12/17/1996)
Dr. Eva Mosser
Amount of investment: 1 031 000 Sk Paid up: 1 031 000 Sk
  (from: 02/05/1996 until: 12/17/1996)
Dr.phil. Alois Mosser
Amount of investment: 1 801 000 Sk Paid up: 1 801 000 Sk
  (from: 12/18/1996 until: 12/09/1999)
Dr. Eva Mosser
Amount of investment: 1 781 000 Sk Paid up: 1 781 000 Sk
  (from: 12/18/1996 until: 12/09/1999)
Anna Wielandová
  (from: 12/10/1999 until: 12/15/2005)
Anna Wielandová
Amount of investment: 249 000 Sk Paid up: 249 000 Sk
  (from: 12/16/2005 until: 06/04/2007)
Adriana Wielandová
  (from: 12/10/1999 until: 12/15/2005)
Adriana Wielandová
Amount of investment: 249 000 Sk Paid up: 249 000 Sk
  (from: 12/16/2005 until: 09/17/2007)
Dr.phil. Alois Mosser
  (from: 12/10/1999 until: 12/15/2005)
Dr.phil. Alois Mosser
Amount of investment: 1 811 000 Sk Paid up: 1 811 000 Sk
  (from: 12/16/2005 until: 06/04/2007)
Dr. phil. Eva Mosser
  (from: 12/10/1999 until: 12/15/2005)
Dr. phil. Eva Mosser
Amount of investment: 1 791 000 Sk Paid up: 1 791 000 Sk
  (from: 12/16/2005 until: 06/04/2007)
GOLF REALITY, s.r.o.
Amount of investment: 3 851 000 Sk Paid up: 3 851 000 Sk
  (from: 06/05/2007 until: 09/17/2007)
GOLF REALITY, s.r.o.
Amount of investment: 4 100 000 Sk Paid up: 4 100 000 Sk
  (from: 09/18/2007 until: 06/17/2008)
JUDr. Ivona Bestvinová
Amount of investment: 4 100 000 Sk Paid up: 4 100 000 Sk
  (from: 06/18/2008 until: 10/31/2008)
JUDr. Ivona Bestvinová
Amount of investment: 2 009 000 Sk Paid up: 2 009 000 Sk
  (from: 11/01/2008 until: 12/23/2008)
GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.
Amount of investment: 2 091 000 Sk Paid up: 2 091 000 Sk
  (from: 11/01/2008 until: 12/23/2008)
JUDr. Ivona Bestvinová
Amount of investment: 3 079 100 Sk Paid up: 3 079 100 Sk
  (from: 12/24/2008 until: 04/20/2010)
GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.
Amount of investment: 1 020 900 Sk Paid up: 1 020 900 Sk
  (from: 12/24/2008 until: 04/20/2010)
JUDr. Ivona Bestvinová
Amount of investment: 102 208 EUR Paid up: 102 208 EUR
  (from: 04/21/2010 until: 01/03/2014)
GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.
Amount of investment: 33 888 EUR Paid up: 33 888 EUR
  (from: 04/21/2010 until: 01/03/2014)
GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.
Amount of investment: 114 320 EUR Paid up: 114 320 EUR
  (from: 01/04/2014 until: 02/06/2014)
Ing. Viliam Kupec
Amount of investment: 14 971 EUR Paid up: 14 971 EUR
  (from: 01/04/2014 until: 05/21/2014)
JUDr. Milan Čič
Amount of investment: 6 805 EUR Paid up: 6 805 EUR
  (from: 01/04/2014 until: 05/21/2014)
GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.
Amount of investment: 107 515 EUR Paid up: 107 515 EUR
  (from: 02/07/2014 until: 05/21/2014)
PROCOM MT, s.r.o.
Amount of investment: 6 805 EUR Paid up: 6 805 EUR
  (from: 02/07/2014 until: 01/19/2017)
Ing. Viliam Kupec
Amount of investment: 46 273 EUR Paid up: 46 273 EUR
  (from: 05/22/2014 until: 01/19/2017)
JUDr. Milan Čič
Amount of investment: 13 610 EUR Paid up: 13 610 EUR
  (from: 05/22/2014 until: 01/19/2017)
GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.
Amount of investment: 46 273 EUR Paid up: 46 273 EUR
  (from: 05/22/2014 until: 08/05/2014)
Clasion spol. s r.o.
Amount of investment: 23 135 EUR Paid up: 23 135 EUR
  (from: 05/22/2014 until: 08/05/2014)
GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.
Amount of investment: 46 273 EUR Paid up: 46 273 EUR
Lien: Zriadenie záložného práva na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21, Praha 1, ČR, IČ: 61858374.
  (from: 08/06/2014 until: 09/03/2015)
Clasion spol. s r.o.
Amount of investment: 23 135 EUR Paid up: 23 135 EUR
Lien: Zriadenie záložného práva na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21, Praha 1, ČR, IČ: 61858374.
  (from: 08/06/2014 until: 09/03/2015)
GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.
Amount of investment: 46 273 EUR Paid up: 46 273 EUR
  (from: 09/04/2015 until: 12/29/2016)
Clasion spol. s r.o.
Amount of investment: 23 135 EUR Paid up: 23 135 EUR
  (from: 09/04/2015 until: 12/29/2016)
Clasion spol. s r.o.
Amount of investment: 23 135 EUR Paid up: 23 135 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu, ktorá je prílohou Smlouvy o úvěru č. 161000089, bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločnosti Clasion spol. s r. o. v prospech Fio banky a.s., IČ: 61858374, sídlom V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 12/30/2016 until: 11/20/2019)
TRUSSAL, s.r.o.
Amount of investment: 66 688 EUR Paid up: 66 688 EUR
  (from: 01/20/2017 until: 03/29/2017)
TRUSSAL, s.r.o.
Amount of investment: 66 688 EUR Paid up: 66 688 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu, ktorá je prílohou Smlouvy o úvěru č. 161000089, bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločnosti TRUSSAL, s.r.o. v prospech Fio banky a.s., IČ: 61858374, sídlom V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 03/30/2017 until: 11/20/2019)
TRUSSAL, s.r.o.
Amount of investment: 68 049 EUR Paid up: 68 049 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu, ktorá je prílohou Smlouvy o úvěru č. 161000089, bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločnosti TRUSSAL, s.r.o. v prospech Fio banky a.s., IČ: 61858374, sídlom V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 11/21/2019 until: 11/04/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/18/2007)
Individual managing director
  (from: 12/22/1993 until: 09/17/2007)
Ing. Jiří Hruška
Tatranská 217/112
Veľká Lomnica 059 52
From: 12/20/2018
  (from: 01/26/2019)
Ing. Peter Múdry
153
Dvorníky 920 56
From: 01/17/2017
  (from: 02/03/2017)
Tatiana Čičová
Lipová 57
Dunajská Lužná 900 42
From: 09/17/2014
  (from: 11/08/2014 until: 02/02/2017)
Tatiana Čičová
Lipová 57
Dunajská Lužná 900 42
From: 09/17/2014 Until: 01/17/2017
  (from: 02/03/2017 until: 02/02/2017)
Karol Fuhrmann
Priekopa 36
Kežmarok 060 01
From: 05/28/2007
  (from: 06/05/2007 until: 11/07/2014)
Karol Fuhrmann
Priekopa 36
Kežmarok 060 01
From: 05/28/2007 Until: 10/07/2014
  (from: 11/08/2014 until: 11/07/2014)
Rozália Chalupecká
Ružova 10
Levoča
  (from: 12/10/1999 until: 12/15/2005)
Rozália Chalupecká
Ružova 10
Levoča 054 01
From: 12/22/1993
  (from: 12/16/2005 until: 06/04/2007)
Rozália Chalupecká
Ružova 10
Levoča 054 01
From: 12/22/1993 Until: 05/28/2007
  (from: 06/05/2007 until: 06/04/2007)
Rozália Chalupecká
Ružová 10
Levoča
  (from: 12/22/1993 until: 12/09/1999)
Ing. Pavol Liptaj
Starý Smokovec, Tatranská Polianka 22
Vysoké Tatry 062 01
From: 09/18/2007
  (from: 09/18/2007 until: 01/25/2019)
Ing. Pavol Liptaj
Starý Smokovec, Tatranská Polianka 22
Vysoké Tatry 062 01
From: 09/18/2007 Until: 12/20/2018
  (from: 01/26/2019 until: 01/25/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí každý svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/18/2007)
Spoločnosť zastupuje konateľ a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/05/2007 until: 09/17/2007)
Spoločnosť zastupuje a za túto podpisuje konateľka a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/22/1993 until: 06/04/2007)
Capital: 
136 096 EUR Paid up: 136 096 EUR
  (from: 04/21/2010)
4 100 000 Sk Paid up: 4 100 000 Sk
  (from: 12/16/2005 until: 04/20/2010)
2 600 000 Sk
  (from: 02/05/1996 until: 12/17/1996)
1 538 000 Sk
  (from: 12/09/1994 until: 02/04/1996)
538 000 Sk
  (from: 12/22/1993 until: 12/08/1994)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.12.1993 podľa zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 3998
  (from: 12/22/1993)
Dodatok č.1 spoločenskej zmluvy zo dňa 26.10. 1994. Stary spis: S.r.o. 3998
  (from: 12/09/1994)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.5.1995. Stary spis: S.r.o. 3998
  (from: 02/05/1996)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.9.1996. Stary spis: S.r.o. 3998
  (from: 12/18/1996)
Dodatok zo dňa 13.7.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z. Zahraničný kapitál: 87 % - Rakúsko
  (from: 12/10/1999)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person