Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14599/P

Business name: 
RoTTeL, s.r.o. v konkurze
  (from: 05/08/2012)
Registered seat: 
Petrovanská 34
Prešov 080 01
  (from: 01/26/2007)
Identification number (IČO): 
36 490 270
  (from: 01/16/2004)
Date of entry: 
01/16/2004
  (from: 01/16/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/16/2004)
Objects of the company: 
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 01/16/2004)
sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu živnosti voľnej
  (from: 01/16/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho , inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby
  (from: 01/16/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho, technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia, tepelné zariadenia, plynové zariadenia, výrobné technologické zariadenia
  (from: 01/16/2004)
projektovanie elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 01/16/2004)
vykonávanie odborných činností vo výstavbe - projektovanie v kategóriach: technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia elektrotechnické zariadenia inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia líniové vedenie a rozvody
  (from: 01/16/2004)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 04/27/2004)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 04/27/2004)
marketing a management
  (from: 04/27/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/27/2004)
činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
  (from: 04/27/2004)
fotografické služby
  (from: 04/27/2004)
zhotovovanie videozáznamov
  (from: 04/27/2004)
kancelárske a sekretárske služby kopírovacie služby
  (from: 04/27/2004)
rozmnožovanie náhradných nosičov záznamu zvuku a obrazu
  (from: 04/27/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 04/27/2004)
poskytovanie internetových služieb
  (from: 04/27/2004)
tvorba www stránok
  (from: 04/27/2004)
organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí, kurzov, seminárov a školení
  (from: 04/27/2004)
prenájom nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom)
  (from: 04/27/2004)
prenájom strojov a technických zariadení, motorových vozidiel, potrieb pre domácnosť
  (from: 04/27/2004)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 04/27/2004)
cestná nákladná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 04/27/2004)
práce vykonávané strojnými mechanizmami
  (from: 04/27/2004)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 04/27/2004)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe, zváračské práce
  (from: 04/27/2004)
výroba drobných kovových obalov
  (from: 04/27/2004)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 04/27/2004)
prípravné práce pre stavbu, zemné práce a demolácie
  (from: 04/27/2004)
omietkárske práce
  (from: 04/27/2004)
obkladačské a podlahárske práce
  (from: 04/27/2004)
montáž sadrokartónu
  (from: 04/27/2004)
montáž bezpečnostných dverí (jedno až dvojbodové)
  (from: 04/27/2004)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie požiarnej techniky (hasiace prístroje, EPS, stabilné a polostabilné hasiace zariadenia)
  (from: 04/27/2004)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/27/2004)
prednášková činnosť v rozsahu živnosti voľnej
  (from: 04/27/2004)
počítačová grafika, kresličské a grafické práce na počítači
  (from: 04/27/2004)
inžinierska činnosť v stavebníctve (okrem vybraných činností vo výstavbe), strojárstve, elektrotechnike, baníctve
  (from: 04/27/2004)
vypracovanie štúdií regionálneho rozvoja vypracovanie rozvojových projektov rozpočtové práce
  (from: 04/27/2004)
činnosť stavbyvedúceho pozemné stavby
  (from: 04/27/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/27/2004)
činnosť stavebného dozora pozemné stavby inžinierske stavby - dopravné stavby (zariadenia dopravných stavieb a systémov), potrubné a iné líniové stavby
  (from: 04/27/2004)
činnosť stavbyvedúceho inžinierske stavby - dopravné stavby, mosty
  (from: 04/27/2004)
špecialista požiarnej ochrany
  (from: 04/27/2004)
projektovanie inžinierskych stavieb - cesty a letiská
  (from: 04/27/2004)
statika stavieb
  (from: 04/27/2004)
stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb
  (from: 04/27/2004)
montáž, oprava, údržba. odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu; B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu; E1.1 - zariadenia s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov a obmedzením napätia do 52 kV; E3 - bleskozvody
  (from: 08/31/2004)
projektovanie elektrických zariadení v rozsahu: - objekty bez zabezpečenia výbuchu - objekty s nebezpečenstvom výbuchu - zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (from: 03/12/2005)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/12/2005)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 03/12/2005)
Partners: 
Stanislav Čorej
Makarenkova 98
Ľubotice 080 06
Slovak Republic
  (from: 04/27/2004)
Contribution of each member: 
Stanislav Čorej
Amount of investment: 34 000 EUR Paid up: 34 000 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 15. decembra 2010 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel Ing. Stanislava Čoreja v prospech záložných veriteľov Ing. Petra Jochmanna, Topásová 5, 040 11 Košice a Pavla Pancuráka, Smreková 11, Prešov 080 01. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 02/17/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/27/2004)
Ing Stanislav Čorej
Makarenkova 98
Ľubotice 080 06
From: 02/20/2004
  (from: 06/21/2017)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/27/2004)
Capital: 
34 000 EUR Paid up: 34 000 EUR
  (from: 04/07/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/09/2011
  (from: 05/08/2012)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Lenka Gregová
Slánska 20A
Prešov 080 01
  (from: 05/08/2012)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 3/2004, Nz 227/2004 zo dňa 5.1.2004, spísanou JUDr. Mariánom Petrom, notárom v Prešove, podľa zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 01/16/2004)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person