Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  20865/V

Business name: 
BLUE SKY MINING s.r.o.
  (from: 04/25/2008)
KAMKOL, s.r.o.
  (from: 12/14/2007 until: 04/24/2008)
Registered seat: 
Čaňa 1464
Čaňa 044 14
  (from: 05/20/2023)
Werferova 3
Košice 040 11
  (from: 03/25/2017 until: 05/19/2023)
Pražská 2
Košice 040 11
  (from: 12/14/2007 until: 03/24/2017)
Identification number (IČO): 
43 877 729
  (from: 12/14/2007)
Date of entry: 
12/14/2007
  (from: 12/14/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/14/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/14/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/14/2007)
neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča
  (from: 12/14/2007)
personálne poradenstvo v oblasti využívania ľudských zdrojov
  (from: 12/14/2007)
manažment
  (from: 12/14/2007)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 12/14/2007)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/14/2007)
podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/14/2007)
finančný leasing
  (from: 12/14/2007)
neverejné skladovanie
  (from: 12/14/2007)
baliace činnosti
  (from: 12/14/2007)
prieskum trhu
  (from: 12/14/2007)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/14/2007)
maliarske a natieračské práce
  (from: 12/14/2007)
montáž priečok a závesných podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov
  (from: 12/14/2007)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 12/14/2007)
sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/14/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 12/14/2007)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/14/2007)
správa bytového a nebytového fondu
  (from: 12/14/2007)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 12/14/2007)
demolácie, búracie práce, príprava staveniska a terénne úpravy
  (from: 12/14/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/14/2007)
nákladná cestná doprava s vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 12/14/2007)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov s výnimkou ložiskového geologického prieskumu
  (from: 06/06/2009)
Partners: 
TAMIX-SK s. r. o. IČO: 55 133 525
Čaňa 1464
Čaňa 044 14
Slovak Republic
  (from: 03/22/2023)
VELGENI, s.r.o. IČO: 48 157 953
Boženy Němcovej 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Slovak Republic
  (from: 06/16/2022 until: 03/21/2023)
VELGENI, s.r.o.
Boženy Němcovej 8
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 04/14/2016 until: 06/15/2022)
SHIFT, a.s.
Panenská 24
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 05/20/2011 until: 04/13/2016)
Fond Seed Capital, k.s.
Nevädzová 5
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 02/17/2011 until: 05/19/2011)
22 ŠPORT, s.r.o.
Dukelská 1218/8
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 06/06/2009 until: 02/16/2011)
Fond Seed Capital, k.s.
Nevädzová 5
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 06/25/2008 until: 03/02/2010)
Kamil Harčár
71
Janovík 082 03
Slovak Republic
  (from: 12/14/2007 until: 05/19/2011)
Ľudmila Harčárová
71
Janovík 082 03
Slovak Republic
  (from: 04/06/2012 until: 04/13/2016)
Ing. Martin Murcina
Hronská 5151/18
Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06
Slovak Republic
  (from: 04/25/2008 until: 06/05/2009)
Mykola Bovsunivskyy
bul. Zavodská 16
Rozovka
Ukrajina
  (from: 12/14/2007 until: 04/24/2008)
Contribution of each member: 
TAMIX-SK s. r. o.
Amount of investment: 26 556 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 26 556 EUR
  (from: 07/15/2023)
Kamil Harčár
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/14/2007 until: 06/24/2008)
Mykola Bovsunivskyy
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/14/2007 until: 04/24/2008)
Ing. Martin Murcina
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/25/2008 until: 06/24/2008)
Kamil Harčár
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/25/2008 until: 01/16/2009)
Ing. Martin Murcina
Amount of investment: 360 000 Sk Paid up: 360 000 Sk
  (from: 06/25/2008 until: 01/16/2009)
Fond Seed Capital, k.s.
Amount of investment: 240 000 Sk Paid up: 240 000 Sk
  (from: 06/25/2008 until: 01/16/2009)
Kamil Harčár
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 01/17/2009 until: 03/02/2010)
Ing. Martin Murcina
Amount of investment: 11 949,810795 EUR Paid up: 11 949,810795 EUR
  (from: 01/17/2009 until: 06/05/2009)
Fond Seed Capital, k.s.
Amount of investment: 7 966,54053 EUR Paid up: 7 966,54053 EUR
  (from: 01/17/2009 until: 03/02/2010)
22 ŠPORT, s.r.o.
Amount of investment: 11 949,810795 EUR Paid up: 11 949,810795 EUR
  (from: 06/06/2009 until: 02/16/2011)
Kamil Harčár
Amount of investment: 14 605,324305 EUR Paid up: 14 605,324305 EUR
Lien: Na základe Záložnej zmluvy na obchodný podiel zo dňa 27.1.2010 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu Kamil Harčár, r.č. »600717/7077«, bytom 082 03 Janovík, v prospech záložného veriteľa: Fond Seed Capital, k.s., so sídlom Nevädzova 5, 821 01 Bratislava, IČO: 36 653 012, spoločnosti zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sr, vložka č. 632/B, za účelom zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa voči záložcovi vyplývajúcej zo Zmluvy o prevode obchodného podielu bližšie špecifikovanej vo vyššie uvedenej Záložnej zmluve na obchodný podiel ako aj pohľadávky záložného veriteľa voči spoločnosti BLUE SKY MINING s.r.o so sídlom Pražská 2, 040 11 Košice, IČO 43 877 729 vyplývajúcej zo Zmluvy o úvere č. 011 zo dňa 28.8.2009 bližšie špecifikovanej vo vyššie uvedenej Záložnej zmluve na obchodný podiel. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra.
  (from: 03/03/2010 until: 02/16/2011)
Kamil Harčár
Amount of investment: 11 950 EUR Paid up: 11 950 EUR
  (from: 02/17/2011 until: 05/19/2011)
Fond Seed Capital, k.s.
Amount of investment: 14 606 EUR Paid up: 14 606 EUR
  (from: 02/17/2011 until: 05/19/2011)
SHIFT, a.s.
Amount of investment: 26 556 EUR Paid up: 26 556 EUR
Lien: Na základe Zmluvy a o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 28.3.2011 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu SHIFT, a.s. so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 35 956 739, v prospech záložného veriteľa: Fond Seed Capital, k.s., so sídlom Nevädzova 5, 821 01 Bratislava, IČO: 36 653 012, za účelom zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa voči záložcovi vyplývajúcej zo Zmluvy o prevode obchodného podielu bližšie špecifikovanej vo vyššie uvedenej Zmluve o zriadení záložného práva na obchodný podiel. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra.
  (from: 05/20/2011 until: 04/05/2012)
SHIFT, a.s.
Amount of investment: 13 278 EUR Paid up: 13 278 EUR
  (from: 04/06/2012 until: 04/13/2016)
Ľudmila Harčárová
Amount of investment: 13 278 EUR Paid up: 13 278 EUR
  (from: 04/06/2012 until: 04/13/2016)
VELGENI, s.r.o.
Amount of investment: 26 556 EUR Paid up: 26 556 EUR
  (from: 04/14/2016 until: 06/15/2022)
VELGENI, s.r.o.
( peňažný vklad )
  (from: 06/16/2022 until: 03/21/2023)
TAMIX-SK s. r. o.
Amount of investment: 26 556 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 26 556 EUR
  (from: 03/22/2023 until: 07/14/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/22/2023)
konatelia
  (from: 04/06/2012 until: 03/21/2023)
Individual managing director
  (from: 06/06/2009 until: 04/05/2012)
konatelia
  (from: 04/25/2008 until: 06/05/2009)
Individual managing director
  (from: 12/14/2007 until: 04/24/2008)
Pavol Takáč
Obecná 370/32
Geča 044 10
From: 03/09/2023
  (from: 03/22/2023)
Kamil Harčár
71
Janovík 082 03
From: 12/14/2007
  (from: 12/14/2007 until: 05/19/2011)
Kamil Harčár
71
Janovík 082 03
From: 12/14/2007 Until: 03/28/2011
  (from: 05/20/2011 until: 05/19/2011)
Matúš Harčár
71
Janovík 082 03
From: 03/01/2012
  (from: 04/06/2012 until: 04/13/2016)
Matúš Harčár
71
Janovík 082 03
From: 03/01/2012 Until: 06/23/2015
  (from: 04/14/2016 until: 04/13/2016)
Ľudmila Harčárová
71
Janovík 082 03
From: 06/23/2015
  (from: 04/14/2016 until: 06/15/2022)
Ľudmila Harčárová
71
Janovík 082 03
From: 06/23/2015 Until: 12/09/2021
  (from: 06/16/2022 until: 06/15/2022)
Peter Miklánek
Centrum II 89/41
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 06/23/2015
  (from: 04/14/2016 until: 03/21/2023)
Peter Miklánek
Centrum II 89/41
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 06/23/2015 Until: 03/09/2023
  (from: 03/22/2023 until: 03/21/2023)
Ing. Martin Murcina
Hronská 5151/18
Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06
From: 04/10/2008
  (from: 04/25/2008 until: 06/05/2009)
Ing. Martin Murcina
Hronská 5151/18
Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06
From: 04/10/2008 Until: 05/14/2009
  (from: 06/06/2009 until: 06/05/2009)
Ing. Martin Wiedermann
Starhradská 18
Bratislava 851 05
From: 03/28/2011
  (from: 05/20/2011 until: 04/13/2016)
Ing. Martin Wiedermann
Starhradská 18
Bratislava 851 05
From: 03/28/2011 Until: 06/23/2015
  (from: 04/14/2016 until: 04/13/2016)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 06/16/2022)
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne. Pri právnych úkonoch v písomnej forme, podpisujú konatelia tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 04/06/2012 until: 06/15/2022)
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/06/2009 until: 04/05/2012)
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 04/25/2008 until: 06/05/2009)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 12/14/2007 until: 04/24/2008)
Capital: 
26 556 EUR Paid up: 26 556 EUR
  (from: 02/17/2011)
26 555,1351 EUR Paid up: 26 555,1351 EUR
  (from: 01/17/2009 until: 02/16/2011)
800 000 Sk Paid up: 800 000 Sk
  (from: 06/25/2008 until: 01/16/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/14/2007 until: 06/24/2008)
Supervisory board: 
Štefan Ježík
Severná 49
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/16/2008 Until: 11/23/2010
  (from: 02/17/2011 until: 02/16/2011)
Agáta Matejová
Humenská 47
Košice 040 11
From: 06/16/2008 Until: 11/23/2010
  (from: 02/17/2011 until: 02/16/2011)
JUDr. Juraj Biroš
Jarná 25
Košice 040 01
From: 06/16/2008 Until: 11/23/2010
  (from: 02/17/2011 until: 02/16/2011)
Štefan Ježík
Severná 49
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/16/2008
  (from: 06/25/2008 until: 02/16/2011)
Agáta Matejová
Humenská 47
Košice 040 11
From: 06/16/2008
  (from: 06/25/2008 until: 02/16/2011)
JUDr. Juraj Biroš
Jarná 25
Košice 040 01
From: 06/16/2008
  (from: 06/25/2008 until: 02/16/2011)
Date of updating data in databases:  12/07/2023
Date of extract :  12/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person