Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4344/B

Business name: 
Land Trading a.s.
  (from: 12/13/2007)
Registered seat: 
Ventúrska 1
Bratislava 811 01
  (from: 12/13/2007)
Identification number (IČO): 
43 863 876
  (from: 12/13/2007)
Date of entry: 
12/13/2007
  (from: 12/13/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/13/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 12/13/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 12/13/2007)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/13/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/13/2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/13/2007)
obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
  (from: 12/13/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/13/2007)
technicko-organizačné zabezpečenie školení, výstav, konferencií, seminárov a kurzov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/13/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/13/2007)
marketing
  (from: 12/13/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/13/2007)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/13/2007)
administratívne a kancelárske práce
  (from: 12/13/2007)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/13/2007)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/13/2007)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 12/13/2007)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/13/2007)
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 12/13/2007)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 02/10/2012)
poskytovanie služieb v rybárstve.
  (from: 02/10/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/13/2007)
Tomáš Ledecký - predseda
Záhradná 24
Bojnice 972 01
From: 05/21/2019
  (from: 06/12/2019)
Ing. Radim Greguš - člen predstavenstva
Sputnikova 18
Bratislava 821 02
From: 08/25/2010
  (from: 08/28/2010 until: 05/06/2014)
Ing. Radim Greguš - člen predstavenstva
Sputnikova 18
Bratislava 821 02
From: 08/25/2010 Until: 04/17/2014
  (from: 05/07/2014 until: 05/06/2014)
Milan Lančarič - člen predstavenstva
Kalinčiakova 569/2
Modra 900 01
From: 12/13/2007
  (from: 08/28/2010 until: 08/01/2011)
Milan Lančarič - člen predstavenstva
Kalinčiakova 569/2
Modra 900 01
From: 12/13/2007 Until: 07/26/2011
  (from: 08/02/2011 until: 08/01/2011)
Milan Lančarič - podpredseda predstavenstva
Horná 22
Modra 900 01
From: 12/13/2007
  (from: 12/13/2007 until: 10/13/2009)
Milan Lančarič - podpredseda predstavenstva
Kalinčiakova 569/2
Modra 900 01
From: 12/13/2007
  (from: 10/14/2009 until: 08/27/2010)
PhDr Marián Lančarič
Šúrska 735/2
Modra 900 01
From: 04/17/2014
  (from: 05/07/2014 until: 08/11/2017)
PhDr Marián Lančarič
Šúrska 735/2
Modra 900 01
From: 04/17/2014 Until: 10/08/2016
  (from: 08/12/2017 until: 08/11/2017)
Tomáš Ledecký - člen predstavenstva
Záhradná 24
Bojnice 972 01
From: 04/30/2013
  (from: 06/26/2013 until: 06/11/2019)
Tomáš Ledecký - člen predstavenstva
Záhradná 24
Bojnice 972 01
From: 04/30/2013 Until: 05/21/2019
  (from: 06/12/2019 until: 06/11/2019)
Ing. Igor Ledecký - člen
Františkánska 423/1
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
From: 05/21/2019
  (from: 06/12/2019 until: 09/02/2020)
Ing. Igor Ledecký - člen
Františkánska 423/1
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
From: 05/21/2019 Until: 08/12/2020
  (from: 09/03/2020 until: 09/02/2020)
Ing. Filip Matovič - člen predstavenstva
Lackova 3467/1
Bratislava 841 04
From: 07/26/2011
  (from: 08/02/2011 until: 06/25/2013)
Ing. Filip Matovič - člen predstavenstva
Lackova 3467/1
Bratislava 841 04
From: 07/26/2011 Until: 04/30/2013
  (from: 06/26/2013 until: 06/25/2013)
Branislav Peško - predseda predstavenstva
26
Píla 900 89
From: 12/13/2007
  (from: 12/13/2007 until: 06/11/2019)
Branislav Peško - predseda predstavenstva
26
Píla 900 89
From: 12/13/2007 Until: 05/21/2019
  (from: 06/12/2019 until: 06/11/2019)
Ing. Jarmila Potomová - člen
Alstrova 6439/278
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 05/21/2019
  (from: 06/12/2019 until: 09/02/2020)
Ing. Jarmila Potomová - člen
Alstrova 6439/278
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 05/21/2019 Until: 08/12/2020
  (from: 09/03/2020 until: 09/02/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 09/03/2020)
V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis. Na platnosť úkonov týkajúcich sa poskytovania a prijímania úverov a pôžičiek, ručenia za záväzky tretích osôb, uzatvárania dohôd o urovnaní, vydania cenných papierov vrátane zmeniek, postupovania pohľadávok, prevzatia alebo pristupovania k záväzkom tretích osôb, uznávania záväzkov, zaťažovania majetku spoločnosti právami tretích osôb, scudzovania a zaťažovania nehnuteľností spoločnosti, vrátane nájomných zmlúv, je potrebný súhlas dozornej rady spoločnosti.
  (from: 08/28/2010 until: 09/02/2020)
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 12/13/2007 until: 08/27/2010)
Capital: 
4 100 000 EUR Paid up: 4 100 000 EUR
  (from: 09/03/2020)
33 193,919 EUR Paid up: 33 193,919 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 09/02/2020)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 12/13/2007 until: 01/19/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 41 000 EUR
  (from: 09/03/2020)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 09/02/2020)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/13/2007 until: 01/19/2009)
Stockholder: 
FIRK s.r.o.
Ventúrska 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
  (from: 10/02/2019)
EASTFIELD HOLDING (CYPRUS) LIMITED
Spyrou Kyprianou, Flat/Office 301 18
Nicosia P.C.1075
Cyprus
  (from: 12/13/2007 until: 08/03/2011)
Eastfield International Group Inc.
Tropic Isle Building P.O.Box 3423
Road Town, Tortola
Britské Panenské ostrovy
  (from: 01/17/2012 until: 10/01/2019)
Supervisory board: 
Angelika Dang - Van
Račice 80
Nitrica 972 22
From: 12/14/2015
  (from: 01/28/2016)
Ing. Igor Ledecký - člen
Františkánska 423/1
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
From: 08/12/2020
  (from: 09/03/2020)
Igor Ledecký
Františkánska 423/1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 03/24/2021
  (from: 05/08/2021)
Ing. Ľuboš Chmelár
Suché Miesto 1850/102
Chorvátsky Grob 900 25
From: 08/25/2010
  (from: 08/28/2010 until: 06/25/2013)
Ing. Ľuboš Chmelár
Suché Miesto 1850/102
Chorvátsky Grob 900 25
From: 08/25/2010 Until: 04/30/2013
  (from: 06/26/2013 until: 06/25/2013)
Igor Ledecký
Františkánska 423/1
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
From: 05/21/2019
  (from: 06/12/2019 until: 09/02/2020)
Igor Ledecký
Františkánska 423/1
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
From: 05/21/2019 Until: 08/12/2020
  (from: 09/03/2020 until: 09/02/2020)
Ing. Igor Ledecký
Františkánska 423/1
Bratislava 811 01
From: 12/13/2007
  (from: 12/13/2007 until: 06/11/2019)
Ing. Igor Ledecký
Františkánska 423/1
Bratislava 811 01
From: 12/13/2007 Until: 05/21/2019
  (from: 06/12/2019 until: 06/11/2019)
Ing. Marek Maceják
Lipského 17
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 05/21/2019
  (from: 06/12/2019 until: 09/02/2020)
Ing. Marek Maceják
Lipského 17
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 05/21/2019 Until: 08/12/2020
  (from: 09/03/2020 until: 09/02/2020)
Ing. Matej Ovčiarka
Brusnicová 3616/10
Slovenský Grob 900 25
From: 04/30/2013
  (from: 06/26/2013 until: 05/06/2014)
Ing. Matej Ovčiarka
Brusnicová 3616/10
Slovenský Grob 900 25
From: 04/30/2013 Until: 04/17/2014
  (from: 05/07/2014 until: 05/06/2014)
Ing Jarmila Potomová
Alstrova 6439/278
Bratislava 831 06
From: 04/17/2014
  (from: 05/07/2014 until: 06/11/2019)
Ing Jarmila Potomová
Alstrova 6439/278
Bratislava 831 06
From: 04/17/2014 Until: 05/21/2019
  (from: 06/12/2019 until: 06/11/2019)
Mgr. Roland Uhrina
Brnianska 3717/27
Bratislava 811 04
From: 12/13/2007
  (from: 12/13/2007 until: 01/27/2016)
Mgr. Roland Uhrina
Brnianska 3717/27
Bratislava 811 04
From: 12/13/2007 Until: 12/14/2015
  (from: 01/28/2016 until: 01/27/2016)
Ing. Alexandra Vinczeová
Gen. L. Svobodu 1937/14
Šaľa 927 05
From: 12/13/2007
  (from: 12/13/2007 until: 08/27/2010)
Ing. Alexandra Vinczeová
Gen. L. Svobodu 1937/14
Šaľa 927 05
From: 12/13/2007 Until: 08/25/2010
  (from: 08/28/2010 until: 08/27/2010)
Ing. Jarmila Potomová - člen
Alstrova 6439/278
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 08/12/2020 Until: 03/24/2021
  (from: 05/08/2021 until: 05/07/2021)
Ing. Jarmila Potomová - člen
Alstrova 6439/278
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 08/12/2020
  (from: 09/03/2020 until: 05/07/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.11.2007 spísanou do not. záp. N 6416/07 Nz 48308/07 notárom Mgr. Tomášom Leškovským.
  (from: 12/13/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára z 25.8.2010 (N 71/2010, Nz 30072/2010).
  (from: 08/28/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.07.2011.
  (from: 08/02/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.01.2012.
  (from: 02/10/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.04.2013.
  (from: 06/26/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.04.2014.
  (from: 05/07/2014)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person