Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9205/B

Business name: 
MOZ, s.r.o.
  (from: 07/06/1995 until: 11/08/2004)
Registered seat: 
Pri Šajbách 4
Bratislava 831 06
  (from: 09/17/1996 until: 11/08/2004)
Nám. SNP 12
Bratislava 811 06
  (from: 07/06/1995 until: 09/16/1996)
Identification number (IČO): 
31 398 120
  (from: 07/06/1995)
Date of entry: 
07/06/1995
  (from: 07/06/1995)
Date of deletion: 
11/09/2004
  (from: 11/09/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/06/1995)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
  (from: 07/06/1995 until: 11/08/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 07/06/1995 until: 11/08/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/06/1995 until: 11/08/2004)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/06/1995 until: 11/08/2004)
konzultačná činnosť v oblasti obchodu a reklamy
  (from: 07/06/1995 until: 11/08/2004)
Partners: 
GLASSUN, spol. s r.o. IČO: 31 396 747
Obchodná 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/17/1996 until: 11/08/2004)
KARSUD PLUS, s.r.o. IČO: 31 407 153
Moyzesova 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/17/1996 until: 11/08/2004)
MSB, s.r.o IČO: 31 385 184
Pri Šajbách 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/17/1996 until: 11/08/2004)
N.R.V., spol. s r.o. IČO: 31 398 189
Páričkova 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/17/1996 until: 11/08/2004)
ZAM, s.r.o. IČO: 31 397 328
Nám. SNP 35
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/17/1996 until: 11/08/2004)
JUDr. Anna Moravová
Vazovova 22
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/06/1995 until: 09/16/1996)
Ing. Vladimír Zeman
Slatinská 28
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/06/1995 until: 09/16/1996)
Contribution of each member: 
Ing. Vladimír Zeman
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/06/1995 until: 09/16/1996)
JUDr. Anna Moravová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/06/1995 until: 09/16/1996)
MSB, s.r.o
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/17/1996 until: 11/08/2004)
N.R.V., spol. s r.o.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/17/1996 until: 11/08/2004)
GLASSUN, spol. s r.o.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/17/1996 until: 11/08/2004)
ZAM, s.r.o.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/17/1996 until: 11/08/2004)
KARSUD PLUS, s.r.o.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/17/1996 until: 11/08/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/17/1996 until: 11/08/2004)
konatelia
  (from: 07/06/1995 until: 09/16/1996)
RNDr. Peter Baláž
Broskyňová 8
Bratislava
  (from: 09/17/1996 until: 11/08/2004)
Ing. František Janík
Borská 3
Bratislava
  (from: 09/17/1996 until: 11/08/2004)
JUDr. Anna Moravová
Vazovova 22
Bratislava
  (from: 07/06/1995 until: 09/16/1996)
JUDr. Anna Moravová
Vazovova 22
Bratislava
  (from: 09/17/1996 until: 11/08/2004)
Ing. Jaroslav Nahalka
Páričkova 5
Bratislava
  (from: 09/17/1996 until: 11/08/2004)
MUDr. Ivan Strnisko
Potočná 5
Bratislava
  (from: 09/17/1996 until: 11/08/2004)
Ing. Vladimír Zeman
Slatinská 28
Bratislava
  (from: 07/06/1995 until: 09/16/1996)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia tak, že podpisujú dvaja spoločne.
  (from: 09/17/1996 until: 11/08/2004)
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/06/1995 until: 09/16/1996)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 07/06/1995 until: 11/08/2004)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I, č.k. Sro 9205/B, ZSro 4173/03 zo dňa 20.10.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.02.2004 o zrušení spoločnosti MOZ, s.r.o., Pri Šajbách 4, 831 06 Bratislava, IČO: 31 398 120 bez likvidácie. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I, č.k. ZSro 4173/03, Sro 9205/B zo dňa 3.8.2004, právoplatné 29.9.2004, ktorým súd začal konať ex offo vo veci výmazu spoločnosti z obchodného registra. V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť MOZ, s.r.o., Pri Šajbách 4, 831 06 Bratislava, IČO: 31 398 120 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro, vo vložke č. 9205/B sa vymazuje z obchodného registra.
  (from: 11/09/2004)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.6.1995 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 16080
  (from: 07/06/1995 until: 11/08/2004)
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 27.2.1996, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 15.3.1996. Stary spis: S.r.o. 16080
  (from: 09/17/1996 until: 11/08/2004)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/02/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person