Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  49552/B

Business name: 
BEALEX, spol. s r. o.
  (from: 12/15/2007)
Registered seat: 
Ružinovská 4/4811
Bratislava 821 01
  (from: 12/15/2009)
Jurigovo nám. 1
Bratislava 841 04
  (from: 12/15/2007 until: 12/14/2009)
Identification number (IČO): 
43 875 874
  (from: 12/15/2007)
Date of entry: 
12/15/2007
  (from: 12/15/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/15/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/15/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/2007)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/2007)
usporadúvanie kultúrnych podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/15/2007)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 12/15/2007)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 12/15/2007)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 12/15/2007)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 12/15/2007)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 12/15/2007)
prípravné práce pre stavbu - demolácie, zemné práce
  (from: 12/15/2007)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 12/15/2007)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 12/15/2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/15/2007)
pohostinská činnosť
  (from: 12/15/2009)
Partners: 
Ing. Eva Drozdová
Mierová 376/38
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Slovak Republic
  (from: 12/04/2015)
Ing. Slavomír Drozd
Mierová 376/38
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Slovak Republic
  (from: 12/04/2015)
Beata Eliášová
Jurigovo nám. 436/1
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 12/15/2007 until: 12/03/2015)
Alexander Lengyel
Jurigovo nám. 436/1
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 12/15/2007 until: 12/03/2015)
Contribution of each member: 
Ing. Eva Drozdová
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 12/04/2015)
Ing. Slavomír Drozd
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 12/04/2015)
Beata Eliášová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/15/2007 until: 12/14/2009)
Alexander Lengyel
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/15/2007 until: 12/14/2009)
Beata Eliášová
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 12/15/2009 until: 12/03/2015)
Alexander Lengyel
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 12/15/2009 until: 12/03/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/04/2015)
konatelia
  (from: 12/15/2007 until: 12/03/2015)
Ing. Eva Drozdová
Mierová 376/38
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 11/24/2015
  (from: 12/04/2015)
Beata Eliášová
Jurigovo nám. 436/1
Bratislava 841 04
From: 12/15/2007
  (from: 12/15/2007 until: 12/03/2015)
Beata Eliášová
Jurigovo nám. 436/1
Bratislava 841 04
From: 12/15/2007 Until: 11/24/2015
  (from: 12/04/2015 until: 12/03/2015)
Alexander Lengyel
Jurigovo nám. 436/1
Bratislava 841 04
From: 12/15/2007
  (from: 12/15/2007 until: 12/03/2015)
Alexander Lengyel
Jurigovo nám. 436/1
Bratislava 841 04
From: 12/15/2007 Until: 11/24/2015
  (from: 12/04/2015 until: 12/03/2015)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/08/2015)
Konatelia sú oprávnení za spoločnosť konať samostatne s výhradou nasledujúcich transakcií: a) zriaďovanie a rušenie organizačných zložiek spoločnosti, b) nadobúdanie a scudzovanie účasti na iných spoločnostiach, vrátane upisovania, nákupu a predaja akcií, c) nákup, predaj, nájom alebo zaťaženie nehnuteľností spoločnosti, d) nákup, predaj, nájom alebo zaťaženie hnuteľného majetku spoločnosti s obstarávacou cenou vyššou ako 100 000 Sk, e) uzatváranie zmlúv o nájme, podnájme alebo leasingu v hodnote vyššej ako 50 000 Sk ročne, f) uzatváranie licenčných alebo iných dlhodobých obchodných zmlúv, ktorých predmetom je duševné vlastníctvo, g) prevzatie cudzích záväzkov vrátane ručenia, h) prevzatie alebo poskytnutie pôžičiek a úverov nad 100 000 Sk, i) uskutočňovať obchody nad rámec obvyklej obchodnej činnosti. V týchto prípadoch za spoločnosť konajú dvaja konatelia spoločne.
  (from: 12/15/2007 until: 12/07/2015)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/15/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/15/2007 until: 12/14/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 03.12.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 12/15/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.10.2009.
  (from: 12/15/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2015.
  (from: 12/04/2015)
Date of updating data in databases:  12/02/2021
Date of extract :  12/04/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person