Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9215/B

Business name: 
B. Braun Avitum Bratislava s.r.o.
  (from: 01/01/2007 until: 12/31/2008)
NEDIA spol. s r.o.
  (from: 06/29/1995 until: 12/31/2006)
Registered seat: 
Tehelná 26
Bratislava 832 40
  (from: 02/25/1997 until: 12/31/2008)
Bzovícka 26
Bratislava 851 07
  (from: 06/29/1995 until: 02/24/1997)
Identification number (IČO): 
31 398 235
  (from: 06/29/1995)
Date of entry: 
06/29/1995
  (from: 06/29/1995)
Date of deletion: 
01/01/2009
  (from: 01/01/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/01/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/29/1995)
Objects of the company: 
maloobchod, veľkoobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/29/1995 until: 12/31/2008)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 06/29/1995 until: 12/31/2008)
mimotelová eliminačná liečba
  (from: 02/13/1996 until: 12/31/2008)
Partners: 
RENAL THERAPY SERVICES FRANCE
6 avenue Louis Pasteur
Maurepas Cedex F - 78311
Francúzsko
  (from: 12/10/2001 until: 11/27/2003)
RENAL THERAPY SERVICES FRANCE
6 avenue Louis Pasteur
Maurepas Cedex F - 78311
Francúzsko
  (from: 11/05/2001 until: 12/09/2001)
Rudolf Heintel Ges.m.b.H.,
Josefstädter Strasse 82
Wien
Republic of Austria
  (from: 09/10/1998 until: 12/09/2001)
Rudolf Heintel Ges.m.b.H.,
Josefstädter Strasse 82
Wien
Republic of Austria
  (from: 06/29/1995 until: 09/09/1998)
EuroCare Spoločnosť pre mimotelové ošetrovanie krvi, s.r.o.
Handlovská 19
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 08/24/2006 until: 01/15/2007)
B.Braun Medical S.A.
Carretera de Terrassa 121
Rubi Barcelona 081 91
Španielsko
  (from: 11/28/2003 until: 08/23/2006)
MUDr. Mahmoud Hassan
Sibírska 12
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 09/10/1998 until: 11/04/2001)
MUDr. Mahmoud Hassan
Sibírska 12
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 06/29/1995 until: 09/09/1998)
MUDr. Božena Kozová
Bzovícka 26
Bratislava 851 07
Slovak Republic
  (from: 09/10/1998 until: 11/04/2001)
MUDr. Božena Kozová
Bzovícka 26
Bratislava 851 07
Slovak Republic
  (from: 06/29/1995 until: 09/09/1998)
B. Braun Avitum s.r.o.
Handlovská 19
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 01/16/2007 until: 12/31/2008)
Contribution of each member: 
MUDr. Božena Kozová
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 06/29/1995 until: 09/09/1998)
MUDr. Mahmoud Hassan
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 06/29/1995 until: 09/09/1998)
Rudolf Heintel Ges.m.b.H.,
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/29/1995 until: 09/09/1998)
MUDr. Božena Kozová
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 09/10/1998 until: 11/04/2001)
MUDr. Mahmoud Hassan
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 09/10/1998 until: 11/04/2001)
Rudolf Heintel Ges.m.b.H.,
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 09/10/1998 until: 12/09/2001)
RENAL THERAPY SERVICES FRANCE
Amount of investment: 140 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 140 000 Sk
  (from: 11/05/2001 until: 12/09/2001)
RENAL THERAPY SERVICES FRANCE
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/10/2001 until: 11/27/2003)
B.Braun Medical S.A.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/28/2003 until: 08/23/2006)
EuroCare Spoločnosť pre mimotelové ošetrovanie krvi, s.r.o.
  (from: 08/24/2006 until: 01/15/2007)
B. Braun Avitum s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/16/2007 until: 12/31/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/28/2003 until: 12/31/2008)
konatelia
  (from: 12/04/2002 until: 11/27/2003)
konatelia
  (from: 11/05/2001 until: 12/03/2002)
konatelia
  (from: 06/29/1995 until: 11/04/2001)
MUDr. Mahmoud Hassan
Sibírska 12
Bratislava 831 02
  (from: 06/29/1995 until: 11/04/2001)
MUDr. Lubomír Klepáč , MBA
Havlíčkova 27
Brno 602 00
ČR
From: 07/01/2005
  (from: 07/27/2005 until: 11/30/2008)
MUDr. Lubomír Klepáč , MBA
Havlíčkova 27
Brno 602 00
ČR
From: 07/01/2005 Until: 12/01/2008
  (from: 12/01/2008 until: 11/30/2008)
RNDr. Ján Koza
Bzovícka 26
Bratislava
  (from: 06/29/1995 until: 12/03/2002)
RNDr. Ján Koza
Bzovícka 26
Bratislava
From: 06/29/1995 Until: 09/17/2003
  (from: 12/04/2002 until: 11/27/2003)
MUDr. Božena Kozová
Bzovícka 26
Bratislava 851 07
  (from: 06/29/1995 until: 11/04/2001)
Ing. Marián Strýček
Laténska 14
Bratislava 851 10
From: 09/17/2003
  (from: 11/28/2003 until: 07/26/2005)
Ing. Marián Strýček
Laténska 14
Bratislava 851 10
From: 09/17/2003 Until: 07/01/2005
  (from: 07/27/2005 until: 07/26/2005)
JUDr. Miloslav Šimkovič
Hradištná 33
Bratislava 841 07
From: 07/19/2002
  (from: 11/05/2001 until: 12/03/2002)
MUDr. Martin Kuncek
Slovanské náměstí 6A
Brno 612 00
Česká republika
From: 12/01/2008
  (from: 12/01/2008 until: 12/31/2008)
Foy Carnevale
rue Cezanne 17
Voisins le Bretonneux 789 60
Francúzsko
From: 07/19/2002 Until: 09/17/2003
  (from: 12/04/2002 until: 11/27/2003)
Michele Latini
Via Fermi 28
Turriaco 340 70
Taliansko
From: 07/19/2002 Until: 09/17/2003
  (from: 12/04/2002 until: 11/27/2003)
Antoine Lesage
De Croixlaan 2
Kampenhout 019 10
Belgicko
From: 07/19/2002 Until: 09/17/2003
  (from: 12/04/2002 until: 11/27/2003)
Ing. Peter Macoun , PhD.
Husníkova 2086
Praha 158 00
Česká republika
From: 07/01/2005
  (from: 07/27/2005 until: 12/31/2006)
Ing. Petr Macoun , PhD.
Husníkova 2086
Praha 158 00
Česká republika
From: 07/01/2005
  (from: 01/01/2007 until: 12/31/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.
  (from: 11/28/2003 until: 12/31/2008)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a v mene spoločnosti podpisovať aspoň dvaja konatelia spoločne.
  (from: 12/04/2002 until: 11/27/2003)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a v mene spoločnosti podpisovať konatelia vždy spoločne.
  (from: 11/05/2001 until: 12/03/2002)
Konateľ RNDr. Ján Koza za spoločnosť koná, podpisuje a navonok ju reprezentuje samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k vytlačenej pečiatke spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Konatelia MUDr. Božena Kozová a MUDr. Mahmoud Hassan sú oprávnení za spoločnosť konať a podpisovať zmluvy vždy len spoločne a to len v prípade dlhodobej práceneschopnosti, resp. neprítomnosti RNDr. Jána Kozu. Vo veciach, o ktorých rozhoduje VZ 2/3 väččinou hlasov konajú a podpisujú zmluvy za spoločnosť vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 06/29/1995 until: 11/04/2001)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/04/2002 until: 12/31/2008)
200 000 Sk
  (from: 09/10/1998 until: 12/03/2002)
100 000 Sk
  (from: 06/29/1995 until: 09/09/1998)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.12.2008 spísaného vo forme not. zápisnice N 1386/2008 Nz 55491/2008 o zrušení spoločnosti B. Braun Avitum Bratislava s.r.o., so sídlom Tehelná 26, 832 40 Bratislava, IČO: 31 398 235, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 9215/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou B. Braun Avitum s.r.o. so sídlom Handlovská 19, 851 01 Bratislava, IČO: 31 383 963, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 7939/B ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 1387/2008, Nz 55495/2008, zo dňa 05.12.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti B. Braun Avitum Bratislava s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 01/01/2009)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.10.1994 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 31.5.1995 v súlade s ust. § 24 a §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb.
  (from: 06/29/1995 until: 12/31/2008)
Rozhodnutie ministerstva zdravotníctva Slo- venskej republiky číslo: 5090/1995-B zo dňa 17.01.1996. Stary spis: S.r.o. 16090
  (from: 02/13/1996 until: 12/31/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.11.1996, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.12.1996.
  (from: 02/25/1997 until: 12/31/2008)
Spoločenská zmluva upravená v súlade so Zák.č. 11/1998 Z.z. dodatkom č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.7.1998
  (from: 09/10/1998 until: 12/31/2008)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 21.9.2001 na ktorom sa rozhodlo o prevode obchodného podielu. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 21.9.2001. Notárska zápisnica č. N 912/01, Nz 864/01 zo dňa 29.10.2001 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o prevode časti obchodného podielu a dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 29.10.2001. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.10.2001.
  (from: 11/05/2001 until: 12/31/2008)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 30.11.2001, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 30.11.2001. Notárska zápisnica č. N 1014/01, Nz 960/01 zo dňa 30.11.2001 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy v znení dodatku č. 5.
  (from: 12/10/2001 until: 12/31/2008)
Notárska zápisnica č. Nz 271/2002 zo dňa 19.7.2002.
  (from: 12/04/2002 until: 12/31/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.9.2003. RNDr. Ján Koza, deň zániku funkcie 17.9.2003, Foy Carnevale, deň zániku funkcie 17.9.2003, Michele Latini, deň zániku funkcie 17.9.2003, Antoine Lesage, deň zániku funkcie 17.9.2003. Notárska zápisnica č. N 328/2003, Nz 90489/2003 zo dňa 10.10.2003 osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny.
  (from: 11/28/2003 until: 12/31/2008)
Protokol z rokovania valného zhromaždenia zo 21.6.2005 - zánik funkcie konateľa Ing. Mariána Strýčka dňa 1.7.2005.
  (from: 07/27/2005 until: 12/31/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.11.2008.
  (from: 12/01/2008 until: 12/31/2008)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2009)
Legal successor: 
B. Braun Avitum s.r.o.
Handlovská 19
Bratislava 851 01
  (from: 01/01/2009)
Date of updating data in databases:  12/07/2021
Date of extract :  12/08/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person