Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7976/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
ATRIUM HOLDING, s.r.o.
  (from: 06/06/1996)
Registered seat: 
Hotel PELIKÁN, Vajanského 2928
Lučenec 984 01
  (from: 01/16/2001)
Mengusovska 6
Košice 040 01
  (from: 08/19/1996 until: 01/15/2001)
Letná 45
Košice 040 01
  (from: 06/06/1996 until: 08/18/1996)
Identification number (IČO): 
31 352 987
  (from: 06/06/1996)
Date of entry: 
04/20/1993
  (from: 06/06/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/06/1996)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/06/1996)
leasing
  (from: 06/06/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/06/1996)
zásielkový predaj
  (from: 06/06/1996)
leasing spojený s financovaním
  (from: 06/06/1996)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 06/06/1996)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 06/06/1996)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 06/06/1996)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/06/1996)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 08/19/1996)
výskum trhu
  (from: 08/19/1996)
činnosť realitnej kancelárie
  (from: 08/19/1996)
služby v lesníctve, ťažba dreva
  (from: 08/19/1996)
výroba píliarska a impregnácia dreva
  (from: 08/19/1996)
výroba dýh, preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevárskych výrobkov
  (from: 08/19/1996)
výroba drevených obalov
  (from: 08/19/1996)
výroba výrobkov z dreva
  (from: 08/19/1996)
maloobchod a veľkoobchod s drevom a výrobkami z dreva
  (from: 08/19/1996)
ambulantný predaj
  (from: 08/19/1996)
Partners: 
Ing. Juraj Mačejovský
Kutuzovová 30
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 01/16/2001)
Peter Ďurica
Majerovej 14
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/25/1998 until: 01/15/2001)
Peter Ďurica
Majerovej 14
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/06/1996 until: 11/24/1998)
Michal Pavljuk
Mengusovská 6
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/25/1998 until: 01/15/2001)
Michal Pavljuk
Mengusovská 6
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/06/1996 until: 11/24/1998)
Ing. František Vargovčák
Americká trieda 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/25/1998 until: 01/15/2001)
Ing. František Vargovčák
Americká trieda 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/06/1996 until: 11/24/1998)
Contribution of each member: 
Ing. Juraj Mačejovský
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/16/2001)
Peter Ďurica
Amount of investment: 60 000 Sk
  (from: 06/06/1996 until: 11/24/1998)
Ing. František Vargovčák
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 06/06/1996 until: 11/24/1998)
Michal Pavljuk
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 06/06/1996 until: 11/24/1998)
Peter Ďurica
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 11/25/1998 until: 01/15/2001)
Ing. František Vargovčák
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/25/1998 until: 01/15/2001)
Michal Pavljuk
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/25/1998 until: 01/15/2001)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/16/2001)
konatelia
  (from: 11/25/1998 until: 01/15/2001)
konatelia
  (from: 08/19/1996 until: 11/24/1998)
Individual managing director
  (from: 06/06/1996 until: 08/18/1996)
Ing. Juraj Mačejovský
Kutuzovová 30
Bardejov
  (from: 01/16/2001)
Michal Pavljuk
Mengusovska 6
Košice
  (from: 08/19/1996 until: 01/15/2001)
Ing. František Vargovčák
Americká trieda 3
Košice
  (from: 06/06/1996 until: 01/15/2001)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/16/2001)
Písomnosti, ktoré zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/25/1998 until: 01/15/2001)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov a prokurista samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/19/1996 until: 11/24/1998)
Konateľ koná za spoločnosť samostatne.
  (from: 06/06/1996 until: 08/18/1996)
Procuration: 
MVDr. Ayele Gebru Tesfaye
Čsl. armády 29
Košice
  (from: 08/19/1996 until: 01/15/2001)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 11/25/1998)
100 000 Sk
  (from: 06/06/1996 until: 11/24/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená dňa 14.12.1992 spoločenskou zmluvou podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákon. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve podpísaný dňa 28. 7. 1993. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.3.1996. Obchodné meno sa zmenilo z GARANT LEASING s.r.o. na ATRIUM HOLDING s.r.o. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve, uzavretý dňa 7.5.1993. Dodatok č. 3 zo dňa 19.3.1996 k spoločenskej zmluve. Spoločnosť vznikla dňa 20.4.1993 zápisom v obchodnom registri v odd. Sro vo vložke číslo 10 882/B uznesením Obvodného súdu Bratislava 1. Do obchodného registra pri Obvodnom súde Košice I. bola zapísaná na základe uznesenia súdu o zmene zápisu sídla spoločnosti z Bratislavy, Záhradnícka 93 do Košíc, Letná 45.
  (from: 06/06/1996)
Zmena spoločenskej zmluvy dodatkom č. 4 zo dňa 17. 5. 1996 a dodatkom č. 5 zo dňa 22. 7. 1996.
  (from: 08/19/1996)
Dodatok č.6 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.7.1998 podľa z.č. 11/98 Z.z.
  (from: 11/25/1998)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 15.1.2001.
  (from: 01/16/2001)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person