Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14732/R

Business name: 
NOEMIS, s.r.o.
  (from: 11/16/2004)
SIMEON, s.r.o.
  (from: 06/15/2004 until: 11/15/2004)
Registered seat: 
Dibrovova 2496/26
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 01/01/2006)
M.R.Štefánika 19
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 06/15/2004 until: 12/31/2005)
Identification number (IČO): 
36 336 424
  (from: 06/15/2004)
Date of entry: 
06/15/2004
  (from: 06/15/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/15/2004)
Objects of the company: 
vydávanie a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače a kníh
  (from: 06/15/2004)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/15/2004)
organizovanie školení, seminárov, vedeckých a odborných podujatí
  (from: 06/15/2004)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 06/15/2004)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/15/2004)
vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku
  (from: 06/15/2004)
rozmnožovanie nahraných nosičov zvukovoobrazových záznamov
  (from: 06/15/2004)
výroba, požičiavanie a distribúcia videa
  (from: 06/15/2004)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 06/15/2004)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/15/2004)
spracovanie údajov
  (from: 06/15/2004)
tlmočnícka a prekladateľská činnosť
  (from: 06/15/2004)
kancelárske a sekretárske služby vrátane rozmnožovacích a kopírovacích služieb
  (from: 06/15/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/15/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/15/2004)
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy
  (from: 12/22/2016)
ambulancia vnútorného lekárstva
  (from: 12/22/2016)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/10/2019)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/10/2019)
prevádzkovanie neštátnych zdravotníckych zariadení 1. ambulancií v zdravotníckom povolaní a v študijnom odbore lekár v špecializačnom odbore pediatria ako všeobecný lekár pre deti a dorast 2. ambulancie v zdravotníckom povolaní a v študijnom odbore lekár v špecializačných odboroch vnútorné lekárstvo diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy.
  (from: 02/01/2006 until: 12/21/2016)
Partners: 
MUDr. Noman Ehsan , MPH
Martina Rázusa 1949/12
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 10/25/2022)
Ján Bielik
M.R.Štefánika 19
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 06/15/2004 until: 11/15/2004)
Matej Bielik
M.R.Štefánika 19
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 06/15/2004 until: 11/15/2004)
Katarína Bieliková
M.R.Štefánika 19
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 06/15/2004 until: 11/15/2004)
MUDr. Noman Ehsan
Martina Rázusa 1949/12
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 01/01/2006 until: 12/22/2016)
MUDr. Monika Ehsanová
Klčové 35
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 01/01/2006 until: 12/21/2016)
Darina Sedláková
Miletičova 46
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 06/15/2004 until: 12/31/2005)
Marta Šinková
ul. 1. mája 314/23
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 11/16/2004 until: 12/31/2005)
MUDr. Noman Ehsan , MPH
Martina Rázusa 1949/12
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 12/23/2016 until: 10/24/2022)
Contribution of each member: 
MUDr. Noman Ehsan
  (from: 12/22/2016 until: 12/22/2016)
MUDr. Noman Ehsan , MPH
  (from: 12/23/2016 until: 10/24/2022)
MUDr. Noman Ehsan , MPH
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/25/2022)
Ján Bielik
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/15/2004 until: 11/15/2004)
Darina Sedláková
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/15/2004 until: 12/31/2005)
Matej Bielik
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/15/2004 until: 11/15/2004)
Katarína Bieliková
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/15/2004 until: 11/15/2004)
Marta Šinková
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 11/16/2004 until: 12/31/2005)
MUDr. Monika Ehsanová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/01/2006 until: 12/30/2009)
MUDr. Noman Ehsan
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/01/2006 until: 12/30/2009)
MUDr. Monika Ehsanová
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 12/31/2009 until: 12/21/2016)
MUDr. Noman Ehsan
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 12/31/2009 until: 12/21/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/10/2019)
konatelia
  (from: 11/16/2004 until: 08/09/2019)
konatelia
  (from: 06/15/2004 until: 11/15/2004)
MUDr. Noman Ehsan , MPH
Martina Rázusa 1949/12
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 11/15/2005
  (from: 12/22/2016)
Ján Bielik
M.R.Štefánika 19
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 06/15/2004
  (from: 06/15/2004 until: 11/15/2004)
Ján Bielik
M.R.Štefánika 19
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 06/15/2004 Until: 09/20/2004
  (from: 11/16/2004 until: 11/15/2004)
MUDr. Noman Ehsan
Klčové 35
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 11/15/2005
  (from: 01/01/2006 until: 12/21/2016)
MUDr. Monika Ehsanová
Klčové 35
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 11/15/2005
  (from: 01/01/2006 until: 12/21/2016)
MUDr. Monika Ehsanová
Klčové 35
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 11/15/2005 Until: 11/25/2016
  (from: 12/22/2016 until: 12/21/2016)
Darina Sedláková
Miletičova 46
Bratislava 821 08
From: 06/15/2004
  (from: 06/15/2004 until: 11/15/2004)
Darina Sedláková
Miletičova 46
Bratislava 821 08
From: 06/15/2004
  (from: 11/16/2004 until: 12/31/2005)
Darina Sedláková
Miletičova 46
Bratislava 821 08
From: 06/15/2004 Until: 11/14/2005
  (from: 01/01/2006 until: 12/31/2005)
Marta Šinková
ul. 1. mája 314/23
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 09/21/2004
  (from: 11/16/2004 until: 12/31/2005)
Marta Šinková
ul. 1. mája 314/23
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 09/21/2004 Until: 11/14/2005
  (from: 01/01/2006 until: 12/31/2005)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 11/16/2004)
V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja konatelia spoločne.
  (from: 06/15/2004 until: 11/15/2004)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/22/2016)
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 12/31/2009 until: 12/21/2016)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/01/2006 until: 12/30/2009)
200 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/15/2004 until: 12/31/2005)
Date of updating data in databases:  07/17/2024
Date of extract :  07/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person