Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9245/B

Business name: 
A.V.S., spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 05/17/2000 until: 05/22/2019)
A.V.S., spol. s r.o.
  (from: 05/06/1994 until: 05/16/2000)
Registered seat: 
Smrečianska 29
Bratislava 811 05
  (from: 05/06/1994 until: 05/22/2019)
Identification number (IČO): 
31 606 245
  (from: 05/06/1994)
Date of entry: 
05/06/1994
  (from: 05/06/1994)
Person dissolved from: 
29. 4. 2019
  (from: 05/23/2019)
Date of deletion: 
05/23/2019
  (from: 05/23/2019)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/23/2019)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/06/1994)
Objects of the company: 
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej prevádzky v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/06/1994 until: 05/22/2019)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, podnikania a personalistiky
  (from: 05/06/1994 until: 05/22/2019)
vykonávanie činnosti v oblasti prieskumu trhu
  (from: 05/06/1994 until: 05/22/2019)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami
  (from: 05/06/1994 until: 05/22/2019)
sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo riadnej prevádzky s automobilmi, elektronikou, upomienkovými predmetmi a v oblasti hardware a sofware
  (from: 05/06/1994 until: 05/22/2019)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 05/06/1994 until: 05/22/2019)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/06/1994 until: 05/22/2019)
prenájom nehnuteľností
  (from: 10/03/1996 until: 05/22/2019)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
  (from: 10/03/1996 until: 05/22/2019)
kúpa a predaj výpočtovej techniky (hardware)
  (from: 10/03/1996 until: 05/22/2019)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 10/03/1996 until: 05/22/2019)
leasing priemyselného a spotrebného tovaru
  (from: 10/03/1996 until: 05/22/2019)
Partners: 
COVEKA, spol. s r.o.
Bajkalská 30
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/06/1994 until: 01/14/1996)
Dr. Ján Babic , CSc.
Karpatská 6
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/15/1996 until: 01/20/1999)
Dana Babincová
Dostojevského rad 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/06/1994 until: 01/14/1996)
Arnold Foltýn
638
Lozorno
Slovak Republic
  (from: 05/06/1994 until: 01/14/1996)
Ing. Miroslav Mikuláš , CSc.
Pifflova 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/15/1996 until: 01/20/1999)
Katarína Vichová
Starhradská 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/20/1997 until: 01/20/1999)
Katarína Vichová
Starhradská 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/06/1994 until: 06/19/1997)
Ing. Dalimír Wiedermann
Kuklovská 55
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/15/1996 until: 01/20/1999)
Dr. Ján Babic , CSc.
Karpatská 6
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/21/1999 until: 05/22/2019)
Ing. Miroslav Mikuláš , CSc.
Pifflova 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/21/1999 until: 05/22/2019)
Ing. Dalimír Wiedermann
Chemická 1030/5
Bratislava 831 04
Slovak Republic
  (from: 01/21/1999 until: 05/22/2019)
Katarína Vichová
Starhradská 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/21/1999 until: 05/22/2019)
Ing. Marián Vicha
Starhradská 14
Bratislava 851 05
Slovak Republic
  (from: 01/21/1999 until: 05/22/2019)
Contribution of each member: 
Katarína Vichová
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/06/1994 until: 06/19/1997)
Dana Babincová
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/06/1994 until: 01/14/1996)
COVEKA, spol. s r.o.
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/06/1994 until: 01/14/1996)
Arnold Foltýn
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/06/1994 until: 01/14/1996)
Dr. Ján Babic , CSc.
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/15/1996 until: 01/20/1999)
Ing. Miroslav Mikuláš , CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/15/1996 until: 01/20/1999)
Ing. Dalimír Wiedermann
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/15/1996 until: 01/20/1999)
Katarína Vichová
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/20/1997 until: 01/20/1999)
Dr. Ján Babic , CSc.
Amount of investment: 90 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/21/1999 until: 04/22/2010)
Ing. Miroslav Mikuláš , CSc.
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/21/1999 until: 04/22/2010)
Ing. Dalimír Wiedermann
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/21/1999 until: 04/22/2010)
Katarína Vichová
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/21/1999 until: 04/22/2010)
Ing. Marián Vicha
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/21/1999 until: 04/22/2010)
Dr. Ján Babic , CSc.
Amount of investment: 2 987,452699 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 04/23/2010 until: 05/22/2019)
Ing. Miroslav Mikuláš , CSc.
Amount of investment: 1 991,635133 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 663,878378 EUR
  (from: 04/23/2010 until: 05/22/2019)
Ing. Dalimír Wiedermann
Amount of investment: 1 991,635133 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 663,878378 EUR
  (from: 04/23/2010 until: 05/22/2019)
Katarína Vichová
Amount of investment: 1 991,635133 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 663,878378 EUR
  (from: 04/23/2010 until: 05/22/2019)
Ing. Marián Vicha
Amount of investment: 995,817567 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 663,878378 EUR
  (from: 04/23/2010 until: 05/22/2019)
Management body: 
likvidátor
  (from: 05/17/2000 until: 04/22/2010)
konatelia
  (from: 01/21/1999 until: 05/16/2000)
konatelia
  (from: 05/06/1994 until: 01/20/1999)
Dr. Ján Babic , CSc.
Karpatská 6
Banská Bystrica
  (from: 01/15/1996 until: 06/19/1997)
Ing. Miroslav Mikuláš , CSc.
Pifflova 5
Bratislava
  (from: 06/20/1997 until: 05/16/2000)
Ing. Robert Veselka
Sološnická 57
Bratislava
  (from: 05/06/1994 until: 01/14/1996)
Katarína Vichová
Starhradská 14
Bratislava
  (from: 05/06/1994 until: 06/19/1997)
Katarína Vichová
Starhradská 14
Bratislava
  (from: 06/20/1997 until: 05/16/2000)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia a prokurista. Vždy konajú spoločne dvaja konatelia, alebo jeden konateľ a prokurista spoločne.
  (from: 01/21/1999 until: 05/16/2000)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 05/06/1994 until: 01/20/1999)
Procuration: 
Ing. Marian Vicha
Starhradská 14
Bratislava
  (from: 06/20/1997 until: 05/16/2000)
Capital: 
9 958,175665 EUR
  (from: 04/23/2010 until: 05/22/2019)
300 000 Sk
  (from: 01/21/1999 until: 04/22/2010)
100 000 Sk
  (from: 05/06/1994 until: 01/20/1999)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Dušan Sládek
Lipského 7
Bratislava
Until: 05/23/2019
  (from: 05/17/2000)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná a podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 05/17/2000)
Other legal facts: 
Uznesením okresného súdu Bratislava I, č. k. 33Exre/201/2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.04.2019 súd vymazal z obchodného registra obchodnú spoločnosť A.V.S., spol. s r.o. v likvidácii dňom 29.04.2019.
  (from: 05/23/2019)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.4.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 8.2.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 16122
  (from: 05/06/1994 until: 05/22/2019)
Prevod obchodných podielov odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 25.7.1995. Dodatok č. 3 zo dňa 23.10.1995 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 16122
  (from: 01/15/1996 until: 05/22/2019)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.03.1996. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.07.1996. Stary spis: S.r.o. 16122
  (from: 10/03/1996 until: 05/22/2019)
Spoločenská zmluva bola upravená v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z. jej dodatkom zo dňa 26.6.1998 a dodatkom zo dňa 30.11.1998.
  (from: 01/21/1999 until: 05/22/2019)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 28.4.2000 o zrušení spoločnosti a vstupe do likvidácie.
  (from: 05/17/2000 until: 05/22/2019)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 17.6.2002, č.k. : 9K 252/01, ktorým Krajský súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka A.V.S., spol. s.r.o. v likvidácii, Smrečianska 29, Bratislava, IČO : 31606295 a za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Ernesta Botku, r.č. , advokáta so sídlom Bjőrnsonova 2, 940 54 Nové Zámky.
  (from: 10/30/2002 until: 05/22/2019)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 12.8.2003 č.k. 9K 252/01 - 488 súd ustanovuje JUDr. Martinu Magyaricsovú, advokátku so sídlom Albrechtova 9, 821 03 Bratislava za nového správcu konkurznej podstaty úpadcu A.V.S., spol. s r.o. v likvidácii.
  (from: 10/07/2004 until: 05/22/2019)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person