Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14642/P

Business name: 
SORINO HOLZ, spol. s r.o.
  (from: 02/09/1995)
Registered seat: 
Vydrník 059 14
  (from: 12/15/2003)
Identification number (IČO): 
31 442 340
  (from: 09/01/1993)
Date of entry: 
09/01/1993
  (from: 09/01/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/01/1993)
Objects of the company: 
obchodná činnosť
  (from: 09/01/1993)
Partners: 
ISFIN S.P.A.
Via Sorino 2
Condino 380 83
Italian Republic
  (from: 09/14/2004)
SORINO Srl "in liquidazione" v konkurze
Localita Sorino 1
Condino 380 83
Italian Republic
  (from: 01/24/2015)
Contribution of each member: 
ISFIN S.P.A.
Amount of investment: 341 068 EUR Paid up: 341 068 EUR
  (from: 04/22/2009)
SORINO Srl "in liquidazione" v konkurze
Amount of investment: 1 434 808 EUR Paid up: 1 434 808 EUR
  (from: 01/24/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/13/1995)
Ermanno Giacomo Pizzini
Via Cesare Battisti 8
Condino
Talianska republika
From: 08/03/2004
  (from: 05/31/2017)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 07/13/1995)
Procuration: 
Spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu prokurista samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom prokurista.
  (from: 09/14/2004)
Capital: 
1 775 876 EUR Paid up: 1 775 876 EUR
  (from: 04/22/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.7.1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.
  (from: 09/01/1993)
Novácia spoločenskej zmluvy zo dňa 18.3.1994.
  (from: 08/12/1994)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 30.01.1995 a 20.02.1995.
  (from: 04/24/1995)
Dodatok zo dňa 11.01.1996 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/26/1996)
Dodatok zo dňa 31.01.1997 k spoločenskej zmluve. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 31.01.1997. Dohoda o prevzatí záväzku na nový vklad zo dňa 31.01.1997.
  (from: 06/17/1997)
Zmena spoločenskej zmluvy prijatá na valnom zhromaždení dňa 12.06.2003. (Zmena sídla z: Dolný Štál, Poľnohospodárske družstvo v Dolnom Štáli na: 059 14 Vydrník.)
  (from: 12/15/2003)
Date of updating data in databases:  04/11/2024
Date of extract :  04/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person