Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  735/S

Business name: 
PPS Group a.s.
  (from: 09/26/2003)
Registered seat: 
Tajovského 7
Detva 962 12
  (from: 09/26/2003)
Identification number (IČO): 
36 011 509
  (from: 10/14/1996)
Date of entry: 
10/14/1996
  (from: 10/14/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/14/1996)
Objects of the company: 
vývoj, výroba a opravy cestných a stavebných strojov s výnimkou vyhradených technických zariadení
  (from: 09/26/2003)
výroba prevodových zariadení
  (from: 09/26/2003)
vývoj, výroba, servis a opravy vysokozdvíhacích vozíkov s výnimkou vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 09/26/2003)
výroba výrobkov strojárskej metalurgie
  (from: 09/26/2003)
nástrojárstvo
  (from: 09/26/2003)
zámočníctvo
  (from: 09/26/2003)
kovoobrábanie
  (from: 09/26/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 09/26/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 09/26/2003)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 09/26/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadom s výnimkou nebezpečného odpadu
  (from: 09/26/2003)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 05/21/2004)
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/25/2005)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/25/2005)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/25/2005)
správa registratúry
  (from: 03/25/2005)
vykonávanie kalibrácie meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených merediel
  (from: 03/25/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/25/2005)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 03/25/2005)
plynárenstvo v rozsahu dodávka plynu, distribúcia plynu
  (from: 10/15/2005)
elektroenergetika v rozsahu - dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (from: 01/20/2006)
čistiace práce
  (from: 12/09/2006)
upratovacie práce
  (from: 12/09/2006)
vypracovanie technickej a technologickej dokumentácie v oblasti strojárstva
  (from: 08/29/2007)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 08/29/2007)
zváračské páce
  (from: 08/29/2007)
kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (from: 08/29/2007)
obstarávanie služieb spojených s výkonom správy nehnuteľností
  (from: 08/29/2007)
prenájom nebytových priestorov spojený s prenájmom hnuteľných vecí a s poskytovaním upratovacích prác
  (from: 08/29/2007)
oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu vydaného oprávnenia
  (from: 08/29/2007)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu vydaného oprávnenia
  (from: 08/29/2007)
prevádzka neverejnej kanalizácie vrátane prevádzky čistiarne odpadových vôd
  (from: 08/29/2007)
letná a zimná údržba komunikácií a verejných priestranstiev
  (from: 08/29/2007)
montáž, rekoštrukcia a údržba elektrických zariadení
  (from: 08/29/2007)
montáž, rekonštrukcia a údržba zdvíhacích zariadení
  (from: 08/29/2007)
montáž, rekonštrukcia a údržba tlakových zariadení
  (from: 08/29/2007)
prevádzkovanie neverejného vodovodu
  (from: 11/13/2008)
výroba špeciálnej vojenskej techniky
  (from: 11/13/2008)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 09/24/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/17/2004)
JUDr. Daniel Futej - predseda predstavenstva
Mošovského 2057/21
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 06/26/2019
  (from: 08/03/2019)
RNDr. Lorant Šándor - Member of the Board of Directors
Búdkova 7087/60
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 11/22/2021
  (from: 11/26/2021)
Juraj Šembera - Member of the Board of Directors
Bridlicová 6742/2A
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 06/21/2022
  (from: 06/29/2022)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, s výnimkou prípadu, ak bude predstavenstvo jednočlenné a kedy v mene spoločnosti koná len jeden člen predstavenstva samostatne.
  (from: 01/28/2014)
Capital: 
6 486 948 EUR Paid up: 6 486 948 EUR
  (from: 05/04/2016)
Shares: 
Number of shares: 19539
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Listinné akcie na meno sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva akciovej spoločnosti. Predstavenstvo akciovej spoločnosti môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcii z dôvodu udržania vysokej odbornej spôsobilosti a zainteresovanosti akcionárov spoločnosti.
  (from: 04/19/2016)
Supervisory board: 
RNDr. Karel Matyska , CSc.
Menclova 2469/16
Praha 180 00
Česká republika
From: 06/26/2019
  (from: 08/03/2019)
Pavel Pleva
Dúbravy 100
Dúbravy 962 12
From: 06/08/2023
  (from: 07/11/2023)
Hanspeter Siegrist
Moo 10, Nongprue, Banglamung 78/12
Chonburi 201 50
Thajské kráľovstvo
From: 06/26/2019
  (from: 06/24/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 10.5.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. Starý spis: SA 1137/S
  (from: 10/14/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 14.10.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/12/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 14.11.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/25/2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 19.9.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/14/2002)
Notárska zápisnica N 443/03, Nz 58158/03 spísaná dňa 10.7.2003 notárom JUDr. Chodelkovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bol rozhodnuté o zmene stanov, zvýšení základného imania. Notárska zápisnica N 271/03, Nz 65232/03 spísaná dňa 30.7.2003 notárom JUDr. Vavráčovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti. Notárska zápisnica N 291/03, Nz 78826/03 spísaná dňa 9.9.2003 notárom JUDr. Nürnbergerovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena z pôvodného ODIEN/SEVIS reeng a.s. na PPS Group a.s. Funkcia členov predstavenstva Ing. Ľ. Valacha, Ing. S. Pavla, Ing. R. Hyrošša sa končí dňom 30.7.2003. Funkcia členov dozornej rady R. B. Wilsona, W. p. O´Donella, J. W. Gildea sa končí dňom 30.7.2003. Funkcia člena predstavenstva Ing. V. Chytila vznikla dňom 30.7.2003 a zanikla dňa 9.9.2003.
  (from: 09/26/2003)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person