Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  735/S

Business name: 
PPS Group a.s.
  (from: 09/26/2003)
ODIEN/SEVIS reeng a.s.
  (from: 01/25/2002 until: 09/25/2003)
SEVIS reeng, a.s.
  (from: 10/14/1996 until: 01/24/2002)
Registered seat: 
Tajovského 7
Detva 962 12
  (from: 09/26/2003)
Pažického 6178/1A
Bratislava 811 06
  (from: 11/14/2002 until: 09/25/2003)
Dolné Rudiny 1
Žilina 010 91
  (from: 01/25/2002 until: 11/13/2002)
Kuzmányho 8
Žilina 010 01
  (from: 10/14/1996 until: 01/24/2002)
Identification number (IČO): 
36 011 509
  (from: 10/14/1996)
Date of entry: 
10/14/1996
  (from: 10/14/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/14/1996)
Objects of the company: 
vývoj, výroba a opravy cestných a stavebných strojov s výnimkou vyhradených technických zariadení
  (from: 09/26/2003)
výroba prevodových zariadení
  (from: 09/26/2003)
vývoj, výroba, servis a opravy vysokozdvíhacích vozíkov s výnimkou vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 09/26/2003)
výroba výrobkov strojárskej metalurgie
  (from: 09/26/2003)
nástrojárstvo
  (from: 09/26/2003)
zámočníctvo
  (from: 09/26/2003)
kovoobrábanie
  (from: 09/26/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 09/26/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 09/26/2003)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 09/26/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadom s výnimkou nebezpečného odpadu
  (from: 09/26/2003)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 05/21/2004)
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/25/2005)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/25/2005)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/25/2005)
správa registratúry
  (from: 03/25/2005)
vykonávanie kalibrácie meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených merediel
  (from: 03/25/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/25/2005)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 03/25/2005)
plynárenstvo v rozsahu dodávka plynu, distribúcia plynu
  (from: 10/15/2005)
elektroenergetika v rozsahu - dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (from: 01/20/2006)
čistiace práce
  (from: 12/09/2006)
upratovacie práce
  (from: 12/09/2006)
vypracovanie technickej a technologickej dokumentácie v oblasti strojárstva
  (from: 08/29/2007)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 08/29/2007)
zváračské páce
  (from: 08/29/2007)
kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (from: 08/29/2007)
obstarávanie služieb spojených s výkonom správy nehnuteľností
  (from: 08/29/2007)
prenájom nebytových priestorov spojený s prenájmom hnuteľných vecí a s poskytovaním upratovacích prác
  (from: 08/29/2007)
oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu vydaného oprávnenia
  (from: 08/29/2007)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu vydaného oprávnenia
  (from: 08/29/2007)
prevádzka neverejnej kanalizácie vrátane prevádzky čistiarne odpadových vôd
  (from: 08/29/2007)
letná a zimná údržba komunikácií a verejných priestranstiev
  (from: 08/29/2007)
montáž, rekoštrukcia a údržba elektrických zariadení
  (from: 08/29/2007)
montáž, rekonštrukcia a údržba zdvíhacích zariadení
  (from: 08/29/2007)
montáž, rekonštrukcia a údržba tlakových zariadení
  (from: 08/29/2007)
prevádzkovanie neverejného vodovodu
  (from: 11/13/2008)
výroba špeciálnej vojenskej techniky
  (from: 11/13/2008)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 09/24/2010)
vývoja a výroba špeciálnej vojenskej techniky
  (from: 09/26/2003 until: 11/12/2008)
podnikateľské poradenstvo v oblasti manažmentu
  (from: 10/14/1996 until: 09/25/2003)
obchodné činnosti v rozsahu voľných živností
  (from: 10/14/1996 until: 09/25/2003)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/14/1996 until: 09/25/2003)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/14/1996 until: 09/25/2003)
výskum trhu
  (from: 10/14/1996 until: 09/25/2003)
príprava a organizovanie školení
  (from: 10/14/1996 until: 09/25/2003)
správa, vymáhanie a deblokácia pohľadávok
  (from: 10/14/1996 until: 09/25/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/17/2004)
Managing board
  (from: 09/26/2003 until: 02/16/2004)
Managing board
  (from: 01/25/2002 until: 09/25/2003)
Managing board
  (from: 10/14/1996 until: 01/24/2002)
JUDr. Daniel Futej - predseda predstavenstva
Mošovského 2057/21
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 06/26/2019
  (from: 08/03/2019)
RNDr. Lorant Šándor - Member of the Board of Directors
Búdkova 7087/60
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 11/22/2021
  (from: 11/26/2021)
Juraj Šembera - Member of the Board of Directors
Bridlicová 6742/2A
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 06/21/2022
  (from: 06/29/2022)
Ing. Milan Bugáň - člen
162
Valča
From: 07/30/2003
  (from: 09/26/2003 until: 05/20/2004)
Ing. Milan Bugáň - člen
162
Valča 038 35
From: 07/30/2003
  (from: 05/21/2004 until: 08/28/2007)
Ing. Milan Bugáň - člen
162
Valča 038 35
From: 07/30/2003 Until: 07/20/2007
  (from: 08/29/2007 until: 08/28/2007)
Ing. Ľudovít Černák, , CSc. - predseda
Zechenterova 328/5
Kremnica
From: 07/30/2003
  (from: 09/26/2003 until: 05/20/2004)
Ing. Ľudovít Černák, , CSc. - predseda
Zechenterova 328/5
Kremnica 967 01
From: 07/30/2003
  (from: 05/21/2004 until: 08/28/2007)
Ing. Ľudovít Černák, , CSc. - predseda
Zechenterova 328/5
Kremnica 967 01
From: 07/30/2003 Until: 07/20/2007
  (from: 08/29/2007 until: 08/28/2007)
Prof.Ing. Vladimír Čop , Dr.Sc. - člen
Kuzmányho 6
Prešov
  (from: 10/14/1996 until: 07/26/1998)
JUDr. Daniel Futej - predseda predstavenstva
Mošovského 2057/21
Bratislava 811 03
From: 11/27/2014
  (from: 12/19/2014 until: 10/20/2016)
JUDr. Daniel Futej - predseda predstavenstva
Mošovského 2057/21
Bratislava 811 03
From: 11/27/2014 Until: 10/05/2016
  (from: 10/21/2016 until: 10/20/2016)
JUDr. Daniel Futej - predseda predstavenstva
Mošovského 2057/21
Bratislava 811 03
From: 10/05/2016
  (from: 10/21/2016 until: 08/02/2019)
JUDr. Daniel Futej - predseda predstavenstva
Mošovského 2057/21
Bratislava 811 03
From: 10/05/2016 Until: 06/26/2019
  (from: 08/03/2019 until: 08/02/2019)
Ing. Jiří Heděnec - člen
Predmier 200
Turzovka 023 54
From: 01/13/2004
  (from: 02/17/2004 until: 08/28/2007)
Ing. Jiří Heděnec - člen
Predmier 200
Turzovka 023 54
From: 01/13/2004 Until: 07/20/2007
  (from: 08/29/2007 until: 08/28/2007)
Ing. Jiří Heděnec - podpredseda predstavenstva
Predmier 200
Turzovka 023 54
From: 07/20/2007
  (from: 04/01/2008 until: 11/19/2008)
Ing. Jiří Heděnec - podpredseda predstavenstva
Predmier 200
Turzovka 023 54
From: 07/20/2007 Until: 11/11/2008
  (from: 11/20/2008 until: 11/19/2008)
Ing. Jiří Heděnec - predseda predstavenstva
Predmier 200
Turzovka 023 54
From: 07/20/2007
  (from: 08/29/2007 until: 03/31/2008)
Ing. Roman Hýrošš - člen
Fatranská 20
Žilina
Until: 07/30/2003
  (from: 10/14/1996 until: 09/25/2003)
Ing. Ján Chaľ
Kadnárova 53
Bratislava
  (from: 07/27/1998 until: 01/24/2002)
Ing. Jozef Jarušek
Čadečka 1495
Čadca 122 01
From: 02/06/2008
  (from: 02/19/2008 until: 04/25/2008)
Ing. Jozef Jašurek
Čadečka 1495
Čadca 122 01
From: 02/06/2008
  (from: 04/26/2008 until: 08/04/2008)
Ing. Jozef Jašurek
Čadečka 1495
Čadca 122 01
From: 02/06/2008 Until: 07/16/2008
  (from: 08/05/2008 until: 08/04/2008)
Ing. Jozef Jašurek - člen
Čadečka 1495
Čadca 122 01
From: 01/21/2005
  (from: 02/16/2005 until: 06/14/2007)
Ing. Jozef Jašurek - člen
Čadečka 1495
Čadca 122 01
From: 01/21/2005 Until: 05/17/2007
  (from: 06/15/2007 until: 06/14/2007)
Ing. Ľubomír Kubinec
Horný Hričov 247
Horný Hričov 013 42
From: 02/06/2008
  (from: 02/19/2008 until: 01/20/2012)
Ing. Ľubomír Kubinec
Horný Hričov 247
Horný Hričov 013 42
From: 02/06/2008 Until: 12/13/2011
  (from: 01/21/2012 until: 01/20/2012)
Kurt Kuncic - člen
Forsthausgasse 16-20/137/7
Wien 1200
Rakúska republika
From: 02/06/2012
  (from: 03/08/2012 until: 12/18/2014)
Kurt Kuncic - člen
Forsthausgasse 16-20/137/7
Wien 1200
Rakúska republika
From: 02/06/2012 Until: 11/27/2014
  (from: 12/19/2014 until: 12/18/2014)
Ing. Daniel Laco - člen
Jasovská 37
Bratislava
  (from: 07/14/1997 until: 07/26/1998)
Ing. Zuzana Marsinová
Pittsburgská 1672/2
Žilina
  (from: 07/27/1998 until: 11/11/1999)
Ing. Zuzana Marsinová - člen
Nanterská 15
Žilina
  (from: 11/12/1999 until: 01/24/2002)
RNDr. Karel Matyska , CSc. - člen
Renoirova 649/10
Praha 152 00
Česká republika
From: 05/17/2012
  (from: 06/14/2012 until: 12/18/2014)
RNDr. Karel Matyska , CSc. - člen
Renoirova 649/10
Praha 152 00
Česká republika
From: 05/17/2012 Until: 11/27/2014
  (from: 12/19/2014 until: 12/18/2014)
RNDr. Karel Matyska , CSc. - podpredseda
Hlubočepy, Renoirova 649/10
Praha 152 00
Česká republika
From: 01/21/2005
  (from: 02/16/2005 until: 08/28/2007)
RNDr. Karel Matyska , CSc. - podpredseda
Hlubočepy, Renoirova 649/10
Praha 152 00
Česká republika
From: 01/21/2005 Until: 07/20/2007
  (from: 08/29/2007 until: 08/28/2007)
Ing. Milan Mlčoch
Federátov 9
Prešov
  (from: 07/27/1998 until: 01/24/2002)
Frans Peter Rickard Möcander - člen
Petra Jilemnického 1204/3
Zvolen 960 01
From: 07/06/2013
  (from: 07/23/2013 until: 01/27/2014)
Frans Peter Rickard Möcander - člen
Petra Jilemnického 1204/3
Zvolen 960 01
From: 07/06/2013 Until: 12/20/2013
  (from: 01/28/2014 until: 01/27/2014)
Sven Ingvar Olofsson - člen
Östergatan 17
Teckomatorp 260 20
Švédske kráľovstvo
From: 02/15/2012
  (from: 06/30/2012 until: 11/19/2012)
Sven Ingvar Olofsson - člen
Östergatan 17
Teckomatorp 260 20
Švédske kráľovstvo
From: 02/15/2012
  (from: 11/20/2012 until: 12/18/2014)
Sven Ingvar Olofsson - člen
Östergatan 17
Teckomatorp 260 20
Švédske kráľovstvo
From: 02/15/2012 Until: 11/27/2014
  (from: 12/19/2014 until: 12/18/2014)
Swen Ingvar Olofsson - člen
Östergatan 17
Teckomatorp 260 20
Švédske kráľovstvo
From: 02/15/2012
  (from: 03/08/2012 until: 06/29/2012)
Giorgio Salomoni - predseda predstavenstva
Hyacintová 8
Praha 106 00
Česká republika
From: 09/03/2014
  (from: 09/24/2014 until: 12/18/2014)
Giorgio Salomoni - predseda predstavenstva
Hyacintová 8
Praha 106 00
Česká republika
From: 09/03/2014 Until: 11/27/2014
  (from: 12/19/2014 until: 12/18/2014)
Ing. Ladislav Sojka , CSc. - člen
Potočná 20
Prešov
  (from: 10/14/1996 until: 07/26/1998)
Mgr. Michal Sýkora
Námestie Mieru 1395/23
Detva 962 12
From: 07/16/2008
  (from: 08/05/2008 until: 09/02/2009)
Mgr. Michal Sýkora
Pionierska 866/2
Detva 962 12
From: 07/16/2008
  (from: 09/03/2009 until: 06/13/2012)
Mgr. Michal Sýkora - Member of the Board of Directors
Pionierska 866/2
Detva 962 12
From: 03/29/2021
  (from: 04/27/2021 until: 06/28/2022)
Mgr. Michal Sýkora - Member of the Board of Directors
Pionierska 866/2
Detva 962 12
From: 03/29/2021 Until: 06/20/2022
  (from: 06/29/2022 until: 06/28/2022)
Mgr. Michal Sýkora - podpredseda
Pionierska 866/2
Detva 962 12
From: 07/16/2008
  (from: 06/14/2012 until: 01/27/2014)
Mgr. Michal Sýkora - podpredseda
Pionierska 866/2
Detva 962 12
From: 07/16/2008 Until: 12/02/2013
  (from: 01/28/2014 until: 01/27/2014)
Ing. Pavol Šimkovič - člen
Žihľava 84
Látky 985 45
From: 05/17/2007
  (from: 06/15/2007 until: 08/28/2007)
Ing. Pavol Šimkovič - člen
Žihľava 84
Látky 985 45
From: 05/17/2007 Until: 07/20/2007
  (from: 08/29/2007 until: 08/28/2007)
Ing. Pavol Šimkovič - člen predstavenstva
Žihľava 84
Látky 985 45
From: 07/20/2007
  (from: 08/29/2007 until: 07/28/2009)
Ing. Pavol Šimkovič - člen predstavenstva
Žihľava 84
Látky 985 45
From: 07/20/2007 Until: 11/11/2008
  (from: 07/29/2009 until: 07/28/2009)
Ing. Pavol Šimkovič - podpredseda predstavenstva
Žihľava 84
Látky 985 45
From: 11/11/2008
  (from: 11/20/2008 until: 02/12/2010)
Ing. Pavol Šimkovič - predseda predstavenstva
Žihľava 84
Cinobaňa 985 22
From: 11/11/2008
  (from: 02/13/2010 until: 01/27/2014)
Ing. Pavol Šimkovič - predseda predstavenstva
Žihľava 84
Cinobaňa 985 22
From: 11/11/2008 Until: 12/20/2013
  (from: 01/28/2014 until: 01/27/2014)
Ing. Ľuboš Valach - podpredseda
Pažického 6178/1A
Bratislava
From: 07/30/2003
  (from: 09/26/2003 until: 05/20/2004)
Ing. Ľuboš Valach - predseda
Pažického 1/A
Bratislava
Until: 07/30/2003
  (from: 10/14/1996 until: 09/25/2003)
Ing. Ľuboš Valach - podpredseda
Pažického 6178/1A
Bratislava 811 06
From: 07/30/2003
  (from: 05/21/2004 until: 02/15/2005)
Ing. Ľuboš Valach - podpredseda
Pažického 6178/1A
Bratislava 811 06
From: 07/30/2003 Until: 01/21/2005
  (from: 02/16/2005 until: 02/15/2005)
Daniel Waldvogel - člen
Wuhrestrasse 32
Appenzell CH-9050
Švajčiarska konfederácia
From: 07/06/2013
  (from: 07/23/2013 until: 12/18/2014)
Daniel Waldvogel - člen
Wuhrestrasse 32
Appenzell CH-9050
Švajčiarska konfederácia
From: 07/06/2013 Until: 11/27/2014
  (from: 12/19/2014 until: 12/18/2014)
Robert Brian Wilson - člen
Laguna Way 71
Paso Robles, CA
Spojené štáty americké
From: 01/13/2004
  (from: 02/17/2004 until: 09/27/2004)
Robert Brian Wilson - člen
Laguna Way 71
Paso Robles, CA
Spojené štáty americké
From: 01/13/2004 Until: 08/30/2004
  (from: 09/28/2004 until: 09/27/2004)
Ing. Miroslav Záviš - podpredseda
SNP 11/41
Nová Dubnica
  (from: 10/14/1996 until: 07/13/1997)
Bernd Heinz Hofmann - predseda predstavenstva
Riegelsberger str. 23
Nürnberg 904 69
Nemecko
From: 03/08/2008
  (from: 04/01/2008 until: 08/04/2008)
Bernd Heinz Hofmann - predseda predstavenstva
Riegelsberger str. 23
Nürnberg 904 69
Nemecko
From: 03/08/2008 Until: 07/16/2008
  (from: 08/05/2008 until: 08/04/2008)
Sven Ingvar Olofsson - člen predstavenstva
Östergatan 17
Teckomatorp 260 20
Švédske kráľovstvo
From: 11/27/2014
  (from: 12/19/2014 until: 12/28/2015)
Sven Ingvar Olofsson - člen predstavenstva
Östergatan 17
Teckomatorp 260 20
Švédske kráľovstvo
From: 11/27/2014 Until: 12/08/2015
  (from: 12/29/2015 until: 12/28/2015)
Ing. Stanislav Pavel - podpredseda
Lipence 523
Praha
Česká republika
Until: 07/30/2003
  (from: 01/25/2002 until: 09/25/2003)
Ing. Stanislav Pavel - člen
Lipence 523
Praha
Česká republika
From: 07/30/2003 Until: 01/13/2004
  (from: 09/26/2003 until: 02/16/2004)
Giorgio Salomoni - člen predstavenstva
Hyacintová 8
Praha 106 00
Česká republika
From: 11/27/2014
  (from: 12/19/2014 until: 10/20/2016)
Giorgio Salomoni - člen
Hyacintová 8
Praha 106 00
Česká republika
From: 04/01/2014
  (from: 04/01/2014 until: 09/23/2014)
Giorgio Salomoni - člen
Hyacintová 8
Praha 106 00
Česká republika
From: 04/01/2014 Until: 09/03/2014
  (from: 09/24/2014 until: 09/23/2014)
Giorgio Salomoni - člen predstavenstva
Hyacintová 8
Praha 106 00
Česká republika
From: 11/27/2014 Until: 10/05/2016
  (from: 10/21/2016 until: 10/20/2016)
Giorgio Salomoni - člen predstavenstva
Hyacintová 8
Praha 106 00
Česká republika
From: 10/05/2016
  (from: 10/21/2016 until: 08/02/2019)
Giorgio Salomoni - člen predstavenstva
Hyacintová 8
Praha 106 00
Česká republika
From: 10/05/2016 Until: 06/26/2019
  (from: 08/03/2019 until: 08/02/2019)
Giorgio Salomoni - člen predstavenstva
Hyacyntová 8
Praha 160 00
Česká republika
From: 06/26/2019
  (from: 08/03/2019 until: 04/26/2021)
Giorgio Salomoni - člen predstavenstva
Hyacyntová 8
Praha 160 00
Česká republika
From: 06/26/2019 Until: 03/29/2021
  (from: 04/27/2021 until: 04/26/2021)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, s výnimkou prípadu, ak bude predstavenstvo jednočlenné a kedy v mene spoločnosti koná len jeden člen predstavenstva samostatne.
  (from: 01/28/2014)
Konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, s výnimkou prípradu, ak bude predstavenstvo jednočlenné a kedy v mene spoločnosti koná len jeden člen prestavenstva samostatne.
  (from: 08/29/2007 until: 01/27/2014)
Konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo ktorýkoľvek traja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 02/17/2004 until: 08/28/2007)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 09/26/2003 until: 02/16/2004)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávení predseda a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 01/25/2002 until: 09/25/2003)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda alebo podpredseda samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo podpísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 10/14/1996 until: 01/24/2002)
Capital: 
6 486 948 EUR Paid up: 6 486 948 EUR
  (from: 05/04/2016)
6 486 948 EUR Paid up: 5 681 916 EUR
  (from: 12/12/2015 until: 05/03/2016)
5 312 000 EUR Paid up: 5 312 000 EUR
  (from: 07/08/2009 until: 12/11/2015)
5 311 027,024 EUR Paid up: 5 311 027,024 EUR
  (from: 03/28/2009 until: 07/07/2009)
160 000 000 Sk Paid up: 160 000 000 Sk
  (from: 09/26/2003 until: 03/27/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 10/14/1996 until: 09/25/2003)
Shares: 
Number of shares: 19539
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Listinné akcie na meno sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva akciovej spoločnosti. Predstavenstvo akciovej spoločnosti môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcii z dôvodu udržania vysokej odbornej spôsobilosti a zainteresovanosti akcionárov spoločnosti.
  (from: 04/19/2016)
Number of shares: 19530
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Listinné akcie na meno sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva akciovej spoločnosti. Predstavenstvo akciovej spoločnosti môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcii z dôvodu udržania vysokej odbornej spôsobilosti a zainteresovanosti akcionárov spoločnosti.
  (from: 12/12/2015 until: 04/18/2016)
Number of shares: 16000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Listinné akcie na meno sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva akciovej spoločnosti. Predstavenstvo akciovej spoločnosti môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcii z dôvodu udržania vysokej odbornej spôsobilosti a zainteresovanosti akcionárov spoločnosti.
  (from: 10/17/2012 until: 12/11/2015)
Number of shares: 16000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Listinné akcie na meno sú prevoditeľné len so súhlasom Valného zhromaždenia, ktoré môže odmietnuť súhlas z dôvodu udržania vysokej odbornej spôsobilosti a zainteresovanosti akcionárov. Valné zhromaždenie je povinné rozhodnúť o udelení resp. neudelení súhlasu v lehote 60 dní od doručenia písomnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu.
  (from: 07/08/2009 until: 10/16/2012)
Number of shares: 16000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Listinné akcie na meno sú prevoditeľné len so súhlasom Valného zhromaždenia, ktoré môže odmietnuť súhlas z dôvodu udržania vysokej odbornej spôsobilosti a zainteresovanosti akcionárov. Valné zhromaždenie je povinné rozhodnúť o udelení resp. neudelení súhlasu v lehote 60 dní od doručenia písomnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu.
  (from: 03/28/2009 until: 07/07/2009)
Number of shares: 16000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Listinné akcie na meno sú prevoditeľné len so súhlasom Valného zhromaždenia, ktoré môže odmietnuť súhlas z dôvodu udržania vysokej odbornej spôsobilosti a zainteresovanosti akcionárov. Valné zhromaždenie je povinné rozhodnúť o udelení resp. neudelení súhlasu v lehote 60 dní od doručenia písomnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu.
  (from: 09/28/2004 until: 03/27/2009)
Number of shares: 16000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/22/2004 until: 09/27/2004)
Number of shares: 0
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/26/2003 until: 09/21/2004)
Number of shares: 0
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/12/1999 until: 09/25/2003)
Number of shares: 0
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/14/1996 until: 11/11/1999)
Supervisory board: 
RNDr. Karel Matyska , CSc.
Menclova 2469/16
Praha 180 00
Česká republika
From: 06/26/2019
  (from: 08/03/2019)
Pavel Pleva
Dúbravy 100
Dúbravy 962 12
From: 06/08/2023
  (from: 07/11/2023)
Ing. Juraj Borgula
Nejedlého 1907/29
Bratislava - Dúbravka 841 02
From: 04/16/2008
  (from: 04/22/2008 until: 07/07/2009)
Ing. Juraj Borgula
Nejedlého 1907/29
Bratislava - Dúbravka 841 02
From: 04/16/2008 Until: 06/26/2009
  (from: 07/08/2009 until: 07/07/2009)
Ing. Milan Bugáň - člen
162
Valča 038 35
From: 07/20/2007
  (from: 08/29/2007 until: 06/13/2012)
Ing. Milan Bugáň - člen
162
Valča 038 35
From: 07/20/2007 Until: 05/17/2012
  (from: 06/14/2012 until: 06/13/2012)
Ing. Ľudovít Černák, CSc. - predseda
Buková 8
Bratislava 811 02
From: 07/20/2007
  (from: 03/28/2009 until: 06/13/2012)
Ing. Ľudovít Černák, CSc. - predseda
Buková 8
Bratislava 811 02
From: 07/20/2007 Until: 05/17/2012
  (from: 06/14/2012 until: 06/13/2012)
Ing. Ľudovít Černák, CSc. - predseda
Zechenterova 328/5
Kremnica 976 01
From: 07/20/2007
  (from: 08/29/2007 until: 03/27/2009)
Ing. Štefan Čičeľ - člen
Farského 18
Bratislava
  (from: 07/14/1997 until: 07/26/1998)
Ing. Štefan Fabián - člen
Údenárska 15
Prešov
  (from: 10/14/1996 until: 07/13/1997)
Ing. Štefan Fábian - predseda
Údenárska 15
Prešov
  (from: 07/14/1997 until: 01/24/2002)
Ing. Jozef Galdun - člen
Legionárska 23
Žilina
  (from: 07/14/1997 until: 01/24/2002)
Ing. Vladimír Kolenič
Žarnovická 5
Bratislava
  (from: 07/27/1998 until: 01/24/2002)
Ing. Peter Kosík
Ke Studánkám 815
Libčice nad Vltavou 252 66
Česká republika
From: 07/06/2013
  (from: 09/18/2013 until: 11/29/2017)
Ing. Peter Kosík
Ke Studánkám 815
Libčice nad Vltavou 252 66
Česká republika
From: 07/06/2013 Until: 08/27/2016
  (from: 11/30/2017 until: 11/29/2017)
Ing. Petr Kosík
Jaroslava Foglara 2227
Kladno 272 01
Česká republika
From: 06/26/2009
  (from: 07/08/2009 until: 06/13/2012)
Ing. Petr Kosík
Jaroslava Foglara 2227
Kladno 272 01
Česká republika
From: 06/26/2009 Until: 05/17/2012
  (from: 06/14/2012 until: 06/13/2012)
Ing. Peter Košík
Ke Studánkám 815
Libčice nad Vltavou 252 66
Česká republika
From: 07/06/2013
  (from: 07/23/2013 until: 09/17/2013)
Stanislav Ľupták - člen
Dolinky 1338/14
Detva
From: 07/30/2003 Until: 03/04/2004
  (from: 09/26/2003 until: 05/20/2004)
Stanislav Ľupták - člen
Dolinky 1338/14
Detva 962 12
From: 07/30/2003 Until: 03/04/2004
  (from: 05/21/2004 until: 08/04/2004)
Stanislav Ľupták
304
Vígľaš 962 02
From: 10/24/2007
  (from: 11/30/2007 until: 08/14/2012)
Stanislav Ľupták
304
Vígľaš 962 02
From: 10/24/2007 Until: 06/25/2012
  (from: 08/15/2012 until: 08/14/2012)
Stanislav Ľupták
Malý Sliač 304
Vígľaš 962 02
From: 06/28/2012
  (from: 08/15/2012 until: 01/27/2014)
Stanislav Ľupták
Malý Sliač 304
Vígľaš 962 02
From: 06/28/2012 Until: 11/15/2013
  (from: 01/28/2014 until: 01/27/2014)
Stanislav Ľupták
Vígľaš 304
Detva 962 12
From: 05/11/2018
  (from: 06/16/2018 until: 05/09/2023)
Stanislav Ľupták
Vígľaš 304
Detva 962 12
From: 05/11/2018 Until: 03/27/2023
  (from: 05/10/2023 until: 05/09/2023)
Stanislav Ľupták - člen
Dolinky 1338/14
Detva 962 12
From: 07/30/2003
  (from: 08/05/2004 until: 11/29/2007)
Stanislav Ľupták - člen
Dolinky 1338/14
Detva 962 12
From: 07/30/2003 Until: 09/26/2007
  (from: 11/30/2007 until: 11/29/2007)
Stanislav Ľupták - podpredseda dozornej rady
Malý Sliač 3047
Vígľaš 962 02
From: 11/15/2013
  (from: 01/28/2014 until: 06/15/2018)
Stanislav Ľupták - podpredseda dozornej rady
Malý Sliač 3047
Vígľaš 962 02
From: 11/15/2013 Until: 05/11/2018
  (from: 06/16/2018 until: 06/15/2018)
RNDr Karel Matyska , CSc. - podpredseda
Renoirova 649/10
Praha 152 00
Praha 9
From: 07/20/2007
  (from: 08/29/2007 until: 06/13/2012)
RNDr Karel Matyska , CSc. - podpredseda
Renoirova 649/10
Praha 152 00
Praha 9
From: 07/20/2007 Until: 05/17/2012
  (from: 06/14/2012 until: 06/13/2012)
Jozef Nosáľ
Kostolná 138
Detva 962 12
From: 10/24/2007
  (from: 11/30/2007 until: 08/14/2012)
Jozef Nosáľ
Kostolná 138
Detva 962 12
From: 10/24/2007 Until: 06/25/2012
  (from: 08/15/2012 until: 08/14/2012)
Jozef Nosáľ
Kostolná 138
Detva 962 12
From: 03/13/2015
  (from: 04/02/2015 until: 07/06/2023)
Jozef Nosáľ
Kostolná 138
Detva 962 12
From: 03/13/2015 Until: 03/13/2020
  (from: 07/07/2023 until: 07/06/2023)
Ing. Alžbeta Pestrmenková - člen
Švábska 6804/44
Prešov
  (from: 10/14/1996 until: 07/13/1997)
Ing. Ján Pirič - predseda
Smreková 20
Žilina
  (from: 10/14/1996 until: 07/13/1997)
JUDr. Radoslava Sláviková Geržová
Sedmokrásková 16100/7
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 06/26/2019
  (from: 08/03/2019 until: 05/09/2023)
JUDr. Radoslava Sláviková Geržová
Sedmokrásková 16100/7
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 06/26/2019 Until: 03/27/2023
  (from: 05/10/2023 until: 05/09/2023)
Ing. Stanislav Šichta
Piešť II 205
Detva 962 12
From: 10/24/2007
  (from: 11/30/2007 until: 03/27/2009)
Ing. Stanislav Šichta
Piešť II 205
Detva 962 12
From: 10/24/2007 Until: 02/19/2009
  (from: 03/28/2009 until: 03/27/2009)
Ondrej Tkáč
Moyzesova 724/1
Divín 985 52
From: 02/19/2009
  (from: 03/28/2009 until: 08/14/2012)
Ondrej Tkáč
Moyzesova 724/1
Divín 985 52
From: 02/19/2009 Until: 06/25/2012
  (from: 08/15/2012 until: 08/14/2012)
Hanspeter Siegrist
Moo 10, Nongprue, Banglamung 78/12
Chonburi 201 50
Thajské kráľovstvo
From: 06/26/2019
  (from: 06/24/2022)
Robert B. Wilson - podpredseda
71 Laguna Way
Paso Robles, CA
Spojené štáty americké
  (from: 01/25/2002 until: 11/13/2002)
Robert B. Wilson - predseda
71 Laguna Way
Paso Robles, CA
Spojené štáty americké
Until: 07/30/2003
  (from: 11/14/2002 until: 09/25/2003)
Bernd Heinz Hofmann - podpredseda
Riegelsberger str. 23
Nurnberg 904 69
Nemecko
From: 07/20/2007
  (from: 08/29/2007 until: 03/31/2008)
Bernd Heinz Hofmann - podpredseda
Riegelsberger str. 23
Nurnberg 904 69
Nemecko
From: 07/20/2007 Until: 03/07/2008
  (from: 04/01/2008 until: 03/31/2008)
JUDr. Jana Hrstková - člen
U Blaženky 14
Praha 5
Česká republika
Until: 09/19/2002
  (from: 01/25/2002 until: 11/13/2002)
RNDr. Karel Matyska
Menclova 2469/16
Praha 180 00
Česká republika
From: 11/27/2014 Until: 06/26/2019
  (from: 08/03/2019 until: 08/02/2019)
RNDr. Karel Matyska
Menclova 2469/16
Praha 180 00
Česká republika
From: 11/27/2014
  (from: 12/19/2014 until: 08/02/2019)
Wiliam p. O´Donell - člen
537 Steamboat Rd, Suite 301
Greenwich, CT
Spojené štáty americké
Until: 07/30/2003
  (from: 01/25/2002 until: 09/25/2003)
Michael S. Saran - predseda
1 Liberty Lane
Hampton, NH
Spojené štáty americké
Until: 09/19/2002
  (from: 01/25/2002 until: 11/13/2002)
Hanspeter Siegrist - podpredseda
Eschenzer Str. 27
Stein am Rhein CH-8260
Švajčiarsko
From: 07/30/2003
  (from: 09/26/2003 until: 05/20/2004)
Hanspeter Siegrist - podpredseda
Eschenzer Str. 27
Stein am Rhein CH-8260
Švajčiarsko
From: 07/30/2003
  (from: 05/21/2004 until: 08/28/2007)
Hanspeter Siegrist - podpredseda
Eschenzer Str. 27
Stein am Rhein CH-8260
Švajčiarsko
From: 07/30/2003 Until: 07/20/2007
  (from: 08/29/2007 until: 08/28/2007)
Hanspeter Siegrist - predseda dozornej rady
Moo 3 Pong, Banglamung 107/2
Chon Buri 201 50
Thajské kráľovstvo
From: 11/15/2013 Until: 05/11/2015
  (from: 06/13/2015 until: 06/12/2015)
Hanspeter Siegrist
Moo 3, Pong, Banglamung 107/2
Chon Buri 201 50
Thajské kráľovstvo
From: 08/28/2012 Until: 11/15/2013
  (from: 01/28/2014 until: 01/27/2014)
Hanspeter Siegrist - predseda dozornej rady
Moo 3 Pong, Banglamung 107/2
Chon Buri 201 50
Thajské kráľovstvo
From: 11/15/2013
  (from: 01/28/2014 until: 06/12/2015)
Hanspeter Siegrist - člen
Moo 3, Pong, Banglamung 107/2
Chonburi 201 50
Thajsko
From: 07/20/2007 Until: 07/20/2012
  (from: 10/17/2012 until: 10/16/2012)
Hanspeter Siegrist
Moo 3, Pong, Banglamung 107/2
Chon Buri 201 50
Thajské kráľovstvo
From: 08/28/2012
  (from: 10/17/2012 until: 01/27/2014)
Hanspeter Siegrist - člen
Moo 3, Pong, Banglamung 107/2
Chonburi 201 50
Thajsko
From: 07/20/2007
  (from: 08/29/2007 until: 10/16/2012)
Hanspeter Siegrist
Moo 10, Nongprue, Banglamung 78/12
Chonburi 201 50
Thajské kráľovstvo
From: 10/05/2016
  (from: 10/21/2016 until: 08/02/2019)
Hanspeter Siegrist
Moo 10, Nongprue, Banglamung 78/12
Chonburi 201 50
Thajské kráľovstvo
From: 10/05/2016 Until: 06/26/2019
  (from: 08/03/2019 until: 08/02/2019)
Hanspeter Siegrist
Moo 10, Nongprue, Banglamung 78/12
Chonburi 201 50
Thajské kráľovstvo
From: 06/26/2019
  (from: 08/03/2019 until: 06/23/2022)
JUDr. Radoslava Sláviková Geržová
residence in the Slovak Republic :
Sedmokrasková 16100/7
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 05/11/2015 Until: 06/26/2019
  (from: 08/03/2019 until: 08/02/2019)
JUDr. Radoslava Sláviková Geržová
residence in the Slovak Republic :
Sedmokrasková 16100/7
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 05/11/2015
  (from: 06/13/2015 until: 08/02/2019)
John W. Gildea - člen
537 Steamboat Rd, Suite 301
Greenwich, CT
Spojené štáty americké
Until: 07/30/2003
  (from: 01/25/2002 until: 09/25/2003)
Daniel Waldvogel - predseda
Im Guet 1
Langwiesen 8246
Švajčiarsko
From: 07/30/2003
  (from: 05/21/2004 until: 08/28/2007)
Daniel Waldvogel - predseda
Im Guet 1
Langwiesen 8246
Švajčiarsko
From: 07/30/2003
  (from: 09/26/2003 until: 05/20/2004)
Daniel Waldvogel - člen
Wuhrestrasse 32
Appenzell CH-9050
Švajčiarska konfederácia
From: 07/20/2007
  (from: 08/29/2007 until: 04/25/2008)
Daniel Waldvogel - predseda
Im Guet 1
Langwiesen 8246
Švajčiarsko
From: 07/30/2003 Until: 07/20/2007
  (from: 08/29/2007 until: 08/28/2007)
Daniel Waldvogel - člen
Wuhrestrasse 32
Appenzell CH-9050
Švajčiarska konfederácia
From: 07/20/2007
  (from: 04/26/2008 until: 10/16/2012)
Daniel Waldvogel - člen
Wuhrestrasse 32
Appenzell CH-9050
Švajčiarska konfederácia
From: 07/20/2007 Until: 07/20/2012
  (from: 10/17/2012 until: 10/16/2012)
Daniel Waldvogel
Wuhrestrasse 32
Appenzell CH-9050
Švajčiarska konfederácia
From: 11/27/2014
  (from: 12/19/2014 until: 12/27/2019)
Daniel Waldvogel - predseda
Wührestrasse 32
Appenzell 9050
Švajčiarska konfederácia
From: 08/28/2012 Until: 07/06/2013
  (from: 07/23/2013 until: 07/22/2013)
Daniel Waldvogel - predseda
Wührestrasse 32
Appenzell 9050
Švajčiarska konfederácia
From: 08/28/2012
  (from: 10/17/2012 until: 07/22/2013)
Daniel Waldvogel
Wuhrestrasse 32
Appenzell CH-9050
Švajčiarska konfederácia
From: 11/27/2014 Until: 11/27/2019
  (from: 12/28/2019 until: 12/27/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 10.5.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. Starý spis: SA 1137/S
  (from: 10/14/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 14.10.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/12/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 14.11.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/25/2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 19.9.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/14/2002)
Notárska zápisnica N 443/03, Nz 58158/03 spísaná dňa 10.7.2003 notárom JUDr. Chodelkovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bol rozhodnuté o zmene stanov, zvýšení základného imania. Notárska zápisnica N 271/03, Nz 65232/03 spísaná dňa 30.7.2003 notárom JUDr. Vavráčovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti. Notárska zápisnica N 291/03, Nz 78826/03 spísaná dňa 9.9.2003 notárom JUDr. Nürnbergerovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena z pôvodného ODIEN/SEVIS reeng a.s. na PPS Group a.s. Funkcia členov predstavenstva Ing. Ľ. Valacha, Ing. S. Pavla, Ing. R. Hyrošša sa končí dňom 30.7.2003. Funkcia členov dozornej rady R. B. Wilsona, W. p. O´Donella, J. W. Gildea sa končí dňom 30.7.2003. Funkcia člena predstavenstva Ing. V. Chytila vznikla dňom 30.7.2003 a zanikla dňa 9.9.2003.
  (from: 09/26/2003)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person