Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1007/V

Business name: 
HOOCH a.s. v likvidácií
  (from: 10/04/2018)
Registered seat: 
Werferova 1/2582
Košice 040 11
  (from: 12/19/2008)
Identification number (IČO): 
36 187 291
  (from: 11/10/1998)
Date of entry: 
11/10/1998
  (from: 11/10/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/10/1998)
Objects of the company: 
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 11/10/1998)
maloobchodný predaj pohonných hmôt
  (from: 11/10/1998)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
  (from: 11/10/1998)
veľkoobchod a maloobchod: potraviny, alko a nealko nápoje, tabakový tovar, káva, čaj, kakao, korenie, textil, odevy, obuv, elektrické prístroje pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prijímačov, kozmetické výrobky, pevné, tekuté a plynné palivá a príbuzné výrobky, kovy, kovové rudy, drevo, stavebné materiály, sanitárne zariadenia, laky, nátery, železiarsky tovar, inštalatérske a vykurovacie zariadenia, chemické výrobky (priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty, chemické vlákna), stroje, zariadenia a príslušenstvo
  (from: 11/10/1998)
finančný leasing
  (from: 11/10/1998)
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 11/10/1998)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 11/10/1998)
poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (from: 11/10/1998)
faktoring a forfaiting
  (from: 11/10/1998)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 04/19/2000)
čistenie budov
  (from: 04/19/2000)
upratovacie práce
  (from: 04/19/2000)
veľkoobchod a maloobchod: čistiace potreby /okrem jedov a žieravín/ a zariadenia
  (from: 04/19/2000)
čistenie verejných komunikácií a priestorov vrátane zimnej údržby
  (from: 04/19/2000)
čistenie kanalizačných vpustí, oprava výtlkov obaľovacou drvou, kladaenie liatych asfaltov, asfaltérske práce, živičiarske práce, dopravné značenie vodorovné, zvislé, búracie práce a vyrezávky na kumunikáciách, vykášanie priekop a prícestných plôch, kosenie prícestných plôch a miestných komunikácií
  (from: 04/19/2000)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/19/2001)
činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 12/19/2001)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 12/19/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/18/2003)
Michal Pačai - predseda predstavenstva
Kremnická 53
Košice 040 11
From: 06/25/2012
  (from: 07/12/2012)
Acting in the name of the company: 
Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/18/2003)
Capital: 
166 000 EUR Paid up: 166 000 EUR
  (from: 06/13/2009)
Shares: 
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva.
  (from: 06/13/2009)
Supervisory board: 
MVDr. Ayele Tesfaye , PhD.
Ružová 513/50
Košice 040 01
From: 06/01/2016
  (from: 06/11/2016)
Monika Képesová
Drienovec 520
Drienovec 044 01
From: 06/01/2016
  (from: 06/11/2016)
RNDr. Katarína Tesfaye
Haviarska 8/A
Košice 040 01
From: 06/01/2016
  (from: 06/11/2016)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/01/2018
Dobrovoľné zrušenie rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti.
  (from: 10/04/2018)
 Liquidators:
Monika Képesová
Drienovec 520
Drienovec 044 01
From: 08/01/2018
  (from: 10/04/2018)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátorka samostatne. Likvidátorka podpisuje za spoločnosť tak, že k svojmu menu a priezvisku, označeniu funkcie a obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/04/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 119/98, Nz 121/98 zo dňa 21. 10. 1998 podľa zákona č. 513/91 Zb. a nov. 11/98 Zb.
  (from: 11/10/1998)
Zmena stanov zo dňa 11.2.2000 /Notárske zápisnica č. N 20/2000, Nz 20/2000 zo dňa 11.2.2000/.
  (from: 04/19/2000)
Osvedčenie zo dňa 23. 1. 2001 o priebehu MVZ a.s. o zmene stanov a.s. konaného dňa 28. 12. 1999.
  (from: 01/25/2001)
Zmena stanov schválená VZ konaným dňa 3.9.2001 vo forme notárskej zápisnice N 460/2001, Nz 458/2001.
  (from: 12/19/2001)
Zmena stanov a.s. zo dňa 31.12.2002.
  (from: 03/18/2003)
Zmena stanov zo dňa 18.11.2003.
  (from: 12/18/2003)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person