Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Pšn Insert No.:  10047/R

Business name: 
Podnik služieb Prievidza, š.p. "v likvidácii"
  (from: 12/21/1992 until: 07/29/2008)
Podnik služieb Prievidza, š.p.
  (from: 01/01/1989 until: 12/20/1992)
Registered seat: 
Námestie 4. apríla 15
Prievidza
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
Identification number (IČO): 
00 159 778
  (from: 01/01/1989)
Date of entry: 
01/01/1989
  (from: 01/01/1989)
Date of deletion: 
07/30/2008
  (from: 07/30/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
Ukončenie likvidácie štátneho podniku dňom 31.12.2007
  (from: 07/30/2008)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 01/01/1989)
Objects of the company: 
holičstvo, kaderníctvo, kozmetika, pedikúra a manikúra
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
fotoslužba, fotoreportáž, colorovanie fotografií
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
záhradníctvo a kvetinárstvo
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
pohrebníctvo, výroba vencov
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
autoservis, odťahová služba nepojazdných vozidiel
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
strojárstvo - oprava a montáž váh, opravy dáždnikov, kľúčová služba, brúsenie lekárskych a zdravotníckych nástrojov
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
kamenosochárstvo
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
stavebné stolárstvo a zákazková stolárska výroba
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
čalúnictvo
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
sklenárstvo, rámovanie obrazov
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
klampiarstvo
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
murárstvo
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
maliarstvo
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
lepenie podláh povlakových
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
pranie a čistenie odevov a bielizne, čistenie peria
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
kníhviazačstvo
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
deratizácia, dezinsekcia, ochrana dreva pred škodcami chemickými prostriedkami
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
kominárstvo
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
doprava osobná a nákladná
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení na rozvod a odber elektrickej energie nízkeho napätia a zariadení na ochranu pred účinkami atmosferickej elektriny
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
revízie elektrických zariadení
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
servis plynových horákov
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
potravinársky priemysel - výroba a predaj zmrzliny a mrazených výrobkov
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
kopírovanie písomností
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
gravírovanie nápisov
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
inzertná služba
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
aranžérske a písmomaliarske práce
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
služba bytovej architektúry a projektovanie úpravy interiérov
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
zákazková výroba svadobných členiek a ostatných svadobných ozdôb, aranžovanie svadobných závojov
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
šitie paplónov
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
upratovacie služby - čistenie čalúneného nábytku a kobercov, upratovanie povál
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
vŕtanie otvorov do panelov v byte zákazníka
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
maloobchodná činnosť - predaj kvetov a upomienkových predmetov
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
predaj nábytku a stavebných stolárskych výrobkov vlastnej výroby
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
predaj včelých úľov a náhradných dielov do nich
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
predaj akvárií
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
predaj zrkadiel
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
predaj drôteného pletiva vlastnej výroby
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
predaj náhradných súčiastok do motorových vozidiel (výpadových typov)
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
poskytovanie stravovacích služieb v bufete DS v Handlovej Morovnianska cesta
  (from: 06/09/1989 until: 07/29/2008)
dezinfekcia
  (from: 06/09/1989 until: 07/29/2008)
revízie kotlov a tlakových nádob
  (from: 09/25/1989 until: 07/29/2008)
výmurovka kotlov na plynné, tuhé a olejové palivo
  (from: 09/25/1989 until: 07/29/2008)
čistenie predmeto z drahých kovov ultrazvukom
  (from: 09/25/1989 until: 07/29/2008)
montáž, opravy a vykonávanie revízií plynových zariadení dodávateľkým spôsobom: a/montáž a opravy plynovýc automatických horákov podľa ČSN 07 0703, 07 5802 výrobcu VČP Hr. Králové a IBS Brno b/ vykonávanie revízií dodávateľským spôsobom: v rozsahu VI - zariadenia na rozvod plynov podľa ČSN 38 6441 a 38 6460, v rozsahu VII - zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním podľa ČSN 38 6441 a 07 0703
  (from: 09/25/1989 until: 07/29/2008)
obchodná činnosť: predaj drogériového tovaru a kozmetického tovaru, pomôcok do domácnosti, spotrebnej a zábavnej elektroniky, čistiacich prostriedkov, áut osobných i dodávkových z dovozu predaj kopírovacích a telefaxných prístrojov
  (from: 09/24/1990 until: 07/29/2008)
zahranično obchodná činnosť: 1. poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR prevádzaním servisu a opráv osobných a dodávkových automobilov 2. dovoz osobných a dodávkových automobilov a náhradných dielov k nim, číslo colného sadzobníka 8702, 8703 v súvislosti s bodom 1 v rozsahu povolenia 3. vývoz opravených osobných a dodávkových automobilov, číslo colného sadzobníka 8702, 8703 v náväznosti na bod 1 a 2 4. vývoz paliet a obkladov z dreva, číslo colného sadzobníka colného 7310 5. dovoz vecí za účelom predaja v tomto rozsahu: televízory - č. col. sadzobníka 8528, rozhlasové prijímače - č. col. sadzobníka 8527, snímacie a premietacie prístroje - č. col. sadzobníka 8528, pánske prádlo - č. col. sadzobníka 6107, dámske prádlo - č. col. sadzobníka 6108, pletený tovar - č. col. sadzobníka 6110, pančuchový tovar - č. col. sadzobníka 6115, kozmetické prípravky - č. col. sadzobníka 3305, výrobky ľahké lisované, hygienické a toaletné - č. col. sadzobníka 3924904, drobný tovar kovový - č. col. sadzobníka 7323107 6. poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou zastupovania a servisnej činnosti v obore reprografickej techniky 7. dovoz vecí pre využitie vo vlastnej výrobe a pri poskytovaní služieb v náväznosti na predmet činnosti podniku
  (from: 09/24/1990 until: 07/29/2008)
cestovná kancelária: 1. poskytovanie, sprostredkovanie a organizovanie hlavných a vedľajších služieb cestovného ruchu zahraničným osobám v SR a v zahraničí a čs. osobám v zahraničí 2. prijímanie služieb od zahraničných osôb za devízové prostriedky v súvislosti s činnosťou podľa bodu 1. v rozsahu povolenia 3. dovoz vecí, informatívnych podkladov (medzinárodných leteckých tarifov, cestovných poriadkov a pod.) a publikácií propagačného a vzdelávacieho charakteru z oblasti zahraničného cestovného ruchu za devízové prostriedky bezprostredne slúžiacich k prevádzaniu činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia. 4. propagácia vlastnej zahranično obchodnej činnosti v zahraničí
  (from: 09/24/1990 until: 07/29/2008)
maloobchodná činnosť: predaj ovocia a zeleniny
  (from: 10/31/1990 until: 07/29/2008)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 06/09/1989 until: 12/20/1992)
riaditeľ
  (from: 01/01/1989 until: 06/08/1989)
Ing. Jozef Jakubove - zástupca riaditeľa
ul. J.P. Šafárika 4/8
Prievidza
  (from: 10/08/1990 until: 12/13/1990)
Ing. Pavol Kazík - poverený riaditeľ
Bernolákova 632/A
Nováky
  (from: 01/01/1989 until: 06/08/1989)
Ing. Pavol Kazík - riaditeľ
Bernolákova 632/A
Nováky
  (from: 06/09/1989 until: 12/13/1990)
Prom. práv. Jozef Michalec - poverený riadením podniku
Febr. víťazstva 28/7
Prievidza
  (from: 12/14/1990 until: 12/20/1992)
Ing. Anna Zamboyová - zástupca riaditeľa
Jilemnického 20/14
Prievidza
  (from: 06/09/1989 until: 10/07/1990)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje likvidátor.
  (from: 12/21/1992 until: 07/29/2008)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ, alebo jeho zástupca.
  (from: 06/09/1989 until: 12/20/1992)
Za štátny podnik podpisuje doterajší riaditeľ Ing. Pavol Kazík.
  (from: 01/01/1989 until: 06/08/1989)
Ordinary capital: 
69 153 000 Sk
  (from: 06/09/1989 until: 07/29/2008)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Florián Kapusta
ul. Murgaša 30/12
Prievidza
Until: 07/30/2008
  (from: 04/28/1994)
 Liquidators:
Ing. Štefan Kardoš
ul. Gorkého 16/13
Prievidza
  (from: 12/21/1992 until: 04/27/1994)
Other legal facts: 
Tento štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou ONV v Prievidzi, č. P-239/1988, zo dňa 27.12.1988, podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku.
  (from: 01/01/1989 until: 07/29/2008)
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, zo dňa 15.12.1992 čís. 125 bola nariadené likvidácia Podniku služieb Prievidza, š.p. dňom 16.12.1992.
  (from: 12/21/1992 until: 07/29/2008)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person