Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14492/N

Business name: 
PROCESS TECHNIK s.r.o.
  (from: 06/11/1997)
Registered seat: 
Akademická 2
Nitra 949 01
  (from: 11/21/2006)
Akademická 2
Nitra 950 07
  (from: 02/19/2004 until: 11/20/2006)
Gruzínska 18
Bratislava 821 05
  (from: 07/17/1998 until: 02/18/2004)
Kadnárova 25
Bratislava 831 05
  (from: 06/11/1997 until: 07/16/1998)
Identification number (IČO): 
35 720 069
  (from: 06/11/1997)
Date of entry: 
06/11/1997
  (from: 06/11/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/11/1997)
Objects of the company: 
konštrukčné činnosti v oblasti strojárstva a stavebníctva
  (from: 06/11/1997)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/11/1997)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
  (from: 06/11/1997)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
  (from: 06/11/1997)
výskum a vývoj v oblasti obchodu
  (from: 06/11/1997)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 06/11/1997)
poskytovanie sociálnych služieb - kultúrna a rekreačná činnosť
  (from: 06/11/1997)
reklamná činnosť
  (from: 06/11/1997)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
  (from: 06/11/1997)
tlmočnícke a prekladateľské činnosti v jazyku anglickom a nemeckom
  (from: 06/11/1997)
inžinierska činnosť v oblasti technologických zariadení
  (from: 02/19/2004)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti technického zariadenia budov
  (from: 02/19/2004)
montáž, inštalácia a servis klimatizačných a chladiacich zariadení
  (from: 02/19/2004)
dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky
  (from: 03/11/2010)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 03/11/2010)
montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených plynových zariadení
  (from: 03/11/2010)
oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: - oprava a údržba - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky - rekonštrukcie
  (from: 03/11/2010)
oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: - oprava a údržba - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (from: 03/11/2010)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: - oprava a údržba - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (from: 03/11/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/11/2010)
kontrola kotlov a vykurovacích sústav, kontrola klimatizačných systémov
  (from: 01/03/2012)
servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky; kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení; zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok, vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky
  (from: 05/24/2013)
Partners: 
Ing. Dušan Chrenko
Mojmírovce 1183
Mojmírovce 951 15
Slovak Republic
  (from: 08/02/2022)
Ing. Pavol Bayer
Ševčenkova 1
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 02/19/2004 until: 11/20/2006)
Ing. Pavol Bayer
Ševčenkova 1
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 07/17/1998 until: 02/18/2004)
Ing. Pavol Bayer
Ševčenkova 1
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 06/11/1997 until: 07/16/1998)
Ing. Dušan Chrenko
1183
Mojmírovce 951 15
Slovak Republic
  (from: 02/19/2004 until: 11/20/2006)
Ing. Dušan Chrenko
Mojmírovce 1183
Mojmírovce 951 15
Slovak Republic
  (from: 11/21/2006 until: 08/01/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Dušan Chrenko
( peňažný vklad )
  (from: 12/15/2009 until: 08/01/2022)
Ing. Dušan Chrenko
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/02/2022)
Ing. Pavol Bayer
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/11/1997 until: 07/16/1998)
Ing. Pavol Bayer
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/17/1998 until: 02/18/2004)
Ing. Pavol Bayer
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 02/19/2004 until: 11/20/2006)
Ing. Dušan Chrenko
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 02/19/2004 until: 11/20/2006)
Ing. Dušan Chrenko
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/21/2006 until: 12/14/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/19/2004)
konatelia
  (from: 06/11/1997 until: 02/18/2004)
Ing. Dušan Chrenko
1183
Mojmírovce 951 15
  (from: 05/23/2022)
Ing. Pavol Bayer
Ševčenkova 1
Bratislava 851 01
  (from: 06/11/1997 until: 02/18/2004)
Ing. Pavol Bayer sen.
Kadnárova 25
Bratislava 831 05
  (from: 06/11/1997 until: 02/18/2004)
Ing. Dušan Chrenko
1183
Mojmírovce 951 15
  (from: 02/19/2004 until: 05/22/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 02/19/2004)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/11/1997 until: 02/18/2004)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/15/2009)
200 000 Sk
  (from: 07/17/1998 until: 12/14/2009)
100 000 Sk
  (from: 06/11/1997 until: 07/16/1998)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 95/97, Nz 96/97 napísanej dňa 9.5.1997 notárkou JUDr. Janou Hunovou v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 21881
  (from: 06/11/1997)
Notárska zápisnica č. N 86/98, Nz 84/98 zo dňa 18.6.1998 - osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny v zmysle zákona č. 11/1998 Z.z.
  (from: 07/17/1998)
Notárska zápisnica N 34/04, Nz 3782/04 zo dňa 16. 1. 2004, spoločenská zmluva zo dňa 19. 1. 2004.
  (from: 02/19/2004)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person