Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9279/B

Business name: 
G4S Security Systems (SK), s.r.o.
  (from: 09/20/2006)
Registered seat: 
Višňová 16
Bratislava 831 01
  (from: 03/26/2001)
Identification number (IČO): 
31 398 979
  (from: 07/20/1995)
Date of entry: 
07/20/1995
  (from: 07/20/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/20/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 02/16/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/16/2001)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 02/16/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/16/2001)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
  (from: 02/16/2001)
prenájom hnuteľných vecí - leasing
  (from: 04/15/2004)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 04/15/2004)
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software
  (from: 04/15/2004)
elektroinštalatérstvo
  (from: 04/15/2004)
opravy a údržba kancelárskych a elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
  (from: 04/15/2004)
projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
  (from: 04/15/2004)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 04/15/2004)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
  (from: 04/15/2004)
projektovanie, montáž, oprava a údržba a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 04/15/2004)
organizovanie kurzov, školení, výcviku a seminárov v oblasti predmetov podnikania
  (from: 04/15/2004)
poradenská činnosť v oblasti predmetov podnikania
  (from: 04/15/2004)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov služiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi, vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí
  (from: 04/15/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/23/2005)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 06/23/2005)
projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (from: 06/23/2005)
technik požiarnej ochrany
  (from: 07/23/2005)
vykonávanie odbornej prípravy na úseku požiarnej ochrany
  (from: 07/23/2005)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
  (from: 10/03/2006)
oprava a kontroly hasiacich prístrojov a hydrantov
  (from: 05/29/2007)
oprava a údržba hasiacej techniky v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/29/2007)
správa bytového a nebytového fondu
  (from: 06/26/2008)
prevádzkovanie štrážnej služby podľa zákona č. 473/2005 Z.z. v rozsahu: a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, c) ochrana osoby, d) ochrana majetku a osoby pri preprave, e) ochrana prepravy majetku a osoby, f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta, h) vypracúvanie plánu ochrany, i) monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
  (from: 05/27/2016)
Partners: 
Group 4 Securitas Holding (B.) B.V.
Hogehilweg 12
Amsterdam Zuidoost 1101CD
Kingdom of the Netherlands
  (from: 05/31/2005)
Contribution of each member: 
Group 4 Securitas Holding (B.) B.V.
Amount of investment: 14 032 149 EUR Paid up: 14 032 149 EUR
  (from: 09/23/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/15/2004)
Marek Pinka
Vajnorská 48
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
From: 08/25/2021
  (from: 10/07/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať konatelia vo všetkých veciach samostatne.
  (from: 04/15/2004)
Capital: 
14 032 149 EUR Paid up: 14 032 149 EUR
  (from: 09/23/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.10.1994 pod č. N 66/94, Nz 62/94 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 16157
  (from: 07/20/1995)
Notárska zápisnica č. N 129/96, Nz 117/96 zo dňa 10.6.1996. Notárska zápisnica č. N 205/96, Nz 192/96. Stary spis: S.r.o. 16157
  (from: 09/30/1996)
Notárska zápisnica N 116/97, Nz 114/97 zo dňa 29.7.1997. Stary spis: S.r.o. 16157
  (from: 09/09/1997)
Notárska zápisnica N 183/97, Nz 180/97 zo dňa 17. 10. 1997. Stary spis: S.r.o. 16157
  (from: 02/02/1998)
Notárska zápisnica č. N 82/98, Nz 69/98 zo dňa 10. 3. 1998. Stary spis: S.r.o. 16157
  (from: 05/11/1998)
Notárska zápisnica N 222/98, Nz 165/98 zo dňa 27.5.1998.
  (from: 07/15/1998)
Notárska zápisnica N 541/98, Nz 434/98 zo dňa 30.11.1998 a N 254/98, Nz 252/98 zo dňa 7.12.1998.
  (from: 03/01/1999)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice zo dňa 31.5.1999 č. Nz 182/99.
  (from: 08/10/1999)
Doplnok k zakladateľskej listine spoločnosti spísaný do notárskej zápisnice N 22/2000, Nz 21/2000 zo dňa 21.2.2000.
  (from: 03/13/2000)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 265/00, Nz 264/00 zo dňa 27.7.2000 spísanej notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou.
  (from: 08/14/2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 17.8.2000, Osvedčenie o dodatku k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 246/00, Nz 246/00 napísanej dňa 17.8.2000 notárom JUDr. Rovlukovou, Zmena obchodného mena z SECURICOM s.r.o. na Group 4 Falck Services s.r.o.
  (from: 09/05/2000)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I o začatí konania ex offo v zmysle ust. §§ 200a ods. 2 a 81 ods. 2 O.s.p. o výmaz predmetu činnosti obchodnej spoločnosti. Rozhodnutie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, č. p.: Lic - 65 - 3/2000, zo dňa 16.10.2000, ktorým sa odníma licencia na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby.
  (from: 11/06/2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 14.9.2000. Osvedčenie o dodatku k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 281/00, Nz 281/00 napísanej dňa 14.9.2000 notárom JUDr. Ravlukovou.
  (from: 03/26/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 13.11.2002. Zmena a úplné nové znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 236/02 napísanej dňa 13.11.2002 notárom JUDr. Vlhom.
  (from: 12/16/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.2002. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 1113/2002 zo dňa 19.12.2002.
  (from: 06/10/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 24.9.2003. Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 2413/2003, Nz 84272/2003 dňa 24.9.2003.
  (from: 04/15/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 2413/2003, Nz 84272/2003 zo dňa 24.09.2003 napísanej Mgr. Tomášom Leškovským, notárskym kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 31.05.2005.
  (from: 06/23/2005)
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 01.08.2006.
  (from: 08/11/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.09.2006 o zmene obchodného mena spoločnosti.
  (from: 09/20/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.09.2006.
  (from: 10/03/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.6.2008.
  (from: 06/26/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.1.2009.
  (from: 02/06/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.06.2010.
  (from: 07/28/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 30.05.2012.
  (from: 11/21/2012)
Notárska zápisnica N 165/2014, Nz 30564/2014, NCRls 31185/2014 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.08.2014.
  (from: 09/23/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.03.2016.
  (from: 05/27/2016)
Sale of an enterprise: 
*
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 01.08.2006 uzavretá so spoločnosťou G4S Fire Services (SK), s.r.o., Višňová 16, 831 01 Bratislava, IČO: 36 517 747.
  (from: 08/11/2006)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person