Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9279/B

Business name: 
G4S Security Systems (SK), s.r.o.
  (from: 09/20/2006)
Group 4 Falck Services, s.r.o.
  (from: 09/05/2000 until: 09/19/2006)
SECURICOM, s.r.o.
  (from: 07/20/1995 until: 09/04/2000)
Registered seat: 
Višňová 16
Bratislava 831 01
  (from: 03/26/2001)
Prievozská 14
Bratislava 820 06
  (from: 03/13/2000 until: 03/25/2001)
Cukrová 14
Bratislava 811 08
  (from: 09/09/1997 until: 03/12/2000)
Kozičova 10
Bratislava 841 05
  (from: 07/20/1995 until: 09/08/1997)
Identification number (IČO): 
31 398 979
  (from: 07/20/1995)
Date of entry: 
07/20/1995
  (from: 07/20/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/20/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 02/16/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/16/2001)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 02/16/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/16/2001)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
  (from: 02/16/2001)
prenájom hnuteľných vecí - leasing
  (from: 04/15/2004)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 04/15/2004)
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software
  (from: 04/15/2004)
elektroinštalatérstvo
  (from: 04/15/2004)
opravy a údržba kancelárskych a elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
  (from: 04/15/2004)
projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
  (from: 04/15/2004)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 04/15/2004)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
  (from: 04/15/2004)
projektovanie, montáž, oprava a údržba a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 04/15/2004)
organizovanie kurzov, školení, výcviku a seminárov v oblasti predmetov podnikania
  (from: 04/15/2004)
poradenská činnosť v oblasti predmetov podnikania
  (from: 04/15/2004)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov služiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi, vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí
  (from: 04/15/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/23/2005)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 06/23/2005)
projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (from: 06/23/2005)
technik požiarnej ochrany
  (from: 07/23/2005)
vykonávanie odbornej prípravy na úseku požiarnej ochrany
  (from: 07/23/2005)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
  (from: 10/03/2006)
oprava a kontroly hasiacich prístrojov a hydrantov
  (from: 05/29/2007)
oprava a údržba hasiacej techniky v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/29/2007)
správa bytového a nebytového fondu
  (from: 06/26/2008)
prevádzkovanie štrážnej služby podľa zákona č. 473/2005 Z.z. v rozsahu: a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, c) ochrana osoby, d) ochrana majetku a osoby pri preprave, e) ochrana prepravy majetku a osoby, f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta, h) vypracúvanie plánu ochrany, i) monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
  (from: 05/27/2016)
poradensko-konzultačná činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
  (from: 07/20/1995 until: 02/28/1999)
kúpa tovarov za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 07/20/1995 until: 02/28/1999)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/20/1995 until: 02/28/1999)
upratovacie práce
  (from: 09/30/1996 until: 02/28/1999)
podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
  (from: 09/30/1996 until: 02/28/1999)
služby súkromných detektívov
  (from: 09/30/1996 until: 02/28/1999)
zriaďovanie poplašných zariadení /s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov/
  (from: 02/02/1998 until: 02/28/1999)
inštalovanie autoalarmov
  (from: 02/02/1998 until: 02/28/1999)
ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
  (from: 03/01/1999 until: 11/05/2000)
ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
  (from: 03/01/1999 until: 11/05/2000)
ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
  (from: 03/01/1999 until: 11/05/2000)
ochrana majetku pri preprave
  (from: 03/01/1999 until: 11/05/2000)
ochrana prepravy majetku a osoby
  (from: 03/01/1999 until: 11/05/2000)
ochrana osoby
  (from: 03/01/1999 until: 11/05/2000)
zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
  (from: 03/01/1999 until: 11/05/2000)
prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
  (from: 03/01/1999 until: 11/05/2000)
vypracúvanie plánu ochrany
  (from: 03/01/1999 until: 11/05/2000)
poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode
  (from: 03/01/1999 until: 11/05/2000)
odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode
  (from: 03/01/1999 until: 11/05/2000)
zriaďovania a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
  (from: 02/16/2001 until: 10/02/2006)
Partners: 
Group 4 Securitas Holding (B.) B.V.
Hogehilweg 12
Amsterdam Zuidoost 1101CD
Kingdom of the Netherlands
  (from: 05/31/2005)
GROUP 4 SECURITAS HOLDING (B) B.V.
Treubstraat 19-23
EH Rijswijk ZH 2288
Kingdom of the Netherlands
  (from: 08/10/1999 until: 06/09/2003)
SECURITON INTERNATIONAL, Ges. mbH,
Linzer Strasse 1/4
Gablitz
Republic of Austria
  (from: 02/02/1998 until: 08/09/1999)
SECURITON INTERNATIONAL, Ges. mbH,
Linzer Strasse 1/4
Gablitz
Republic of Austria
  (from: 09/09/1997 until: 02/01/1998)
GROUP 4 SECURITAS HOLDING (B) B.V.
Treubstraat 19-23
EH Rijswijk ZH 2288
Kingdom of the Netherlands
  (from: 06/10/2003 until: 05/30/2005)
Johann Laub
residence in the Slovak Republic :
Kozičova 10
Bratislava
  (from: 07/20/1995 until: 09/08/1997)
Contribution of each member: 
Group 4 Securitas Holding (B.) B.V.
Amount of investment: 14 032 149 EUR Paid up: 14 032 149 EUR
  (from: 09/23/2014)
Johann Laub
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/20/1995 until: 09/08/1997)
SECURITON INTERNATIONAL, Ges. mbH,
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/09/1997 until: 02/01/1998)
SECURITON INTERNATIONAL, Ges. mbH,
Amount of investment: 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 500 000 Sk
  (from: 02/02/1998 until: 08/09/1999)
GROUP 4 SECURITAS HOLDING (B) B.V.
Amount of investment: 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 500 000 Sk
  (from: 08/10/1999 until: 06/09/2003)
GROUP 4 SECURITAS HOLDING (B) B.V.
( peňažný vklad )
  (from: 06/10/2003 until: 05/30/2005)
Group 4 Securitas Holding (B.) B.V.
Amount of investment: 8 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 8 500 000 Sk
  (from: 05/31/2005 until: 05/30/2005)
Group 4 Securitas Holding (B.) B.V.
Amount of investment: 8 500 000 Sk Paid up: 8 500 000 Sk
  (from: 05/31/2005 until: 02/05/2009)
Group 4 Securitas Holding (B.) B.V.
Amount of investment: 282 149 EUR Paid up: 282 149 EUR
  (from: 02/06/2009 until: 09/22/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/15/2004)
Individual managing director
  (from: 03/01/1999 until: 04/14/2004)
konatelia
  (from: 07/15/1998 until: 02/28/1999)
konatelia
  (from: 05/11/1998 until: 07/14/1998)
konatelia
  (from: 07/20/1995 until: 05/10/1998)
Marek Pinka
Vajnorská 48
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
From: 08/25/2021
  (from: 10/07/2021)
Mgr. Milan Blaho
Švermova 55
Banská Bystrica
  (from: 05/11/1998 until: 08/13/2000)
Jozef Dzurilla
SNP 104/8
Stupava
  (from: 08/14/2000 until: 09/04/2000)
Ľuboš Kravárik
Šancova 3574/23
Bratislava 831 04
From: 01/28/2009
  (from: 02/06/2009 until: 03/13/2009)
Ľuboš Kravárik
Tomášikova 12571/50C
Bratislava 831 04
From: 01/28/2009
  (from: 03/14/2009 until: 07/27/2010)
Ľuboš Kravárik
Tomášikova 12571/50C
Bratislava 831 04
From: 01/28/2009 Until: 06/28/2010
  (from: 07/28/2010 until: 07/27/2010)
Roland Mentzer
Hečkova 7461/8
Bratislava 831 51
From: 06/28/2010
  (from: 07/28/2010 until: 11/20/2012)
Roland Mentzer
Hečkova 7461/8
Bratislava 831 51
From: 06/28/2010 Until: 05/30/2012
  (from: 11/21/2012 until: 11/20/2012)
Juraj Nádaši
Čajkovského 12
Bratislava
  (from: 09/05/2000 until: 12/15/2002)
Juraj Nádaši
Čajkovského 12
Bratislava
From: 08/17/2000
  (from: 12/16/2002 until: 09/19/2006)
Juraj Nádaši
Čajkovského 12
Bratislava
From: 08/17/2000 Until: 09/18/2006
  (from: 09/20/2006 until: 09/19/2006)
Ing. Ivan Šándor
Nezábudková 22
Šamorín 931 01
From: 09/24/2003
  (from: 04/15/2004 until: 02/05/2009)
Ing. Ivan Šándor
Nezábudková 22
Šamorín 931 01
From: 09/24/2003 Until: 01/28/2009
  (from: 02/06/2009 until: 02/05/2009)
Danka Bajzíková
Gercenova 1160/33
Bratislava 851 01
From: 04/01/2016 Until: 08/25/2021
  (from: 10/07/2021 until: 10/06/2021)
Danka Bajzíková
Gercenova 1160/33
Bratislava 851 01
From: 04/01/2016
  (from: 05/27/2016 until: 10/06/2021)
Len Gateson
Haywards Heath Road RH17 6NZ
Balcombe
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 05/31/2012
  (from: 11/21/2012 until: 03/25/2015)
Len Gateson
Haywards Heath Road RH17 6NZ
Balcombe
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 05/31/2012 Until: 02/28/2015
  (from: 03/26/2015 until: 03/25/2015)
Róbert Juhos
Bukkos part 82
Szentendre 2000
Maďarsko
From: 03/01/2015
  (from: 03/26/2015 until: 05/26/2016)
Róbert Juhos
Bukkos part 82
Szentendre 2000
Maďarsko
From: 03/01/2015 Until: 03/30/2016
  (from: 05/27/2016 until: 05/26/2016)
Johann Laub
residence in the Slovak Republic :
Kozičova 10
Bratislava
  (from: 07/20/1995 until: 07/14/1998)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať konatelia vo všetkých veciach samostatne.
  (from: 04/15/2004)
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 03/01/1999 until: 04/14/2004)
V mene spoločnosti koná konateľ a prokurista, každý samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 07/15/1998 until: 02/28/1999)
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 05/11/1998 until: 07/14/1998)
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 07/20/1995 until: 05/10/1998)
Procuration: 
Johann Laub
residence in the Slovak Republic :
Kozičova 10
Bratislava
  (from: 07/15/1998 until: 02/28/1999)
Capital: 
14 032 149 EUR Paid up: 14 032 149 EUR
  (from: 09/23/2014)
282 149 EUR Paid up: 282 149 EUR
  (from: 02/06/2009 until: 09/22/2014)
8 500 000 Sk Paid up: 8 500 000 Sk
  (from: 06/10/2003 until: 02/05/2009)
500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 12/16/2002 until: 06/09/2003)
500 000 Sk
  (from: 02/02/1998 until: 12/15/2002)
100 000 Sk
  (from: 07/20/1995 until: 02/01/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.10.1994 pod č. N 66/94, Nz 62/94 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 16157
  (from: 07/20/1995)
Notárska zápisnica č. N 129/96, Nz 117/96 zo dňa 10.6.1996. Notárska zápisnica č. N 205/96, Nz 192/96. Stary spis: S.r.o. 16157
  (from: 09/30/1996)
Notárska zápisnica N 116/97, Nz 114/97 zo dňa 29.7.1997. Stary spis: S.r.o. 16157
  (from: 09/09/1997)
Notárska zápisnica N 183/97, Nz 180/97 zo dňa 17. 10. 1997. Stary spis: S.r.o. 16157
  (from: 02/02/1998)
Notárska zápisnica č. N 82/98, Nz 69/98 zo dňa 10. 3. 1998. Stary spis: S.r.o. 16157
  (from: 05/11/1998)
Notárska zápisnica N 222/98, Nz 165/98 zo dňa 27.5.1998.
  (from: 07/15/1998)
Notárska zápisnica N 541/98, Nz 434/98 zo dňa 30.11.1998 a N 254/98, Nz 252/98 zo dňa 7.12.1998.
  (from: 03/01/1999)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice zo dňa 31.5.1999 č. Nz 182/99.
  (from: 08/10/1999)
Doplnok k zakladateľskej listine spoločnosti spísaný do notárskej zápisnice N 22/2000, Nz 21/2000 zo dňa 21.2.2000.
  (from: 03/13/2000)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 265/00, Nz 264/00 zo dňa 27.7.2000 spísanej notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou.
  (from: 08/14/2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 17.8.2000, Osvedčenie o dodatku k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 246/00, Nz 246/00 napísanej dňa 17.8.2000 notárom JUDr. Rovlukovou, Zmena obchodného mena z SECURICOM s.r.o. na Group 4 Falck Services s.r.o.
  (from: 09/05/2000)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I o začatí konania ex offo v zmysle ust. §§ 200a ods. 2 a 81 ods. 2 O.s.p. o výmaz predmetu činnosti obchodnej spoločnosti. Rozhodnutie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, č. p.: Lic - 65 - 3/2000, zo dňa 16.10.2000, ktorým sa odníma licencia na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby.
  (from: 11/06/2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 14.9.2000. Osvedčenie o dodatku k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 281/00, Nz 281/00 napísanej dňa 14.9.2000 notárom JUDr. Ravlukovou.
  (from: 03/26/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 13.11.2002. Zmena a úplné nové znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 236/02 napísanej dňa 13.11.2002 notárom JUDr. Vlhom.
  (from: 12/16/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.2002. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 1113/2002 zo dňa 19.12.2002.
  (from: 06/10/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 24.9.2003. Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 2413/2003, Nz 84272/2003 dňa 24.9.2003.
  (from: 04/15/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 2413/2003, Nz 84272/2003 zo dňa 24.09.2003 napísanej Mgr. Tomášom Leškovským, notárskym kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 31.05.2005.
  (from: 06/23/2005)
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 01.08.2006.
  (from: 08/11/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.09.2006 o zmene obchodného mena spoločnosti.
  (from: 09/20/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.09.2006.
  (from: 10/03/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.6.2008.
  (from: 06/26/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.1.2009.
  (from: 02/06/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.06.2010.
  (from: 07/28/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 30.05.2012.
  (from: 11/21/2012)
Notárska zápisnica N 165/2014, Nz 30564/2014, NCRls 31185/2014 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.08.2014.
  (from: 09/23/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.03.2016.
  (from: 05/27/2016)
Sale of an enterprise: 
*
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 01.08.2006 uzavretá so spoločnosťou G4S Fire Services (SK), s.r.o., Višňová 16, 831 01 Bratislava, IČO: 36 517 747.
  (from: 08/11/2006)
Date of updating data in databases:  01/14/2022
Date of extract :  01/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person