Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10365/R

Business name: 
Sensus Slovensko a.s.
  (from: 12/01/2009)
Registered seat: 
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194
Stará Turá 916 01
  (from: 06/02/2004)
Identification number (IČO): 
35 817 887
  (from: 08/08/2001)
Date of entry: 
08/08/2001
  (from: 08/08/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/08/2001)
Objects of the company: 
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 08/08/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 08/08/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/08/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/08/2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 08/08/2001)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 08/08/2001)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 08/08/2001)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 08/08/2001)
výroba, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 10/30/2004)
výroba, opravy a montáž meradiel
  (from: 10/30/2004)
overovanie určených meradiel: vodomery na studenú a teplú vodu, objemové prietočné meradlá, merače tepla
  (from: 10/30/2004)
projektovanie, montáž, oprava, revízia a údržba telekomunikačných zariadení
  (from: 06/15/2017)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 06/15/2017)
uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu
  (from: 06/15/2017)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/15/2017)
výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  (from: 06/15/2017)
výroba elektronických zariadení a elektrických súčiastok
  (from: 06/15/2017)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/15/2017)
administratívne služby
  (from: 06/15/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/08/2001)
Mgr. Juraj Kecera - člen predstavenstva
Partizánska 798/13
Trenčín 911 01
From: 02/29/2020
  (from: 04/17/2020)
Ing. Ondrej Pakan - predseda predstavenstva
Stará Myjava 239
Myjava 907 01
From: 02/29/2020
  (from: 04/17/2020)
Anna Mikulinová - Member of the Board of Directors
SNP 414/9
Myjava 907 01
From: 07/21/2021
  (from: 07/31/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 08/08/2001)
Capital: 
1 620 160 EUR Paid up: 1 620 160 EUR
  (from: 12/01/2009)
Shares: 
Number of shares: 488
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 12/01/2009)
Stockholder: 
Sensus Metering Systems (LuxCo 3) S. AR.L.
Breedewues 11
Senningerberg 1259
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (from: 09/15/2022)
Supervisory board: 
Ľubica Sadloňová
SNP 3/10
Stará Turá 916 01
From: 02/12/2020
  (from: 04/17/2020)
Martina Závodská
Hurbanova 154/64
Stará Turá 916 01
From: 07/21/2021
  (from: 07/31/2021)
Alica Panáková
residence in the Slovak Republic :
D. Štubňu 310/13
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 07/21/2021
  (from: 07/31/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.8.2001. Stanovy spoločnosti v zmysle ust. § 173 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/08/2001)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 17.12. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 1189/02, Nz 1128/02.
  (from: 06/23/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára, spoločnosti Sensus Metering Systems /LuxCo 3/ S.AR.L., vo forme notárskej zápisnice N 190/2003, Nz 1164/2003 zo dňa 9.12.2003.
  (from: 06/02/2004)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Sensus Metering Systems a.s., nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO 36 303 640 v dôsledku zlúčenia.
  (from: 10/30/2004)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/15/2022)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Sensus metrologické služby s.r.o. 50896091 ,
nám. Dr. Alberta Schweitzera
194
  (from: 09/15/2022)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku známeho ako Časť Podniku Následné overenie kupujúcemu - spoločnosti Sensus metrologické služby s.r.o., so sídlom: nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO: 35 817 887 na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 16.8.2017.
  (from: 11/10/2017)
Date of updating data in databases:  05/16/2024
Date of extract :  05/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person