Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  215/T

Business name: 
KOVOPROJEKT Piešťany a.s. - v likvidácii
  (from: 09/02/2003 until: 11/23/2021)
KOVOPROJEKT Piešťany a.s.
  (from: 04/25/1992 until: 09/01/2003)
Registered seat: 
Valová 38
Piešťany 921 01
  (from: 04/25/1992 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 411 941
  (from: 04/25/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/25/1992)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/25/1992)
Objects of the company: 
projektová a inžinierska činnosť
  (from: 04/25/1992 until: 11/23/2021)
obchodná činnosť
  (from: 04/25/1992 until: 11/23/2021)
dodávateľská činnosť
  (from: 04/25/1992 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/02/2003 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 04/25/1992 until: 09/01/2003)
Ing. Kornel Janček - predseda
Hlboká 64
Piešťany
  (from: 04/25/1992 until: 12/19/1993)
Marta Klimková - člen
A.Trajan 4830/17
Piešťany
  (from: 04/25/1992 until: 12/19/1993)
Ing. Alexander Melicher - podpredseda
Komenského 2/4528
Piešťany
  (from: 04/25/1992 until: 12/19/1993)
Margita Selešová - členka
Nikola Teslu 1
Piešťany
  (from: 12/20/1993 until: 09/20/1998)
Ing. Stanislav Sklenář - predseda
Hurbanova 12
Piešťany
  (from: 12/20/1993 until: 09/20/1998)
Ing. Stanislav Sklenář - predseda
Hurbanova 12
Piešťany
  (from: 09/21/1998 until: 10/18/1998)
Marta Ščevková - členka
Jozefská 14
Piešťany
  (from: 12/20/1993 until: 09/20/1998)
Marta Ščevková - členka
Jozefská 14
Piešťany
  (from: 09/21/1998 until: 11/23/2021)
Margita Selešová - členka
Nikola Teslu 1
Piešťany
  (from: 09/21/1998 until: 11/23/2021)
Ľudmila Sklenářová - predseda
Hurbanova 12
Piešťany
  (from: 10/19/1998 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. Likvidátor spoločnosti je oprávnený vykonávať všetky úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v zmysle § 72, písm. 1 Obchod. zákona.
  (from: 09/02/2003 until: 11/23/2021)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/25/1992 until: 09/01/2003)
Capital: 
1 501 000 Sk
  (from: 04/25/1992 until: 11/23/2021)
Shares: 
Number of shares: 1501
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/20/1993 until: 11/23/2021)
Number of shares: 1456
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/25/1992 until: 12/19/1993)
Number of shares: 45
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/25/1992 until: 12/19/1993)
Supervisory board: 
Lýdia Hermanová
Valova 4259/20
Piešťany
  (from: 12/20/1993 until: 09/20/1998)
Ing. Ladislav Kalinčík - člen
A. Hlinku 20/42
Piešťany
  (from: 04/25/1992 until: 12/19/1993)
JUDr. Dušan Kubáni - predseda
Winterova 12
Piešťany
  (from: 12/20/1993 until: 09/20/1998)
Elena Kubicová - podpredseda
A. Hlinku 57/71
Piešťany
  (from: 04/25/1992 until: 12/19/1993)
RNDr. Pavol Pestúň
Továrenská 11
Hlohovec
  (from: 12/20/1993 until: 09/20/1998)
RNDr. Pavol Pestúň
Továrenská 11
Hlohovec
  (from: 09/21/1998 until: 09/01/2003)
Ing. Ján Pobjecký - predseda
Sládkovičova 5
Piešťany
  (from: 04/25/1992 until: 12/19/1993)
JUDr. Dušan Kubáni - predseda
Winterova 12
Piešťany
  (from: 09/21/1998 until: 11/23/2021)
Lýdia Hermanová
Valova 4259/20
Piešťany
  (from: 09/21/1998 until: 11/23/2021)
Anton Urbánek
Vrbovská cesta 4538/159
Piešťany 921 01
From: 12/09/2002
  (from: 09/02/2003 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
RNDr. Pavol Pestún
Továrenská 11
Hlohovec
  (from: 09/02/2003 until: 04/05/2017)
 Liquidators:
RNDr. Pavol Pestún
Továrenská 11
Hlohovec
  (from: 04/06/2017 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Zmeny stanov boli prijaté na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11. 2. 1993 a 26. 8. 1993. Stary spis: Sa 713
  (from: 12/20/1993 until: 11/23/2021)
Valné zhromaždenie konané dňa 09.12.2002 rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou.
  (from: 09/02/2003 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person