Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  230/V

Business name: 
VSŽ INŽINIERING, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 06/07/1993)
Registered seat: 
Moldavská 8/A
Košice 040 01
  (from: 08/16/2005)
Identification number (IČO): 
00 609 242
  (from: 04/09/1991)
Date of entry: 
04/08/1991
  (from: 04/09/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/09/2008)
Objects of the company: 
administratívne práce
  (from: 08/16/2005)
činnosť ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 08/16/2005)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/16/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/16/2005)
reklamné činnosti
  (from: 08/16/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/16/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/16/2005)
neverejné skladovanie
  (from: 08/16/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/09/2008)
Ing. Rudolf Vnenčák - predseda predstavenstva
Krivánska 6144/6
Banská Bystrica 974 11
From: 12/09/2008
  (from: 12/09/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 12/09/2008)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 12/09/2008)
Supervisory board: 
JUDr. Alexandra Kečkešová - člen
Tomášikova 15950/10H
Bratislava 821 03
From: 12/09/2008
  (from: 12/09/2008)
Mgr. Renata Tužinská - člen
Bratislavská 1190/7
Senec 903 01
From: 12/09/2008
  (from: 12/09/2008)
Mgr. Miroslava Petrovičová - člen
Partizánska 379/83
Turčianske Teplice 039 01
From: 12/09/2008
  (from: 12/09/2008)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou pod č.NZ-194/91 zo dňa 8.4.1991 podľa zák.č.109/64 Zb. v znení novely 103/90 Zb. jediným členom.
  (from: 04/09/1991)
Zmeny v zápise prevedené v súlade s úplným znením notárskej zápisnici o založení spoločnosti zo dňa 17.12.1992 podľa § 764 zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 06/07/1993)
Zmeny v zápise urobené na základe rozhodnutia Predstavenstva VSŽ, a.s. Košice z 31.12.1993 ako štatutárneho orgánu, jediného spoločníka, zakladateľa a Valného zhromaždenia VSŽ Inžiniering, spol. s r.o. Košice.
  (from: 05/31/1994)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 110/95, Nz 106/95 zo dňa 5.4.1995.
  (from: 06/09/1995)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.4.1995.
  (from: 06/10/1995)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice číslo N 70/95, Nz 72/95 zo dňa 4.7.1995.
  (from: 07/25/1995)
Na obchodnú spoločnosť prešli všetky p áva a záväzky zlučených obchodných spoločností: VSŽ MART s. r. o. Košice-Šaca VSŽ MECHANIKA spoločnosť s ručením obmedzeným Košice VSŽ REMEL spoločnosť s ručením obmedzeným Košice na základe zmluvy o zlučení ku dňu 1. januára 1996.
  (from: 12/29/1995)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 2.4.1996.
  (from: 04/24/1996)
Zmena zo dňa 2.4.1996 zakladateľskej listiny. Zmena zo dňa 30.5.1996 zakladateľskej listiny.
  (from: 07/24/1996)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 19. 9. 1996.
  (from: 11/04/1996)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 25.4.1997.
  (from: 08/14/1997)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 29. 1. 1998.
  (from: 01/30/1998)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 25. 4. 1997.
  (from: 06/15/1998)
Zmena spol. zmluvy zo dňa 29.4.1998. Spoločenská zmluva upravená podľa zákona č. 11/98 Z.z.
  (from: 07/08/1998)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 27. 8. 1998.
  (from: 10/13/1998)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 30. 11. 1998.
  (from: 12/09/1998)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 4. 1. 1999.
  (from: 01/29/1999)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 14.5.1999.
  (from: 03/13/2000)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 15.2.2000.
  (from: 04/03/2000)
Rozhodnutie MVZ spoločnosti zo dňa 5.1.2000 o predaji časti podniku: DZ ITES, stredisko GJ a závodu DIZ, stredisko GD, obchodnej spoločnosti VSŽ akciová spoločnosť Košice na základe Zmluvy o predaji podniku zo dňa 28.1.2000. Rozhodnutie MVZ spoločnosti zo dňa 5.1.2000 o predaji časti podniku: DZ Mechanika, stredisko GT a DZ Elektro, stredisko GK, spoločnosti VSŽ OCEĽ a.s. Košice na základe Zmluvy o predaji podniku zo dňa 28.1.2000.
  (from: 06/22/2000)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 16.12.1999.
  (from: 09/12/2000)
Rozhodnutie MVZ spoločnosti zo dňa 12.4.2000. Zápisnica z VZ spoločnosti zo dňa 27.4.2000.
  (from: 12/14/2000)
MVZ s.r.o. zo dňa 4.12.2000.
  (from: 02/05/2001)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 111/2001, Nz 111/2001 zo dňa 29.3.2001.
  (from: 05/02/2001)
Zápisnica z VZ s.r.o. zo dňa 9.5.2001.
  (from: 06/22/2001)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 28.11.2001 vo forme notárskej zápisnice N 406/2001, Nz 405/2001.
  (from: 02/18/2002)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 224/2002, Nz 226/2002 zo dňa 10.6.2002.
  (from: 09/02/2002)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 354/2002, Nz 355/2002 zo dňa 8.8.2002.
  (from: 09/10/2002)
Rozhodnutie MVZ spoločnosti z 11.9.2002.
  (from: 11/21/2002)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2002.
  (from: 02/21/2003)
Zmluva o predaji časti podniku Divízneho závodu MOSTÁREŇ zo dňa 30.4.2003 v znení dodatku č. I.,II. zo dňa 30.4.2003
  (from: 05/10/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.9.2003.
  (from: 06/17/2004)
Zmluva o predaji časti podniku prevádzky Drevovýroba zo dňa 01.03.2004 spoločnosti DREVOSS, s.r.o.
  (from: 08/11/2004)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person