Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  230/V

Business name: 
VSŽ INŽINIERING, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 06/07/1993)
INŽINIERING VSŽ, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
  (from: 04/09/1991 until: 06/06/1993)
Registered seat: 
Moldavská 8/A
Košice 040 01
  (from: 08/16/2005)
Vstupný areál U.S.Steel
Košice 044 54
  (from: 09/10/2002 until: 08/15/2005)
Vstupný areál VSŽ a.s. Košice
Košice
  (from: 03/13/2000 until: 09/09/2002)
Vstupný areál VSŽ HOLDING a.s.
Košice - mestská časť Šaca 044 54
  (from: 07/08/1998 until: 03/12/2000)
Košice - mestská časť Šaca
  (from: 06/07/1993 until: 07/07/1998)
Košice
  (from: 04/09/1991 until: 06/06/1993)
Identification number (IČO): 
00 609 242
  (from: 04/09/1991)
Date of entry: 
04/08/1991
  (from: 04/09/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/09/2008)
Private limited liability company
  (from: 04/09/1991 until: 12/08/2008)
Objects of the company: 
administratívne práce
  (from: 08/16/2005)
činnosť ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 08/16/2005)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/16/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/16/2005)
reklamné činnosti
  (from: 08/16/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/16/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/16/2005)
neverejné skladovanie
  (from: 08/16/2005)
predprojektová a projektová príprava, projekčno - konštrukčná činnosť
  (from: 04/09/1991 until: 06/06/1993)
vykonávanie generálneho projektanta, vyššieho dodávateľa a autorského dozoru
  (from: 04/09/1991 until: 06/06/1993)
kompletizácia a montáž technologických zariadení
  (from: 04/09/1991 until: 06/06/1993)
výstavba investičných celkov, modernizácie a rekonštrukcie
  (from: 04/09/1991 until: 06/06/1993)
projektovanie, dodávka, inštalovanie, software a servis pre systémy procesnej automatizácie
  (from: 04/09/1991 until: 06/06/1993)
poradensko - informačné, sprostredkovateľské, marketingové, leasingové, know-how a licenčné služby, konzultácie, školenia
  (from: 04/09/1991 until: 06/06/1993)
obchodná činnosť s vlastnými výrobkami a zahranično - obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vl.nar.256/90 Zb.
  (from: 04/09/1991 until: 06/06/1993)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/07/1993 until: 08/15/2005)
databanky
  (from: 06/07/1993 until: 08/15/2005)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 06/07/1993 until: 08/13/1997)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 06/07/1993 until: 08/15/2005)
spostredkovanie obchodu
  (from: 06/07/1993 until: 08/15/2005)
skladovanie
  (from: 06/07/1993 until: 08/15/2005)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 06/07/1993 until: 08/15/2005)
reklamné činnosti
  (from: 06/07/1993 until: 08/15/2005)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (from: 06/07/1993 until: 08/15/2005)
geodetické a kartografické činnosti okrem činnosti zodpovedného geodeta
  (from: 06/07/1993 until: 11/03/1996)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 06/07/1993 until: 08/15/2005)
ostatné vzdelávania a mimoškolská výchova
  (from: 06/07/1993 until: 08/15/2005)
inžinierska činnosť a kompletačná činnosť vo výstavbe
  (from: 06/07/1993 until: 08/15/2005)
zahranično-obchodná činnosť súvisiaca s predmetom podnika
  (from: 06/07/1993 until: 08/15/2005)
výkon funkcií zodpovedného geodeta
  (from: 06/08/1995 until: 08/15/2005)
zámočníctvo
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
kovoobrábanie, frézovanie, sústruženie
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
povrchová úprava kovov
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
brúsenie a leštenie
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 12/29/1995 until: 11/03/1996)
jemná mechanika
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
výroba teplomerov
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
elektroinštalácie
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
oprava domácich elektrospotrebičov
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
výroba a opravy zdrojov žiarenia
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmlúv s autormi, dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 12/29/1995 until: 11/03/1996)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/29/1995 until: 11/03/1996)
údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 12/29/1995 until: 11/03/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/29/1995 until: 11/03/1996)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
výroba, opravy a montáž meradiel
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozv. nízkeho napätia
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
revízia elektrických zariadení
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
oprava a predaj televízorov a spotrebnej elektroniky
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
mechanické úpravy na zákazku, resp. na zmluvnom základe strojných a elektrozariadení
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
revízia elektrických zariadení silových do 1000 V a bleskozvodov triedy A
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
výroba malých vodných elektrárni
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
výroba, montáž a predaj nábytku
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
obchodno-predajná činnosť v oblasti elektronických súčiastok, kancelárskej techniky, výpočtovej techniky
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
veľkoobchod a maloobchod s prístrojmi pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi, nábytkom a svietidlami, motocyklami, elektronickým tovarom, saponátmi, sklo - porcelánom
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
veľkoobchod s kovmi a kovovými rúrami
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
veľkoobchod so železiarskym tovarom, inštalatérskymi a vykurovacími telesami
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
veľkoobchod s potravinárskym tovarom a tabakovými výrobkami
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
veľkoobchod s kozmetickým tovarom
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
sprostredkovacia činnosť v oblasti nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
výroba a opravy zdravotníckych potrieb
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
výroba, montáž a rekonštrukcia vyhradených tlakových zariadení
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
montáž, oprava revízie vyhradených plynových zariadení a tlakových nádob
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
výroba inštalácie a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
vodoinštalatérstvo
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
plynoinštalatérstvo
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
opravy strojov a zariadení
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
mechanické opravy
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
revízie oceľových konštrukcií a žeriavových dráh, ich opravy a montáž
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 12/29/1995 until: 11/03/1996)
spracovanie dát
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 12/29/1995 until: 11/03/1996)
poskytovanie softwara, predaj programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/29/1995 until: 11/03/1996)
databanky
  (from: 12/29/1995 until: 11/03/1996)
projekčná a konštrukčná činnosť strojov a elektrozariadení vrátane oceľových konštrukcií
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
mikrosnímkovanie a rozmnožovanie výkresovej dokumentácie
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
tribotechnická diagnostika a časticová analýza mazacích olejov
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
technológia opráv strojov a zariadení
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
expertízne činnosti v odbore valivých ložísk
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
poradenská činnosť v odbore zavádzania neštandartných oprávarenských technológií
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
technológia renovácie opotrebovaných stojných dielcov
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
technický rozvoj strojárenskej výroby
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
spracovanie obchodno-technických podmienok kooperačnej výroby a jej koordinácia
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
investorská a inžinierská činnosť pri výstavbe, rekonštrukciach a modernizáciach stojárenských závodov
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
činnosť závodného energetického a vodného hospodárstva
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
činnosť závodného technika požiarnej ochrany stavieb a výrobných prevádzok
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
kontrolná činnosť na úseku bezpečnosti a hygieny práce
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
priemyselno právna ochrana
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
kontrolná činnosť a technická pomoc na úseku ekológie: odpadového hospodárstva, ochrana vôd a ochrana ovzdušia
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
vedecko-technické informácie
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
revízia elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov triedy A
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
výroba stojov s mechanickým pohonom
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
opravy obrábacích a tvárniacich strojov
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
prenájom dopravných zariadení
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
servis športových zariadení a športového náradia
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
prevádzkovanie hotelov a motelov bez možnosti stravovania do triedy **
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
prevádzkovanie turistických nocľahárni a chát po triedu ***
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
rozmnožovanie písomností
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
skladovanie
  (from: 12/29/1995 until: 11/03/1996)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, spoločenských a technických vied
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/29/1995 until: 11/03/1996)
rozmnožovanie náhradných nosičov magnetického záznamu pre počítače
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
obchodná činnosť - nákup a predaj valcových výrobkov z kovu a ocele, spotrebnej elektroniky, výpočtovej techniky
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
výroba elektrických zariadení pre stroje a vozidlá
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 12/29/1995 until: 11/03/1996)
výroba a rozvod elektriny
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
elektroinštalácie
  (from: 12/29/1995 until: 11/03/1996)
montáž káblových rozvodov
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
inžinierské projektovanie v oblasti opráv, rekonštrukcií a modernizácií elektrických strojov
  (from: 12/29/1995 until: 08/15/2005)
mechanické opracovanie a tvárnenie kovov za tepla
  (from: 04/24/1996 until: 08/15/2005)
výroba náhradných dielov pre stroje a strojné zariadenia
  (from: 04/24/1996 until: 08/15/2005)
výroba špecialneho a komunálneho náradia
  (from: 04/24/1996 until: 08/15/2005)
geodetické a kartografické činnosti
  (from: 11/04/1996 until: 08/15/2005)
činnosť autorizovaných geodetov a kartografov
  (from: 11/04/1996 until: 08/15/2005)
hotely a motely s možnosťou stravovania
  (from: 11/04/1996 until: 08/15/2005)
vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (from: 08/14/1997 until: 12/18/1997)
projektovanie stavieb
  (from: 08/14/1997 until: 12/18/1997)
činnosť stavebného dozoru
  (from: 08/14/1997 until: 12/18/1997)
činnosť stavbyvedúceho
  (from: 08/14/1997 until: 12/18/1997)
vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
dopravné stavby - pozemné komunikácie, dopravný urbanizmus a dopravné inžinierstvo
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
projektovanie stavieb
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
pozemné stavby
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
inžinierske konštrukcie a mosty
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
statika nosných konštrukcií stavieb
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
technologické zariadenie stavieb - zariadenie hutníckej výroby, zariadenia strojárskej výroby
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
činnosť stavebného dozoru
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
pozemné stavby
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
vodohospodárske stavby
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
dopravné stavby - pozemné komunikácie, koľajová doprava
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby /vodovod, kanalizácia/
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
technické vybavenie stavieb - zdravotechnika /vodovod, kanalizácia/
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
vodohospodárske stavby - skládky odpadov
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, vzduchotechnika
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
technologické zariadenie stavieb - zariadenia pre výrobu a distribúciu plynov, energetické zariadenia a siete
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
technické vybavenie stavieb - el. silové zariad. a rozvody NN, VN a bleskozvody, /35 kV/ el. oznamov. zariadenia a rozvody a systémy riadenia a merania
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
technologické zariadenie stavieb - zariadenia hutníckej výroby
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
technické vybavenie stavieb - el. silové zariadenia a rozvody NN, VN a bleskozvody, el. oznam. zariadenia a rozvody
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
technologické zariadenie stavieb - energetické zariadenia do 1 000 V
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
technické vybavenie stavieb - el. silové zariadenia a rozvody NN a VN a bleskozvody, systémy riadenia a merania
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
pozemné stavby - jednoduché a drobné stavby
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
technické vybavenie stavieb - požiarna ochrana
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
technologické zariadenie stavieb - ťažba a úprava nerastných surovín, zariadenia hutníckej výroby, zariadenia strojárskej výroby, výroba st. hmôt
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
technologické zariadenie stavieb - energetické zariadenia a siete
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
činnosť stavbyvedúceho
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
pozemné stavby
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
vodohospodárske stavby
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
technologické zariadenie stavieb
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
činnosť stavebného dozoru
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
pozemné stavby
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
vodohospodárske stavby
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
technologické zariadenie stavieb
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
dopravné stavby - pozemné komunikácie okrem letísk
  (from: 12/19/1997 until: 08/15/2005)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
  (from: 06/15/1998 until: 08/15/2005)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/15/1998 until: 08/15/2005)
prenájom dopravných prostriedkov
  (from: 06/15/1998 until: 08/15/2005)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 10/13/1998 until: 08/15/2005)
prevádzkovanie technickej služby v rozsahu: vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
  (from: 10/13/1998 until: 08/15/2005)
odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
  (from: 12/04/1998 until: 08/15/2005)
rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
  (from: 12/04/1998 until: 08/15/2005)
výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
  (from: 12/04/1998 until: 08/15/2005)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
  (from: 12/04/1998 until: 08/15/2005)
vykonávanie poradenstva v oblasti bezpečnosti práce
  (from: 12/04/1998 until: 08/15/2005)
odlievanie železa, ocele, ľahkých kovov a ostatných neušľachtilých neželezných kovov
  (from: 01/29/1999 until: 08/15/2005)
výroba drobných kovových obalov
  (from: 01/29/1999 until: 08/15/2005)
náter kovových konštrukcií
  (from: 01/29/1999 until: 08/15/2005)
prenájom kancelárskych strojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 01/29/1999 until: 08/15/2005)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (from: 01/29/1999 until: 08/15/2005)
výskum trhu
  (from: 01/29/1999 until: 08/15/2005)
výroba zvarovaných oceľových mostných konštrukcií cestných a železničných vrátane montáže
  (from: 04/16/1999 until: 08/15/2005)
výroba nádrží zásobníkov a kontajnerov z kovu
  (from: 04/16/1999 until: 08/15/2005)
nakladanie s odpadmi
  (from: 03/13/2000 until: 08/15/2005)
Partners: 
Slovenský investičný holding, a.s.
Osadná 11
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 06/22/2004 until: 07/20/2004)
VSŽ akciová spoločnosť Košice
Trnavská cesta 8/A
Bratislava 820 05
Slovak Republic
  (from: 06/17/2004 until: 06/21/2004)
VSŽ akciová spoločnosť Košice
Trnavská cesta 8/A
Bratislava 820 05
Slovak Republic
  (from: 05/10/2004 until: 06/16/2004)
VSŽ a.s. Košice
  (from: 09/02/2002 until: 05/09/2004)
VSŽ a.s. Košice
  (from: 02/18/2002 until: 09/01/2002)
VSŽ a.s. Košice
  (from: 09/12/2000 until: 02/17/2002)
VSŽ a.s. Košice
  (from: 03/13/2000 until: 09/11/2000)
VSŽ HOLDING a.s IČO: 00 011 088
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/09/1998 until: 03/12/2000)
VSŽ HOLDING a.s IČO: 00 011 088
Košice
Slovak Republic
  (from: 07/08/1998 until: 12/08/1998)
VSŽ Konzult s.r.o. IČO: 31 729 860
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/30/1998 until: 12/08/1998)
VSŽ, akciová spoločnosť Košice
  (from: 04/24/1996 until: 01/29/1998)
VSŽ, akciová spoločnosť Košice
  (from: 06/07/1993 until: 04/23/1996)
VSŽ, akciová spoločnosť Košice
  (from: 04/09/1991 until: 06/06/1993)
Slovenský investičný holding, a.s.
Osadná 11
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 07/21/2004 until: 12/08/2008)
Contribution of each member: 
VSŽ, akciová spoločnosť Košice
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/07/1993 until: 04/23/1996)
VSŽ, akciová spoločnosť Košice
Amount of investment: 900 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 900 000 Sk
  (from: 04/24/1996 until: 01/29/1998)
VSŽ Konzult s.r.o.
Amount of investment: 900 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 900 000 Sk
  (from: 01/30/1998 until: 12/08/1998)
VSŽ HOLDING a.s
Amount of investment: 164 240 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 164 240 000 Sk
  (from: 07/08/1998 until: 12/08/1998)
VSŽ HOLDING a.s
Amount of investment: 165 140 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 165 140 000 Sk
  (from: 12/09/1998 until: 03/12/2000)
VSŽ a.s. Košice
Amount of investment: 265 140 000 Sk Paid up: 265 140 000 Sk
  (from: 03/13/2000 until: 09/11/2000)
VSŽ a.s. Košice
Amount of investment: 287 835 000 Sk Paid up: 287 835 000 Sk
  (from: 09/12/2000 until: 02/17/2002)
VSŽ a.s. Košice
Amount of investment: 353 063 000 Sk Paid up: 353 063 000 Sk
  (from: 02/18/2002 until: 09/01/2002)
VSŽ a.s. Košice
Amount of investment: 413 036 000 Sk Paid up: 413 036 000 Sk
  (from: 09/02/2002 until: 05/09/2004)
VSŽ akciová spoločnosť Košice
Amount of investment: 413 036 000 Sk Paid up: 413 036 000 Sk
  (from: 05/10/2004 until: 06/16/2004)
VSŽ akciová spoločnosť Košice
Amount of investment: 503 063 000 Sk Paid up: 503 063 000 Sk
  (from: 06/17/2004 until: 06/21/2004)
Slovenský investičný holding, a.s.
Amount of investment: 503 063 000 Sk Paid up: 503 063 000 Sk
  (from: 06/22/2004 until: 07/20/2004)
Slovenský investičný holding, a.s.
Amount of investment: 543 063 000 Sk Paid up: 543 063 000 Sk
  (from: 07/21/2004 until: 12/30/2004)
Slovenský investičný holding, a.s.
Amount of investment: 572 563 000 Sk Paid up: 572 563 000 Sk
  (from: 12/31/2004 until: 12/08/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/09/2008)
konatelia
  (from: 03/13/2000 until: 12/08/2008)
konatelia
  (from: 08/14/1997 until: 03/12/2000)
konatelia
  (from: 06/07/1993 until: 08/13/1997)
Ing. Rudolf Vnenčák - predseda predstavenstva
Krivánska 6144/6
Banská Bystrica 974 11
From: 12/09/2008
  (from: 12/09/2008)
Ing. Peter Birčák
Hemerkova 18
Košice
Until: 05/27/2002
  (from: 06/22/2001 until: 06/30/2002)
Ing. Jozef Bušša
Užhorodská 15
Košice
  (from: 04/24/1996 until: 08/21/1996)
Ing. Milan Dolný
Za mostom 7
Košice - mestská časť Krásna
  (from: 08/26/1999 until: 04/02/2000)
Ing. Adam Gaško
Idanská 17
Košice
  (from: 06/07/1993 until: 06/09/1995)
Ing. Milan Géci
Ždiarska 16
Košice
  (from: 07/25/1995 until: 04/23/1996)
Ing. Milan Géci
Ždiarska 16
Košice
  (from: 04/24/1996 until: 08/21/1996)
Mgr. Dušan Göbl
Považská 10
Košice
  (from: 08/22/1996 until: 05/12/1998)
Ing. František Hájek
B. Němcovej 18
Košice
  (from: 06/07/1993 until: 07/24/1995)
Ing. František Homolya
Braniskova 9
Košice
  (from: 06/07/1993 until: 07/24/1995)
Miloš Klenovčan
Bauerova 19
Košice
  (from: 12/14/2000 until: 06/21/2001)
Ing. Marián Krajňák
Križkova 9
Bratislava 811 04
From: 02/19/2003
  (from: 04/30/2003 until: 06/21/2004)
Ing. Marián Krajňák
Križkova 9
Bratislava 811 04
From: 02/19/2003
  (from: 06/22/2004 until: 10/14/2005)
Ing. Marián Krajňák
Križkova 9
Bratislava 811 04
From: 02/19/2003 Until: 10/01/2005
  (from: 10/15/2005 until: 10/14/2005)
Ing. Ján Krešňák
Lorinčík 101
Košice 040 11
From: 02/19/2003
  (from: 04/30/2003 until: 05/19/2004)
Ing. Ján Krešňák
Lorinčík 101
Košice 040 11
From: 02/19/2003 Until: 06/11/2003
  (from: 05/20/2004 until: 05/19/2004)
Ing. Pavol Lazúr
Bukurešťska 5
Košice
  (from: 04/03/2000 until: 06/21/2001)
Ing. Peter Ludrovský
Budovateľská 10
Bratislava
Until: 02/19/2003
  (from: 06/22/2001 until: 04/29/2003)
Ing. Anton Lukáč
Dénešova 67
Košice
  (from: 08/26/1999 until: 12/13/2000)
Ing. Michal Mardzin
Petzvalova 27
Košice
  (from: 06/10/1995 until: 04/23/1996)
Ing. Michal Mardzin
Petzvalova 27
Košice
  (from: 04/24/1996 until: 07/23/1996)
Ing. Ján Matejsko
Idanská 27
Košice
  (from: 08/22/1996 until: 12/18/1997)
Ing. Ján Matejsko
Idanská 27
Košice
  (from: 12/04/1998 until: 03/12/2000)
Ing. Ladislav Matusák
Plzenská 121
Košice
  (from: 06/22/2001 until: 05/19/2004)
Ing. Ladislav Matusák
Plzenská 121
Košice
Until: 06/11/2003
  (from: 05/20/2004 until: 05/19/2004)
Ing. Juraj Mičko
Novomeského 3
Košice 040 01
From: 06/11/2003
  (from: 05/20/2004 until: 06/21/2004)
Ing. Juraj Mičko
Baška 170
Košice - okolie 044 20
From: 06/11/2003
  (from: 06/22/2004 until: 04/17/2005)
Ing. Juraj Mičko
Baška 170
Košice - okolie 044 20
From: 06/11/2003 Until: 03/24/2005
  (from: 04/18/2005 until: 04/17/2005)
Ing. Jozef Olexa
Kurská 35
Košice
  (from: 03/13/2000 until: 12/13/2000)
Ing. Juraj Palko
148
Kráľovce
  (from: 07/24/1996 until: 12/03/1998)
RNDr. Ján Sabol
Čínska 4
Košice
  (from: 05/13/1998 until: 08/25/1999)
Ing. Marián Siegfried
Petzvalova 39
Košice
  (from: 08/22/1996 until: 12/18/1997)
Ing. Tibor Snak
Dúhova 10
Košice
  (from: 07/25/1995 until: 04/23/1996)
Ing. Tibor Snak
Dúhova 10
Košice
  (from: 04/24/1996 until: 07/23/1996)
Ing. Tibor Snak
Dúhová 10
Košice
  (from: 12/04/1998 until: 08/25/1999)
Ing. Michal Škrek
Štítova 1
Košice
  (from: 12/14/2000 until: 06/21/2001)
Ing. Michal Škrek
Štítová 1
Košice
  (from: 05/13/1998 until: 12/03/1998)
Ing. Ladislav Šteffko
Michalovská 37
Košice
  (from: 07/25/1995 until: 04/23/1996)
Ing. Ladislav Šteffko
Michalovská 37
Košice
  (from: 04/24/1996 until: 08/21/1996)
Mgr. Marek Šterbák
Okružná 21
Prešov 080 01
From: 10/01/2005
  (from: 10/15/2005 until: 12/09/2005)
Mgr. Marek Šterbák
Okružná 21
Prešov 080 01
From: 10/01/2005 Until: 12/01/2005
  (from: 12/10/2005 until: 12/09/2005)
Ing. Vladimír Tóth
Karpatská 1
Košice
  (from: 07/24/1996 until: 05/12/1998)
Ing. Jozef Žucha
Jána Bodeneka 4210/10
Vrútky 036 61
From: 06/11/2003
  (from: 05/20/2004 until: 08/10/2004)
Ing. Jozef Žucha
Jána Bodeneka 4210/10
Vrútky 036 61
From: 06/11/2003 Until: 02/18/2004
  (from: 08/11/2004 until: 08/10/2004)
Ing. Rudolf Vnenčák
Krivánska 6
Banská Bystrica 974 01
From: 12/01/2005 Until: 12/09/2008
  (from: 12/09/2008 until: 12/08/2008)
Ing. Rudolf Vnenčák
Krivánska 6
Banská Bystrica 974 01
From: 12/01/2005
  (from: 12/10/2005 until: 12/08/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 12/09/2008)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý konateľ samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/18/2005 until: 12/08/2008)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 03/13/2000 until: 04/17/2005)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/14/1997 until: 03/12/2000)
Spoločnosť s ručením obmedzeným zastupuje a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne.
  (from: 06/07/1993 until: 08/13/1997)
Ing. Adam Gaško - riaditeľ Ing. Milan Ondáš, CSc. - námestník pre stratégiu a podnikateľské aktivity Ing. František Hájek - námestník pre financovanie a ekonomiku. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpipsuje riaditeľ, v jeho neprítomnosti zástupcovia v zapísanom poradí a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/09/1991 until: 06/06/1993)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 12/09/2008)
572 563 000 Sk Paid up: 572 563 000 Sk
  (from: 12/31/2004 until: 12/08/2008)
543 063 000 Sk Paid up: 543 063 000 Sk
  (from: 07/21/2004 until: 12/30/2004)
503 063 000 Sk Paid up: 503 063 000 Sk
  (from: 06/17/2004 until: 07/20/2004)
413 036 000 Sk Paid up: 413 036 000 Sk
  (from: 09/02/2002 until: 06/16/2004)
353 063 000 Sk
  (from: 02/18/2002 until: 09/01/2002)
287 835 000 Sk
  (from: 09/12/2000 until: 02/17/2002)
265 140 000 Sk
  (from: 03/13/2000 until: 09/11/2000)
165 140 000 Sk
  (from: 07/08/1998 until: 03/12/2000)
900 000 Sk
  (from: 12/29/1995 until: 07/07/1998)
100 000 Sk
  (from: 04/09/1991 until: 12/28/1995)
Supervisory board: 
JUDr. Alexandra Kečkešová - člen
Tomášikova 15950/10H
Bratislava 821 03
From: 12/09/2008
  (from: 12/09/2008)
Mgr. Renata Tužinská - člen
Bratislavská 1190/7
Senec 903 01
From: 12/09/2008
  (from: 12/09/2008)
Mgr. Miroslava Petrovičová - člen
Partizánska 379/83
Turčianske Teplice 039 01
From: 12/09/2008
  (from: 12/09/2008)
Ing. Peter Benedikt
Šancová 4009/52
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
From: 09/11/2002
  (from: 11/21/2002 until: 06/21/2004)
Ing. Peter Benedikt
Šancová 4009/52
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
From: 09/11/2002
  (from: 06/22/2004 until: 10/14/2005)
Ing. Peter Benedikt
Šancová 4009/52
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
From: 09/11/2002 Until: 09/30/2005
  (from: 10/15/2005 until: 10/14/2005)
Ing. Vladimír Chlebo , CSc.
Kuzmányho 5
Košice
  (from: 05/31/1994 until: 06/08/1995)
Ing. Ladislav Janyík
Malá Pažiť 943
Veľký Kýr
From: 06/10/2002
  (from: 09/02/2002 until: 06/21/2004)
Ing. Ladislav Janyík
Malá Pažiť 943
Veľký Kýr
From: 06/10/2002
  (from: 06/22/2004 until: 10/14/2005)
Ing. Ladislav Janyík
Malá Pažiť 943
Veľký Kýr
From: 06/10/2002 Until: 09/30/2005
  (from: 10/15/2005 until: 10/14/2005)
JUDr. Milan Jurko
Obchodná 10
Košice
  (from: 05/31/1994 until: 06/08/1995)
Ing. Anton Masár
Lietavská 9
Bratislava
Until: 06/10/2002
  (from: 05/02/2001 until: 09/01/2002)
Ing. Ladislav Matusák
Plzenská 121
Košice
  (from: 02/05/2001 until: 05/01/2001)
Ing. Dominik Mojžiš - člen
Bernolákova 4
Košice
  (from: 06/07/1993 until: 05/30/1994)
Ing. Marek Ondrejka
Radvanská 510/6
Banská Bystrica 974 05
From: 10/30/2002
  (from: 02/21/2003 until: 06/21/2004)
Ing. Marek Ondrejka
Radvanská 510/6
Banská Bystrica 974 05
From: 10/30/2002
  (from: 06/22/2004 until: 10/14/2005)
Ing. Marek Ondrejka
Radvanská 510/6
Banská Bystrica 974 05
From: 10/30/2002 Until: 09/30/2005
  (from: 10/15/2005 until: 10/14/2005)
Ing. Stanislav Polák - predseda
Ménešiho 11
Košice
  (from: 06/07/1993 until: 05/30/1994)
Ing. Vladimír Repčák , CSc.
4
Chmeľov
Until: 10/30/2002
  (from: 05/02/2001 until: 02/20/2003)
Ing. Vojtech Seman
Obrancov mieru 4
Košice
  (from: 02/05/2001 until: 05/01/2001)
Ing. Marián Siegfried - člen
Petzvalova 39
Košice
  (from: 06/07/1993 until: 05/30/1994)
RNDr. Ján Smerek
Rosná 5
Košice
  (from: 05/31/1994 until: 06/08/1995)
Ing. Vladimír Štefánik , MBA
Záborského 5
Košice
Until: 06/10/2002
  (from: 05/02/2001 until: 09/01/2002)
Ing. Miloš Timko
Výstavby 11
Košice
  (from: 02/05/2001 until: 05/01/2001)
Ing. Radovan Ujházy
91
Rožňavské Bystré
From: 06/10/2002 Until: 09/11/2002
  (from: 09/02/2002 until: 11/20/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou pod č.NZ-194/91 zo dňa 8.4.1991 podľa zák.č.109/64 Zb. v znení novely 103/90 Zb. jediným členom.
  (from: 04/09/1991)
Zmeny v zápise prevedené v súlade s úplným znením notárskej zápisnici o založení spoločnosti zo dňa 17.12.1992 podľa § 764 zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 06/07/1993)
Zmeny v zápise urobené na základe rozhodnutia Predstavenstva VSŽ, a.s. Košice z 31.12.1993 ako štatutárneho orgánu, jediného spoločníka, zakladateľa a Valného zhromaždenia VSŽ Inžiniering, spol. s r.o. Košice.
  (from: 05/31/1994)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 110/95, Nz 106/95 zo dňa 5.4.1995.
  (from: 06/09/1995)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.4.1995.
  (from: 06/10/1995)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice číslo N 70/95, Nz 72/95 zo dňa 4.7.1995.
  (from: 07/25/1995)
Na obchodnú spoločnosť prešli všetky p áva a záväzky zlučených obchodných spoločností: VSŽ MART s. r. o. Košice-Šaca VSŽ MECHANIKA spoločnosť s ručením obmedzeným Košice VSŽ REMEL spoločnosť s ručením obmedzeným Košice na základe zmluvy o zlučení ku dňu 1. januára 1996.
  (from: 12/29/1995)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 2.4.1996.
  (from: 04/24/1996)
Zmena zo dňa 2.4.1996 zakladateľskej listiny. Zmena zo dňa 30.5.1996 zakladateľskej listiny.
  (from: 07/24/1996)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 19. 9. 1996.
  (from: 11/04/1996)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 25.4.1997.
  (from: 08/14/1997)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 29. 1. 1998.
  (from: 01/30/1998)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 25. 4. 1997.
  (from: 06/15/1998)
Zmena spol. zmluvy zo dňa 29.4.1998. Spoločenská zmluva upravená podľa zákona č. 11/98 Z.z.
  (from: 07/08/1998)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 27. 8. 1998.
  (from: 10/13/1998)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 30. 11. 1998.
  (from: 12/09/1998)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 4. 1. 1999.
  (from: 01/29/1999)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 14.5.1999.
  (from: 03/13/2000)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 15.2.2000.
  (from: 04/03/2000)
Rozhodnutie MVZ spoločnosti zo dňa 5.1.2000 o predaji časti podniku: DZ ITES, stredisko GJ a závodu DIZ, stredisko GD, obchodnej spoločnosti VSŽ akciová spoločnosť Košice na základe Zmluvy o predaji podniku zo dňa 28.1.2000. Rozhodnutie MVZ spoločnosti zo dňa 5.1.2000 o predaji časti podniku: DZ Mechanika, stredisko GT a DZ Elektro, stredisko GK, spoločnosti VSŽ OCEĽ a.s. Košice na základe Zmluvy o predaji podniku zo dňa 28.1.2000.
  (from: 06/22/2000)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 16.12.1999.
  (from: 09/12/2000)
Rozhodnutie MVZ spoločnosti zo dňa 12.4.2000. Zápisnica z VZ spoločnosti zo dňa 27.4.2000.
  (from: 12/14/2000)
MVZ s.r.o. zo dňa 4.12.2000.
  (from: 02/05/2001)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 111/2001, Nz 111/2001 zo dňa 29.3.2001.
  (from: 05/02/2001)
Zápisnica z VZ s.r.o. zo dňa 9.5.2001.
  (from: 06/22/2001)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 28.11.2001 vo forme notárskej zápisnice N 406/2001, Nz 405/2001.
  (from: 02/18/2002)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 224/2002, Nz 226/2002 zo dňa 10.6.2002.
  (from: 09/02/2002)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 354/2002, Nz 355/2002 zo dňa 8.8.2002.
  (from: 09/10/2002)
Rozhodnutie MVZ spoločnosti z 11.9.2002.
  (from: 11/21/2002)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2002.
  (from: 02/21/2003)
Zmluva o predaji časti podniku Divízneho závodu MOSTÁREŇ zo dňa 30.4.2003 v znení dodatku č. I.,II. zo dňa 30.4.2003
  (from: 05/10/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.9.2003.
  (from: 06/17/2004)
Zmluva o predaji časti podniku prevádzky Drevovýroba zo dňa 01.03.2004 spoločnosti DREVOSS, s.r.o.
  (from: 08/11/2004)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person