Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15266/T

Business name: 
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o.
  (from: 08/06/2019)
Registered seat: 
Patašská 586
Gabčíkovo 930 05
  (from: 06/30/2004)
Identification number (IČO): 
35 844 761
  (from: 10/03/2002)
Date of entry: 
10/03/2002
  (from: 10/03/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/03/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/03/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod)
  (from: 10/03/2002)
pestovanie plodín vrátane obilnín a kukurice a ich predaj
  (from: 08/08/2003)
chov zvierat vrátane ošípaných a hovädzieho dobytka a ich predaj
  (from: 08/08/2003)
produkcia a predaj mlieka
  (from: 08/08/2003)
výroba a predaj kŕmnych zmesí
  (from: 10/02/2004)
služby poskytované v poľnohospodárstve v rozsahu voľných živností
  (from: 10/02/2004)
poradenská činnosť v poľnohospodárstve
  (from: 10/02/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/02/2004)
prenájom nehnuteľností
  (from: 10/02/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/30/2010)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 09/30/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/30/2010)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 09/30/2010)
Partners: 
FirstFarms Slovakia A/S
Majsmarken 1
Billund 7190
Kingdom of Denmark
Other identification number : 26753015
  (from: 05/04/2021)
Contribution of each member: 
FirstFarms Slovakia A/S
Amount of investment: 8 664 243 EUR Paid up: 8 664 243 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva uzavretej dňa 15.7.2019 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242 konajúcej prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, Bratislava 813 33, IČO: 47 251 336
  (from: 05/04/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/30/2004)
Anders Holger Norgaard
Alleen 23
Skanderborg 8660
Dánske kráľovstvo
From: 07/18/2019
  (from: 06/29/2023)
Morten Knudsgaard
Aalborgvej 94a
Hadsund 9560
Dánske kráľovstvo
From: 07/18/2019
  (from: 06/29/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať konatelia samostatne.
  (from: 07/26/2008)
Procuration: 
SOREN GERBER NIELSEN
Veľkomoravská 2416/20
Malacky 901 01
From: 07/18/2019
  (from: 08/06/2019)
prokurista koná v zastúpení spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru ("prokurista", "per procuram" alebo "ppa") a svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/06/2019)
Capital: 
8 664 243 EUR Paid up: 8 664 243 EUR
  (from: 05/06/2010)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou osvedčenou do notárskej zápisnice N 364/2002 Nz 352/2002 zo dňa 27.9.2002 v zmysle z.č. 500/02.
  (from: 10/03/2002)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 11.12.2002. Rozhodnutie jediného spoločníka z 11.12.2002 osvedčené do notárskej zápisnice č. Nz 750/02.
  (from: 08/08/2003)
Date of updating data in databases:  06/12/2024
Date of extract :  06/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person