Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  220/T

Business name: 
Medzičilizie, a.s.
  (from: 04/22/1993)
Registered seat: 
329
Čiližská Radvaň 930 08
  (from: 08/12/2009)
Identification number (IČO): 
00 191 396
  (from: 04/22/1993)
Date of entry: 
04/22/1993
  (from: 04/22/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/22/1993)
Objects of the company: 
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (from: 04/22/1993)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (from: 04/22/1993)
maloobchod s ovocím a zeleninou
  (from: 04/22/1993)
spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
  (from: 04/22/1993)
výroba rastlinných a živočíšnych tukov
  (from: 04/22/1993)
výroba pekárenských výrobkov vrátane cukrárenských, okrem trvanlivých výrobkov
  (from: 04/22/1993)
predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
  (from: 04/22/1993)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 04/22/1993)
zámočníctvo
  (from: 04/22/1993)
kovoobrábanie
  (from: 04/22/1993)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 04/22/1993)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu, výr. vyk. telies a kotl. ústr.
  (from: 04/22/1993)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (from: 04/22/1993)
výroba a oprava poľnohospodárskych strojov
  (from: 04/22/1993)
výroba stavebno-stolárska a tesárska-stolárstvo
  (from: 04/22/1993)
výroba iných výrobkov z dreva
  (from: 04/22/1993)
výroba prvkov pre montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôt
  (from: 04/22/1993)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 04/22/1993)
výroba transportného betónu
  (from: 04/22/1993)
výroba malty
  (from: 04/22/1993)
vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (from: 04/22/1993)
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
  (from: 04/22/1993)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 04/22/1993)
obchodná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti /s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie-oprávnenie môže sa obchodovať len s týmto povolením-oprávnením/
  (from: 04/22/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 04/22/1993)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 04/22/1993)
rastlinná výroba
  (from: 04/22/1993)
živočíšna výroba
  (from: 04/22/1993)
výroba hroznového vína
  (from: 04/22/1993)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu
  (from: 04/22/1993)
lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
  (from: 04/22/1993)
výroba hotových krmív
  (from: 04/22/1993)
prevádzkovanie závodného stravovania
  (from: 01/16/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/16/2004)
Ing. Pavol Majerčák - podpredseda predstavenstva
Nová 784
Dobšiná 049 25
From: 04/05/2017
  (from: 06/07/2017)
Peter Čuchran - člen
Vlčia Dolina 956
Dobšiná 049 25
From: 04/05/2017
  (from: 06/07/2017)
Peter Bederka - Chairman of the Board of Directors
Hečkova 7463/24
Bratislava - mestská časť Rača 831 51
From: 12/08/2020
  (from: 03/12/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje navonok predstavenstvo. Za spoločnosť podpisujú a spoločnosť zaväzujú dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých aspoň jeden musí byť vždy podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 06/07/2017)
Capital: 
2 818 020 EUR Paid up: 2 818 020 EUR
  (from: 11/27/2010)
Shares: 
Number of shares: 8468
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 300 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Podľa čl. 6 ods. 3 úplného znenia stanov zo dňa 18.06.2004.
  (from: 11/27/2010)
Number of shares: 9254
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 30 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Podľa čl. 6 ods. 3 úplného znenia stanov zo dňa 18.06.2004.
  (from: 11/27/2010)
Supervisory board: 
Peter Keszegh
Kľúčovec 151
Kľúčovec 930 07
From: 12/08/2020
  (from: 03/12/2021)
Ing. Jakub Škultéty
Železničná 91/14
Považská Bystrica 017 01
From: 12/08/2020
  (from: 03/12/2021)
Mgr. Zuzana Bittera
Okočská 1281/4
Veľký Meder 932 01
From: 12/08/2020
  (from: 03/12/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť je založená podľa § 172 zák. č. 513/1991 Zb. bez výzvy na upisovanie akcií, pretože zakladatelia sa dohodli, že splatia celé základné imanie spoločnosti vložením svojich majetkových podielov vyplývajúcich z transformácie Poľnohospodárskeho družstva Medzičilizie v Čiližskej Radvani. Ide o jednorázové založenie akciovej spoločnosti a práva ustanovujúceho valného zhromaždenia vykonali zakladatelia. Akciová spoločnosť preberá na seba všetky práva a záväzky Poľnohospodárskeho družstva Medzičilizie v Čiližskej Radvani. Stary spis: Sa 987
  (from: 04/22/1993)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 28.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 367/99, Nz 350/99.
  (from: 02/09/2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 12.06.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 368/2002, Nz 363/2002.
  (from: 10/30/2003)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 18.06.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 135/03, Nz 49548/03.
  (from: 01/16/2004)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person