Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  220/T

Business name: 
Medzičilizie, a.s.
  (from: 04/22/1993)
Registered seat: 
329
Čiližská Radvaň 930 08
  (from: 08/12/2009)
Čiližská Radvaň 930 08
  (from: 04/22/1993 until: 08/11/2009)
Identification number (IČO): 
00 191 396
  (from: 04/22/1993)
Date of entry: 
04/22/1993
  (from: 04/22/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/22/1993)
Objects of the company: 
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (from: 04/22/1993)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (from: 04/22/1993)
maloobchod s ovocím a zeleninou
  (from: 04/22/1993)
spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
  (from: 04/22/1993)
výroba rastlinných a živočíšnych tukov
  (from: 04/22/1993)
výroba pekárenských výrobkov vrátane cukrárenských, okrem trvanlivých výrobkov
  (from: 04/22/1993)
predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
  (from: 04/22/1993)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 04/22/1993)
zámočníctvo
  (from: 04/22/1993)
kovoobrábanie
  (from: 04/22/1993)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 04/22/1993)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu, výr. vyk. telies a kotl. ústr.
  (from: 04/22/1993)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (from: 04/22/1993)
výroba a oprava poľnohospodárskych strojov
  (from: 04/22/1993)
výroba stavebno-stolárska a tesárska-stolárstvo
  (from: 04/22/1993)
výroba iných výrobkov z dreva
  (from: 04/22/1993)
výroba prvkov pre montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôt
  (from: 04/22/1993)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 04/22/1993)
výroba transportného betónu
  (from: 04/22/1993)
výroba malty
  (from: 04/22/1993)
vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (from: 04/22/1993)
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
  (from: 04/22/1993)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 04/22/1993)
obchodná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti /s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie-oprávnenie môže sa obchodovať len s týmto povolením-oprávnením/
  (from: 04/22/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 04/22/1993)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 04/22/1993)
rastlinná výroba
  (from: 04/22/1993)
živočíšna výroba
  (from: 04/22/1993)
výroba hroznového vína
  (from: 04/22/1993)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu
  (from: 04/22/1993)
lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
  (from: 04/22/1993)
výroba hotových krmív
  (from: 04/22/1993)
prevádzkovanie závodného stravovania
  (from: 01/16/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/16/2004)
Managing board
  (from: 04/22/1993 until: 01/15/2004)
Ing. Pavol Majerčák - podpredseda predstavenstva
Nová 784
Dobšiná 049 25
From: 04/05/2017
  (from: 06/07/2017)
Peter Čuchran - člen
Vlčia Dolina 956
Dobšiná 049 25
From: 04/05/2017
  (from: 06/07/2017)
Peter Bederka - Chairman of the Board of Directors
Hečkova 7463/24
Bratislava - mestská časť Rača 831 51
From: 12/08/2020
  (from: 03/12/2021)
Július Antal
121
Ňárad
  (from: 04/22/1993 until: 08/12/1997)
Ing. František Barci
96
Baloň
  (from: 09/06/2001 until: 08/11/2009)
Ing. František Barci
96
Baloň
Until: 05/14/2009
  (from: 08/12/2009 until: 08/11/2009)
Ludovít Both
131
Kľúčovec
  (from: 04/22/1993 until: 08/12/1997)
Ľudovít Both , st.
131
Kľúčovec
  (from: 09/06/2001 until: 07/18/2006)
Ľudovít Both , st.
131
Kľúčovec
Until: 09/03/2005
  (from: 07/19/2006 until: 07/18/2006)
Dr. Ladislav Bozsaky - predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti
Nemesszegská 132
Dunajská Streda
  (from: 04/22/1993 until: 08/12/1997)
Dr. Ladislav Bozsaky - predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti
Nemesszegská 132
Dunajská Streda
  (from: 08/13/1997 until: 09/05/2001)
Zoltán Csémi
Kodályova 4879/39
Dunajská Streda
  (from: 09/06/2001 until: 07/18/2006)
Zoltán Csémi
Kodályova 4879/39
Dunajská Streda
Until: 09/03/2005
  (from: 07/19/2006 until: 07/18/2006)
Ladislav Csémy
144
Pataš
  (from: 04/22/1993 until: 08/12/1997)
Ladislav Csémy
144
Pataš
  (from: 08/13/1997 until: 07/18/2006)
Ladislav Csémy
144
Pataš
Until: 09/03/2005
  (from: 07/19/2006 until: 07/18/2006)
Juraj Csicsay
128
Ňárad
  (from: 08/13/1997 until: 09/05/2001)
Ludovít Csicsay
31
Ňárad
  (from: 04/22/1993 until: 08/12/1997)
Ľudovít Csicsay
31
Ňárad
  (from: 08/13/1997 until: 09/05/2001)
Zoltán Écsy
100
Čiližská Radvaň
  (from: 09/06/2001 until: 07/18/2006)
Zoltán Écsy
100
Čiližská Radvaň
Until: 09/03/2005
  (from: 07/19/2006 until: 07/18/2006)
Ing. Alžbeta Feketeová
197
Ňárad
  (from: 09/06/2001 until: 10/29/2004)
Ing. Alžbeta Feketeová
197
Ňárad
Until: 09/06/2001
  (from: 10/30/2004 until: 10/29/2004)
Ing. Alžbeta Feketeová - člen
197
Ňárad 930 06
From: 05/14/2009
  (from: 08/12/2009 until: 06/06/2017)
Ing. Alžbeta Feketeová - člen
197
Ňárad 930 06
From: 05/14/2009 Until: 04/05/2017
  (from: 06/07/2017 until: 06/06/2017)
Ing. Alžbeta Feketeová - podpredseda predstavenstva
197
Ňárad 930 06
From: 12/03/2003
  (from: 10/30/2004 until: 08/11/2009)
Ing. Alžbeta Feketeová - podpredseda predstavenstva
197
Ňárad 930 06
From: 12/03/2003 Until: 05/14/2009
  (from: 08/12/2009 until: 08/11/2009)
Arpád Gál
349
Čiližská Radvaň 930 08
From: 09/03/2005
  (from: 07/19/2006 until: 08/11/2009)
Arpád Gál
349
Čiližská Radvaň 930 08
From: 09/03/2005 Until: 05/14/2009
  (from: 08/12/2009 until: 08/11/2009)
Ing. Ján Halász
345
Čiližská Radvaň
  (from: 09/06/2001 until: 07/18/2006)
Ing. Ján Halász
345
Čiližská Radvaň
Until: 09/03/2005
  (from: 07/19/2006 until: 07/18/2006)
Július Heizer
254
Ňárad
  (from: 09/06/2001 until: 07/18/2006)
Július Heizer
254
Ňárad
Until: 09/03/2005
  (from: 07/19/2006 until: 07/18/2006)
Július Horváth
101
Baloň
  (from: 04/22/1993 until: 08/12/1997)
Július Horváth
101
Baloň
  (from: 08/13/1997 until: 09/05/2001)
Peter Keszegh
89
Kľúčovec
  (from: 04/22/1993 until: 08/12/1997)
Peter Keszegh
89
Kľúčovec
  (from: 08/13/1997 until: 06/06/2017)
Peter Keszegh
89
Kľúčovec
Until: 04/05/2017
  (from: 06/07/2017 until: 06/06/2017)
Ing. Ladislav Kulacs
189
Medveďov
  (from: 04/22/1993 until: 08/12/1997)
Ing. Ladislav Kulacs
189
Medveďov
  (from: 08/13/1997 until: 06/06/2017)
Ing. Ladislav Kulacs
189
Medveďov
Until: 04/05/2017
  (from: 06/07/2017 until: 06/06/2017)
Ondrej Lengyel
161
Baloň
  (from: 09/06/2001 until: 07/18/2006)
Ondrej Lengyel
161
Baloň
Until: 09/03/2005
  (from: 07/19/2006 until: 07/18/2006)
Gejza Miklós
51
Sap
  (from: 04/22/1993 until: 08/12/1997)
Gejza Miklós
51
Sap
  (from: 08/13/1997 until: 09/05/2001)
Gejza Miklós
51
Sap 930 06
From: 09/03/2005
  (from: 07/19/2006 until: 08/11/2009)
Gejza Miklós
51
Sap 930 06
From: 09/03/2005 Until: 05/14/2009
  (from: 08/12/2009 until: 08/11/2009)
Ing. Ernest Molnár
nám. SNP 189
Dunajská Streda
  (from: 04/22/1993 until: 08/12/1997)
Ing. Ernest Molnár
nám. SNP 189
Dunajská Streda
  (from: 08/13/1997 until: 09/05/2001)
Imrich Morva
161
Medveďov
  (from: 09/06/2001 until: 07/18/2006)
Imrich Morva
161
Medveďov
Until: 09/03/2005
  (from: 07/19/2006 until: 07/18/2006)
Viola Nagyová
333
Dolný Štál 930 10
From: 09/03/2005
  (from: 07/19/2006 until: 08/11/2009)
Viola Nagyová
333
Dolný Štál 930 10
From: 09/03/2005 Until: 05/14/2009
  (from: 08/12/2009 until: 08/11/2009)
Július Németh
34
Baloň
  (from: 04/22/1993 until: 08/12/1997)
Július Németh
34
Baloň
  (from: 08/13/1997 until: 09/05/2001)
Gejza Pongrácz
Jahodová 2
Veľký Meder
  (from: 04/22/1993 until: 08/12/1997)
Gejza Pongrácz
Jahodová 2
Veľký Meder
  (from: 08/13/1997 until: 09/05/2001)
Zoltán Soós
47
Pataš
  (from: 04/22/1993 until: 08/12/1997)
Zoltán Soós
242
Pataš
  (from: 08/13/1997 until: 08/11/2009)
Zoltán Soós
242
Pataš
Until: 05/14/2009
  (from: 08/12/2009 until: 08/11/2009)
Jozef Szabó
219
Baloň
  (from: 09/06/2001 until: 07/18/2006)
Jozef Szabó
219
Baloň
Until: 09/03/2005
  (from: 07/19/2006 until: 07/18/2006)
Ladislav Szöcs
281
Baloň
  (from: 04/22/1993 until: 08/12/1997)
Ladislav Szöcs
281
Baloň
  (from: 08/13/1997 until: 09/05/2001)
Ing. Štefan Vida - predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti
209
Sap
  (from: 09/06/2001 until: 01/15/2004)
Barnabáš Vida - člen
235
Baloň 930 08
From: 05/14/2009
  (from: 08/12/2009 until: 06/06/2017)
Barnabáš Vida - člen
235
Baloň 930 08
From: 05/14/2009 Until: 04/05/2017
  (from: 06/07/2017 until: 06/06/2017)
Zoltán Vida
100
Sap
  (from: 09/06/2001 until: 07/18/2006)
Zoltán Vida
100
Sap
Until: 09/03/2005
  (from: 07/19/2006 until: 07/18/2006)
Juraj Vörös
7
Baloň
  (from: 08/13/1997 until: 09/05/2001)
Ing. Ladislav Vörös
299
Trhová Hradská
  (from: 04/22/1993 until: 08/12/1997)
Ing. Ladislav Vörös
299
Trhová Hradská
  (from: 08/13/1997 until: 09/05/2001)
Ing. Otto Vörös
290
Baloň
  (from: 04/22/1993 until: 08/12/1997)
Jozef Vörös - člen
46
Baloň 930 08
From: 05/14/2009
  (from: 08/12/2009 until: 06/06/2017)
Jozef Vörös - člen
46
Baloň 930 08
From: 05/14/2009 Until: 04/05/2017
  (from: 06/07/2017 until: 06/06/2017)
Ing. Otto Vörös
290
Baloň
  (from: 08/13/1997 until: 07/18/2006)
Ing. Otto Vörös
290
Baloň
Until: 09/03/2005
  (from: 07/19/2006 until: 07/18/2006)
Ludovít Zalka
Čiližská Radvaň
  (from: 04/22/1993 until: 08/12/1997)
Ľudovít Zalka
153
Čiližská Radvaň
  (from: 08/13/1997 until: 09/05/2001)
Ing. Anton Zsigo - podpredseda predstavenstva
Gamota 2192/1
Hurbanovo - Vék 947 01
From: 06/02/2009
  (from: 08/21/2012 until: 06/06/2017)
Ing. Anton Zsigo - podpredseda predstavenstva
Gamota 2192/1
Hurbanovo - Vék 947 01
From: 06/02/2009 Until: 04/05/2017
  (from: 06/07/2017 until: 06/06/2017)
Ing. Anton Zsigó - podpredseda predstavenstva
Gamota 1
Hurbanovo - Vík 947 01
From: 06/02/2009
  (from: 08/12/2009 until: 08/20/2012)
Ing. Štefan Vida - predseda predstavenstva
209
Sap
Until: 12/08/2020
  (from: 03/12/2021 until: 03/11/2021)
Ing. Anton Zsigo - člen
Gamota 2192/1
Hurbanovo - Vék 947 01
From: 04/05/2017 Until: 12/08/2020
  (from: 03/12/2021 until: 03/11/2021)
Ing. Štefan Vida - predseda predstavenstva
209
Sap
  (from: 01/16/2004 until: 03/11/2021)
Ing. Anton Zsigo - člen
Gamota 2192/1
Hurbanovo - Vék 947 01
From: 04/05/2017
  (from: 06/07/2017 until: 03/11/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje navonok predstavenstvo. Za spoločnosť podpisujú a spoločnosť zaväzujú dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých aspoň jeden musí byť vždy podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 06/07/2017)
Spoločnosť zastupuje navonok predstavenstvo, najmä jeho predseda. Podpisuje predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/16/2004 until: 06/06/2017)
Spoločnosť zastupuje navonok predstavenstvo, najmä jeho predseda. Predseda predstavenstva súčasne vykonáva i funkciu výkonného riaditeľa spoločnosti. Podpisujú za spoločnosť najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu. Ak podpisuje predseda predstavenstva, podpisuje sám.
  (from: 04/22/1993 until: 01/15/2004)
Capital: 
2 818 020 EUR Paid up: 2 818 020 EUR
  (from: 11/27/2010)
3 126 012 EUR Paid up: 3 126 012 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 11/26/2010)
93 934 000 Sk Paid up: 93 934 000 Sk
  (from: 09/12/2006 until: 12/31/2008)
84 815 000 Sk Paid up: 84 815 000 Sk
  (from: 04/29/2005 until: 09/11/2006)
84 815 000 Sk Paid up: 64 815 000 Sk
  (from: 10/30/2004 until: 04/28/2005)
64 815 000 Sk
  (from: 10/30/2003 until: 10/29/2004)
44 815 000 Sk
  (from: 04/22/1993 until: 10/29/2003)
Shares: 
Number of shares: 8468
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 300 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Podľa čl. 6 ods. 3 úplného znenia stanov zo dňa 18.06.2004.
  (from: 11/27/2010)
Number of shares: 9254
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 30 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Podľa čl. 6 ods. 3 úplného znenia stanov zo dňa 18.06.2004.
  (from: 11/27/2010)
Number of shares: 8468
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Podľa čl. 6 ods. 3 úplného znenia stanov zo dňa 18.06.2004.
  (from: 01/01/2009 until: 11/26/2010)
Number of shares: 9254
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Podľa čl. 6 ods. 3 úplného znenia stanov zo dňa 18.06.2004.
  (from: 01/01/2009 until: 11/26/2010)
Number of shares: 8468
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Podľa čl. 6 ods. 3 úplného znenia stanov zo dňa 18.06.2004.
  (from: 09/12/2006 until: 12/31/2008)
Number of shares: 9254
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Podľa čl. 6 ods. 3 úplného znenia stanov zo dňa 18.06.2004.
  (from: 09/12/2006 until: 12/31/2008)
Number of shares: 7648
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Podľa čl. 6 ods. 3 úplného znenia stanov zo dňa 18.06.2004.
  (from: 10/30/2004 until: 09/11/2006)
Number of shares: 8335
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Podľa čl. 6 ods. 3 úplného znenia stanov zo dňa 18.06.2004.
  (from: 10/30/2004 until: 09/11/2006)
Number of shares: 5858
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/30/2003 until: 10/29/2004)
Number of shares: 6235
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/30/2003 until: 10/29/2004)
Number of shares: 4058
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/09/2000 until: 10/29/2003)
Number of shares: 4235
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/09/2000 until: 10/29/2003)
Number of shares: 4058
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/22/1993 until: 02/08/2000)
Number of shares: 4235
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/22/1993 until: 02/08/2000)
Supervisory board: 
Peter Keszegh
Kľúčovec 151
Kľúčovec 930 07
From: 12/08/2020
  (from: 03/12/2021)
Ing. Jakub Škultéty
Železničná 91/14
Považská Bystrica 017 01
From: 12/08/2020
  (from: 03/12/2021)
Mgr. Zuzana Bittera
Okočská 1281/4
Veľký Meder 932 01
From: 12/08/2020
  (from: 03/12/2021)
Benedikt Andics
282
Baloň
  (from: 04/22/1993 until: 08/12/1997)
Benedikt Andics
282
Baloň
  (from: 08/13/1997 until: 09/05/2001)
Katarína Berecová
Mládeže 14
Veľký Meder
  (from: 04/22/1993 until: 08/12/1997)
Bc. Zuzana Bitterová
Okočská 1281/4
Veľký Meder 932 01
From: 10/13/2011
  (from: 02/01/2012 until: 10/20/2015)
Bc. Zuzana Bitterová
Okočská 1281/4
Veľký Meder 932 01
From: 10/13/2011 Until: 10/07/2015
  (from: 10/21/2015 until: 10/20/2015)
Ing. Andrej Bodó
29
Čiližská Radvaň
  (from: 04/22/1993 until: 08/12/1997)
Ing. Andrej Bodó
29
Čiližská Radvaň
  (from: 08/13/1997 until: 07/18/2006)
Ing. Andrej Bodó
29
Čiližská Radvaň
Until: 09/03/2005
  (from: 07/19/2006 until: 07/18/2006)
Ing. Andrej Bodó
29
Čiližská Radvaň 930 08
From: 06/06/2006
  (from: 09/12/2006 until: 12/06/2013)
Ing. Andrej Bodó
29
Čiližská Radvaň 930 08
From: 06/06/2006 Until: 10/16/2013
  (from: 12/07/2013 until: 12/06/2013)
Arpád Burián
348
Čiližská Radvaň 930 08
From: 10/07/2015
  (from: 10/21/2015 until: 06/06/2017)
Arpád Burián
348
Čiližská Radvaň 930 08
From: 10/07/2015 Until: 04/05/2017
  (from: 06/07/2017 until: 06/06/2017)
Oto Füssi
342
Čiližská Radvaň
  (from: 08/13/1997 until: 09/11/2006)
Oto Füssi
342
Čiližská Radvaň
Until: 06/06/2006
  (from: 09/12/2006 until: 09/11/2006)
Ing. Peter Görözdi
196
Baloň 930 08
From: 05/14/2009
  (from: 08/12/2009 until: 01/31/2012)
Ing. Peter Görözdi
196
Baloň 930 08
From: 05/14/2009 Until: 01/19/2011
  (from: 02/01/2012 until: 01/31/2012)
Ing. Jolana Halászová
345
Čiližská Radvaň
  (from: 08/13/1997 until: 09/05/2001)
Ing. Jolana Halászová - predseda dozornej rady
345
Čiližská Radvaň
  (from: 09/06/2001 until: 07/18/2006)
Ing. Jolana Halászová - predseda dozornej rady
345
Čiližská Radvaň
Until: 09/03/2005
  (from: 07/19/2006 until: 07/18/2006)
Ernest Keszegh
82
Číčov
  (from: 04/22/1993 until: 08/12/1997)
Imrich Kulacs
211
Medveďov 930 07
From: 10/16/2013
  (from: 12/07/2013 until: 06/06/2017)
Imrich Kulacs
211
Medveďov 930 07
From: 10/16/2013 Until: 04/05/2017
  (from: 06/07/2017 until: 06/06/2017)
Frigyes Matus
188
Baloň 930 08
From: 10/13/2011
  (from: 02/01/2012 until: 10/20/2015)
Frigyes Matus
188
Baloň 930 08
From: 10/13/2011 Until: 10/07/2015
  (from: 10/21/2015 until: 10/20/2015)
Viola Némethová
M. Corvina 1996/42
Veľký Meder
  (from: 09/06/2001 until: 07/18/2006)
Viola Némethová
M. Corvina 1996/42
Veľký Meder
Until: 09/03/2005
  (from: 07/19/2006 until: 07/18/2006)
František Pente
SNP 191/22
Dunajská Streda
  (from: 09/06/2001 until: 08/11/2009)
František Pente
SNP 191/22
Dunajská Streda
Until: 05/14/2009
  (from: 08/12/2009 until: 08/11/2009)
Ladislav Rostás
Veľký Meder
  (from: 04/22/1993 until: 08/12/1997)
Ladislav Rostás
Orechová 6
Veľký Meder
  (from: 08/13/1997 until: 09/05/2001)
Edita Vörösová
19
Baloň 930 08
From: 09/03/2005
  (from: 07/19/2006 until: 01/31/2012)
Edita Vörösová
19
Baloň 930 08
From: 09/03/2005 Until: 11/05/2010
  (from: 02/01/2012 until: 01/31/2012)
Mgr. Zuzana Bittera
Okočská 1281/4
Veľký Meder 932 02
From: 10/13/2011 Until: 12/08/2020
  (from: 03/12/2021 until: 03/11/2021)
Ing. Ladislav Kulacs
234
Medveďov 930 07
From: 04/05/2017 Until: 03/08/2019
  (from: 03/12/2021 until: 03/11/2021)
Barnabáš Vida
235
Baloň 930 08
From: 04/05/2017 Until: 12/08/2020
  (from: 03/12/2021 until: 03/11/2021)
Mgr. Zuzana Bittera
Okočská 1281/4
Veľký Meder 932 02
From: 10/13/2011 Until: 10/07/2015
  (from: 10/21/2015 until: 03/11/2021)
Barnabáš Vida
235
Baloň 930 08
From: 04/05/2017
  (from: 06/07/2017 until: 03/11/2021)
Ing. Ladislav Kulacs
234
Medveďov 930 07
From: 04/05/2017
  (from: 06/07/2017 until: 03/11/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť je založená podľa § 172 zák. č. 513/1991 Zb. bez výzvy na upisovanie akcií, pretože zakladatelia sa dohodli, že splatia celé základné imanie spoločnosti vložením svojich majetkových podielov vyplývajúcich z transformácie Poľnohospodárskeho družstva Medzičilizie v Čiližskej Radvani. Ide o jednorázové založenie akciovej spoločnosti a práva ustanovujúceho valného zhromaždenia vykonali zakladatelia. Akciová spoločnosť preberá na seba všetky práva a záväzky Poľnohospodárskeho družstva Medzičilizie v Čiližskej Radvani. Stary spis: Sa 987
  (from: 04/22/1993)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 28.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 367/99, Nz 350/99.
  (from: 02/09/2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 12.06.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 368/2002, Nz 363/2002.
  (from: 10/30/2003)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 18.06.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 135/03, Nz 49548/03.
  (from: 01/16/2004)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person