Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9345/B

Business name: 
Intraco - Car s.r.o.
  (from: 08/01/1995 until: 01/09/2006)
Registered seat: 
Ondrejovova 1
Bratislava 821 03
  (from: 08/01/1995 until: 01/09/2006)
Identification number (IČO): 
31 399 690
  (from: 08/01/1995)
Date of entry: 
08/01/1995
  (from: 08/01/1995)
Date of deletion: 
01/04/2006
  (from: 01/10/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/10/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/01/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozshu voľnej živnosti
  (from: 08/01/1995 until: 01/09/2006)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/01/1995 until: 01/09/2006)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 08/01/1995 until: 01/09/2006)
Partners: 
Vladimír Ďuriš
Ondrejovova 1
Bratislava 821 03
Slovak Republic
  (from: 06/22/1998 until: 01/09/2006)
Vladimír Ďuriš
Ondrejovova 1
Bratislava 821 03
Slovak Republic
  (from: 08/01/1995 until: 06/21/1998)
Pavol Pajbach
Znievska 8
Bratislava 851 06
Slovak Republic
  (from: 06/22/1998 until: 01/09/2006)
Pavol Pajbach
Znievska 8
Bratislava 851 06
Slovak Republic
  (from: 08/01/1995 until: 06/21/1998)
Contribution of each member: 
Vladimír Ďuriš
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/01/1995 until: 06/21/1998)
Pavol Pajbach
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/01/1995 until: 06/21/1998)
Vladimír Ďuriš
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/22/1998 until: 01/09/2006)
Pavol Pajbach
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/22/1998 until: 01/09/2006)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/01/1995 until: 01/09/2006)
Vladimír Ďuriš
Ondrejovova 1
Bratislava 821 03
  (from: 08/01/1995 until: 01/09/2006)
Pavol Pajbach
Znievska 8
Bratislava 851 06
  (from: 08/01/1995 until: 01/09/2006)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, do sumy 100 000,- Sk každý sa- mostatne. Nad sumu 100 000,- Sk podpisujú spoločne.
  (from: 08/01/1995 until: 01/09/2006)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 08/01/1995 until: 01/09/2006)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 14.12.2005 o začatí konania o výmaz spoločnosti z Obchodného registra z dôvodu zamietnutého konkurzu. V y m a z u j e s a : Spoločnosť s obchodným menom Intraco-Car s.r.o., so sídlom Ondrejovova 1, Bratislava, IČO: 31 399 690 z obchodného registra.
  (from: 01/10/2006)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 09.03.1995 dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.04.1995 a dodatkom č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.07.1995 v súlade s ust. §§ 57, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 16225
  (from: 08/01/1995 until: 01/09/2006)
Vyhlásenie v zmysle § 113 ods. 1 Zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 06/22/1998 until: 01/09/2006)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 23.8.2000 č. k. 7K 209/99 - 45 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu navrhovateľa - dlžníka Intraco - Car, s.r.o., Ondrejovova 1, Bratislava pre nedostatok majetku.
  (from: 11/29/2000 until: 01/09/2006)
Date of updating data in databases:  06/08/2023
Date of extract :  06/10/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person