Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9354/B

Business name: 
ROKOS s.r.o. Bratislava
  (from: 08/02/1995)
Registered seat: 
Hradská 7, P.O.BOX 27
Bratislava 821 07
  (from: 08/07/2002)
Identification number (IČO): 
31 399 789
  (from: 08/02/1995)
Date of entry: 
08/02/1995
  (from: 08/02/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/02/1995)
Objects of the company: 
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely, okrem elektrických častí
  (from: 08/02/1995)
výroba ventilov a armatúr
  (from: 08/02/1995)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/02/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/02/1995)
prenájom nebytových priestorov s doplnkovými službami - upratovanie
  (from: 08/02/1995)
stavebná výroba - oprava a údržba výmuroviek tepelných zariadení
  (from: 08/02/1995)
oprava dvojstopých motorových vozidiel
  (from: 08/02/1995)
vykonávanie inžinierskych stavieb, bytových a občianskych stavieb, priemyselných stavieb
  (from: 06/23/1998)
výstavba a oprava priemyselných továrenských komínov
  (from: 10/14/1999)
búracie a demolačné práce bez použitia výbušnín
  (from: 10/14/1999)
vykonávanie tepelných izolácií
  (from: 10/14/1999)
oprava a údržba žiaruvzdorných výmuroviek kotlov a pecí
  (from: 10/14/1999)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/07/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/07/2002)
prenájom nehnuteľností a bytových priestorov spojených s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 08/07/2002)
štukatérske a omietkárske práce
  (from: 08/07/2002)
kladenie podlahovín
  (from: 08/07/2002)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 08/07/2002)
prenájom motorových vozidiel a stavebných mechanizmov
  (from: 08/07/2002)
výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry
  (from: 08/07/2002)
obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín vrátane zámkovej dlažby
  (from: 08/07/2002)
maliarske a natieračské práce
  (from: 08/07/2002)
prieskum trhu
  (from: 08/07/2002)
ekonomické a organizačné poradenstvo
  (from: 08/07/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/07/2002)
leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/07/2002)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 08/07/2002)
administratívne práce, rozmnožovacie práce
  (from: 08/07/2002)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/07/2002)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/07/2002)
kladenie kameninových a čadičových podláh
  (from: 08/07/2002)
technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia tepelné zariadenia
  (from: 01/16/2004)
klampiarske práce
  (from: 01/16/2004)
konzultačno poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 01/16/2004)
špecialista požiarnej ochrany
  (from: 01/16/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby - komplexné priemyselné stavby - žiaruvzdorné vymurovky a stavba komínov
  (from: 01/16/2004)
opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
  (from: 01/16/2004)
vykonávanie pasívnej požiarnej ochrany konštrukcií (nanášanie protipožiarnych náterov a nástrekov na stavebné oceľové konštrukcie a káblové rozvody)
  (from: 07/07/2005)
kontrola hasiacich zariadení
  (from: 07/07/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 05/14/2007)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb
  (from: 05/14/2007)
autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia Výrobné technologické zariadenia
  (from: 05/31/2007)
autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia Tepelné zariadenia
  (from: 05/31/2007)
Partners: 
Slavomír Nožička
Cintorínska 27
Horná Kráľová 951 32
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Katarína Kozárová
Bučuháza 8
Šamorín 931 01
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Contribution of each member: 
Slavomír Nožička
Amount of investment: 116 179 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 116 179 EUR
  (from: 05/24/2022)
Katarína Kozárová
Amount of investment: 49 791 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 49 791 EUR
  (from: 05/24/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/25/2018)
Slavomír Nožička
Cintorínska 27
Horná Kráľová 951 32
From: 05/08/1996
  (from: 05/24/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti a svojej funkcii pripojí svoj podpis.
  (from: 01/15/2016)
Capital: 
165 970 EUR Paid up: 165 970 EUR
  (from: 07/25/2018)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť je založená spoločenskou zmluvou zo dňa 02.05.1995, dodatkom č. 1 zo dňa 01.08.1995 v súlade s §§ 105 až 153 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 16234
  (from: 08/02/1995)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 6.5.1996, na ktorom boli odsúhlasené prevody obchodných podielov. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.5.1996. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.5.1996, na ktorom bolo odsúhlasené zvýšenie základného imania. Dodatok č. 3 k spoločneskej zmluve zo dňa 8.5.1996. Stary spis: S.r.o. 16234
  (from: 06/17/1996)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 5.5.1998. Zvýšenie základného imania odsúhlasené na valnom zhromaždení sňa 20.5.1998. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.5.1998 v súlade so Zák.č. 11/1998Z.z.
  (from: 06/23/1998)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.11.1998.
  (from: 02/24/1999)
Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 10.6.1999. Zmena spoločenskej zmluvy a jej úplné znenie zo dňa 25.6.1999.
  (from: 10/14/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 29.7.2002, dodatok a úplné znenie spoločenskej zmluvy z 29.7.2002.
  (from: 08/07/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2003. Dodatok zo dňa 05.12.2003 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/16/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti konaného dňa 28.06.2005.
  (from: 07/07/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.12.2015.
  (from: 01/15/2016)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person