Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9427/B

Business name: 
SK-Auto Leasing spol. s r.o.
  (from: 08/14/1995 until: 09/25/2000)
Registered seat: 
Vajnorská 160
Bratislava 831 04
  (from: 03/24/1999 until: 09/25/2000)
Identification number (IČO): 
31 400 639
  (from: 08/14/1995)
Date of entry: 
08/14/1995
  (from: 08/14/1995)
Person dissolved from: 
26.9.2000
  (from: 09/26/2000)
Date of deletion: 
09/26/2000
  (from: 09/26/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/14/1995)
Capital: 
240 000 000 Sk
  (from: 03/24/1999 until: 09/25/2000)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 185/00, Nz 180/00 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 15.3.2000, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez likvidácie jej zlúčením s obchodnou spoločnosťou ŠkoFIN Bratislava, s.r.o., IČO: 31341 438, Uhrova 18, 831 01 Bratislava v súlade s ust. § 69 ods. 1, 3 a 6 Obchodného zákonníka. Zmluva o zlúčení spoločnosti SK-Auto Leasing spol. s r.o. so spoločnosťou ŠkoFIN Bratislava, s.r.o. uzatvorená dňa 15.3.2000. Súhlas príslušného správcu dane s výmazom z obchodného registra udelený dňa 2.6.2000. Všetky práva, záväzky, pohľadávky zrušenej spoločnosti i budúce a celé imanie prechádzajú na spoločnosť ŠkoFIN Bratislava, s.r.o., Uhrova 18, 831 01 Bratislava, IČO: 31 341 438, ktorá zmenila obchodné meno na VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. ku dňu 30.9.2000. V Y M A Z U J E S A : spoločnosť s obchodným menom SK-Auto Leasing spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 400 639 zapísaná v odd. S.r.o., vo vložke č. 9427/B z obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I v Bratislave ku dňu 30.9.2000.
  (from: 09/26/2000)
Date of updating data in databases:  10/02/2023
Date of extract :  10/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person