Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10457/R

Business name: 
BRADLEX a.s.
  (from: 08/11/1993 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Brezová pod Bradlom 906 13
  (from: 08/11/1993 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 440 631
  (from: 08/11/1993)
Date of entry: 
08/11/1993
  (from: 08/11/1993)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/11/1993)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom a nápojmi
  (from: 08/11/1993 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie obchodu s elektrom a svetelnými efektami
  (from: 08/11/1993 until: 11/23/2021)
maloobchod (potraviny, nápoje a elektro)
  (from: 08/11/1993 until: 11/23/2021)
veľkoobchod (potraviny, nápoje a elekrto)
  (from: 08/11/1993 until: 11/23/2021)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 08/11/1993 until: 11/23/2021)
prenájom nehnuteľností bytových a nebytových priestorov
  (from: 08/11/1993 until: 11/23/2021)
oprava, údržba elektronických zariadení dodávateľským spôsobom
  (from: 08/11/1993 until: 11/23/2021)
prevádzkovanie cestnej kancelárie
  (from: 08/11/1993 until: 11/23/2021)
pohostinstvo a ubytovanie
  (from: 07/17/1995 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/11/1993 until: 11/23/2021)
Jaroslav Grexa
Osuského 529
Brezová pod Bradlom
  (from: 08/11/1993 until: 07/16/1995)
Jozef Helenin
Mlynarovičova 11
Bratislava
  (from: 08/11/1993 until: 07/16/1995)
Doc. Ing Miroslav Mečár , CSc.
Palkovičova 3/A
Bratislava
  (from: 08/11/1993 until: 07/16/1995)
Ing. Martin Barbierik - predseda
SNP 403/6
Myjava
  (from: 08/11/1993 until: 11/18/1996)
Viera Labudová
Záhumnie 436/30
Brezová pod Bradlom
  (from: 03/17/1994 until: 11/18/1996)
Ing. Samuel Valášek
Horný rad 533
Brezová pod Bradlom
  (from: 07/17/1995 until: 11/18/1996)
Ing. Martin Barbierik - predseda
Pakanská 1136/12
Myjava
  (from: 11/19/1996 until: 11/23/2021)
Ing. Miroslav Ciran
7. apríla 413/28
Brezová pod Bradlom
  (from: 11/19/1996 until: 11/23/2021)
Ing. Štefan Rechtoris
Horný rad 536/10
Brezová pod Bradlom
  (from: 11/19/1996 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačeniu alebo napísaniu názvu spoločnosti pripojí svoj podpis jeden člen predstavenstva.
  (from: 08/11/1993 until: 11/23/2021)
Capital: 
35 564 000 Sk
  (from: 08/11/1993 until: 11/23/2021)
Shares: 
Number of shares: 35564
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/11/1993 until: 11/23/2021)
Supervisory board: 
Viera Labudová
Záhumie 436/30
Brezová pod Bradlom
  (from: 08/11/1993 until: 03/16/1994)
Ing. Vladimír Mravec
Horný rad 541
Brezová pod Bradlom
  (from: 08/11/1993 until: 07/16/1995)
JUDr. Michal Novomeský
Jégého 13
Bratislava
  (from: 08/11/1993 until: 07/16/1995)
Mária Šimeková
D. Jurkoviča 427
Brezová pod Bradlom
  (from: 08/11/1993 until: 07/16/1995)
Ivan Ďurkovič
D Jurkoviča 429
Brezová pod Bradlom
  (from: 08/11/1993 until: 11/18/1996)
Miroslav Kulíšek
Dolná štvrť č.361/14
Myjava
  (from: 03/17/1994 until: 11/18/1996)
Monika Šúplatová
D.Jurkoviča 429
Brezová pod Bradlom
  (from: 07/17/1995 until: 11/18/1996)
Viera Labudová
Záhumnie 436/30
Brezová pod Bradlom
  (from: 11/19/1996 until: 11/23/2021)
Jaroslav Lipa
D. Jurkoviča 423/11
Brezová pod Bradlom
  (from: 11/19/1996 until: 11/23/2021)
Ing. Branislav Škápik
Štverníky 698
Brezová pod Bradlom
  (from: 11/19/1996 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 28.5.1993 podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 15
  (from: 08/11/1993 until: 11/23/2021)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 12.12.1993. Stary spis: Sa 15
  (from: 03/17/1994 until: 11/23/2021)
Zmena stanov prijatá valným zhromaždením dňa 27.4.1994. Stary spis: Sa 15
  (from: 09/16/1994 until: 11/23/2021)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 11.04.1995. Stary spis: Sa 15
  (from: 07/17/1995 until: 11/23/2021)
Valné zhromaždenie konané dňa 12.06.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 179/96, Nz 145/96 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 15
  (from: 11/12/1996 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person