Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18679/R

Business name: 
SIETE s.r.o.
  (from: 07/14/1993 until: 02/24/2016)
Registered seat: 
Štverník 662
Brezová pod Bradlom 906 13
  (from: 07/14/1993 until: 02/24/2016)
Identification number (IČO): 
31 439 519
  (from: 07/14/1993)
Date of entry: 
07/14/1993
  (from: 07/14/1993)
Person dissolved from: 
23. 11. 2013
  (from: 04/16/2014)
Date of deletion: 
02/25/2016
  (from: 02/25/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. b) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/25/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/14/1993)
Capital: 
145 356 000 Sk
  (from: 12/02/1996 until: 02/24/2016)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 11/23/2013
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 3K/303/2000-328 zo dňa 18.10.2013 súd zrušil konkurz na majetok úpadcu: SIETE s.r.o. so sídlom Štverník 662, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO 31 439 519 z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu odmeny a výdavkov správcu a zbavil JUDr. Fadi Fardousa funkcie správcu konkurznej podstaty. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2013.
  (from: 04/16/2014)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 3K/303/2000-328 zo dňa 18. októbra 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2013, súd zrušil konkurz na majetok úpadcu SIETE s.r.o. so sídlom Štverník 662, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO 31 439 519, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele Sro 18679/R, z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty.
  (from: 02/25/2016)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person