Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18679/R

Business name: 
SIETE s.r.o.
  (from: 07/14/1993 until: 02/24/2016)
Registered seat: 
Štverník 662
Brezová pod Bradlom 906 13
  (from: 07/14/1993 until: 02/24/2016)
Identification number (IČO): 
31 439 519
  (from: 07/14/1993)
Date of entry: 
07/14/1993
  (from: 07/14/1993)
Person dissolved from: 
23. 11. 2013
  (from: 04/16/2014)
Date of deletion: 
02/25/2016
  (from: 02/25/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. b) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/25/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/14/1993)
Objects of the company: 
výroba drôteného tovaru
  (from: 07/14/1993 until: 02/24/2016)
zámočníctvo
  (from: 07/14/1993 until: 02/24/2016)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 12/01/1996 until: 02/24/2016)
galvanizácia kovov
  (from: 12/01/1996 until: 02/24/2016)
cestná motorová doprava
  (from: 12/01/1996 until: 02/24/2016)
prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych (prevádzkovanie železničnej vlečky)
  (from: 12/01/1996 until: 02/24/2016)
Partners: 
PSB a.s. IČO: 31 412 491
Brezová pod Bradlom 906 13
Slovak Republic
  (from: 04/03/1998 until: 07/15/1998)
SIETE-G, s.r.o IČO: 34 108 912
Radlinského 11
Bratislava 813 68
Slovak Republic
  (from: 04/03/1998 until: 07/15/1998)
LIBA, spol. s r.o.
Nám. 4. apríla 411/24
Brezová pod Bradlom
Slovak Republic
  (from: 12/02/1996 until: 04/02/1998)
PSB a.s. Brezová pod Bradlom
Brezová pod Bradlom 906 13
Slovak Republic
  (from: 12/02/1996 until: 04/02/1998)
LIBA, spol. s r.o.
Nám. 4. apríla 411/24
Brezová pod Bradlom
Slovak Republic
  (from: 02/28/1995 until: 12/01/1996)
PSB a.s. Brezová pod Bradlom
Brezová pod Bradlom 906 13
Slovak Republic
  (from: 02/28/1995 until: 12/01/1996)
PSB a.s. Brezová pod Bradlom
Brezová pod Bradlom 906 13
Slovak Republic
  (from: 07/14/1993 until: 02/27/1995)
SIETE-G, s.r.o IČO: 34 108 912
Radlinského 11
Bratislava 813 68
Slovak Republic
  (from: 07/16/1998 until: 02/24/2016)
Contribution of each member: 
PSB a.s. Brezová pod Bradlom
Amount of investment: 17 126 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 17 126 000 Sk
  (from: 02/28/1995 until: 12/01/1996)
LIBA, spol. s r.o.
Amount of investment: 17 825 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 17 825 000 Sk
  (from: 02/28/1995 until: 12/01/1996)
PSB a.s. Brezová pod Bradlom
Amount of investment: 71 687 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 71 687 000 Sk
  (from: 12/02/1996 until: 04/02/1998)
LIBA, spol. s r.o.
Amount of investment: 73 669 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 73 669 000 Sk
  (from: 12/02/1996 until: 04/02/1998)
PSB a.s.
Amount of investment: 71 687 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 71 687 000 Sk
  (from: 04/03/1998 until: 07/15/1998)
SIETE-G, s.r.o
Amount of investment: 73 669 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 73 669 000 Sk
  (from: 04/03/1998 until: 07/15/1998)
SIETE-G, s.r.o
Amount of investment: 145 356 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 145 356 000 Sk
  (from: 07/16/1998 until: 02/24/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/17/1999 until: 02/24/2016)
konatelia
  (from: 04/03/1998 until: 09/16/1999)
konatelia
  (from: 07/14/1993 until: 04/02/1998)
Ing. Ján Babinec
nám.4.apríla 411
Brezová pod Bradlom
  (from: 12/19/1994 until: 04/02/1998)
Ing. Ján Babinec
nám.4.apríla 411
Brezová pod Bradlom
  (from: 04/03/1998 until: 09/16/1999)
Jozef Horváth
Sídlisko 570
Jablonica 906 31
  (from: 07/14/1993 until: 04/02/1998)
Jozef Horváth
Sídlisko 570
Jablonica 906 31
  (from: 04/03/1998 until: 04/18/1999)
Jaroslav Lippa
D. Jurkoviča 423/11
Brezová pod Bradlom
  (from: 07/14/1993 until: 12/18/1994)
Ing. Martin Barbierik
Pakanská 1136/12
Myjava 907 01
  (from: 04/03/1998 until: 02/24/2016)
Jaroslav Lippa
S.D.Jurkoviča 423/11
Brezová pod Bradlom
  (from: 04/19/1999 until: 02/24/2016)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná každý lpnateľ samostatne. Konateľ za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 09/17/1999 until: 02/24/2016)
Za spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia. Konatelia za spoločnosť podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis vždy dvaja konatelia.
  (from: 04/03/1998 until: 09/16/1999)
Capital: 
145 356 000 Sk
  (from: 12/02/1996 until: 02/24/2016)
34 951 000 Sk
  (from: 07/14/1993 until: 12/01/1996)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 11/23/2013
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 3K/303/2000-328 zo dňa 18.10.2013 súd zrušil konkurz na majetok úpadcu: SIETE s.r.o. so sídlom Štverník 662, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO 31 439 519 z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu odmeny a výdavkov správcu a zbavil JUDr. Fadi Fardousa funkcie správcu konkurznej podstaty. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2013.
  (from: 04/16/2014)
Supervisory board: 
Ivan Adásek
Myjavská 462/18
Brezová pod Bradlom
  (from: 07/14/1993 until: 11/30/1996)
Jozef Chrastina
D. Jurkoviča 417
Brezová pod Bradlom
  (from: 07/14/1993 until: 11/30/1996)
Jaroslava Kavická
Budovateľská 377
Brezová pod Bradlom
  (from: 07/14/1993 until: 11/30/1996)
Branislav Krankus
Husova 528
Brezová pod Bradlom
  (from: 07/14/1993 until: 11/30/1996)
Jaroslav Lippa
S.D.Jurkoviča 423/11
Brezová pod Bradlom
  (from: 12/01/1996 until: 04/18/1999)
Jozef Margala
Horný rad 535/7
Brezová pod Bradlom
  (from: 12/01/1996 until: 04/02/1998)
Anna Sadloňová
Záhumnie 438
Brezová pod Bradlom
  (from: 12/01/1996 until: 04/02/1998)
Ing. Branislav Škápik
Štverník 698
Brezová pod Bradlom
  (from: 07/14/1993 until: 11/30/1996)
Ing. Samuel Valášek
Horný rad 533
Brezová pod Bradlom
  (from: 12/01/1996 until: 09/16/1999)
Doc. Ing Miroslav Mečár , CSc.
Palkovičova 3
Bratislava
  (from: 12/01/1996 until: 09/16/1999)
Ing. Ján Németh
Švabinského 20
Bratislava 851 01
  (from: 04/19/1999 until: 09/16/1999)
Ing. Peter Bodo - predseda
D. Jurkoviča 428/14
Brezová pod Bradlom 906 13
  (from: 09/17/1999 until: 02/24/2016)
Mgr. Miroslava Očková - člen
Osuského 524/10
Brezová pod Bradlom 906 13
  (from: 09/17/1999 until: 02/24/2016)
Vladimír Pánik - člen
D. Jurkoviča 427/8
Brezová pod Bradlom 906 13
  (from: 09/17/1999 until: 02/24/2016)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 3K/303/2000-328 zo dňa 18. októbra 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2013, súd zrušil konkurz na majetok úpadcu SIETE s.r.o. so sídlom Štverník 662, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO 31 439 519, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele Sro 18679/R, z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty.
  (from: 02/25/2016)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 28.5.1993 vo forme notárskej zápisnice, v súlade s § 57 a 105 a nasl. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 2478
  (from: 07/14/1993 until: 02/24/2016)
Zmena zakladateľskej listiny a stanov vo forme notárskej zápisnice spísanej notárkou so sídlom v Myjave Evou Holčíkovou dňa 20.6.1994 pod č. N 203/94, NZ 251/94.
  (from: 12/19/1994 until: 02/24/2016)
Zmluva o prevode obchodného podielu z 30.01.1995. Dodatok č. 1 z 30.01.1995 k zakladateľskej listine. Stary spis: S.r.o. 2478
  (from: 02/28/1995 until: 02/24/2016)
Dodatok č. 2 zo dňa 28.11.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2478
  (from: 12/01/1996 until: 02/24/2016)
Dodatok č. 3 zo dňa 28.11.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2478
  (from: 12/02/1996 until: 02/24/2016)
Valné zhromaždenie dňa 09.06.1997 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy - dodatok č. 4.
  (from: 04/03/1998 until: 02/24/2016)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 246/98, NZ 127/98 zo dňa 30.06.1998/ prijalo dodatok č. 5 k zakladateľskej listine.
  (from: 07/16/1998 until: 02/24/2016)
Notárska zápisnica N 429/98, Nz 427/98, zo dňa 7.8.1998.
  (from: 04/19/1999 until: 02/24/2016)
Notárska zápisnica zo dňa 27.1.1999, N 36/99, Nz 36/99 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti a notárska zápisnica zo dňa 27.1.1999, N 36/99, Nz 36/99 o doplnení notárskej zápisnice o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia. Dodatok č.6 k zakladateľskej zmluve spoločnosti - plné znenie.
  (from: 09/17/1999 until: 02/24/2016)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 3 K 303/00 zo dňa 18.7.2001 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka SIETE s.r.o., Štverník 662, Brezová pod Bradlom, IČO 31 439 519. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ľudovít Vrla, advokát, 905 01 Senica, Štefánikova 696.
  (from: 08/28/2001 until: 02/24/2016)
Date of updating data in databases:  07/19/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person