Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18690/R

Business name: 
KANAPA spol. s r.o. v konkurze
  (from: 01/23/2014)
KANAPA spol. s r.o.
  (from: 10/04/1991 until: 01/22/2014)
Registered seat: 
Staničná 267/21
Brezová pod Bradlom
  (from: 10/04/1991)
Identification number (IČO): 
18 049 753
  (from: 10/04/1991)
Date of entry: 
10/04/1991
  (from: 10/04/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/04/1991)
Objects of the company: 
výroba čalúneného nábytku
  (from: 03/30/1993)
maloobhod s nábytkom a bytových doplnkov
  (from: 03/30/1993)
zabezpečovanie montáže a servisu nábytku
  (from: 03/30/1993)
sprostredkovanie spracovania a predaja nábytku
  (from: 03/30/1993)
zahranično obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živn.
  (from: 03/30/1993)
veľkoobchod s nábytkom a s bytovými doplnkami
  (from: 03/30/1993)
poradenstvo v oblasti výroby, spracovania a predaja nábytku
  (from: 03/24/1995)
maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  (from: 03/24/1995)
maloobchod so spotrebným a priemyselným tovarom
  (from: 03/24/1995)
drevárska prvovýroba a druhovýroba
  (from: 10/04/1991 until: 03/29/1993)
výroba kovového čaluneného nábytku
  (from: 10/04/1991 until: 03/29/1993)
poskytovanie odplatných stravovacích a ubytovacích služieb
  (from: 10/04/1991 until: 03/29/1993)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s nábytkom a výrobkami z dreva, spotrebným a priemyselným tovarom a bytovými doplnkami
  (from: 10/04/1991 until: 03/29/1993)
zahraničná obchodná činnosť - vývoz a dovoz tovaru všetkého druhu s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa platných právnych predpisov
  (from: 10/04/1991 until: 03/29/1993)
zabezpečovanie montážnych a servisných služieb pre spotrebiteľov u jednotlivých druhov tovarov, ktoré sú predmetom veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti
  (from: 10/04/1991 until: 03/29/1993)
zaisťovanie obchodných, sprostredkovateľských služieb a poradenstvo v oblastiach, ktoré sú predmetom činnosti
  (from: 10/04/1991 until: 03/29/1993)
drevárska prvovýroba a druhovýroba
  (from: 03/30/1993 until: 02/15/2012)
Partners: 
Elastoform - Polstermöbelwerke Gebrüder Brinkel GmbH & Co KG
Hochstraße 12
Duisburg 472 28
  (from: 10/15/2004)
Elastoform - Polstermöbelwerke Gebrüder Brinkel GmbH & Co KG
Hochstraße 12
Duisburg 472 28
  (from: 04/03/2003 until: 10/14/2004)
Ing. Rudolf Ulehla
Vajanského 1949/19
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 04/03/2003 until: 10/14/2004)
Ing. Rudolf Ulehla
Vajanského 19
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 01/14/1999 until: 04/02/2003)
Ing. Rudolf Ulehla
Vajanského 19
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 10/04/1991 until: 01/13/1999)
Contribution of each member: 
Elastoform - Polstermöbelwerke Gebrüder Brinkel GmbH & Co KG
Amount of investment: 356 639 EUR Paid up: 356 639 EUR
  (from: 02/26/2013)
Ing. Rudolf Ulehla
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/04/1991 until: 01/13/1999)
Ing. Rudolf Ulehla
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/14/1999 until: 04/02/2003)
Ing. Rudolf Ulehla
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/03/2003 until: 10/14/2004)
Elastoform - Polstermöbelwerke Gebrüder Brinkel GmbH & Co KG
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 04/03/2003 until: 10/14/2004)
Elastoform - Polstermöbelwerke Gebrüder Brinkel GmbH & Co KG
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/15/2004 until: 10/15/2009)
Elastoform - Polstermöbelwerke Gebrüder Brinkel GmbH & Co KG
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/16/2009 until: 12/29/2009)
Elastoform - Polstermöbelwerke Gebrüder Brinkel GmbH & Co KG
Amount of investment: 156 639 EUR Paid up: 156 639 EUR
  (from: 12/30/2009 until: 02/25/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/05/2004)
konatelia
  (from: 06/09/2004 until: 08/04/2004)
konatelia
  (from: 03/05/2004 until: 06/08/2004)
Individual managing director
  (from: 04/03/2003 until: 03/04/2004)
Individual managing director
  (from: 03/30/1993 until: 04/02/2003)
Individual managing director
  (from: 10/04/1991 until: 03/29/1993)
Ing. Roman Daňo
Gorkého 811/2
Partizánske 958 01
From: 12/01/2005
  (from: 12/16/2005 until: 01/15/2013)
Ing. Roman Daňo
Gorkého 811/2
Partizánske 958 01
From: 12/01/2005 Until: 12/19/2012
  (from: 01/16/2013 until: 01/15/2013)
Ing. Rudolf Ulehla
Vajanského 19
Piešťany
  (from: 10/04/1991 until: 01/13/1999)
Ing. Rudolf Ulehla
Vajanského 19
Piešťany
  (from: 01/14/1999 until: 03/31/2003)
Ing. Rudolf Ulehla
Vajanského 1949/19
Piešťany
From: 10/04/1991
  (from: 04/01/2003 until: 06/08/2004)
Ing. Rudolf Ulehla
Vajanského 1949/19
Piešťany
From: 10/04/1991 Until: 05/05/2004
  (from: 06/09/2004 until: 06/08/2004)
Gerd Axel Brinkel
Maria Sohmann-Strasse 86
Krefeld 478 02
Spolková republika Nemecko
From: 01/09/2004
  (from: 03/05/2004)
Jürgen Keller
Schulweg 14
Neuss 414 72
Spolková republika Nemecko
From: 01/09/2004
  (from: 03/05/2004 until: 09/29/2006)
Jürgen Keller
Schulweg 14
Neuss 414 72
Spolková republika Nemecko
From: 01/09/2004 Until: 08/01/2006
  (from: 09/30/2006 until: 09/29/2006)
Peter Philipp
Charlottenstrasse 75
Düsseldorf 402 10
SRN
From: 02/02/2004
  (from: 06/09/2004 until: 06/07/2005)
Peter Philipp
Charlottenstrasse 75
Düsseldorf 402 10
SRN
From: 02/02/2004 Until: 04/25/2005
  (from: 06/08/2005 until: 06/07/2005)
Peter Szameitat
Am Lipkamp 16
Duisburg 472 69
Spolková republika Nemecko
From: 01/09/2004 Until: 10/14/2013
  (from: 12/11/2013 until: 12/10/2013)
Peter Szameitat
Am Lipkamp 16
Duisburg 472 69
Spolková republika Nemecko
From: 01/09/2004
  (from: 03/05/2004 until: 12/10/2013)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 08/05/2004)
Spoločnosť má jedného alebo viacero konateľov. Každý z konateľov je oprávnený konať samostatne. Konatelia, ktorí nie sú zároveň v obchodnom vedení niektorej spoločnosti z firemného zoskupenia spoločností väčšinového spoločníka, sú oprávnení zastupovať spoločnosť len spoločne s ešte jedným konateľom. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 06/09/2004 until: 08/04/2004)
Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov. Konateľ zastupuje spoločnosť samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. S účinnosťou od 09.01.2004 platí, že konateľ pán Rudolf Ulehla môže zastupovať spoločnosť spolu s ďalším z menovaných konateľov.
  (from: 03/05/2004 until: 06/08/2004)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ. Ak je konateľov viac, je vždy potrebný podpis ešte jedného konateľa. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 04/03/2003 until: 03/04/2004)
V mene spoločnosti koná konateľ
  (from: 03/30/1993 until: 04/02/2003)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Ing. Rudolf Ulehla
  (from: 10/04/1991 until: 03/29/1993)
Procuration: 
Vladimír Hološka
Žriedlova dolina 995/11A
Brezová pod Bradlom 906 13
From: 04/09/2013
  (from: 04/09/2013 until: 01/19/2017)
Vladimír Hološka
Žriedlova dolina 995/11A
Brezová pod Bradlom 906 13
From: 04/09/2013 Until: 10/15/2013
  (from: 01/20/2017 until: 01/19/2017)
Ing. Katarína Janovičková
Partizánska 2
Brezová pod Bradlom 906 13
From: 04/09/2013
  (from: 04/09/2013 until: 01/19/2017)
Ing. Katarína Janovičková
Partizánska 2
Brezová pod Bradlom 906 13
From: 04/09/2013 Until: 10/15/2013
  (from: 01/20/2017 until: 01/19/2017)
Prokurista je oprávený konať v mene spoločnosti samostatne. V prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (from: 04/09/2013)
Capital: 
356 639 EUR Paid up: 356 639 EUR
  (from: 02/26/2013)
156 639 EUR Paid up: 156 639 EUR
  (from: 12/30/2009 until: 02/25/2013)
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/16/2009 until: 12/29/2009)
200 000 Sk
  (from: 01/14/1999 until: 10/15/2009)
100 000 Sk
  (from: 10/04/1991 until: 01/13/1999)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/15/2013
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 38K/23/2013-168 zo dňa 07.10.2013 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka KANAPA spol. s.r.o. a ustanovil správcu.
  (from: 08/25/2021)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/15/2013
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 38K/23/2013-168 zo dňa 07.10.2013 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka KANAPA spol. s.r.o. a ustanovil správcu.
  (from: 05/17/2014 until: 08/24/2021)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/15/2013
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 38K/23/2013-168 zo dňa 07.10.2013 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka KANAPA spol. s.r.o. a ustanovil správcu.
  (from: 01/23/2014 until: 05/16/2014)
Bankruptcy trustee: 
4J správcovská kancelária, k. s.
Lazaretská 23
Bratislava 811 09
From: 08/21/2021
  (from: 08/25/2021)
Crossdefault management Group, k.s.
Piaristická 21
Trenčín 911 01
From: 10/15/2013
  (from: 01/23/2014 until: 05/16/2014)
Crossdefault management Group, k.s.
Piaristická 21
Trenčín 911 01
From: 10/15/2013 Until: 01/28/2014
  (from: 05/17/2014 until: 05/16/2014)
JUDr. Barbora Hudeková
Páričkova 18
Bratislava 811 08
From: 01/28/2014
  (from: 05/17/2014 until: 08/24/2021)
JUDr. Barbora Hudeková
Páričkova 18
Bratislava 811 08
From: 01/28/2014 Until: 07/24/2021
  (from: 08/25/2021 until: 08/24/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou spísanou na Štátnom notárstve v Senici dňa 18.9.1991 N 672/91, podľa § 106a ods. l a 3 a § 106n osd. l Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Starý spis : S.r.o. 3310
  (from: 10/04/1991)
- notárske zápisnice zo dňa 28.12.1992 - prispôsobené Obch. zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 3310
  (from: 03/30/1993)
Notárska zápisnica o zmene spoločenskej zmluvy č. N 13/95, Nz 9/95 zo dňa 16.1.1995. Stary spis: S.r.o. 3310
  (from: 03/24/1995)
Notárska zápisnice o zmene spoločenskej zmluvy N 283/98, NZ 153/98 zo dňa 24.07.1998.
  (from: 01/14/1999)
Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia schválil dňa 30.12.2002 úplné znenie spoločenskej zmluvy (notárska zápisnica N 311/02, NZ 297/02 zo dňa 30.12.2002).
  (from: 04/01/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka, urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, zo dňa 13.2.2002 o rozdelení a prevode časti obchodného podielu a zmene zakladateľskej listiny prijatím spoločenskej zmuvy (Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 13.2.2003) - Úplné nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 13.2.2003.
  (from: 04/03/2003)
Zmena spoločenskej zmluvy schválená valným zhromaždením dňa 09.01.2004.
  (from: 03/05/2004)
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 38K/23/2013-294 zo dňa 20.1.2014 bol z funkcie správcu odvolaný Crossdefault management Group, k.s. so sídlom kancelárie Piaristická 21, Trenčín a do funkcie bola ustanovená JUDr. Barbora Hudeková so sídlom kancelárie Páričková 18, Bratislava S 1465. Právne účinky výmeny správcu nastali dňom 28.01.2014.
  (from: 05/17/2014)
Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 38K/23/2013-1084 zo dňa 20.07.2021 odvolal z funkcie správcu úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze so sídlom Staničná 267/21, Brezová pod Bradlom, IČO 18 049 753, JUDr. Barboru Hudekovú, so sídlom kancelárie Kominárska 2, 831 04 Bratislava, značka správcu S1465. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.07.2021. Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 38K/23/2013-1111 zo dňa 13.08.2021 ustanovil do funkcie obchodnú spoločnosť 4J správcovská kancelária, k. s. so sídlom kancelárie Lazaretská 23, Bratislava, IČO 53 648 749, značka správcu S2031. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.08.2021.
  (from: 08/25/2021)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person