Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  791/V

Business name: 
AGROSTAV družstvo Rožňava v likvidácii
  (from: 01/22/2008 until: 02/26/2010)
AGROSTAV družstvo Rožňava
  (from: 02/15/1993 until: 01/21/2008)
Registered seat: 
Štítnická 1715
Rožňava 048 01
  (from: 02/16/2004 until: 02/26/2010)
Štítnicka cesta 1715
Rožňava 048 01
  (from: 02/15/1993 until: 02/15/2004)
Identification number (IČO): 
31 667 554
  (from: 02/15/1993)
Date of entry: 
01/28/1993
  (from: 02/15/1993)
Date of deletion: 
02/27/2010
  (from: 02/27/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/27/2010)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/15/1993)
Objects of the company: 
vykonávanie dopravných stvieb, inžinierskych stavieb vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov
  (from: 02/15/1993 until: 02/26/2010)
vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (from: 02/15/1993 until: 02/26/2010)
vykonávanie meloračných, rekultivačných a zúrodňovacích stavieb a prác
  (from: 02/15/1993 until: 02/26/2010)
vykonávanie poľnohospodárskych a potravinárskych stavieb
  (from: 02/15/1993 until: 02/26/2010)
dopravno-mechanizačné práce a služby
  (from: 02/15/1993 until: 02/26/2010)
inžinierske a kompletačné činnosti
  (from: 02/15/1993 until: 02/26/2010)
obchodná činnosť v obore stavebniny
  (from: 02/15/1993 until: 02/26/2010)
ambulantný predaj stavebného materiálu a náhradných dielov
  (from: 07/27/1999 until: 02/26/2010)
distribúcia PHM a mazadiel
  (from: 07/27/1999 until: 02/26/2010)
vykonávanie potikoróznych úprav a izolácie
  (from: 07/27/1999 until: 02/26/2010)
prenájom nehnuteľností
  (from: 07/27/1999 until: 02/26/2010)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 07/27/1999 until: 02/26/2010)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti predmetu
  (from: 07/27/1999 until: 02/26/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/27/1999 until: 02/26/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/16/2004 until: 02/26/2010)
Managing board
  (from: 05/29/2000 until: 02/15/2004)
Managing board
  (from: 02/15/1993 until: 05/28/2000)
Jozef Arató - člen
Mierová 16
Rožňava
  (from: 03/03/1997 until: 05/28/2000)
Ing. Dionýz Dobos - predseda
355
Rudná
Until: 03/18/2003
  (from: 05/29/2000 until: 02/15/2004)
Ing. Dionýz Dobos - predseda
353
Rudná
From: 06/18/2003
  (from: 02/16/2004 until: 01/21/2008)
Ing. Dionýz Dobos - predseda
353
Rudná
From: 06/18/2003 Until: 12/10/2007
  (from: 01/22/2008 until: 01/21/2008)
Ing. Dionýz Doboš - člen
353
Rudná
  (from: 11/02/1998 until: 05/28/2000)
Ing. Arpád Fazekaš - člen
Letná 341
Plešivec
  (from: 02/15/1993 until: 03/02/1997)
Ing. Arpád Fazekaš - člen
Letná 341
Plešivec
Until: 03/18/2003
  (from: 03/03/1997 until: 02/15/2004)
Ing. Juraj Frandel - člen
121
Muráň
  (from: 03/03/1997 until: 11/01/1998)
Ing. Ondrej Gáll - člen
Letná 94
Vlachovo
  (from: 02/15/1993 until: 03/02/1997)
Ing. Ondrej Gáll - člen
Letná 94
Vlachovo
  (from: 03/03/1997 until: 11/01/1998)
Ing. Ondrej Gallo - člen
ul. 9. mája 2066/1
Rožňava
  (from: 02/15/1993 until: 03/02/1997)
Mária Hlaváčová - člen
Marikovszkého 1
Rožňava
  (from: 03/03/1997 until: 05/28/2000)
Mária Chnapková - člen
S. Czabana 6
Rožňava
  (from: 02/15/1993 until: 03/02/1997)
Ing. Ján Ičo - člen
125
Hrhov
  (from: 02/15/1993 until: 03/02/1997)
Ján Jakobej - člen
11
Čierna Lehota
  (from: 03/03/1997 until: 11/01/1998)
Ing. Ľubomír Lábaj - člen
Fr. Kráľa 1108/4
Revúca
  (from: 02/15/1993 until: 03/02/1997)
Dionýz Mezei - člen
6
Silica
  (from: 03/03/1997 until: 11/01/1998)
Ing. Ján Mihók - člen
Nová 857
Dobšiná
  (from: 02/15/1993 until: 03/02/1997)
Ing. Ján Mihók - člen
Nová 857
Dobšiná
  (from: 03/03/1997 until: 05/28/2000)
Ing. Ján Mihók - riaditeľ družstva
Nová 857
Dobšiná
Until: 03/18/2003
  (from: 05/29/2000 until: 02/15/2004)
Ing. Ján Mihók - člen
Nová 857
Dobšiná
From: 06/18/2003
  (from: 02/16/2004 until: 01/21/2008)
Ing. Ján Mihók - člen
Nová 857
Dobšiná
From: 06/18/2003 Until: 12/10/2007
  (from: 01/22/2008 until: 01/21/2008)
Ing. Miroslav Režňák - člen
A. Chazára 16
Rožňava
  (from: 02/15/1993 until: 03/02/1997)
Ing. Miroslav Režňák - člen
A. Chazára 16
Rožňava
  (from: 03/03/1997 until: 11/01/1998)
Martin Sklenár - predseda
164
Gočovo
  (from: 02/15/1993 until: 03/02/1997)
Martin Sklenár - predseda
164
Gočovo
  (from: 03/03/1997 until: 05/28/2000)
Vojtech Šeďo - podpredseda
Kyjevská 1871/3
Rožňava
Until: 03/18/2003
  (from: 03/03/1997 until: 02/15/2004)
Vojtech Šeďo - podpredseda
Kyjevská 3
Rožňava
  (from: 02/15/1993 until: 03/02/1997)
Vojtech Šeďo - podpredseda
Kyjevská 1871/3
Rožňava
From: 06/18/2003
  (from: 02/16/2004 until: 01/21/2008)
Vojtech Šeďo - podpredseda
Kyjevská 1871/3
Rožňava
From: 06/18/2003 Until: 12/10/2007
  (from: 01/22/2008 until: 01/21/2008)
Jozef Šmelko - člen
Páterová 659/20
Rožňava
Until: 03/18/2003
  (from: 05/29/2000 until: 02/15/2004)
Ing. Jozef Tomajko - člen
58
Nadabula
  (from: 02/15/1993 until: 03/02/1997)
Ing. Ondrej Tomášik - člen
53
Vyšná Slaná
  (from: 02/15/1993 until: 03/02/1997)
Ing. Ondrej Tomášik - člen
53
Vyšná Slaná
  (from: 03/03/1997 until: 11/01/1998)
Acting: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisuje predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda spolu s členom predstavenstva a to tak, že k obchodnému menu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 02/16/2004 until: 01/21/2008)
Písomnosti ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda v jeho neprítomnosti podpredseda spolu s jedným členom predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripojí svoje vlastnoručné podpisy. Riaditeľ družstva koná a podpisuje samostatne.
  (from: 05/29/2000 until: 02/15/2004)
Písomnosti ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda v jeho neprítomnosti podpredseda spolu s jedným členom predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripojí svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 02/15/1993 until: 05/28/2000)
Registered capital: 
1 730 000 Sk
  (from: 05/29/2000 until: 02/26/2010)
1 960 000 Sk
  (from: 07/27/1999 until: 05/28/2000)
2 160 000 Sk
  (from: 03/03/1997 until: 07/26/1999)
2 650 000 Sk
  (from: 02/15/1993 until: 03/02/1997)
Basic member contribution: 
10 000 Sk fyzické osoby
  (from: 02/15/1993 until: 02/26/2010)
100 000 Sk právniké osoby
  (from: 02/15/1993 until: 02/26/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/10/2007
  (from: 01/22/2008)
 Liquidators:
Ing. Dionýz Doboš
353
Rudná 048 01
From: 06/12/2008 Until: 02/27/2010
  (from: 07/03/2008)
 Liquidators:
Ing. Andrej Makara
Zakarpatská 1812/22
Rožňava 048 01
From: 12/10/2007
  (from: 01/22/2008 until: 07/02/2008)
 Liquidators:
Ing. Andrej Makara
Zakarpatská 1812/22
Rožňava 048 01
From: 12/10/2007 Until: 05/16/2008
  (from: 07/03/2008 until: 07/02/2008)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor bude konať a podpisovať za družstvo tak, že k obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/22/2008)
Other legal facts: 
Zrušenie zapísanej osoby a právny dôvod jej zrušenia: zrušenie družstva s likvidáciou na základe rozhodnutia členskej schôdze zo dňa 6.12.2007 Právny dôvod výmazu zapísanej osoby: ukončenie likvidáciou schválením účtovnej závierky a konečnej správy likvidátora členskou schôdzou zo dňa 25.6.2008
  (from: 02/27/2010)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 22.1.1993 podľa notárskej zápisnice Nz 5/93 Nz 5/93 v súlade s § 221 a nasl. ustanovenia zák. 513/91 Zb. ako nástupnícky subjekt Agrostavu Rožňava.
  (from: 02/15/1993 until: 02/26/2010)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa 1.4.1999.
  (from: 07/27/1999 until: 02/26/2010)
Zmena stanov družstva zo dňa 17.3.2000.
  (from: 05/29/2000 until: 02/26/2010)
Zmena stanov družstva zo dňa 18.6.2003.
  (from: 02/16/2004 until: 02/26/2010)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person