Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14801/R

Business name: 
PREM, s.r.o.
  (from: 07/14/2004 until: 01/13/2014)
Registered seat: 
Necpalská cesta 34
Prievidza 971 01
  (from: 07/14/2004 until: 01/13/2014)
Identification number (IČO): 
36 337 021
  (from: 07/14/2004)
Date of entry: 
07/14/2004
  (from: 07/14/2004)
Person dissolved from: 
13.12.2013
  (from: 01/14/2014)
Legal ground(s) for dissolution: 
Valné zhromaždenie spoločnosti PREM, s.r.o. dňa 13.12.2013 schválilo zrušenie spoločnosti bez likvidácie jej zlúčením s nástupníckou spoločnosťou OLBA, s.r.o.. Spoločnosť OLBA, s.r.o. so sídlom Boženy Nemcovej 593/68, 972 43 Zemianske Kostoľany sa stala právnym nástupcom zrušenej spoločnosti a podľa zmluvy o zlúčení prevzala jej obchodné imanie, iné majetkové hodnoty, záväzky a pohľadávky.
  (from: 01/14/2014)
Date of deletion: 
01/14/2014
  (from: 01/14/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/14/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/14/2004)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 01/20/2010 until: 01/13/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/14/2014)
Legal successor: 
OLBA, s.r.o.
Boženy Nemcovej 593/68
Zemianske Kostoľany 972 43
  (from: 01/14/2014)
Date of updating data in databases:  09/26/2023
Date of extract :  09/27/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person