Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18926/R

Business name: 
FRIGATE, s.r.o.
  (from: 11/09/2005 until: 06/22/2011)
PMS, s.r.o.
  (from: 09/14/2001 until: 11/08/2005)
PEVALA s.r.o.
  (from: 07/16/2001 until: 09/13/2001)
Registered seat: 
Turá Lúka 182
Myjava 907 01
  (from: 11/09/2005 until: 06/22/2011)
Hodžova 73
Trenčín 911 01
  (from: 11/14/2001 until: 11/08/2005)
Štefánikova 27
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 07/16/2001 until: 11/13/2001)
Identification number (IČO): 
36 319 520
  (from: 07/16/2001)
Date of entry: 
07/16/2001
  (from: 07/16/2001)
Person dissolved from: 
8. 6. 2011
  (from: 06/23/2011)
Date of deletion: 
06/23/2011
  (from: 06/23/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/23/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/16/2001)
Objects of the company: 
rýchle občerstvenie - predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu
  (from: 07/16/2001 until: 06/22/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností v rámci voľných ohlasovacích živností
  (from: 07/16/2001 until: 06/22/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných ohlasovacích živností
  (from: 07/16/2001 until: 06/22/2011)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 07/16/2001 until: 06/22/2011)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/16/2001 until: 06/22/2011)
predaj nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 07/16/2001 until: 06/22/2011)
Partners: 
František Hossa
Nad Tehelňou 69
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 11/14/2001 until: 11/08/2005)
Alica Jeřábková
Hodžova 73
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 09/14/2001 until: 11/08/2005)
Samuel Mudraninec
220
Vaďovce 916 13
Slovak Republic
  (from: 09/14/2001 until: 11/08/2005)
Slavko Pevala
SNP 265/7
Stará Turá
Slovak Republic
  (from: 09/14/2001 until: 11/13/2001)
Slavko Pevala
SNP 265/7
Stará Turá
Slovak Republic
  (from: 07/16/2001 until: 09/13/2001)
Jozef Černek
Turá Lúka 182
Myjava 907 01
Slovak Republic
  (from: 11/09/2005 until: 06/22/2011)
Contribution of each member: 
Slavko Pevala
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/16/2001 until: 09/13/2001)
Slavko Pevala
Amount of investment: 68 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 68 000 Sk
  (from: 09/14/2001 until: 11/13/2001)
Alica Jeřábková
Amount of investment: 66 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 66 000 Sk
  (from: 09/14/2001 until: 11/08/2005)
Samuel Mudraninec
Amount of investment: 66 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 66 000 Sk
  (from: 09/14/2001 until: 11/08/2005)
František Hossa
Amount of investment: 68 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 68 000 Sk
  (from: 11/14/2001 until: 11/08/2005)
Jozef Černek
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/09/2005 until: 06/22/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/09/2005 until: 06/22/2011)
konatelia
  (from: 11/14/2001 until: 11/08/2005)
Individual managing director
  (from: 07/16/2001 until: 11/13/2001)
František Hossa
Nad Tehelňou 69
Trenčín
  (from: 11/14/2001 until: 12/15/2004)
František Hossa
Nad Tehelňou 69
Trenčín
From: 10/25/2001
  (from: 12/16/2004 until: 11/08/2005)
František Hossa
Nad Tehelňou 69
Trenčín
From: 10/25/2001 Until: 10/26/2005
  (from: 11/09/2005 until: 11/08/2005)
Samuel Mudraninec
220
Vaďovce 916 13
  (from: 11/14/2001 until: 12/15/2004)
Samuel Mudraninec
220
Vaďovce 916 13
From: 10/25/2001
  (from: 12/16/2004 until: 11/08/2005)
Samuel Mudraninec
220
Vaďovce 916 13
From: 10/25/2001 Until: 10/26/2005
  (from: 11/09/2005 until: 11/08/2005)
Slavko Pevala
SNP 265/7
Stará Turá
  (from: 07/16/2001 until: 11/13/2001)
Jozef Černek
Turá Lúka 182
Myjava 907 01
From: 10/27/2005
  (from: 11/09/2005 until: 06/22/2011)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti samostatne.
  (from: 11/09/2005 until: 06/22/2011)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje každý konateľ samostatne.
  (from: 11/14/2001 until: 11/08/2005)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 07/16/2001 until: 11/13/2001)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/16/2004 until: 06/22/2011)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 28CbR/25/2010-22 zo dňa 18. 04. 2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.06.2011, súd zrušil obchodnú spoločnosť bez likvidácie.
  (from: 06/23/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 79/2001, NZ 79/2001 zo dňa 16.2.2001 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/16/2001 until: 06/22/2011)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 12.9.2001 schválilo rozdelenie a prevod častí obchodného podielu, zmenu obchodného mena. Zmena zakladateľskej listiny na spoločenskú zmluvu zo dňa 12.9.2001.
  (from: 09/14/2001 until: 06/22/2011)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom č.1 zo dňa 25.10.2001.
  (from: 11/14/2001 until: 06/22/2011)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person