Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1043/V

Business name: 
TAJBA, a.s.
  (from: 02/24/1999)
Registered seat: 
Železničná 2
Čaňa 044 14
  (from: 02/24/1999)
Identification number (IČO): 
36 188 981
  (from: 02/24/1999)
Date of entry: 
02/24/1999
  (from: 02/24/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/24/1999)
Objects of the company: 
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 02/24/1999)
poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi
  (from: 02/24/1999)
sprostredkovateľská činnosť v obchode
  (from: 02/24/1999)
služby pre rastlinnú výrobu
  (from: 02/24/1999)
preklad nákladov a skladovanie
  (from: 02/24/1999)
kopírovacie služby
  (from: 02/24/1999)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení, osobných a nákladných motorových vozidiel
  (from: 02/24/1999)
podnikateľské poradenstvo v oblasti výživy a ochrany rastlín a v oblasti výživy hospodárskych zvierat
  (from: 02/24/1999)
poľnohospodárska prvovýroba
  (from: 07/01/1999)
prevádzkovanie verejného skladu v Čani
  (from: 11/25/1999)
prevádzkovanie verejného skladu v Čečejovciach
  (from: 11/25/1999)
prevádzkovanie verejného skladu v Michaľanoch
  (from: 03/29/2017)
prevádzkovanie verejného skladu v Lučenci
  (from: 03/29/2017)
prevádzkovanie verejného skladu v Trebišove
  (from: 06/21/2005)
prevádzkovanie verejného skladu v Košiciach
  (from: 06/21/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod - v rozsahu voľných živností
  (from: 06/21/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod - v rozsahu voľných živností
  (from: 06/21/2005)
poskytovanie pôžičiek nebankovým spôsobom (z vlastných zdrojov)
  (from: 05/24/2006)
veľkoobchod a maloobchod s výrobkami potravinárskeho, kožiarenského, gumárenského priemyslu, ropných produktov, priemyselných hnojív, chemických prípravkov na ochranu rastlín v rozsahu voľných živností, poľnohospodárskych produktov rastlinnej a živočíšnej výroby a krmných zmesí (sója, obiloviny, olejoviny, strukoviny)
  (from: 09/01/2008)
výroba krmív a premixov pre hospodárske zvieratá
  (from: 09/01/2008)
skladovanie mimo prevádzkovania verejného skladu
  (from: 09/01/2008)
poradenstvo v predmete podnikania
  (from: 09/01/2008)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu a s ňou spojené činnosti bez veterinárnej služby, najmä vykonávanie chemickej ochrany poľnohospodárskych kultúr, viníc a ovocných sadov, aplikácia chemických prípravkov v súlade s vlastnosťami pôdy, miešanie priemyselných hnojív, uplatňovanie vedeckotechnických poznatkov na úseku výživy a ochrany ratlín v rozsahu voľných živností
  (from: 10/23/2008)
spracovanie sóje na plnotučné sójové krmivo a na čiastočne odtučnené sójové krmivo a sójový olej za účelom krmivárskej výroby a alebo priameho predaja
  (from: 10/23/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/28/2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/28/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/28/2011)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 01/28/2011)
obchodná činnosť: nákup a predaj priemyselných hnojív, chemických prípravkov na ochranu rastlín, jemne mletého vápenca, štrkov a kameňa, betónových prefabrikátov
  (from: 10/01/2011)
prekládka a skladovanie priemyselných hnojív a chemických prípravkov na ochranu rastlín
  (from: 10/01/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, spracovanie odpadových plastov z potravinárskeho priemyslu
  (from: 10/01/2011)
uplatňovanie vedecko-technických poznatkov na úseku výživy a ochrany rastlín
  (from: 10/01/2011)
údržba mechanizačných prostriedkov
  (from: 10/01/2011)
zúrodňovacie práce
  (from: 10/01/2011)
nákup a predaj produktov rastlinnej a živočíšnej výroby
  (from: 10/01/2011)
predaj hlivy ustricovej a ďalších druhov hub
  (from: 10/01/2011)
balenie pevných priemyselných hnojív
  (from: 10/01/2011)
zasielateľstvo
  (from: 10/01/2011)
ekonomické poradenstvo
  (from: 10/01/2011)
prevádzkovanie garáží
  (from: 10/01/2011)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 10/01/2011)
skladovanie a manipulácia s tovarom
  (from: 10/01/2011)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 10/01/2011)
reklamná činnosť
  (from: 10/01/2011)
výroba priemyselných hnojív s výnimkou jedov a žieravín
  (from: 10/01/2011)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 10/01/2011)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 10/01/2011)
nákup a predaj ropných produktov /pohonných hmôt/
  (from: 10/01/2011)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/01/2011)
práce špeciálnej poľnohospodárskej techniky
  (from: 10/01/2011)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 10/01/2011)
zemné a demolačné práce
  (from: 10/01/2011)
správa registratúry
  (from: 10/01/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/01/2002)
Ing. Jozef Micák - člen
M.R.Štefánika 2221/164
Trebišov 075 01
From: 01/01/2018
  (from: 01/19/2018)
Ing. Robert Konopka - predseda predstavenstva
Kuklovská 3235/51
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 08/02/2020
  (from: 09/04/2020)
Ing. Ladislav Bajo - podpredseda predstavenstva
Svätoplukova 9
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 08/02/2020
  (from: 09/04/2020)
Ing. Ladislav Bittó - člen predstavenstva
98
Rákoš 044 16
From: 08/02/2020
  (from: 09/04/2020)
Acting in the name of the company: 
Ak ide o právny úkon, v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zaťaženiu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, v mene spoločnosti konajú vždy spoločne traja členovia predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti konajú (i) spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, alebo (ii) samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavenstvo svojím rozhodnutím.
  (from: 03/29/2017)
Capital: 
5 255 006 EUR Paid up: 5 255 006 EUR
  (from: 03/20/2009)
Shares: 
Number of shares: 154559
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 34 EUR
  (from: 03/20/2009)
Stockholder: 
AGROFERT, a.s.
Pyšelská 2327/2
Praha4 149 00
Česká republika
  (from: 10/16/2013)
Supervisory board: 
Ivan Struhačka
390
Podlužany 956 52
From: 01/01/2017
  (from: 01/20/2017)
Ing. Kvetoslava Trenčianska
Lišňová 265/22
Solčany 956 17
From: 06/02/2018
  (from: 06/20/2018)
Ing. Šarlota Molnárová
Námestie Mieru 1116/18
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 01/01/2020
  (from: 02/01/2020)
Other legal facts: 
Zakladateľská listina zo dňa 15.1.1999 podľa § 172 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 02/24/1999)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 23.4.1999.
  (from: 07/01/1999)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená MVZ dňa 9.9.1999.
  (from: 11/25/1999)
Zmena stanov zo dňa 18.4.2000 vo forme notárskej zápisnice N 81/2000, Nz 82/2000.
  (from: 08/09/2000)
Zmena stanov schválená VZ zo dňa 4.4.2001vo forme notárskej zápisnice N 123/2001, Nz 120/2001.
  (from: 06/06/2001)
Zmena stanov schválená MVZ konaným dňa 24.8.2001 vo forme notárskej zápisnice N 384/2001, Nz 378/2001.
  (from: 11/05/2001)
Zmena stanov a.s. zo dňa 26.3.2002.
  (from: 07/01/2002)
Zmena stanov a.s. zo dňa 29.4.2003.
  (from: 09/02/2003)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: Obchodné meno: Soya Agrocenter, a.s., Michaľany Sídlo: 076 14 Michaľany 250 IČO: 36 195 308
  (from: 09/01/2008)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti (spoločností): Obchodné meno: AGROCENTRA, akciová spoločnosť Michalovce Sídlo: Ul. pekárenská 5823/1, 071 01 Michalovce IČO: 31 670 903
  (from: 10/01/2011)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti v dôsledku zlúčenia: Obchodné meno: AGROLAN, a.s. Sídlo: Železničná 2, 044 14 Čaňa IČO: 31 562 736
  (from: 09/01/2012)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person