Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1043/V

Business name: 
TAJBA, a.s.
  (from: 02/24/1999)
Registered seat: 
Železničná 2
Čaňa 044 14
  (from: 02/24/1999)
Identification number (IČO): 
36 188 981
  (from: 02/24/1999)
Date of entry: 
02/24/1999
  (from: 02/24/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/24/1999)
Objects of the company: 
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 02/24/1999)
poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi
  (from: 02/24/1999)
sprostredkovateľská činnosť v obchode
  (from: 02/24/1999)
služby pre rastlinnú výrobu
  (from: 02/24/1999)
preklad nákladov a skladovanie
  (from: 02/24/1999)
kopírovacie služby
  (from: 02/24/1999)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení, osobných a nákladných motorových vozidiel
  (from: 02/24/1999)
podnikateľské poradenstvo v oblasti výživy a ochrany rastlín a v oblasti výživy hospodárskych zvierat
  (from: 02/24/1999)
poľnohospodárska prvovýroba
  (from: 07/01/1999)
prevádzkovanie verejného skladu v Čani
  (from: 11/25/1999)
prevádzkovanie verejného skladu v Čečejovciach
  (from: 11/25/1999)
prevádzkovanie verejného skladu v Michaľanoch
  (from: 03/29/2017)
prevádzkovanie verejného skladu v Lučenci
  (from: 03/29/2017)
prevádzkovanie verejného skladu v Trebišove
  (from: 06/21/2005)
prevádzkovanie verejného skladu v Košiciach
  (from: 06/21/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod - v rozsahu voľných živností
  (from: 06/21/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod - v rozsahu voľných živností
  (from: 06/21/2005)
poskytovanie pôžičiek nebankovým spôsobom (z vlastných zdrojov)
  (from: 05/24/2006)
veľkoobchod a maloobchod s výrobkami potravinárskeho, kožiarenského, gumárenského priemyslu, ropných produktov, priemyselných hnojív, chemických prípravkov na ochranu rastlín v rozsahu voľných živností, poľnohospodárskych produktov rastlinnej a živočíšnej výroby a krmných zmesí (sója, obiloviny, olejoviny, strukoviny)
  (from: 09/01/2008)
výroba krmív a premixov pre hospodárske zvieratá
  (from: 09/01/2008)
skladovanie mimo prevádzkovania verejného skladu
  (from: 09/01/2008)
poradenstvo v predmete podnikania
  (from: 09/01/2008)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu a s ňou spojené činnosti bez veterinárnej služby, najmä vykonávanie chemickej ochrany poľnohospodárskych kultúr, viníc a ovocných sadov, aplikácia chemických prípravkov v súlade s vlastnosťami pôdy, miešanie priemyselných hnojív, uplatňovanie vedeckotechnických poznatkov na úseku výživy a ochrany ratlín v rozsahu voľných živností
  (from: 10/23/2008)
spracovanie sóje na plnotučné sójové krmivo a na čiastočne odtučnené sójové krmivo a sójový olej za účelom krmivárskej výroby a alebo priameho predaja
  (from: 10/23/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/28/2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/28/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/28/2011)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 01/28/2011)
obchodná činnosť: nákup a predaj priemyselných hnojív, chemických prípravkov na ochranu rastlín, jemne mletého vápenca, štrkov a kameňa, betónových prefabrikátov
  (from: 10/01/2011)
prekládka a skladovanie priemyselných hnojív a chemických prípravkov na ochranu rastlín
  (from: 10/01/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, spracovanie odpadových plastov z potravinárskeho priemyslu
  (from: 10/01/2011)
uplatňovanie vedecko-technických poznatkov na úseku výživy a ochrany rastlín
  (from: 10/01/2011)
údržba mechanizačných prostriedkov
  (from: 10/01/2011)
zúrodňovacie práce
  (from: 10/01/2011)
nákup a predaj produktov rastlinnej a živočíšnej výroby
  (from: 10/01/2011)
predaj hlivy ustricovej a ďalších druhov hub
  (from: 10/01/2011)
balenie pevných priemyselných hnojív
  (from: 10/01/2011)
zasielateľstvo
  (from: 10/01/2011)
ekonomické poradenstvo
  (from: 10/01/2011)
prevádzkovanie garáží
  (from: 10/01/2011)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 10/01/2011)
skladovanie a manipulácia s tovarom
  (from: 10/01/2011)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 10/01/2011)
reklamná činnosť
  (from: 10/01/2011)
výroba priemyselných hnojív s výnimkou jedov a žieravín
  (from: 10/01/2011)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 10/01/2011)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 10/01/2011)
nákup a predaj ropných produktov /pohonných hmôt/
  (from: 10/01/2011)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/01/2011)
práce špeciálnej poľnohospodárskej techniky
  (from: 10/01/2011)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 10/01/2011)
zemné a demolačné práce
  (from: 10/01/2011)
správa registratúry
  (from: 10/01/2011)
porez dreva
  (from: 10/01/2011 until: 03/28/2017)
výroba betónových prefabrikátov
  (from: 10/01/2011 until: 03/28/2017)
výroba jemne mletých vápencov, štrkov a kameňa
  (from: 10/01/2011 until: 03/28/2017)
spracovanie sóje na plnotučné sójové krmivo a sójový olej za účelom krmivárskej výroby alebo priameho predaja
  (from: 09/01/2008 until: 10/22/2008)
servis poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 08/09/2000 until: 06/20/2005)
výroba múky
  (from: 07/01/2002 until: 03/28/2017)
výroba mlynárenských výrobkov
  (from: 06/21/2005 until: 03/28/2017)
maliarske a natieračské práce
  (from: 10/01/2011 until: 03/28/2017)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu a s ňou spojené činnosti bez veterinárnej služby, najmä vykonávanie chemickej ochrany poľnohospodárskych kultúr, chemických prípravkov v súlade s vlastnosťami pôdy, miešanie priemyselných hnojív, uplatňovanie výživy a ochrany rastlín v rozsahu voľných živností
  (from: 09/01/2008 until: 10/22/2008)
veľkoobchod: potraviny, čistiace, pracie, hygienické a kozmetické tovary, tabakové výrobky, pracovné odevy, ochranné pomôcky, pracovné náradie, poľnohospodárske potreby, stroje, poľnohospodárske mechanizačné zariadenia, náhradné diely, stavebný, hutný a inštalačný materiál, hnojivá pre výživu rastlín, agrochemické prípravky na ochranu rastlín, obiloviny, osivá, olejniny, strukoviny, živé zvieratá, hydina, kŕmne zmesi, zamiaky skoré a neskoré
  (from: 02/24/1999 until: 06/20/2005)
maloobchod: potraviny, mäso a mäsové výrobky, čistiace, pracie, hygienické a kozmetické výrobky, pracovné odevy, odevy a textil, ochranné pracovné pomôcky a pracovné náradie, kŕmne zmesi, semená, zelenina a ovocie, zemiaky, poľnohospodárske stroje a zariadenia, náhradné diely, stavebný, hutný a inštalačný materiál, hnojivá pre výživu rastlín, agrochemické prípravky na ochranu rastlín, obiloviny, osivá, olejniny, strukoviny, tabak a tabakové výrobky
  (from: 02/24/1999 until: 06/20/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/01/2002)
Managing board
  (from: 06/06/2001 until: 06/30/2002)
Managing board
  (from: 02/24/1999 until: 06/05/2001)
Ing. Jozef Micák - člen
M.R.Štefánika 2221/164
Trebišov 075 01
From: 01/01/2018
  (from: 01/19/2018)
Ing. Robert Konopka - predseda predstavenstva
Kuklovská 3235/51
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 08/02/2020
  (from: 09/04/2020)
Ing. Ladislav Bajo - podpredseda predstavenstva
Svätoplukova 9
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 08/02/2020
  (from: 09/04/2020)
Ing. Ladislav Bittó - člen predstavenstva
98
Rákoš 044 16
From: 08/02/2020
  (from: 09/04/2020)
Ladislav Bajo - člen
Svätoplukova 9
Košice 040 01
From: 04/22/2005
  (from: 06/21/2005 until: 12/06/2005)
Ing. Ladislav Bajo - člen
Svätoplukova 9
Košice 040 01
From: 04/22/2005
  (from: 12/07/2005 until: 05/06/2008)
Ing. Ladislav Bajo - člen
Svätoplukova 9
Košice 040 01
From: 04/22/2005 Until: 04/02/2008
  (from: 05/07/2008 until: 05/06/2008)
Ing. Ladislav Bajo - člen predstavenstva
Svätoplukova 9
Košice 040 01
From: 10/01/2011
  (from: 10/13/2011 until: 08/26/2015)
Ing. Ladislav Bajo - člen predstavenstva
Svätoplukova 9
Košice 040 01
From: 10/01/2011 Until: 07/31/2015
  (from: 08/27/2015 until: 08/26/2015)
Ing. Ladislav Bajo - podpredseda predstavenstva
Svätoplukova 9
Košice 040 01
From: 07/01/2010
  (from: 07/20/2010 until: 10/12/2011)
Ing. Ladislav Bajo - podpredseda predstavenstva
Svätoplukova 9
Košice 040 01
From: 07/01/2010 Until: 09/30/2011
  (from: 10/13/2011 until: 10/12/2011)
Ing. Ladislav Bajo - podpredseda predstavenstva
Svätoplukova 9
Košice 040 01
From: 08/01/2015
  (from: 08/27/2015 until: 09/03/2020)
Ing. Ladislav Bajo - podpredseda predstavenstva
Svätoplukova 9
Košice 040 01
From: 08/01/2015 Until: 08/01/2020
  (from: 09/04/2020 until: 09/03/2020)
Ing. Ladislav Bittó - člen
Rákoš 98
Rákoš 044 16
From: 01/01/2011
  (from: 01/28/2011 until: 10/12/2011)
Ing. Ladislav Bittó - člen
Rákoš 98
Rákoš 044 16
From: 01/01/2011 Until: 09/30/2011
  (from: 10/13/2011 until: 10/12/2011)
Ing. Ladislav Bittó - člen predstavenstva
98
Rákoš 044 16
From: 08/01/2015
  (from: 08/27/2015 until: 09/03/2020)
Ing. Ladislav Bittó - člen predstavenstva
98
Rákoš 044 16
From: 08/01/2015 Until: 08/01/2020
  (from: 09/04/2020 until: 09/03/2020)
Ing. Stanislav Bogdányi - člen
ul. 1. Decembra 2207/4
Trebišov
  (from: 07/01/1999 until: 06/30/2002)
Ing. Stanislav Bogdányi - člen
ul. 1. Decembra 2207/4
Trebišov
From: 04/23/1999
  (from: 07/01/2002 until: 12/06/2005)
Ing. Stanislav Bogdányi - člen
ul. 1. Decembra 2207/4
Trebišov
From: 04/23/1999 Until: 10/21/2005
  (from: 12/07/2005 until: 12/06/2005)
Ing. Ľubomír Bublák - člen
Františka Kubača 299/37
Michalovce 071 01
From: 05/01/2009
  (from: 05/30/2009 until: 01/27/2011)
Ing. Ľubomír Bublák - člen
Františka Kubača 299/37
Michalovce 071 01
From: 05/01/2009 Until: 12/31/2010
  (from: 01/28/2011 until: 01/27/2011)
Ing. Štefan Gašpar - člen
Hemerkova 23
Košice
From: 03/26/2002
  (from: 07/01/2002 until: 05/06/2008)
Ing. Štefan Gašpar - člen
Hemerkova 23
Košice
From: 03/26/2002 Until: 04/02/2008
  (from: 05/07/2008 until: 05/06/2008)
JUDr. Irena Gregová - člen
Lúčna 2283/49
Trebišov
  (from: 02/24/1999 until: 06/05/2001)
Ing. Milan Jamnický - člen
Kuzmányho 35
Košice
  (from: 07/01/1999 until: 06/05/2001)
Ing. Milan Jamnický - podpredseda
Kuzmányho 35
Košice
  (from: 06/06/2001 until: 06/30/2002)
Ing. Milan Jamnický - podpredseda
Kuzmányho 35
Košice
From: 04/04/2001
  (from: 07/01/2002 until: 07/06/2004)
Ing. Milan Jamnický - podpredseda
Kuzmányho 35
Košice
From: 04/04/2001 Until: 04/21/2004
  (from: 07/07/2004 until: 07/06/2004)
Ing. Robert Konopka - podpredseda predstavenstva
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
From: 10/01/2011
  (from: 10/13/2011 until: 08/26/2015)
Ing. Robert Konopka - podpredseda predstavenstva
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
From: 10/01/2011 Until: 07/31/2015
  (from: 08/27/2015 until: 08/26/2015)
Ing. Robert Konopka - predseda predstavenstva
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 11/01/2009
  (from: 11/14/2009 until: 07/19/2010)
Ing. Robert Konopka - predseda predstavenstva
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 11/01/2009 Until: 06/30/2010
  (from: 07/20/2010 until: 07/19/2010)
Ing. Robert Konopka - predseda predstavenstva
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
From: 08/01/2015
  (from: 08/27/2015 until: 09/03/2020)
Ing. Robert Konopka - predseda predstavenstva
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
From: 08/01/2015 Until: 08/01/2020
  (from: 09/04/2020 until: 09/03/2020)
Mgr. Norbert Sommer - predseda predstavenstva
Púpavová 33
Bratislava 841 04
From: 04/02/2008
  (from: 05/07/2008 until: 11/13/2009)
Mgr. Norbert Sommer - predseda predstavenstva
Púpavová 33
Bratislava 841 04
From: 04/02/2008 Until: 10/31/2009
  (from: 11/14/2009 until: 11/13/2009)
Ing. Peter Stolárik - člen
Zupkova 27
Košice
  (from: 02/24/1999 until: 06/30/1999)
Ing. Marián Vilinský - predseda
Vozárova 4
Košice
  (from: 02/24/1999 until: 06/30/2002)
Ing. Marián Vilinský - člen
Vozárova 958/4
Košice 040 17
From: 04/02/2008
  (from: 05/07/2008 until: 11/13/2009)
Ing. Marián Vilinský - člen
Vozárova 958/4
Košice 040 17
From: 04/02/2008 Until: 10/31/2009
  (from: 11/14/2009 until: 11/13/2009)
Ing. Marián Vilinský - podpredseda predstavenstva
Vozárova 958/4
Košice 040 17
From: 11/01/2009
  (from: 11/14/2009 until: 07/19/2010)
Ing. Marián Vilinský - podpredseda predstavenstva
Vozárova 958/4
Košice 040 17
From: 11/01/2009 Until: 06/30/2010
  (from: 07/20/2010 until: 07/19/2010)
Ing. Marián Vilinský - predseda
Vozárova 4
Košice
From: 01/15/1999
  (from: 07/01/2002 until: 05/06/2008)
Ing. Marián Vilinský - predseda
Vozárova 4
Košice
From: 01/15/1999 Until: 04/02/2008
  (from: 05/07/2008 until: 05/06/2008)
Ing. Marián Vilinský - predseda predstavenstva
Vozárova 958/4
Košice - Barca 040 17
From: 07/01/2010
  (from: 07/20/2010 until: 08/26/2015)
Ing. Marián Vilinský - predseda predstavenstva
Vozárova 958/4
Košice - Barca 040 17
From: 07/01/2010 Until: 07/31/2015
  (from: 08/27/2015 until: 08/26/2015)
Mgr. Milan Feranec - člen
Masarykova třída 939/56
Olomouc-Hodolany 779 00
Česká republika
From: 04/02/2008
  (from: 05/07/2008 until: 05/29/2009)
Mgr. Milan Feranec - člen
Masarykova třída 939/56
Olomouc-Hodolany 779 00
Česká republika
From: 04/02/2008 Until: 04/30/2009
  (from: 05/30/2009 until: 05/29/2009)
Jindřich Macháček - člen predstavenstva
Na Sibiři 559
Ledeč nad Sázavou 584 01
Česká republika
From: 01/27/2014
  (from: 02/11/2014 until: 06/19/2018)
Jindřich Macháček - člen predstavenstva
49
Martinice u Dolních Kralovic 257 68
Česká republika
From: 01/27/2014
  (from: 06/20/2018 until: 03/07/2019)
Jindřich Macháček - člen predstavenstva
49
Martinice u Dolních Kralovic 257 68
Česká republika
From: 01/27/2014 Until: 01/27/2019
  (from: 03/08/2019 until: 03/07/2019)
Jindřich Macháček - člen predstavenstva
49
Martinice u Dolních Kralovic 257 68
Česká republika
From: 01/28/2019 Until: 03/31/2021
  (from: 04/28/2021 until: 04/27/2021)
Jindřich Macháček - člen predstavenstva
49
Martinice u Dolních Kralovic 257 68
Česká republika
From: 01/28/2019
  (from: 03/08/2019 until: 04/27/2021)
Acting in the name of the company: 
Ak ide o právny úkon, v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zaťaženiu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, v mene spoločnosti konajú vždy spoločne traja členovia predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti konajú (i) spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, alebo (ii) samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavenstvo svojím rozhodnutím.
  (from: 03/29/2017)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. V prípade, ak nie je zvolený ani predseda, ani podpredseda predstavenstva, v mene spoločnosti konajú spoločne vždy aspoň traja členovia predstavenstva. Pri scudzovaní a zaťažovaní majetkových účastí alebo ich častí konajú v mene spoločnosti vždy aspoň traja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že členovia predstavenstva oprávnení konať v mene spoločnosti pripoja svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a priezvisku a označeniu svojej funkcie.
  (from: 05/07/2008 until: 03/28/2017)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 07/01/2002 until: 05/06/2008)
Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 06/06/2001 until: 06/30/2002)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú a za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 02/24/1999 until: 06/05/2001)
Capital: 
5 255 006 EUR Paid up: 5 255 006 EUR
  (from: 03/20/2009)
154 559 000 Sk Paid up: 154 559 000 Sk
  (from: 07/01/2002 until: 03/19/2009)
154 559 000 Sk
  (from: 11/05/2001 until: 06/30/2002)
151 638 000 Sk
  (from: 08/09/2000 until: 11/04/2001)
149 091 000 Sk
  (from: 07/01/1999 until: 08/08/2000)
29 440 000 Sk
  (from: 02/24/1999 until: 06/30/1999)
Shares: 
Number of shares: 154559
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 34 EUR
  (from: 03/20/2009)
Number of shares: 154559
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/02/2003 until: 03/19/2009)
Number of shares: 154559
Druh: na doručiteľa, neverejne obchodovateľné
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/05/2001 until: 09/01/2003)
Number of shares: 151638
Druh: na doručiteľa, neverejne obchodovateľné
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/06/2001 until: 11/04/2001)
Number of shares: 151638
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/09/2000 until: 06/05/2001)
Number of shares: 149091
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/29/1999 until: 08/08/2000)
Number of shares: 149091
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/01/1999 until: 12/28/1999)
Number of shares: 29440
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/24/1999 until: 06/30/1999)
Stockholder: 
AGROFERT, a.s.
Pyšelská 2327/2
Praha4 149 00
Česká republika
  (from: 10/16/2013)
AGROFERT HOLDING, a.s.
Pyšelská 2327/2
Praha 4 149 00
Česká republika
  (from: 01/31/2013 until: 10/15/2013)
AGROFERT Slovakia a.s.
Nobelova 34
Bratislava 836 05
  (from: 07/17/2008 until: 07/19/2010)
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
Šaľa 927 03
  (from: 07/20/2010 until: 01/30/2013)
Supervisory board: 
Ivan Struhačka
390
Podlužany 956 52
From: 01/01/2017
  (from: 01/20/2017)
Ing. Kvetoslava Trenčianska
Lišňová 265/22
Solčany 956 17
From: 06/02/2018
  (from: 06/20/2018)
Ing. Šarlota Molnárová
Námestie Mieru 1116/18
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 01/01/2020
  (from: 02/01/2020)
Ing. Ladislav Bajo - člen dozorného orgánu
Svätoplukova 1568/9
Košice 040 01
From: 07/01/2008
  (from: 09/25/2008 until: 07/19/2010)
Ing. Ladislav Bajo - člen dozorného orgánu
Svätoplukova 1568/9
Košice 040 01
From: 07/01/2008 Until: 06/30/2010
  (from: 07/20/2010 until: 07/19/2010)
Ing. Milan Béreš
1. mája 1224/11
Vranov nad Topľou 093 01
From: 10/01/2011
  (from: 10/13/2011 until: 01/19/2017)
Ing. Milan Béreš
1. mája 1224/11
Vranov nad Topľou 093 01
From: 10/01/2011 Until: 10/01/2016
  (from: 01/20/2017 until: 01/19/2017)
Ing. Ladislav Bizub - člen
80
Michaľany
  (from: 02/24/1999 until: 11/24/1999)
Ing. Stanislav Bogdányi - člen
1. Decembra 2207/4
Trebišov
  (from: 02/24/1999 until: 06/30/1999)
Mgr. Ing. Igor Brosz
Tehelná 23
Bratislava 831 03
From: 11/01/2009
  (from: 11/14/2009 until: 10/12/2011)
Mgr. Ing. Igor Brosz
Tehelná 23
Bratislava 831 03
From: 11/01/2009 Until: 09/30/2011
  (from: 10/13/2011 until: 10/12/2011)
Mgr. Ing. Igor Brosz
Tehelná 23
Bratislava 831 03
From: 10/01/2011
  (from: 10/13/2011 until: 06/17/2013)
Mgr. Ing. Igor Brosz
Tehelná 23
Bratislava 831 03
From: 10/01/2011 Until: 05/31/2013
  (from: 06/18/2013 until: 06/17/2013)
Ing. Ján Gubanič
40
Stanča 076 16
From: 04/21/2006
  (from: 05/24/2006 until: 09/24/2008)
Ing. Ján Gubanič
40
Stanča 076 16
From: 04/21/2006 Until: 06/30/2008
  (from: 09/25/2008 until: 09/24/2008)
Ing. Milan Jamnický - člen
Kuzmányho 35
Košice
  (from: 02/24/1999 until: 06/30/1999)
Ing. Robert Konopka
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 04/02/2008
  (from: 05/07/2008 until: 11/13/2009)
Ing. Robert Konopka
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 04/02/2008 Until: 10/31/2009
  (from: 11/14/2009 until: 11/13/2009)
Ing. Robert Konopka
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 07/01/2010
  (from: 07/20/2010 until: 10/12/2011)
Ing. Robert Konopka
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 07/01/2010 Until: 09/30/2011
  (from: 10/13/2011 until: 10/12/2011)
Ing. Šarlota Molnárová
Námestie Mieru 1116/18
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 11/01/2009
  (from: 11/14/2009 until: 08/26/2015)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc.
Pezinská 3088/32A
Senec 903 01
From: 04/21/2006
  (from: 05/24/2006 until: 05/06/2008)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc.
Pezinská 3088/32A
Senec 903 01
From: 04/21/2006 Until: 04/02/2008
  (from: 05/07/2008 until: 05/06/2008)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda
Pezinská 3088/32A
Senec
  (from: 06/06/2001 until: 06/30/2002)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda
Pezinská 3088/32A
Senec
From: 01/15/1999
  (from: 07/01/2002 until: 05/23/2006)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda
Pezinská 3088/32A
Senec
From: 01/15/1999 Until: 04/21/2006
  (from: 05/24/2006 until: 05/23/2006)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda
Žarnovova 11
Senec
  (from: 02/24/1999 until: 06/05/2001)
Ing. Peter Stolárik - člen
Zupkova 27
Košice
  (from: 07/01/1999 until: 06/30/2002)
Ing. Peter Stolárik - člen
Zupkova 27
Košice
From: 04/23/1999
  (from: 07/01/2002 until: 05/23/2006)
Ing. Peter Stolárik - člen
Zupkova 27
Košice
From: 04/23/1999 Until: 04/21/2006
  (from: 05/24/2006 until: 05/23/2006)
Ing. Ondrej Šaling , CSc. - člen
Chrobákova 1
Bratislava
  (from: 07/01/1999 until: 06/05/2001)
Ing. Kvetoslava Trenčianska
Lišňová 265/22
Solčany 956 17
From: 06/01/2013
  (from: 06/18/2013 until: 06/19/2018)
Ing. Kvetoslava Trenčianska
Lišňová 265/22
Solčany 956 17
From: 06/01/2013 Until: 06/01/2018
  (from: 06/20/2018 until: 06/19/2018)
Ing. Pavol Vajcík
Potočná 15
Selce 976 11
From: 04/02/2008
  (from: 05/07/2008 until: 11/13/2009)
Ing. Pavol Vajcík
Potočná 15
Selce 976 11
From: 04/02/2008 Until: 10/31/2009
  (from: 11/14/2009 until: 11/13/2009)
Ing. Pavol Vašek , CSc.
Na Revíne 29/A
Bratislava 831 01
From: 04/21/2006
  (from: 05/24/2006 until: 05/06/2008)
Ing. Pavol Vašek , CSc.
Na Revíne 29/A
Bratislava 831 01
From: 04/21/2006 Until: 04/02/2008
  (from: 05/07/2008 until: 05/06/2008)
Ing. Pavol Vašek , CSc. - podpredseda
Na Revíne 29/A
Bratislava
  (from: 06/06/2001 until: 06/30/2002)
Ing. Pavol Vašek , CSc. - podpredseda
Na Revíne 29/A
Bratislava
From: 04/04/2001
  (from: 07/01/2002 until: 05/23/2006)
Ing. Pavol Vašek , CSc. - podpredseda
Na Revíne 29/A
Bratislava
From: 04/04/2001 Until: 04/21/2006
  (from: 05/24/2006 until: 05/23/2006)
Ing. Šarlota Molnárová
Námestie Mieru 1116/18
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 11/02/2014 Until: 11/02/2019
  (from: 02/01/2020 until: 01/31/2020)
Ing. Šarlota Molnárová
Námestie Mieru 1116/18
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 11/02/2014
  (from: 08/27/2015 until: 01/31/2020)
Other legal facts: 
Zakladateľská listina zo dňa 15.1.1999 podľa § 172 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 02/24/1999)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 23.4.1999.
  (from: 07/01/1999)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená MVZ dňa 9.9.1999.
  (from: 11/25/1999)
Zmena stanov zo dňa 18.4.2000 vo forme notárskej zápisnice N 81/2000, Nz 82/2000.
  (from: 08/09/2000)
Zmena stanov schválená VZ zo dňa 4.4.2001vo forme notárskej zápisnice N 123/2001, Nz 120/2001.
  (from: 06/06/2001)
Zmena stanov schválená MVZ konaným dňa 24.8.2001 vo forme notárskej zápisnice N 384/2001, Nz 378/2001.
  (from: 11/05/2001)
Zmena stanov a.s. zo dňa 26.3.2002.
  (from: 07/01/2002)
Zmena stanov a.s. zo dňa 29.4.2003.
  (from: 09/02/2003)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: Obchodné meno: Soya Agrocenter, a.s., Michaľany Sídlo: 076 14 Michaľany 250 IČO: 36 195 308
  (from: 09/01/2008)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti (spoločností): Obchodné meno: AGROCENTRA, akciová spoločnosť Michalovce Sídlo: Ul. pekárenská 5823/1, 071 01 Michalovce IČO: 31 670 903
  (from: 10/01/2011)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti v dôsledku zlúčenia: Obchodné meno: AGROLAN, a.s. Sídlo: Železničná 2, 044 14 Čaňa IČO: 31 562 736
  (from: 09/01/2012)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person