Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10494/R

Business name: 
Agro-coop Klátova Nová Ves, a.s.
  (from: 05/05/1998)
Registered seat: 
434
Klátova Nová Ves 958 44
  (from: 04/10/2018)
Identification number (IČO): 
36 303 267
  (from: 05/05/1998)
Date of entry: 
05/05/1998
  (from: 05/05/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/05/1998)
Objects of the company: 
poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných ako i spracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 05/05/1998)
maloobchod s potravinami a pochutinami
  (from: 05/05/1998)
maloobchod s ovocím a zeleninou
  (from: 05/05/1998)
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (from: 05/05/1998)
úprava a spracovanie mlieka - výroba mliečnych výrobkov
  (from: 05/05/1998)
murárstvo
  (from: 05/05/1998)
zámočníctvo
  (from: 05/05/1998)
prenájom ostatných strojov a nástrojov
  (from: 05/05/1998)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 05/05/1998)
prenájom nehnuteľností vr. bytového hospodárstva
  (from: 05/05/1998)
cestná verejná nákladná doprava
  (from: 05/05/1998)
neverejná cestná osobná hromadná doprava
  (from: 05/05/1998)
chov kožušinových zvierat
  (from: 05/05/1998)
maloobchod s pohonnými hmotami, palivami a mazadlami
  (from: 05/05/1998)
veľkoobchod s pohonnými hmotami, palivami a mazadlami
  (from: 05/05/1998)
výkon poľovníctva
  (from: 04/26/2004)
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 06/29/2005)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/26/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/05/1998)
Ing. Anton Pecár - Chairman of the Board of Directors
Gaštanová 10417/8
Chynorany 956 33
From: 03/24/2023
  (from: 04/07/2023)
Vladimír Hlaváč - Member of the Board of Directors
350
Klátova Nova Ves 958 44
From: 03/24/2023
  (from: 04/07/2023)
Peter Korec - Member of the Board of Directors
Podjavorinskej 285/15
Bošany 956 18
From: 03/24/2023
  (from: 04/07/2023)
Ing. Pavol Valúch - Member of the Board of Directors
151
Ješkova Ves 958 45
From: 03/24/2023
  (from: 04/07/2023)
Peter Pavlovič - Member of the Board of Directors
Janová Ves 129
Klátova Nova Ves 958 44
From: 03/24/2023
  (from: 04/07/2023)
Ing. Igor Belica - Member of the Board of Directors
Klíž 199
Veľký Klíž 958 45
From: 03/24/2023
  (from: 04/07/2023)
Ing. Anna Peškovičová - Member of the Board of Directors
604
Klátova Nová Ves 958 44
From: 03/24/2023
  (from: 04/07/2023)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a písomnosti podpisuje predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva. V neprítomnosti predsedu predstavenstva uznesením predstavenstva poverený člen predstavenstva s jedným členom predstavenstva.
  (from: 04/10/2018)
Capital: 
3 419 897,6 EUR Paid up: 3 419 897,6 EUR
  (from: 05/16/2009)
Shares: 
Number of shares: 103040
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená v súlade s článkom 5 ods. 17 stanov spoločnosti. Všetky akcie, ktoré spoločnosť emitovala sú prevoditeľné len s predchádzajúcim súhlasom predstavenstva.
  (from: 04/25/2019)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Peškovič
527
Klátova Nová Ves 958 44
From: 03/24/2023
  (from: 04/07/2023)
Jozef Ondruš
326
Klátova Nová Ves 958 44
From: 03/24/2023
  (from: 04/07/2023)
Ivan Paško
522
Klátova Nová Ves 958 44
From: 03/24/2023
  (from: 04/07/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 344/97 zo dňa 14.11.1997 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov. Spoločnosť vznikla premenou z Poľnohospodárskeho družstva Klátova Nová Ves, so sídlom Klátova Nová Ves, okr. Topoľčany 958 44, IČO : 00 205 249, ktorej je univerzálnym právnym nástupcom.
  (from: 05/05/1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 16.3.2000 (notárska zápisnica N 49/2000, Nz 53/2000 zo dňa 16.3.2000).
  (from: 08/24/2000)
Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 133/02, NZ 131/02 zo dňa 19.04.2002) schválilo zrušenie pôvodných stanov a úplné nové znenie stanov.
  (from: 09/09/2002)
Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 133/02, NZ 131/02) dňa 19.04.2002 schválilo úplné znenie Stanov a.s. (zosúladenie so zák.č. 500/2001 Z.z.).
  (from: 10/28/2003)
Valné zhromaždenie dňa 14.03.2003 (notárska zápisnica N 73/2003, NZ 18991/2003) schválilo zmenu stanov a zmeny v predstavenstve a v dozornej rade a.s.
  (from: 04/26/2004)
Date of updating data in databases:  09/29/2023
Date of extract :  10/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person