Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10501/R

Business name: 
KVARTET,a.s.
  (from: 02/10/2005)
Registered seat: 
Nitrianska cesta 503/60
Partizánske 958 01
  (from: 02/10/2005)
Identification number (IČO): 
35 813 954
  (from: 06/12/2001)
Date of entry: 
06/12/2001
  (from: 06/12/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/12/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 06/12/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/12/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/12/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/12/2001)
prieskum trhu
  (from: 06/12/2001)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 06/12/2001)
poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/12/2001)
výroba obuvi
  (from: 11/23/2001)
výroba obuvníckych polotovarov
  (from: 11/23/2001)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/23/2001)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 11/23/2001)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 11/23/2001)
automatizované spracovanie dát
  (from: 11/23/2001)
poskytovanie software, predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 11/23/2001)
železničná vlečková doprava
  (from: 02/10/2005)
poľnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 02/10/2005)
výroba elektriny, distribúcia elektriny a dodávka elektriny
  (from: 03/19/2005)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 03/19/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/19/2005)
činnosť ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 03/19/2005)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 01/14/2017)
montáž určených meradiel: merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu, merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu, merače tepla a ich členy
  (from: 01/14/2017)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/14/2017)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 01/14/2017)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 01/14/2017)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 01/14/2017)
montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení
  (from: 01/14/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/24/2001)
Ing. Miroslav Záluszký - predseda
Maďarská 1189/23H
Bratislava-Rusovce 851 10
From: 09/06/2010
  (from: 02/07/2013)
Mgr. Miloš Šujanský - člen
Pribinova 967/8
Považská Bystrica 017 01
From: 06/09/2016
  (from: 06/18/2016)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach spoločnosti konajú za spoločnosť spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, predseda predstavenstva koná za spoločnosť vo všetkých veciach spoločnosti samostatne.
  (from: 12/29/2010)
Capital: 
664 000 EUR Paid up: 664 000 EUR
  (from: 12/29/2010)
Shares: 
Number of shares: 2000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 12/29/2010)
Supervisory board: 
Ing. Miloš Šujanský
Dedovec 1027/14
Považská Bystrica 017 01
From: 11/21/2007
  (from: 02/01/2008)
Ing. Pavel Srnka
Garbiarska 960/48
Bošany 956 18
From: 07/21/2008
  (from: 08/13/2008)
Mgr. Jana Šujanská
Haburská 16480/49C
Bratislava-Ružinov 821 01
From: 08/17/2015
  (from: 08/25/2015)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 217/2001, Nz 209/2001 zo dňa 22.5.2001 spísanou notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou v súlade s §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. v znení noviel.
  (from: 06/12/2001)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 22.8.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 379/2001, Nz 358/2001.
  (from: 09/24/2001)
Na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti KARAKAS a.s., zo dňa 27.12.2004 sa zlúčila dňom 10.02.2005 spoločnosť KARAKAS a.s. so spoločnosťou KVARTET, s.r.o., Partizánske, IČO 36294641. Spoločnosť KARAKAS a.s. ( s novým obchodným menom KVARTET a.s. ) sa stáva dňom 10.02.2005 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti KVARTET s.r.o.
  (from: 02/10/2005)
Predaj časti podniku "Stredisko TEPLO" spoločnosti ČEZ SERVIS, s. r. o., IČO: 31 706 053, so sídlom Volgogradská č. 88, 080 01 Prešov, na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 2. 4. 2019 uzavretej podľa ust. § 476 a nasl. Obchodného zákonníka
  (from: 05/23/2019)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku "Stredisko ELEKTRINA" spoločnosti ČEZ Distribučné sústavy a. s., IČO: 47 474 238, so sídlom Františkánska č. 4, 917 01 Trnava, na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 2. 4. 2019 uzavretej podľa ust. § 476 a nasl. Obchodného zákonníka
  (from: 09/27/2019)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person