Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10016/T

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
AITEN, a.s.
  (from: 06/14/1999)
Registered seat: 
Bajkalská 19B
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
  (from: 07/31/2021)
Identification number (IČO): 
36 221 945
  (from: 06/30/1997)
Date of entry: 
06/30/1997
  (from: 06/30/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/30/1997)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 06/30/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/30/1997)
inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/30/1997)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 06/30/1997)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (from: 06/30/1997)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania informačných systémov
  (from: 06/30/1997)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 06/30/1997)
organizovanie konferencií a zabezpečenie školení
  (from: 06/30/1997)
školiaca činnosť v oblasti informačných systémov
  (from: 06/30/1997)
aplikácia programového vybavenia
  (from: 06/30/1997)
rozmnožovanie nahraných nosičov
  (from: 06/30/1997)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 06/30/1997)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 06/30/1997)
prekladateľská činnosť z a do jazyka anglického a nemeckého (prekladateľské úkony nesmú byť podkladom pre právny úkon resp. konanie pred štátnymi orgánmi)
  (from: 06/30/1997)
výroba kancelárskych strojov a počítačov (vrátane prístrojov na spracovanie dát)
  (from: 06/30/1997)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 06/30/1997)
montáž káblových rozvodov
  (from: 06/30/1997)
činnosť účtovného poradcu
  (from: 06/30/1997)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/30/1997)
činnosť organizačného a ekonomického poradcu
  (from: 06/30/1997)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/30/1997)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/30/1997)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 12/07/2018)
výroba počítačov a iných prístrojov a zaraidení na spracovanie dát
  (from: 07/31/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/30/1997)
Ing. Michal Pikus - Predseda
Jalšové 159
Sokolovce 922 31
From: 12/10/2020
  (from: 02/12/2021)
Ing. Juraj Gál - člen
Ulica Stavebná 1722/4
Trnava 917 01
From: 05/31/2020
  (from: 07/09/2020)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť koná prostredníctvom predsedu predstavenstva a člena predstavenstva konajúcich spoločne. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať spoločne predseda predstavenstva a člen predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 02/12/2021)
Capital: 
200 000 EUR Paid up: 200 000 EUR
  (from: 08/19/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: O udelení súhlasu na prevod akcií rozhoduje valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie môže odmietnuť udelenie súhlasu na prevod akcií pokiaľ navrhovaný nadobúdateľ: - je v konkurze, vyrovnaní, alebo je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, - je odporcom v súdnom spore alebo rozhodcovskom konaní, v ktorom je spoločnosť navrhovateľom, - má voči spoločnosti záväzky po lehote splatnosti.
  (from: 08/19/2009)
Stockholder: 
Ing. Milan Zábranský
Rybničná 870/1
Nitra 949 01
  (from: 09/19/2017)
Supervisory board: 
Ing. Zsolt Balogh
Vnútorná ul. 119/3
Komárno 945 04
From: 12/10/2020
  (from: 02/12/2021)
Ing. Milan Zábranský
Rybničná 870/1
Nitra 949 01
From: 07/24/2019
  (from: 08/16/2019)
Ing. Ivan Košťál
Cintorínska 1/A
Zeleneč 919 21
From: 04/27/2020
  (from: 05/08/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou N 62/97, Nz 59/97 zo dňa 29.05.1997. Stanovy spoločnosti schválené na zasadnutí VZ zakladateľom dňa 29.05.1997.
  (from: 06/30/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 17.04.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 60/2000, N 48/2000 schválilo zmenu stanov.
  (from: 07/13/2000)
Valné zhromaždenie konané dňa 9.12.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 491/2002, NZ 527/02, schválilo zmenu stanov.
  (from: 09/22/2003)
Valné zhromaždenie konané dňa 28.4.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 241/2003, Nz 31 775/2003, schválilo zmenu stanov.
  (from: 01/20/2004)
Date of updating data in databases:  06/08/2023
Date of extract :  06/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person