Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19422/R

Business name: 
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.
  (from: 02/11/2000)
Registered seat: 
Nemocničná 979/1
Partizánske 958 30
  (from: 05/11/2010)
Identification number (IČO): 
36 311 693
  (from: 02/11/2000)
Date of entry: 
02/11/2000
  (from: 02/11/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/11/2000)
Objects of the company: 
výroba tepla, rozvod tepla, predaj tepelnej energie, údržba zariadení tepelného hospodárstva
  (from: 02/11/2000)
výroba, pestovanie a predaj kvetinových produktov, vrátane drevín
  (from: 02/11/2000)
nakladanie s odpadmi a prevádzkovanie skládok odpadu
  (from: 02/11/2000)
prevázka a údržba verejných WC
  (from: 02/11/2000)
prevádzka a údržba trhovísk
  (from: 02/11/2000)
prevádzka a údržba parkovísk
  (from: 02/11/2000)
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 02/11/2000)
údržba a oprava motorových vozidiel a mechanizmov
  (from: 02/11/2000)
prenájom hmotného investičného majetku
  (from: 05/11/2010)
prevádzka a údržba osvetlenia, elektroinštalácie
  (from: 02/11/2000)
prenájom nehnuteľností
  (from: 02/11/2000)
prevádzka športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 02/11/2000)
maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/11/2000)
údržba miestnych komunikácii
  (from: 02/11/2000)
údržba a výsadba zelene
  (from: 02/11/2000)
poskytovanie služieb verejného stravovania
  (from: 10/29/2001)
masérske služby
  (from: 10/29/2001)
prevádzkovanie sauny
  (from: 10/29/2001)
prevádzkovanie solária
  (from: 10/29/2001)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 02/11/2005)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 02/11/2005)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
  (from: 02/25/2006)
vodoinštalatérstvo a kurenárstvo
  (from: 06/26/2008)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 06/17/2009)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 06/17/2009)
výroba, pestovanie a predaj všetkých druhov zeleniny
  (from: 01/12/2010)
čistenie kanalizačných systémov
  (from: 05/26/2010)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/26/2010)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/26/2010)
uskutočňovanie inžinierskych stavieb
  (from: 12/18/2012)
uskutočňovanie pozemných stavieb
  (from: 12/18/2012)
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
  (from: 12/18/2012)
Partners: 
Mesto Partizánske
Námestie SNP 212/4
Partizánske 958 18
Slovak Republic
  (from: 07/07/2004)
Contribution of each member: 
Mesto Partizánske
Amount of investment: 4 484 861 EUR Paid up: 4 484 861 EUR
  (from: 08/18/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/11/2000)
Ing. Tibor Kúdela
Mlynská 382/34
Malé Uherce 958 03
From: 01/01/2021
  (from: 01/26/2021)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo akokoľvek natlačenému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 06/12/2007)
Capital: 
4 484 861 EUR Paid up: 4 484 861 EUR
  (from: 08/18/2018)
Supervisory board: 
Ľubomír Beňo
Veľká okružná 1030/27
Partizánske 958 01
From: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019)
Mária Bielešová
Horská 1308/47
Partizánske 958 06
From: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019)
Pavol Dorman
Gen. Svobodu 978/42
Partizánske 958 01
From: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019)
Erich Dvonč
Športovcov 333/1
Partizánske 958 04
From: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019)
Mgr. Andrej Grolmus
Šimovianska 2131/15A
Partizánske 958 03
From: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019)
Michal Herda
Janka Kráľa 1165/20
Partizánske 958 06
From: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019)
Peter Korytár
Tehelná 546/21
Partizánske 958 03
From: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019)
Juraj Krasula
Hviezdoslavova 257/8
Partizánske 958 01
From: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019)
Tomáš Merašický
Slovanská 296/13
Partizánske 958 01
From: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 49/99, NZ 36/99 zo dňa 6.12.1999 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/11/2000)
Zmena zakladateľskej listiny notárskou zápisnicou N 43/00, NZ 52/00 zo dňa 18.4.2000 v znení dodatku zo dňa 10.7.2000.
  (from: 08/16/2000)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 7.8.2001 (notárska zápisnica NZ 186/2001 zo dňa 24.8.2001) o zvýšení základného imania a zmene zakladateľskej listiny.
  (from: 10/29/2001)
Odstúpenie členov dozornej rady Ing. Jána Podmanického a Ing. Dušana Beduša z funkcie prerokované valným zhromaždením konaným dňa 14.2.2002.
  (from: 03/27/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené notárskou zápisnicou NZ 497/2002 zo dňa 05.12.2002 o zvýšení základného imania, odstúpení člena dozornej rady a zmene zakladateľskej listiny.
  (from: 05/27/2003)
Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník dňa 30.04.2003 rozhodlo o zmene členov dozornej rady a.s. Zmena zakladateľskej listiny v jej úplnom novom znení spísaná notárskou zápisnicou N 505/2003, NZ 41646/2003 zo dňa 28.05.2003. Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník dňa 30.10.2003 schválilo zvýšenie základného imania spoločnosti. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny prijatím jej úplného nového znenia spísané notárskou zápisnicou N 5198/2003, NZ 114469/2003 zo dňa 04.12.2003.
  (from: 12/30/2003)
Date of updating data in databases:  01/27/2022
Date of extract :  01/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person