Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19422/R

Business name: 
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.
  (from: 02/11/2000)
Registered seat: 
Nemocničná 979/1
Partizánske 958 30
  (from: 05/11/2010)
Nemocničná 979/1
Partizánske
  (from: 02/11/2000 until: 05/10/2010)
Identification number (IČO): 
36 311 693
  (from: 02/11/2000)
Date of entry: 
02/11/2000
  (from: 02/11/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/11/2000)
Objects of the company: 
výroba tepla, rozvod tepla, predaj tepelnej energie, údržba zariadení tepelného hospodárstva
  (from: 02/11/2000)
výroba, pestovanie a predaj kvetinových produktov, vrátane drevín
  (from: 02/11/2000)
nakladanie s odpadmi a prevádzkovanie skládok odpadu
  (from: 02/11/2000)
prevázka a údržba verejných WC
  (from: 02/11/2000)
prevádzka a údržba trhovísk
  (from: 02/11/2000)
prevádzka a údržba parkovísk
  (from: 02/11/2000)
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 02/11/2000)
údržba a oprava motorových vozidiel a mechanizmov
  (from: 02/11/2000)
prenájom hmotného investičného majetku
  (from: 05/11/2010)
prevádzka a údržba osvetlenia, elektroinštalácie
  (from: 02/11/2000)
prenájom nehnuteľností
  (from: 02/11/2000)
prevádzka športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 02/11/2000)
maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/11/2000)
údržba miestnych komunikácii
  (from: 02/11/2000)
údržba a výsadba zelene
  (from: 02/11/2000)
poskytovanie služieb verejného stravovania
  (from: 10/29/2001)
masérske služby
  (from: 10/29/2001)
prevádzkovanie sauny
  (from: 10/29/2001)
prevádzkovanie solária
  (from: 10/29/2001)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 02/11/2005)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 02/11/2005)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
  (from: 02/25/2006)
vodoinštalatérstvo a kurenárstvo
  (from: 06/26/2008)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 06/17/2009)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 06/17/2009)
výroba, pestovanie a predaj všetkých druhov zeleniny
  (from: 01/12/2010)
čistenie kanalizačných systémov
  (from: 05/26/2010)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/26/2010)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/26/2010)
uskutočňovanie inžinierskych stavieb
  (from: 12/18/2012)
uskutočňovanie pozemných stavieb
  (from: 12/18/2012)
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
  (from: 12/18/2012)
technik požiarnej ochrany
  (from: 12/18/2012 until: 10/17/2016)
bezpečnostný technik
  (from: 12/18/2012 until: 10/17/2016)
autorizovaný bezpečnostný technik
  (from: 12/18/2012 until: 10/17/2016)
prenájom hmotného invetičného majetku
  (from: 02/11/2000 until: 05/10/2010)
pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých
  (from: 02/11/2000 until: 06/11/2007)
prevádzka a údržba cintorínov a domov smútku
  (from: 02/11/2000 until: 06/11/2007)
prevádzkovanie cestnej nákladnej dopravy
  (from: 02/11/2000 until: 02/10/2005)
Partners: 
Mesto Partizánske
Námestie SNP 212/4
Partizánske 958 18
Slovak Republic
  (from: 07/07/2004)
Mesto Partizánske
  (from: 12/30/2003 until: 07/06/2004)
Mesto Partizánske
  (from: 05/27/2003 until: 12/29/2003)
Mesto Partizánske
  (from: 10/29/2001 until: 05/26/2003)
Mesto Partizánske
  (from: 08/16/2000 until: 10/28/2001)
Mesto Partizánske
  (from: 02/11/2000 until: 08/15/2000)
Contribution of each member: 
Mesto Partizánske
Amount of investment: 4 484 861 EUR Paid up: 4 484 861 EUR
  (from: 08/18/2018)
Mesto Partizánske
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/11/2000 until: 08/15/2000)
Mesto Partizánske
Amount of investment: 3 616 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 3 616 000 Sk
Amount of investment: 200 000 * ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 *
  (from: 08/16/2000 until: 10/28/2001)
Mesto Partizánske
Amount of investment: 3 616 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 3 616 000 Sk
Amount of investment: 68 149 000 * ( peňažný vklad ) Paid up: 68 149 000 *
  (from: 10/29/2001 until: 05/26/2003)
Mesto Partizánske
Amount of investment: 3 616 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 3 616 000 Sk
Amount of investment: 69 014 000 * ( peňažný vklad ) Paid up: 69 014 000 *
  (from: 05/27/2003 until: 12/29/2003)
Mesto Partizánske
Amount of investment: 3 616 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 3 616 000 Sk
Amount of investment: 74 014 000 * ( peňažný vklad ) Paid up: 74 014 000 *
  (from: 12/30/2003 until: 07/06/2004)
Mesto Partizánske
Amount of investment: 3 616 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 3 616 000 Sk
Amount of investment: 76 040 000 * ( peňažný vklad ) Paid up: 76 040 000 *
  (from: 07/07/2004 until: 06/27/2005)
Mesto Partizánske
Amount of investment: 3 616 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 3 616 000 Sk
Amount of investment: 91 027 000 * ( peňažný vklad ) Paid up: 91 027 000 *
  (from: 06/28/2005 until: 09/12/2005)
Mesto Partizánske
Amount of investment: 5 916 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 5 916 000 Sk
Amount of investment: 91 027 000 * ( peňažný vklad ) Paid up: 91 027 000 *
  (from: 09/13/2005 until: 08/25/2006)
Mesto Partizánske
Amount of investment: 5 916 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 5 916 000 Sk
Amount of investment: 97 007 700 * ( peňažný vklad ) Paid up: 97 007 700 *
  (from: 08/26/2006 until: 10/18/2006)
Mesto Partizánske
Amount of investment: 5 916 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 5 916 000 Sk
Amount of investment: 97 007 000 * ( peňažný vklad ) Paid up: 97 007 000 *
  (from: 10/19/2006 until: 01/02/2007)
Mesto Partizánske
Amount of investment: 5 916 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 5 916 000 Sk
Amount of investment: 97 842 000 * ( peňažný vklad ) Paid up: 97 842 000 *
  (from: 01/03/2007 until: 06/11/2007)
Mesto Partizánske
Amount of investment: 5 916 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 5 916 000 Sk
Amount of investment: 97 842 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 97 842 000 Sk
  (from: 06/12/2007 until: 06/25/2008)
Mesto Partizánske
Amount of investment: 5 916 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 5 916 000 Sk
Amount of investment: 104 746 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 104 746 000 Sk
  (from: 06/26/2008 until: 06/16/2009)
Mesto Partizánske
Amount of investment: 196 375,22 EUR ( nepeňažný vklad ) Paid up: 196 375,22 EUR
Amount of investment: 3 476 930,23 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 476 930,23 EUR
  (from: 06/17/2009 until: 01/11/2010)
Mesto Partizánske
Amount of investment: 3 839 265,45 EUR Paid up: 3 839 265,45 EUR
  (from: 01/12/2010 until: 12/17/2012)
Mesto Partizánske
Amount of investment: 4 309 266 EUR Paid up: 4 309 266 EUR
  (from: 12/18/2012 until: 07/23/2013)
Mesto Partizánske
Amount of investment: 4 329 266 EUR Paid up: 4 329 266 EUR
  (from: 07/24/2013 until: 06/01/2015)
Mesto Partizánske
Amount of investment: 4 429 266 EUR Paid up: 4 429 266 EUR
  (from: 06/02/2015 until: 08/17/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/11/2000)
Ing. Tibor Kúdela
Mlynská 382/34
Malé Uherce 958 03
From: 01/01/2021
  (from: 01/26/2021)
Ing. Anton Podmaník
Nádražná 892/10
Partizánske
  (from: 02/11/2000 until: 06/11/2007)
Ing. Anton Podmaník
Nádražná 892/10
Partizánske
Until: 05/11/2007
  (from: 06/12/2007 until: 06/11/2007)
Ing. Jozef Jarošinec
Nová 700/35
Partizánske 958 04
From: 05/11/2007 Until: 12/31/2020
  (from: 01/26/2021 until: 01/25/2021)
Ing. Jozef Jarošinec
Nová 700/35
Partizánske 958 04
From: 05/11/2007
  (from: 06/12/2007 until: 01/25/2021)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo akokoľvek natlačenému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 06/12/2007)
Konateľ, ako štatutárny a výkonný orgán spoločnosti je oprávnený samostatne konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a za spoločnosť podpisovať tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.
  (from: 02/11/2000 until: 06/11/2007)
Capital: 
4 484 861 EUR Paid up: 4 484 861 EUR
  (from: 08/18/2018)
4 429 266 EUR Paid up: 4 429 266 EUR
  (from: 06/02/2015 until: 08/17/2018)
4 329 266 EUR Paid up: 4 329 266 EUR
  (from: 07/24/2013 until: 06/01/2015)
4 309 266 EUR Paid up: 4 309 266 EUR
  (from: 12/18/2012 until: 07/23/2013)
3 839 265,45 EUR Paid up: 3 839 265,45 EUR
  (from: 01/12/2010 until: 12/17/2012)
3 673 305,45 EUR Paid up: 3 673 305,45 EUR
  (from: 06/17/2009 until: 01/11/2010)
110 662 000 Sk Paid up: 110 662 000 Sk
  (from: 06/26/2008 until: 06/16/2009)
103 758 000 Sk Paid up: 103 758 000 Sk
  (from: 01/03/2007 until: 06/25/2008)
102 923 000 Sk Paid up: 102 923 000 Sk
  (from: 10/19/2006 until: 01/02/2007)
102 923 700 Sk Paid up: 102 923 700 Sk
  (from: 08/26/2006 until: 10/18/2006)
96 943 000 Sk Paid up: 96 943 000 Sk
  (from: 09/13/2005 until: 08/25/2006)
94 643 000 Sk Paid up: 94 643 000 Sk
  (from: 06/28/2005 until: 09/12/2005)
79 656 000 Sk Paid up: 79 656 000 Sk
  (from: 07/07/2004 until: 06/27/2005)
77 630 000 Sk Paid up: 77 630 000 Sk
  (from: 12/30/2003 until: 07/06/2004)
72 630 000 Sk Paid up: 72 630 000 Sk
  (from: 05/27/2003 until: 12/29/2003)
71 765 000 Sk
  (from: 10/29/2001 until: 05/26/2003)
3 816 000 Sk
  (from: 08/16/2000 until: 10/28/2001)
200 000 Sk
  (from: 02/11/2000 until: 08/15/2000)
Supervisory board: 
Ľubomír Beňo
Veľká okružná 1030/27
Partizánske 958 01
From: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019)
Mária Bielešová
Horská 1308/47
Partizánske 958 06
From: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019)
Pavol Dorman
Gen. Svobodu 978/42
Partizánske 958 01
From: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019)
Erich Dvonč
Športovcov 333/1
Partizánske 958 04
From: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019)
Mgr. Andrej Grolmus
Šimovianska 2131/15A
Partizánske 958 03
From: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019)
Michal Herda
Janka Kráľa 1165/20
Partizánske 958 06
From: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019)
Peter Korytár
Tehelná 546/21
Partizánske 958 03
From: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019)
Juraj Krasula
Hviezdoslavova 257/8
Partizánske 958 01
From: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019)
Tomáš Merašický
Slovanská 296/13
Partizánske 958 01
From: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019)
Ing. Dušan Beduš
ul. Malinovského 1151/2
Partizánske
Until: 02/14/2002
  (from: 02/11/2000 until: 03/26/2002)
Ing. Andrej Bezák
ul. Pod Šípkom 1153/1
Partizánske
  (from: 02/11/2000 until: 12/29/2003)
Bc. Jozef Božík
ul. Gen. Svobodu 720/10
Partizánske
  (from: 02/11/2000 until: 12/29/2003)
PaedDr. Jozef Božík
ul. Gen. Svobodu 720/10
Partizánske
From: 02/11/2000
  (from: 12/30/2003 until: 03/30/2011)
PaedDr. Jozef Božík
ul. Gen. Svobodu 720/10
Partizánske
From: 02/11/2000 Until: 03/15/2011
  (from: 03/31/2011 until: 03/30/2011)
PaedDr. Tibor Csollár
ul. Gen. Svobodu 828/67
Partizánske
From: 04/30/2003
  (from: 12/30/2003 until: 06/11/2007)
PaedDr. Tibor Csollár
ul. Gen. Svobodu 828/67
Partizánske
From: 04/30/2003 Until: 05/11/2007
  (from: 06/12/2007 until: 06/11/2007)
Margita Čaplová
Janka Kráľa 1193/8
Partizánske 958 06
From: 05/19/2005
  (from: 06/28/2005 until: 03/30/2011)
Margita Čaplová
Janka Kráľa 1193/8
Partizánske 958 06
From: 05/19/2005 Until: 03/15/2011
  (from: 03/31/2011 until: 03/30/2011)
Margita Čaplová
ul. Janka Kráľa 1193/8
Partizánske
  (from: 02/11/2000 until: 12/29/2003)
Štefan Dubina
ul. Šimonovianska 20/62
Partizánske
  (from: 02/11/2000 until: 12/29/2003)
MUDr. Stanislav Ďureje
ul. Nábrežie Belanky 546/41
Partizánske
From: 04/30/2003
  (from: 12/30/2003 until: 06/11/2007)
MUDr. Stanislav Ďureje
ul. Nábrežie Belanky 546/41
Partizánske
From: 04/30/2003 Until: 05/11/2007
  (from: 06/12/2007 until: 06/11/2007)
Erich Dvonč
Nábrežie Belanky 483/29
Partizánske 958 04
From: 05/11/2007
  (from: 06/12/2007 until: 03/30/2011)
Erich Dvonč
Nábrežie Belanky 483/29
Partizánske 958 04
From: 05/11/2007 Until: 03/15/2011
  (from: 03/31/2011 until: 03/30/2011)
Ing. Vendelín Dvorský
ul. Budovateľská 555/31
Veľké Bielice
  (from: 02/11/2000 until: 12/29/2003)
Ing. Ľubomír Fiksel
Horská 1312/26
Partizánske 958 06
From: 02/11/2015
  (from: 03/06/2015 until: 07/28/2016)
Ing. Ľubomír Fiksel
Horská 1312/26
Partizánske 958 06
From: 02/11/2015 Until: 07/21/2016
  (from: 07/29/2016 until: 07/28/2016)
Ing. Ľubomír Fiksel
Janka Kráľa 1169/42
Partizánske 958 06
From: 03/15/2011
  (from: 03/31/2011 until: 03/05/2015)
Ing. Ľubomír Fiksel
Janka Kráľa 1169/42
Partizánske 958 06
From: 03/15/2011 Until: 02/11/2015
  (from: 03/06/2015 until: 03/05/2015)
Ing. Jiří Foks
Malá okružná 957/14
Partizánske 958 01
From: 03/15/2011
  (from: 03/31/2011 until: 03/05/2015)
Ing. Jiří Foks
Malá okružná 957/14
Partizánske 958 01
From: 03/15/2011 Until: 02/11/2015
  (from: 03/06/2015 until: 03/05/2015)
Jozef Galo
ul. Horská 1311/4
Partizánske
  (from: 02/11/2000 until: 08/15/2000)
MUDr. Ján Gašič
Ul. Veľká okružná 1103/71
Partizánske
  (from: 08/16/2000 until: 12/29/2003)
Mgr. Mária Hazuchová
ul. Boženy Němcovej 1275/16
Partizánske
From: 04/30/2003
  (from: 12/30/2003 until: 06/11/2007)
Mgr. Mária Hazuchová
ul. Boženy Němcovej 1275/16
Partizánske
From: 04/30/2003 Until: 05/11/2007
  (from: 06/12/2007 until: 06/11/2007)
Marián Hostačný
Generála Svobodu 977/48
Partizánske 958 01
From: 05/11/2007
  (from: 06/12/2007 until: 03/30/2011)
Marián Hostačný
Generála Svobodu 977/48
Partizánske 958 01
From: 05/11/2007 Until: 03/15/2011
  (from: 03/31/2011 until: 03/30/2011)
Stanislav Husár
ul. Malá Okružná 927/52
Partizánske
From: 04/30/2003
  (from: 12/30/2003 until: 06/11/2007)
Stanislav Husár
ul. Malá Okružná 927/52
Partizánske
From: 04/30/2003 Until: 05/11/2007
  (from: 06/12/2007 until: 06/11/2007)
RNDr. Mária Jančová
Veľká okružná 1096/49
Partizánske 958 01
From: 05/11/2007
  (from: 06/12/2007 until: 03/30/2011)
RNDr. Mária Jančová
Veľká okružná 1096/49
Partizánske 958 01
From: 05/11/2007 Until: 03/15/2011
  (from: 03/31/2011 until: 03/30/2011)
Ladislav Kačírek
Generála Svobodu 853/27
Partizánske 958 01
From: 05/19/2005
  (from: 06/28/2005 until: 06/11/2007)
Ladislav Kačírek
Generála Svobodu 853/27
Partizánske 958 01
From: 05/19/2005 Until: 05/11/2007
  (from: 06/12/2007 until: 06/11/2007)
Ľudovít Kamien
Veľká okružná 1104/73
Partizánske 958 01
From: 03/15/2011
  (from: 03/31/2011 until: 03/05/2015)
Ľudovít Kamien
Veľká okružná 1104/73
Partizánske 958 01
From: 03/15/2011 Until: 02/11/2015
  (from: 03/06/2015 until: 03/05/2015)
Mgr. Vadimír Karásek
Nádražná 890/34
Partizánske 958 01
From: 03/15/2011
  (from: 03/31/2011 until: 03/05/2015)
Mgr. Vadimír Karásek
Nádražná 890/34
Partizánske 958 01
From: 03/15/2011 Until: 02/11/2015
  (from: 03/06/2015 until: 03/05/2015)
Juraj Krasula
Hviezdoslavova 257/8
Partizánske 958 01
From: 03/15/2011
  (from: 03/31/2011 until: 03/05/2015)
Juraj Krasula
Hviezdoslavova 257/8
Partizánske 958 01
From: 03/15/2011 Until: 02/11/2015
  (from: 03/06/2015 until: 03/05/2015)
Juraj Krasula
ul. Hviezdoslavova 257/8
Partizánske
From: 04/30/2003
  (from: 12/30/2003 until: 06/11/2007)
Juraj Krasula
ul. Hviezdoslavova 257/8
Partizánske
From: 04/30/2003 Until: 05/11/2007
  (from: 06/12/2007 until: 06/11/2007)
Ing. Vladimír Ladziansky
Janka Kráľa 1165/22
Partizánske 958 06
From: 05/19/2005
  (from: 06/28/2005 until: 06/16/2009)
Ing. Vladimír Ladziansky
Janka Kráľa 1165/22
Partizánske 958 06
From: 05/19/2005 Until: 05/15/2009
  (from: 06/17/2009 until: 06/16/2009)
Ing. Iveta Matejovová
Pod Záhradkmai 178/9
Partizánske 958 01
From: 03/15/2011
  (from: 03/31/2011 until: 03/05/2015)
Ing. Iveta Matejovová
Pod Záhradkmai 178/9
Partizánske 958 01
From: 03/15/2011 Until: 02/11/2015
  (from: 03/06/2015 until: 03/05/2015)
Ing. Daniel Nyitrai
ul. Veľká Okružná 1129/46
Partizánske
  (from: 02/11/2000 until: 12/29/2003)
Jozef Ondruška
Gen. Svobodu 828/63
Partizánske 958 01
From: 03/15/2011
  (from: 03/31/2011 until: 03/05/2015)
Jozef Ondruška
Gen. Svobodu 828/63
Partizánske 958 01
From: 03/15/2011 Until: 02/11/2015
  (from: 03/06/2015 until: 03/05/2015)
Ing. Jaroslav Palatický
Veľká okružná 1103/71
Partizánske 958 01
From: 05/11/2007
  (from: 06/12/2007 until: 03/30/2011)
Ing. Jaroslav Palatický
Veľká okružná 1103/71
Partizánske 958 01
From: 05/11/2007 Until: 03/15/2011
  (from: 03/31/2011 until: 03/30/2011)
Ing. Ján Podmanický
ul. Malá Okružná 962/56
Partizánske
  (from: 05/27/2003 until: 12/29/2003)
Ing. Ján Podmanický
ul. Malá Okružná 962/56
Partizánske
Until: 02/14/2002
  (from: 02/11/2000 until: 03/26/2002)
Ing. Ján Podmanický
ul. Malá Okružná 962/56
Partizánske
From: 02/11/2000
  (from: 12/30/2003 until: 03/30/2011)
Ing. Ján Podmanický
ul. Malá Okružná 962/56
Partizánske
From: 02/11/2000 Until: 03/15/2011
  (from: 03/31/2011 until: 03/30/2011)
Mgr. Anna Róžová
ul. Gen. Svobodu 766/9
Partizánske
  (from: 02/11/2000 until: 12/29/2003)
Martin Savara
Horská 1308/41
Partizánske 958 01
From: 03/15/2011
  (from: 03/31/2011 until: 03/05/2015)
Martin Savara
Horská 1308/41
Partizánske 958 01
From: 03/15/2011 Until: 02/11/2015
  (from: 03/06/2015 until: 03/05/2015)
František Sedlák
ul. Slovanská 293/19
Partizánske
  (from: 02/11/2000 until: 12/29/2003)
Ing. Jozef Tomáš
Horská 1314/36
Partizánske 958 06
From: 05/15/2009
  (from: 06/17/2009 until: 03/30/2011)
Ing. Jozef Tomáš
Horská 1314/36
Partizánske 958 06
From: 05/15/2009 Until: 03/15/2011
  (from: 03/31/2011 until: 03/30/2011)
Ing. Rudolf Trčo
ul. Malinovského 1152/4
Partizánske
  (from: 02/11/2000 until: 05/26/2003)
MUDr. Jozef Václav
Lány 773/6
Partizánska Ľupča 958 04
From: 03/15/2011
  (from: 03/31/2011 until: 03/05/2015)
MUDr. Jozef Václav
Lány 773/6
Partizánska Ľupča 958 04
From: 03/15/2011 Until: 02/11/2015
  (from: 03/06/2015 until: 03/05/2015)
Bc. Michal Valach
Dolná 1213/21
Partizánske 958 03
From: 05/11/2007
  (from: 06/12/2007 until: 03/30/2011)
Bc. Michal Valach
Dolná 1213/21
Partizánske 958 03
From: 05/11/2007 Until: 03/15/2011
  (from: 03/31/2011 until: 03/30/2011)
Ing. Michal Valach
ul. Dolná 1213/21
Partizánske
  (from: 02/11/2000 until: 12/29/2003)
Viktor Zábojník
Trenčianska 128/22
Návojovce 958 04
From: 05/19/2005
  (from: 06/28/2005 until: 06/11/2007)
Viktor Zábojník
Trenčianska 128/22
Návojovce 958 04
From: 05/19/2005 Until: 05/11/2007
  (from: 06/12/2007 until: 06/11/2007)
Mgr. Jozef Zaiček
Horská 1278/1
Partizánske 958 06
From: 05/11/2007
  (from: 06/12/2007 until: 03/30/2011)
Mgr. Jozef Zaiček
Horská 1278/1
Partizánske 958 06
From: 05/11/2007 Until: 03/15/2011
  (from: 03/31/2011 until: 03/30/2011)
Ľudovít Kamien
Veľká okružná 1104/73
Partizánske 958 01
From: 02/11/2015 Until: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019 until: 01/31/2019)
Mgr. Vladimír Karásek
Nádražná 890/34
Partizánske 958 01
From: 02/11/2015 Until: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019 until: 01/31/2019)
Juraj Krasula
Hviezdoslavova 257/8
Partizánske 958 01
From: 02/11/2015 Until: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019 until: 01/31/2019)
Ing. Iveta Matejovová
Pod Záhradkami 178/9
Partizánske 958 04
From: 02/11/2015 Until: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019 until: 01/31/2019)
Erich Dvonč
Športovcov 333/1
Partizánske 958 04
From: 02/11/2015 Until: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019 until: 01/31/2019)
Ing. Anton Jašík
Jána Bottu 1195/34
Partizánske 958 01
From: 02/11/2015 Until: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019 until: 01/31/2019)
Ing. Peter Matloň
Tajovského 673/13
Partizánske 958 01
From: 02/11/2015 Until: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019 until: 01/31/2019)
Tomáš Merašický
Slovanská 296/13
Partizánske 958 01
From: 02/11/2015 Until: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019 until: 01/31/2019)
Mária Bielešová
Horská 1308/47
Partizánske 958 06
From: 09/26/2016 Until: 01/07/2019
  (from: 02/01/2019 until: 01/31/2019)
Ľudovít Kamien
Veľká okružná 1104/73
Partizánske 958 01
From: 02/11/2015
  (from: 03/06/2015 until: 01/31/2019)
Mgr. Vladimír Karásek
Nádražná 890/34
Partizánske 958 01
From: 02/11/2015
  (from: 03/06/2015 until: 01/31/2019)
Juraj Krasula
Hviezdoslavova 257/8
Partizánske 958 01
From: 02/11/2015
  (from: 03/06/2015 until: 01/31/2019)
Ing. Iveta Matejovová
Pod Záhradkami 178/9
Partizánske 958 04
From: 02/11/2015
  (from: 03/06/2015 until: 01/31/2019)
Erich Dvonč
Športovcov 333/1
Partizánske 958 04
From: 02/11/2015
  (from: 03/06/2015 until: 01/31/2019)
Ing. Anton Jašík
Jána Bottu 1195/34
Partizánske 958 01
From: 02/11/2015
  (from: 03/06/2015 until: 01/31/2019)
Ing. Peter Matloň
Tajovského 673/13
Partizánske 958 01
From: 02/11/2015
  (from: 03/06/2015 until: 01/31/2019)
Tomáš Merašický
Slovanská 296/13
Partizánske 958 01
From: 02/11/2015
  (from: 03/06/2015 until: 01/31/2019)
Mária Bielešová
Horská 1308/47
Partizánske 958 06
From: 09/26/2016
  (from: 10/18/2016 until: 01/31/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 49/99, NZ 36/99 zo dňa 6.12.1999 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/11/2000)
Zmena zakladateľskej listiny notárskou zápisnicou N 43/00, NZ 52/00 zo dňa 18.4.2000 v znení dodatku zo dňa 10.7.2000.
  (from: 08/16/2000)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 7.8.2001 (notárska zápisnica NZ 186/2001 zo dňa 24.8.2001) o zvýšení základného imania a zmene zakladateľskej listiny.
  (from: 10/29/2001)
Odstúpenie členov dozornej rady Ing. Jána Podmanického a Ing. Dušana Beduša z funkcie prerokované valným zhromaždením konaným dňa 14.2.2002.
  (from: 03/27/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené notárskou zápisnicou NZ 497/2002 zo dňa 05.12.2002 o zvýšení základného imania, odstúpení člena dozornej rady a zmene zakladateľskej listiny.
  (from: 05/27/2003)
Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník dňa 30.04.2003 rozhodlo o zmene členov dozornej rady a.s. Zmena zakladateľskej listiny v jej úplnom novom znení spísaná notárskou zápisnicou N 505/2003, NZ 41646/2003 zo dňa 28.05.2003. Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník dňa 30.10.2003 schválilo zvýšenie základného imania spoločnosti. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny prijatím jej úplného nového znenia spísané notárskou zápisnicou N 5198/2003, NZ 114469/2003 zo dňa 04.12.2003.
  (from: 12/30/2003)
Date of updating data in databases:  01/27/2022
Date of extract :  01/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person