Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8659/V

Business name: 
KOVOZBER, s.r.o.
  (from: 07/20/1995)
Registered seat: 
Radlinského 28
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 07/01/2004)
Markušovská cesta 4
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 07/20/1995 until: 06/30/2004)
Identification number (IČO): 
31 633 404
  (from: 07/20/1995)
Date of entry: 
11/12/1996
  (from: 07/20/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/20/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/20/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/20/1995)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/20/1995)
podnikanie v oblasti nakladania s kovovým odpadom - zber. výkup a úprava odpadov
  (from: 07/20/1995)
demolácia a zemné práce
  (from: 11/13/1996)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností, správa nehnuteľností
  (from: 11/13/1996)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/13/1996)
poskytovanie ubytovacích služieb v ubytovacích zariadeniach turistického charakteru
  (from: 11/13/1996)
predaj rýb a výrobkov z nich
  (from: 11/13/1996)
sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
  (from: 11/13/1996)
výroba drevených obalov, jednoduchého tovaru z dreva, korku
  (from: 09/30/1997)
košikárska výroba
  (from: 09/30/1997)
výroba jednoduchých výrobkov z dreva
  (from: 09/30/1997)
výroba dreveného uhlia
  (from: 09/30/1997)
výroba hliníka vrátane hutníckych výrobkov
  (from: 09/30/1997)
výroba zinku, olova a cínu vrátane ich hutníckych výrobkov
  (from: 09/30/1997)
výroba medi vrátane hutníckych výrobkov
  (from: 09/30/1997)
výroba neželezných kovov a ich hutníckych výrobkov
  (from: 09/30/1997)
zámočníctvo
  (from: 09/30/1997)
kovoobrábanie
  (from: 09/30/1997)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 09/30/1997)
výroba kovových prefabrikátov pre stavby
  (from: 09/30/1997)
výroba prívesov a návesov
  (from: 09/30/1997)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 09/30/1997)
demolácia a zemné práce
  (from: 09/30/1997)
prieskumné a podzemné práce
  (from: 09/30/1997)
prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení
  (from: 09/30/1997)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 09/30/1997)
predaj motorových vozidiel a pohonných hmôt
  (from: 09/30/1997)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu /okrem motorových vozidiel/
  (from: 09/30/1997)
sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín, živých zvierat, textil- ných surovín a polotovarov, obchodu s palivami, rudami, kovom a technickými chemikáliami, s drevom a stavebným materiálom, so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a lietadlami
  (from: 09/30/1997)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
  (from: 09/30/1997)
zásielkový predaj
  (from: 09/30/1997)
predaj na trhoch
  (from: 09/30/1997)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 09/30/1997)
prekladištia nákladov, skladovanie
  (from: 09/30/1997)
leasing spojený s financovaním
  (from: 09/30/1997)
sprostrekovanie nákupu a predaja nehnuteľností, správa nehnuteľností
  (from: 09/30/1997)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, motorových vozidiel, iných dopravných zariadení, iných pozemných dopravných zariadení
  (from: 09/30/1997)
automatozované spracovanie dát
  (from: 09/30/1997)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 09/30/1997)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 09/30/1997)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/30/1997)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/30/1997)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 09/30/1997)
čistenie budov
  (from: 09/30/1997)
upratovacie práce
  (from: 09/30/1997)
sekretárske služby a preklady
  (from: 09/30/1997)
cestná nákladná doprava
  (from: 09/30/1997)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 03/02/1999)
zber, výkup, zhromažďovanie, úprava, triedenie a preprava s týmito druhmi odpadov:
  (from: 03/02/1999)
odrezky, triesky
  (from: 03/02/1999)
piliny, hobliny neznečistené škodlivinami
  (from: 03/02/1999)
odpad z drievotrieskových dosák bez povrchovej úpravy
  (from: 03/02/1999)
odpad z drievotrieskových dosák s povrchovou úpravou
  (from: 03/02/1999)
odpadové obaly z dreva
  (from: 03/02/1999)
odpadové stavebné drevo, drevo z demolácií
  (from: 03/02/1999)
koly a stĺpy
  (from: 03/02/1999)
drevená múčka, piliny a odpad z dreva znečistené olejom alebo inými škodlivinami
  (from: 03/02/1999)
zvyšky zvýroby papiera (výmety)
  (from: 03/02/1999)
odrezky a zvyšky papiera a lepenky
  (from: 03/02/1999)
odpadová asfaltová lepenka a papier nasýtený živicou a bitúmenom
  (from: 03/02/1999)
zberový papier
  (from: 03/02/1999)
obalový materiál znečistený škodlivinami
  (from: 03/02/1999)
hutnícka a zlievárska suť
  (from: 03/02/1999)
výmurovky z vykurovacích a zo spaľovacích zariadení
  (from: 03/02/1999)
odpad z pecí metalurgických procesov
  (from: 03/02/1999)
výmurovky zo spaľovacích zariadení znečistené škodlivinami
  (from: 03/02/1999)
trosky z kuplových pecí
  (from: 03/02/1999)
trosky z výroby neželezných kovov
  (from: 03/02/1999)
stery ľahkých kovov s obsahom hliníka
  (from: 03/02/1999)
elektropecná troska
  (from: 03/02/1999)
škvára, troska a popol zo spaľovania uhlia, koksu
  (from: 03/02/1999)
odpadové sklo vhodné na ďalšie spracovanie
  (from: 03/02/1999)
stavebná suť a iný stavebný odpad, neznečistené škodlivinami
  (from: 03/02/1999)
odpad z demolácií vozoviek neznečistený škodlivinami
  (from: 03/02/1999)
azbestocementový kusový odpad
  (from: 03/02/1999)
prach z azbestocementu
  (from: 03/02/1999)
hlušina a kamenivo
  (from: 03/02/1999)
odpadový šamot
  (from: 03/02/1999)
prach z kameňa, obrusný prach
  (from: 03/02/1999)
prach z úpravy trosky
  (from: 03/02/1999)
zemina znečistená škodlivinami
  (from: 03/02/1999)
iné znečistené zeminy
  (from: 03/02/1999)
úlomky betónu znečistené škodlivinami
  (from: 03/02/1999)
úlomky betónu neznečistené škodlivinami
  (from: 03/02/1999)
odpad zo skla a z keramiky znečistený škodlivinami
  (from: 03/02/1999)
odpadová sadra
  (from: 03/02/1999)
stavená suť a výkopová zemina znečistená škodlivinami
  (from: 03/02/1999)
odpadová sadra znečistená škodlivinami
  (from: 03/02/1999)
odpad z výroby stavebných hmôt
  (from: 03/02/1999)
odpad z rekonštrukcií, opráv a modernizácií objektov
  (from: 03/02/1999)
kal z výroby betónu
  (from: 03/02/1999)
kal z brúsenia kameňa
  (from: 03/02/1999)
kal z vrtov neznečistených škodlivinami
  (from: 03/02/1999)
odpad z obrábania neznečistených škodlivinami
  (from: 03/02/1999)
železný šrot, kovové nádoby a nádoby znečistené škodlivinami
  (from: 03/02/1999)
šrot z neželezných kovov, obaly z neželezných kovov neznečistené škodlivinami
  (from: 03/02/1999)
iný tuhý odpad minerálneho pôvodu znečistený škodlivinami
  (from: 03/02/1999)
kovové časti procesu drvenia, lisovania
  (from: 03/02/1999)
elektronický odpad a šrot neznečistený škodlivinami
  (from: 03/02/1999)
kotlový kameň
  (from: 03/02/1999)
odpadové fólie vrátane kašírovaných
  (from: 03/02/1999)
odpad z PVC
  (from: 03/02/1999)
obaly a nádoby z plastov neznečistené škodlivinami
  (from: 03/02/1999)
odpad z fólií, z plastov
  (from: 03/02/1999)
odpad z epoxidových živíc
  (from: 03/02/1999)
obaly a nádoby z plastov so zvyškami s obsahom škodlivín
  (from: 03/02/1999)
odpad z výroby a spracovania plastov
  (from: 03/02/1999)
odpad z gumy
  (from: 03/02/1999)
odpadové pneumatiky a ich odrezky
  (from: 03/02/1999)
odpad z polyamidových vlákien
  (from: 03/02/1999)
odpad z polyestérových vlákien
  (from: 03/02/1999)
odpad z polyakrylových vlákien
  (from: 03/02/1999)
odpad z celulózových vlákien
  (from: 03/02/1999)
odpad z vlny
  (from: 03/02/1999)
zvyšky látok a tkanív
  (from: 03/02/1999)
odpadové odevy, handry, textil
  (from: 03/02/1999)
čistiaca bavlna a handry
  (from: 03/02/1999)
textilný obalový materiál neznečistený škodlivinami
  (from: 03/02/1999)
odpad z trhavín a munície
  (from: 03/02/1999)
odpadové chemikálie
  (from: 03/02/1999)
prevádzkové prostriedky znečistené škodlivinami
  (from: 03/02/1999)
surový kal
  (from: 03/02/1999)
stabilizovaný kal
  (from: 03/02/1999)
kal a zhrabky z čistenia priemyselných odpadových vôd znečistených škodlivinami
  (from: 03/02/1999)
kal a zhrabky z čistenia priemyselných odpadových vôd neznečistené škodlivinami
  (from: 03/02/1999)
zhrabky z hrablíc neznečistené škodlivinami
  (from: 03/02/1999)
odpad z čistenia stôk a dažďových vpustí
  (from: 03/02/1999)
odpad z lapačov piesku
  (from: 03/02/1999)
kal z dažďových zdrží
  (from: 03/02/1999)
sedimenty z prevádzky vodárenských tokov a nádrží
  (from: 03/02/1999)
sedimenty z prevádzky ostatných vodných tokov, nádrží a rybníkov
  (from: 03/02/1999)
odpad z prevádzky vodných tokov, nádrží a rybníkov
  (from: 03/02/1999)
odpad z dreva
  (from: 03/02/1999)
odpad podobný domovému odpadu z obcí
  (from: 03/02/1999)
oddelene vytriedený domový odpad s obsahom škodlivín
  (from: 03/02/1999)
objemový odpad z domácností
  (from: 03/02/1999)
objemový odpad z obcí
  (from: 03/02/1999)
uličné smeti
  (from: 03/02/1999)
odpad zo zelene
  (from: 03/02/1999)
chov rýb
  (from: 11/29/1999)
reklamné činnosti
  (from: 11/29/1999)
výroba transportného betónu
  (from: 11/29/1999)
výroba píliarska a impregnácia dreva
  (from: 04/10/2001)
chov a predaj akvarijných rybičiek
  (from: 04/10/2001)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
  (from: 04/10/2001)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 04/10/2001)
prevádzkovanie solária
  (from: 04/10/2001)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 05/17/2002)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 05/17/2002)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 09/09/2003)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 09/09/2003)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/09/2003)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 09/09/2003)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 09/09/2003)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 09/09/2003)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 11/03/2016)
počítačové služby
  (from: 07/13/2017)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/13/2017)
administratívne služby
  (from: 07/13/2017)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 07/13/2017)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 07/13/2017)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 07/13/2017)
výroba nápojov
  (from: 07/13/2017)
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 07/13/2017)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 07/13/2017)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 07/13/2017)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 07/13/2017)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/19/2018)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 05/17/2002 until: 07/30/2019)
Partners: 
Ing. Anna Hodáková
138
Danišovce 053 22
Slovak Republic
  (from: 11/20/2009)
Ing. Ľubor Pavlík
Šestnástka 22
Spišská Nová Ves 052 01
Slovak Republic
  (from: 11/20/2009)
Dušan Hlucháň
Tkáčska 3/17
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 05/11/1998 until: 07/07/2002)
Dušan Hlucháň
Tkáčska 3/17
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 11/13/1996 until: 05/10/1998)
Anna Hodáková
Tolstého 19/7
Spišská Nová Ves 052 01
Slovak Republic
  (from: 07/08/2002 until: 11/19/2009)
Anna Hodáková
Tolstého 19/7
Spišská Nová Ves 052 01
Slovak Republic
  (from: 05/11/1998 until: 07/07/2002)
Anna Hodáková
Slovenská 48/5
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 11/13/1996 until: 05/10/1998)
Ing. Martin Magula
Palisády 44
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 07/08/2002 until: 09/08/2003)
Ľubor Pavlík
Šestnástka 22
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 09/09/2003 until: 11/19/2009)
Ľubor Pavlík
Šestnástka 22
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 07/08/2002 until: 09/08/2003)
Ľubor Pavlík
Šestnástka 22
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 05/11/1998 until: 07/07/2002)
Ľubor Pavlík
Šestnástka 22
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 11/13/1996 until: 05/10/1998)
Ľubor Pavlík
Wolkerova 11/14
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 07/20/1995 until: 11/12/1996)
Jaroslav Sendecký
Partizánska 705/39
Poprad
Slovak Republic
  (from: 11/13/1996 until: 05/10/1998)
Contribution of each member: 
Ing. Anna Hodáková
Amount of investment: 146 734 EUR Paid up: 146 734 EUR
  (from: 07/13/2017)
Ing. Ľubor Pavlík
Amount of investment: 831 492 EUR Paid up: 831 492 EUR
  (from: 07/13/2017)
Ľubor Pavlík
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/20/1995 until: 11/12/1996)
Ľubor Pavlík
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/13/1996 until: 05/10/1998)
Anna Hodáková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/13/1996 until: 05/10/1998)
Dušan Hlucháň
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/13/1996 until: 05/10/1998)
Jaroslav Sendecký
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/13/1996 until: 05/10/1998)
Ľubor Pavlík
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/11/1998 until: 07/07/2002)
Anna Hodáková
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/11/1998 until: 07/07/2002)
Dušan Hlucháň
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/11/1998 until: 07/07/2002)
Ľubor Pavlík
Amount of investment: 4 150 000 Sk Paid up: 4 150 000 Sk
  (from: 07/08/2002 until: 09/08/2003)
Anna Hodáková
Amount of investment: 3 050 000 Sk Paid up: 3 050 000 Sk
  (from: 07/08/2002 until: 11/19/2009)
Ing. Martin Magula
Amount of investment: 22 270 000 Sk Paid up: 22 270 000 Sk
  (from: 07/08/2002 until: 09/08/2003)
Ľubor Pavlík
Amount of investment: 26 420 000 Sk Paid up: 26 420 000 Sk
  (from: 09/09/2003 until: 11/19/2009)
Ing. Anna Hodáková
Amount of investment: 101 242 EUR Paid up: 101 242 EUR
  (from: 11/20/2009 until: 07/12/2017)
Ing. Ľubor Pavlík
Amount of investment: 876 984 EUR Paid up: 876 984 EUR
  (from: 11/20/2009 until: 07/12/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/13/1996)
Individual managing director
  (from: 07/20/1995 until: 11/12/1996)
Ing. Ľubor Pavlík
Šestnástka 22
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 11/20/2009)
Ing. Anna Hodáková
138
Danišovce 053 22
  (from: 11/20/2009)
Anna Hodáková
Tolstého 19/7
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 11/13/1996 until: 11/19/2009)
Ľubor Pavlík
Wolkerova 11/14
Spišská Nová Ves
  (from: 07/20/1995 until: 11/12/1996)
Ľubor Pavlík
Šestnástka 22
Spišská Nová Ves
  (from: 11/13/1996 until: 11/19/2009)
Acting in the name of the company: 
Každý konateľ koná za spoločnosť samostatne, pričom podpisuje tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/13/1996)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 07/20/1995 until: 11/12/1996)
Capital: 
978 226 EUR Paid up: 978 226 EUR
  (from: 11/20/2009)
29 470 000 Sk Paid up: 29 470 000 Sk
  (from: 07/08/2002 until: 11/19/2009)
200 000 Sk
  (from: 05/11/1998 until: 07/07/2002)
100 000 Sk
  (from: 07/20/1995 until: 05/10/1998)
Other legal facts: 
SpoLočnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.5.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.5.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.6.1996 spoločník schválil Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Zápis spoločnosti v obchodnom registri OS Košice 1 vykonaný dňa 12.11.1996 z dôvodu zmeny miestnej príslušnosti.
  (from: 07/20/1995)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.8.1997.
  (from: 09/30/1997)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.3.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 05/11/1998)
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.7.1998.
  (from: 03/02/1999)
Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.11.1999.
  (from: 11/29/1999)
Dodatok č.8 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.12.2000.
  (from: 04/10/2001)
Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.2.2002.
  (from: 05/17/2002)
Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.6.2002.
  (from: 07/08/2002)
Dodatok č. 11 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.7.2003.
  (from: 09/09/2003)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person