Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  138/T

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec
  (from: 07/21/1993)
Registered seat: 
Hlavná ul. 716
Okoč 930 28
  (from: 08/05/2010)
Identification number (IČO): 
00 191 621
  (from: 06/21/1989)
Date of entry: 
07/01/1973
  (from: 06/21/1989)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/21/1989)
Objects of the company: 
nákup a predaj obilovín, olejnín, technických plodín, krmovín
  (from: 07/21/1993)
nákup a predaj pohonných látok a mazadiel
  (from: 07/21/1993)
umývanie poľnohospodárskej techniky
  (from: 07/21/1993)
nákup a predaj ovocia, hrozna a zeleniny
  (from: 07/21/1993)
nákup a predaj ošípaných, predaj živočíšnych produktov
  (from: 07/21/1993)
nákup a predaj hovädzieho dobytka, predaj živočíšnych produktov
  (from: 07/21/1993)
oprava poľnohospodárskych strojov a zámočnícke práce, vyhotovenie stavebných konštrukcií, súčiastok
  (from: 07/21/1993)
stavebné práce-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok, výroba a predaj betónových zmesí
  (from: 07/21/1993)
výroba cestovín a suchých trvanlivých zákuskov, prenájom kuchynských potrieb
  (from: 07/21/1993)
nákup poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov od iných výrobcov a ich predaj, nákup a predaj osív, poľnohospodárskych strojov, hnojív-okrem jedov a žieravín, poradenská činnosť v predmete podnikania-v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/21/1993)
obchodná činnosť /s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie-oprávnenie môže sa obchodovať len s týmto povolením-oprávnením/
  (from: 07/21/1993)
spracovanie ekonomických a daňových informácií
  (from: 07/21/1993)
vedenie účtovníctva pre súkromných podnikateľov
  (from: 07/21/1993)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (from: 07/21/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/21/1993)
vyhotovenie a predaj obedov, studených a teplých jedál
  (from: 07/21/1993)
nákup a predaj chemických látok
  (from: 07/21/1993)
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 07/21/1993)
družstvo je nositeľom technologického systému pre pestovanie kukurice a slnečnice
  (from: 07/21/1993)
výroba a následný predaj poľných plodín: osív, obilnín, kukurice, strukovín, olejnín a krmovín, zelenín, kvetín, liečivých a koreninových rastlín
  (from: 07/30/1996)
poskytovanie služieb s poľnohospodárskymi mechanizmami
  (from: 05/13/2004)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/15/2018)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 02/01/2019)
Management body: 
predseda
  (from: 11/14/2013)
Bc. Emil Macho - Predseda družstva
Ul. Titusa Zemana 9890/10
Trnava 917 01
From: 09/04/2022
  (from: 07/01/2022)
Acting: 
V mene družstva koná predseda družstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí družstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu družstva a jedného prokuristu.
  (from: 07/01/2022)
Procuration: 
Ing. Peter Marko
Rožňová Neporadza 84
Motešice 913 26
From: 08/15/2018
  (from: 08/15/2018)
Ing. Martin Mrllák
Cintorínska 1857/5
Šaľa 927 05
From: 01/25/2023
  (from: 01/25/2023)
Ivan Struhačka
82
Ľutov 957 03
From: 02/15/2018
  (from: 02/28/2018)
Prokuristi konajú a podpisujú za družstvo vždy dvaja spoločne, pričom k obchodnému menu družstva pripoja dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. V prokúre je zahrnuté tiež oprávnenie scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti.
  (from: 07/12/2023)
Registered capital: 
331 940 EUR
  (from: 02/24/2009)
Basic member contribution: 
1 660 EUR
  (from: 02/24/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na spoločnej členskej schôdzi dňa 23.januára 1973 zlúčením JRD Okoč a Opatovský Sokolec, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada ONV v Dun.Strede uznesením č.35/R-73 dňa 16.2.197 vznik družstva schválila podľa Zák.č.49/59 Zb. Deň, ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je: 20.2.1973 /§ 1 Zák.č. 72/70 Zb./. Stary spis: Dr 426
  (from: 06/21/1989)
V zmysle ustanovenia § 765 Zák.č.513/1991 Zb. bolo družstvo pretransformované v súlade s ust. Zák.č.42/1991 Zb. Na členskej schôdzi dňa 7.1.1993 boli schválené stanovy prispôsobené ustanoveniam Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 426
  (from: 07/21/1993)
Zmena stanov družstva schválená na výročnej členskej schôdzi dňa 20.03.1997.
  (from: 10/06/1997)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 23.04.1998.
  (from: 02/23/2000)
Date of updating data in databases:  05/27/2024
Date of extract :  05/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person