Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  138/T

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec
  (from: 07/21/1993)
Jednotné roľnícke družstvo Okoč-Sokolec v Okoči
  (from: 06/21/1989 until: 07/20/1993)
Registered seat: 
Hlavná ul. 716
Okoč 930 28
  (from: 08/05/2010)
Okoč 930 28
  (from: 07/21/1993 until: 08/04/2010)
Okoč
  (from: 06/21/1989 until: 07/20/1993)
Identification number (IČO): 
00 191 621
  (from: 06/21/1989)
Date of entry: 
07/01/1973
  (from: 06/21/1989)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/21/1989)
Objects of the company: 
nákup a predaj obilovín, olejnín, technických plodín, krmovín
  (from: 07/21/1993)
nákup a predaj pohonných látok a mazadiel
  (from: 07/21/1993)
umývanie poľnohospodárskej techniky
  (from: 07/21/1993)
nákup a predaj ovocia, hrozna a zeleniny
  (from: 07/21/1993)
nákup a predaj ošípaných, predaj živočíšnych produktov
  (from: 07/21/1993)
nákup a predaj hovädzieho dobytka, predaj živočíšnych produktov
  (from: 07/21/1993)
oprava poľnohospodárskych strojov a zámočnícke práce, vyhotovenie stavebných konštrukcií, súčiastok
  (from: 07/21/1993)
stavebné práce-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok, výroba a predaj betónových zmesí
  (from: 07/21/1993)
výroba cestovín a suchých trvanlivých zákuskov, prenájom kuchynských potrieb
  (from: 07/21/1993)
nákup poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov od iných výrobcov a ich predaj, nákup a predaj osív, poľnohospodárskych strojov, hnojív-okrem jedov a žieravín, poradenská činnosť v predmete podnikania-v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/21/1993)
obchodná činnosť /s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie-oprávnenie môže sa obchodovať len s týmto povolením-oprávnením/
  (from: 07/21/1993)
spracovanie ekonomických a daňových informácií
  (from: 07/21/1993)
vedenie účtovníctva pre súkromných podnikateľov
  (from: 07/21/1993)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (from: 07/21/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/21/1993)
vyhotovenie a predaj obedov, studených a teplých jedál
  (from: 07/21/1993)
nákup a predaj chemických látok
  (from: 07/21/1993)
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 07/21/1993)
družstvo je nositeľom technologického systému pre pestovanie kukurice a slnečnice
  (from: 07/21/1993)
výroba a následný predaj poľných plodín: osív, obilnín, kukurice, strukovín, olejnín a krmovín, zelenín, kvetín, liečivých a koreninových rastlín
  (from: 07/30/1996)
poskytovanie služieb s poľnohospodárskymi mechanizmami
  (from: 05/13/2004)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/15/2018)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 02/01/2019)
1/Družstvo vykonáva poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde, ktorú užíva. Na úseku rastlinná výroba: vyrába obilniny, olejniny, technické plodiny a krmoviny. Na úseku špeciálnych rastlín: vyrába ovocie, hrozno, zeleninu a liečivé rastliny. Na úseku živočíšnej výroby: vyrába hovädzie mäso, mlieko, jatočné ošípané, jalovice a prasatá na ďalší chov. Na úseku technických služieb: prevádza opravu poľnohospodárskych strojov, vykonáva stavebné a zámočnícke práce, sušenie krmovín a obilia, prevádza vnútropodnikovú dopravu.
  (from: 06/21/1989 until: 07/20/1993)
Na ostatnej poľnohospodárskej pôde pestuje krmoviny, ovocie a vinohrad.
  (from: 06/21/1989 until: 07/20/1993)
2/Družstvo ďalej:
  (from: 06/21/1989 until: 07/20/1993)
a/spracúva hrozno a vyrába hroznové víno, spracúva jablká a vyrába jablčné víno
  (from: 06/21/1989 until: 07/20/1993)
b/vyrába granulované krmivo, siláž, senáž, seno
  (from: 06/21/1989 until: 07/20/1993)
c/poskytuje tieto práce služby pre občanov: preprava, stavebné práce, zámočnícke práce, obrábanie záhrady
  (from: 06/21/1989 until: 07/20/1993)
d/predáva vlastné výrobky, ovocie, zeleninu, liečivé rastliny, révové a ovocné víno, granulované krmivá.
  (from: 06/21/1989 until: 07/20/1993)
3/Predmet inej hospodárskej činnosti: Je nositeľom technologického systému pre pestovanie kukurice na zrno tzv. BKR a slnečnice.
  (from: 06/21/1989 until: 07/20/1993)
Management body: 
predseda
  (from: 11/14/2013)
Managing board
  (from: 07/21/1993 until: 11/13/2013)
Managing board
  (from: 06/21/1989 until: 07/20/1993)
Bc. Emil Macho - Predseda družstva
Ul. Titusa Zemana 9890/10
Trnava 917 01
From: 09/04/2022
  (from: 07/01/2022)
Anton Ábrahám - člen
Hlavná 2077/92
Veľký Meder - Ižop
From: 04/19/2002
  (from: 05/13/2004 until: 01/17/2006)
Anton Ábrahám - člen
Hlavná 2077/92
Veľký Meder - Ižop
From: 04/19/2002 Until: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 01/17/2006)
Ladislav Bábel - člen
Záhradkárska 745/23
Okoč
  (from: 07/31/2001 until: 01/17/2006)
Ladislav Bábel - člen
Záhradkárska 745/23
Okoč
Until: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 01/17/2006)
Ladislav Bábel - člen
Záhradkárska 745/23
Okoč 930 28
From: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 08/04/2010)
Ladislav Bábel - člen
Záhradkárska 745/23
Okoč 930 28
From: 04/29/2005 Until: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Ľudovít Both - člen
Široká 387/19
Okoč-Opatovský Sokolec 930 28
From: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 08/04/2010)
Ľudovít Both - člen
Široká 387/19
Okoč-Opatovský Sokolec 930 28
From: 04/29/2005 Until: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Gabriel Bukor - člen
239
Okoč
  (from: 07/21/1993 until: 07/29/1996)
Gabriel Bukor - člen
Železničná 239/55
Okoč 930 28
From: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 08/04/2010)
Gabriel Bukor - člen
Železničná 239/55
Okoč 930 28
From: 04/29/2005 Until: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Gabriel Bukor - člen
Želiezničná 239/55
Okoč
  (from: 07/30/1996 until: 01/17/2006)
Gabriel Bukor - člen
Želiezničná 239/55
Okoč
Until: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 01/17/2006)
Jozef Bukor - člen
Hlavná 169
Okoč
  (from: 10/06/1997 until: 01/17/2006)
Jozef Bukor - člen
Hlavná 169
Okoč
Until: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 01/17/2006)
Eugen Dorák - člen
Mládeže 726
Okoč 930 28
From: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 08/04/2010)
Eugen Dorák - člen
Mládeže 726
Okoč 930 28
From: 04/29/2005 Until: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Eugen Dorák - člen
ul. Mládeže 726
Okoč
  (from: 07/31/2001 until: 01/17/2006)
Eugen Dorák - člen
ul. Mládeže 726
Okoč
Until: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 01/17/2006)
Eugen Dorák - člen
Ulica Mládeže 726/22
Okoč 930 28
From: 07/22/2010
  (from: 11/17/2010 until: 08/12/2013)
Eugen Dorák - člen
Ulica Mládeže 726/22
Okoč 930 28
From: 07/22/2010 Until: 07/17/2013
  (from: 08/13/2013 until: 08/12/2013)
Ing. Gabriel Eöllös - podpredseda
Opatovský Sokolec 3
Okoč
  (from: 07/21/1993 until: 07/29/1996)
Ing. Gabriel Eöllös - podpredseda
Opatovský Sokolec 3/20
Okoč
  (from: 07/30/1996 until: 10/05/1997)
Alžbeta Fábriková - členka
Poľovnícka 276/1
Okoč
  (from: 07/31/2001 until: 01/17/2006)
Alžbeta Fábriková - členka
Poľovnícka 276/1
Okoč
Until: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 01/17/2006)
Ferdinad Ferenczi - podpredseda
450
Okoč
  (from: 06/21/1989 until: 07/20/1993)
Ladislav Fonod - člen
722
Okoč
  (from: 07/21/1993 until: 07/29/1996)
Ladislav Fónod - člen
Mládeže 722/14
Okoč
  (from: 07/30/1996 until: 05/12/2004)
Ladislav Fónod - podpredseda
Mládeže 722/14
Okoč
From: 04/11/2003
  (from: 05/13/2004 until: 01/17/2006)
Ladislav Fónod - podpredseda
Mládeže 722/14
Okoč
From: 04/11/2003 Until: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 01/17/2006)
Ladislav Fónod - podpredseda
Mládeže 722/14
Okoč 930 28
From: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 08/04/2010)
Ladislav Fónod - podpredseda
Mládeže 722/14
Okoč 930 28
From: 04/29/2005 Until: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Ladislav Fónod - podpredseda družstva
Mládeže 722/14
Okoč 930 28
From: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/12/2013)
Ladislav Fónod - podpredseda družstva
Mládeže 722/14
Okoč 930 28
From: 05/15/2009 Until: 07/17/2013
  (from: 08/13/2013 until: 08/12/2013)
Eugen Inczédi - člen
Hlavná 375
Okoč
  (from: 07/30/1996 until: 07/30/2001)
Eugen Inczédi - člen
Opatovský Sokolec 375
Okoč
  (from: 07/21/1993 until: 07/29/1996)
Ing. Ján Kocsis - člen
749
Okoč
  (from: 07/21/1993 until: 07/29/1996)
Ing. Ján Kocsis - člen
Záhradkárska 749
Okoč
  (from: 07/30/1996 until: 10/05/1997)
Ing. Ján Kocsis - podpredseda
Záhradkárska 749
Okoč
  (from: 10/06/1997 until: 05/12/2004)
Štefan Kósa - člen
Opatovský Sokolec 57
Okoč
  (from: 07/21/1993 until: 07/29/1996)
Štefan Kósa - člen
Široká 57
Okoč
  (from: 07/30/1996 until: 10/05/1997)
Ing. Ľubomíra Kukučková - podpredseda družstva
Malý Báb 492
Báb 951 34
From: 07/17/2013
  (from: 08/13/2013 until: 09/26/2013)
Ing. Ľubomíra Kukučková - podpredseda družstva
Malý Báb 492
Báb 951 34
From: 07/17/2013 Until: 09/04/2013
  (from: 09/27/2013 until: 09/26/2013)
Daniel László - člen
9
Okoč
  (from: 07/21/1993 until: 07/29/1996)
Daniel László - člen
Cintorínska 122/9
Okoč
  (from: 07/30/1996 until: 10/05/1997)
Daniel László - člen
Cintorínska 9
Okoč
  (from: 07/31/2001 until: 01/17/2006)
Daniel László - člen
Cintorínska 9
Okoč
Until: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 01/17/2006)
Daniel László - člen
Cintorínska 9
Okoč 930 28
From: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 08/04/2010)
Daniel László - člen
Cintorínska 9
Okoč 930 28
From: 04/29/2005 Until: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Koloman László - člen
Železničná 218
Okoč
  (from: 07/31/2001 until: 01/17/2006)
Koloman László - člen
Železničná 218
Okoč
Until: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 01/17/2006)
Koloman László - člen
Železničná 218
Okoč 930 28
From: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 08/04/2010)
Koloman László - člen
Železničná 218
Okoč 930 28
From: 04/29/2005 Until: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Ladislav Lukovics - člen
814
Okoč
  (from: 07/21/1993 until: 07/29/1996)
Ladislav Lukovics - člen
SNP 814/31
Okoč
  (from: 07/30/1996 until: 01/17/2006)
Ladislav Lukovics - člen
SNP 814/31
Okoč
Until: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 01/17/2006)
Ladislav Lukovics - člen
SNP 814/31
Okoč 930 28
From: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 08/04/2010)
Ladislav Lukovics - člen
SNP 814/31
Okoč 930 28
From: 04/29/2005 Until: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Bc. Emil Macho - predseda družstva
854
Rovinka 900 41
From: 07/17/2013
  (from: 08/13/2013 until: 09/26/2013)
Bc. Emil Macho - predseda družstva
854
Rovinka 900 41
From: 07/17/2013 Until: 09/04/2013
  (from: 09/27/2013 until: 09/26/2013)
Bc. Emil Macho - Predseda družstva
Kapitulská 9188/20B
Trnava 917 01
From: 09/04/2017
  (from: 02/20/2019 until: 06/30/2022)
Bc. Emil Macho - Predseda družstva
Kapitulská 9188/20B
Trnava 917 01
From: 09/04/2017 Until: 09/04/2022
  (from: 07/01/2022 until: 06/30/2022)
Bc. Emil Macho - predseda družstva
Kukučínova 42/1174
Trnava 917 01
From: 09/04/2013
  (from: 09/27/2013 until: 09/12/2017)
Bc. Emil Macho - predseda družstva
Kukučínova 42/1174
Trnava 917 01
From: 09/04/2013 Until: 09/04/2017
  (from: 09/13/2017 until: 09/12/2017)
Bc. Emil Macho - predseda družstva
Kukučínova 42/1174
Trnava 917 01
From: 09/04/2017
  (from: 09/13/2017 until: 02/19/2019)
Ferdinand Mikos - člen
Opatovský Sokolec 132
Okoč
  (from: 07/21/1993 until: 07/29/1996)
Ferdinand Mikos - člen
Dlhá 132
Okoč
  (from: 07/30/1996 until: 01/17/2006)
Ferdinand Mikos - člen
Dlhá 132
Okoč
Until: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 01/17/2006)
Ferdinand Mikos - člen
Dlhá 132
Okoč-Opatovský Sokolec 930 28
From: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 08/04/2010)
Ferdinand Mikos - člen
Dlhá 132
Okoč-Opatovský Sokolec 930 28
From: 04/29/2005 Until: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Ferdinand Mikos - člen
Dlhá 132/31
Okoč-Opatovský Sokolec 930 28
From: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 11/16/2010)
Peter Nagy - člen
Železničná 307/36
Okoč
  (from: 07/31/2001 until: 05/12/2004)
Gejza Nagy - člen
Sokolecká 78/10
Okoč 930 28
From: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 08/04/2010)
Gejza Nagy - člen
Sokolecká 78/10
Okoč 930 28
From: 04/29/2005 Until: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Arpád Németh - člen
Mládežnícka 720/10
Okoč
  (from: 10/06/1997 until: 07/30/2001)
Ondrej Németh - člen
789
Okoč
  (from: 07/21/1993 until: 07/29/1996)
Ondrej Németh - člen
Fučíkova 789
Okoč
  (from: 07/30/1996 until: 10/05/1997)
Arpád Németh - člen
Mládeže 720/10
Okoč
From: 04/11/2003
  (from: 05/13/2004 until: 01/17/2006)
Arpád Németh - člen
Mládeže 720/10
Okoč
From: 04/11/2003 Until: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 01/17/2006)
Július Németh - člen
Mládeže 730
Okoč 930 28
From: 11/15/2005
  (from: 01/18/2006 until: 08/04/2010)
Július Németh - člen
Mládeže 730
Okoč 930 28
From: 11/15/2005 Until: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Ladislav Orosz - člen
846
Okoč
  (from: 07/21/1993 until: 07/29/1996)
Ladislav Orosz - člen
Hlboká 846
Okoč
  (from: 07/30/1996 until: 07/30/2001)
Attila Orosz - člen
Fučíková 12
Okoč
  (from: 07/31/2001 until: 01/17/2006)
Attila Orosz - člen
Fučíková 12
Okoč
Until: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 01/17/2006)
Ladislav Rasztgyörgy - člen
22
Okoč
  (from: 07/21/1993 until: 07/29/1996)
Ladislav Rasztgyörgy - člen
Sokolecká 22
Okoč
  (from: 07/30/1996 until: 07/30/2001)
Gejza Szabó - člen
24
Okoč
  (from: 07/21/1993 until: 07/29/1996)
Gejza Szabó - člen
Sokolecká 24
Okoč
  (from: 07/30/1996 until: 01/17/2006)
Gejza Szabó - člen
Sokolecká 24
Okoč
Until: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 01/17/2006)
Gejza Szabó - člen
Sokolecká 24/45
Okoč 930 28
From: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 08/04/2010)
Gejza Szabó - člen
Sokolecká 24/45
Okoč 930 28
From: 04/29/2005 Until: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Katarína Szabóová - člen
Záhradkárska 100/32
Okoč 930 28
From: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/12/2013)
Katarína Szabóová - člen
Záhradkárska 100/32
Okoč 930 28
From: 05/15/2009 Until: 07/17/2013
  (from: 08/13/2013 until: 08/12/2013)
Attila Szöke - člen
Hlavná 159
Okoč
  (from: 10/06/1997 until: 01/17/2006)
Attila Szöke - člen
Hlavná 159
Okoč
Until: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 01/17/2006)
Ľudovít Udvari - člen
Poľovnícka 654
Okoč
  (from: 10/06/1997 until: 07/30/2001)
Ondrej Uharček - člen
Komárňanská 202/26
Veľký Meder 932 01
From: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/12/2013)
Ondrej Uharček - člen
Komárňanská 202/26
Veľký Meder 932 01
From: 05/15/2009 Until: 07/17/2013
  (from: 08/13/2013 until: 08/12/2013)
Emília Újová - člen
SNP 774
Okoč 930 28
From: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 08/04/2010)
Emília Újová - člen
SNP 774
Okoč 930 28
From: 04/29/2005 Until: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Viktor Végh - člen
676
Okoč
  (from: 07/21/1993 until: 07/29/1996)
Viktor Végh - člen
Poľovnícka 676
Okoč
  (from: 07/30/1996 until: 07/30/2001)
Ing. Štefan Végh - predseda
Veľký Meder
  (from: 06/21/1989 until: 07/20/1993)
Ing. Štefan Végh - predseda
Štadiónová 1598/11
Veľký Meder
  (from: 07/30/1996 until: 10/21/1998)
Ing. Štefan Végh - predseda
Štadionská 1537
Veľký Meder
  (from: 07/21/1993 until: 07/29/1996)
Viktor Végh - člen
Poľovnícka 676/32
Okoč 930 28
From: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 08/04/2010)
Viktor Végh - člen
Poľovnícka 676/32
Okoč 930 28
From: 04/29/2005 Until: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Viktor Végh - člen
Poľovnícka 676/32
Okoč 930 28
From: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/12/2013)
Viktor Végh - člen
Poľovnícka 676/32
Okoč 930 28
From: 05/15/2009 Until: 07/17/2013
  (from: 08/13/2013 until: 08/12/2013)
Ing. Juraj Végh - člen
Lesná 1313/59
Veľký Meder 932 01
From: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/12/2013)
Ing. Juraj Végh - člen
Lesná 1313/59
Veľký Meder 932 01
From: 05/15/2009 Until: 07/17/2013
  (from: 08/13/2013 until: 08/12/2013)
Ing. Štefan Végh - predseda
Lesná 2134/100
Veľký Meder
  (from: 10/22/1998 until: 01/17/2006)
Ing. Štefan Végh - predseda
Lesná 2134/100
Veľký Meder
Until: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 01/17/2006)
Ing. Štefan Végh - predseda
Lesná 2134/100
Veľký Meder 932 01
From: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 08/04/2010)
Ing. Štefan Végh - predseda
Lesná 2134/100
Veľký Meder 932 01
From: 04/29/2005 Until: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Ing. Štefan Végh - predseda družstva
Lesná 2134/100
Veľký Meder 932 01
From: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/12/2013)
Ing. Štefan Végh - predseda družstva
Lesná 2134/100
Veľký Meder 932 01
From: 05/15/2009 Until: 07/17/2013
  (from: 08/13/2013 until: 08/12/2013)
Gizela Véghová - člen
Opatovský Sokolec 341
Okoč
  (from: 07/21/1993 until: 07/29/1996)
Gizela Véghová - člen
Školská 341
Okoč
  (from: 07/30/1996 until: 10/05/1997)
Alexander Viola - člen
ul. SNP 828
Okoč
  (from: 10/06/1997 until: 07/30/2001)
Zoltán Vörös - člen
817
Okoč
  (from: 07/21/1993 until: 07/29/1996)
Zoltán Vörös - člen
SNP 817
Okoč
  (from: 07/30/1996 until: 01/17/2006)
Zoltán Vörös - člen
SNP 817
Okoč
Until: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 01/17/2006)
Zoltán Vörös - člen
SNP 817/25
Okoč 930 28
From: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 08/04/2010)
Zoltán Vörös - člen
SNP 817/25
Okoč 930 28
From: 04/29/2005 Until: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Mária Zemaneková - člen
Mlynská 147/5
Okoč 930 28
From: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 08/04/2010)
Mária Zemaneková - člen
Mlynská 147/5
Okoč 930 28
From: 04/29/2005 Until: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Ferdinand Mikos - člen
residence in the Slovak Republic :
Dlhá 132/31
Okoč-Opatovský Sokolec 930 28
From: 05/15/2009 Until: 06/10/2010
  (from: 11/17/2010 until: 11/16/2010)
Acting: 
V mene družstva koná predseda družstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí družstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu družstva a jedného prokuristu.
  (from: 07/01/2022)
V mene družstva koná predseda družstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí družstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu družstva a jedného prokuristu.
  (from: 10/15/2013 until: 06/30/2022)
Za predstavenstvo družstva koná navonok predseda družstva alebo iný predstavenstvom poverený člen družstvav rozsahu povorenia. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo družstva predpísaná písomná forma je potrebný podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva alebo najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (from: 07/21/1993 until: 10/14/2013)
Za družstvo podpisuje predseda, v čase jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 06/21/1989 until: 07/20/1993)
Supervisory board: 
Ing. Tibor Horváth
Fučíková 804/7
Okoč 930 28
From: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 08/04/2010)
Ing. Tibor Horváth
Fučíková 804/7
Okoč 930 28
From: 04/29/2005 Until: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Tibor Jassa - predseda
Sokolecká 18/33
Okoč 930 28
From: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 08/04/2010)
Tibor Jassa - predseda
Sokolecká 18/33
Okoč 930 28
From: 04/29/2005 Until: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Robert Kiss
Dlhá 296/123
Okoč-Opatovský Sokolec 930 28
From: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 08/04/2010)
Robert Kiss
Dlhá 296/123
Okoč-Opatovský Sokolec 930 28
From: 04/29/2005 Until: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Ladislav Kucsera
Zelená 732/39
Okoč 930 28
From: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 08/04/2010)
Ladislav Kucsera
Zelená 732/39
Okoč 930 28
From: 04/29/2005 Until: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Gizela Véghová
Školská 341/38
Okoč-Opatovský Sokolec 930 28
From: 04/29/2005
  (from: 01/18/2006 until: 08/04/2010)
Gizela Véghová
Školská 341/38
Okoč-Opatovský Sokolec 930 28
From: 04/29/2005 Until: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Tibor Jassa - predseda
Sokolecká 18/33
Okoč 930 28
From: 05/15/2009 Until: 07/17/2013
  (from: 08/13/2013 until: 08/12/2013)
Ing. Tibor Horváth
Fučíková 804/7
Okoč 930 28
From: 05/15/2009 Until: 07/17/2013
  (from: 08/13/2013 until: 08/12/2013)
Ladislav Kucsera
Zelená 732/39
Okoč 930 28
From: 05/15/2009 Until: 07/17/2013
  (from: 08/13/2013 until: 08/12/2013)
Tibor Jassa - predseda
Sokolecká 18/33
Okoč 930 28
From: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/12/2013)
Ing. Tibor Horváth
Fučíková 804/7
Okoč 930 28
From: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/12/2013)
Ladislav Kucsera
Zelená 732/39
Okoč 930 28
From: 05/15/2009
  (from: 08/05/2010 until: 08/12/2013)
Procuration: 
Ing. Peter Marko
Rožňová Neporadza 84
Motešice 913 26
From: 08/15/2018
  (from: 08/15/2018)
Ing. Martin Mrllák
Cintorínska 1857/5
Šaľa 927 05
From: 01/25/2023
  (from: 01/25/2023)
Ivan Struhačka
82
Ľutov 957 03
From: 02/15/2018
  (from: 02/28/2018)
Ing. Ľubomíra Kukučková
Malý Báb 492
Báb 951 34
From: 09/27/2013
  (from: 09/27/2013 until: 12/29/2015)
Ing. Ľubomíra Kukučková
Malý Báb 492
Báb 951 34
From: 09/27/2013 Until: 12/02/2015
  (from: 12/30/2015 until: 12/29/2015)
Ing. Jana Papini
Kyjov 208
Šarišské Jastrabie 065 48
From: 08/15/2018
  (from: 06/14/2019 until: 01/24/2023)
Ing. Jana Papini
Kyjov 208
Šarišské Jastrabie 065 48
From: 08/15/2018 Until: 12/07/2022
  (from: 01/25/2023 until: 01/24/2023)
Ing. Jana Semančíková
Kyjov 208
Šarišské Jastrabie 065 48
From: 08/15/2018
  (from: 08/15/2018 until: 06/13/2019)
Ivan Struhačka
390
Podlužany 956 52
From: 02/15/2014
  (from: 02/15/2014 until: 02/27/2018)
Ivan Struhačka
390
Podlužany 956 52
From: 02/15/2014 Until: 02/15/2018
  (from: 02/28/2018 until: 02/27/2018)
Lucia Valentová
Lukov Dvor 79/23
Nitra 949 01
From: 05/31/2016
  (from: 05/31/2016 until: 05/31/2018)
Lucia Valentová
Lukov Dvor 79/23
Nitra 949 01
From: 05/31/2016 Until: 04/30/2018
  (from: 06/01/2018 until: 05/31/2018)
Ing. Drahoslav Židek
Novomeského 1350/112
Senica 905 01
From: 09/27/2013
  (from: 09/27/2013 until: 02/14/2014)
Ing. Drahoslav Židek
Novomeského 1350/112
Senica 905 01
From: 09/27/2013 Until: 01/29/2014
  (from: 02/15/2014 until: 02/14/2014)
Prokuristi konajú a podpisujú za družstvo vždy dvaja spoločne, pričom k obchodnému menu družstva pripoja dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. V prokúre je zahrnuté tiež oprávnenie scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti.
  (from: 07/12/2023)
Prokuristi konajú a podpisujú za družstvo vždy dvaja spoločne alebo jeden z prokuristov spoločne s predsedom družstva, pričom k obchodnému menu družstva pripoja dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. V prokúre je zahrnuté tiež oprávnenie scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti.
  (from: 09/27/2013 until: 07/11/2023)
Registered capital: 
331 940 EUR
  (from: 02/24/2009)
10 000 000 Sk
  (from: 07/21/1993 until: 02/23/2009)
Basic member contribution: 
1 660 EUR
  (from: 02/24/2009)
50 000 Sk
  (from: 07/21/1993 until: 02/23/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na spoločnej členskej schôdzi dňa 23.januára 1973 zlúčením JRD Okoč a Opatovský Sokolec, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada ONV v Dun.Strede uznesením č.35/R-73 dňa 16.2.197 vznik družstva schválila podľa Zák.č.49/59 Zb. Deň, ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je: 20.2.1973 /§ 1 Zák.č. 72/70 Zb./. Stary spis: Dr 426
  (from: 06/21/1989)
V zmysle ustanovenia § 765 Zák.č.513/1991 Zb. bolo družstvo pretransformované v súlade s ust. Zák.č.42/1991 Zb. Na členskej schôdzi dňa 7.1.1993 boli schválené stanovy prispôsobené ustanoveniam Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 426
  (from: 07/21/1993)
Zmena stanov družstva schválená na výročnej členskej schôdzi dňa 20.03.1997.
  (from: 10/06/1997)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 23.04.1998.
  (from: 02/23/2000)
Date of updating data in databases:  05/27/2024
Date of extract :  05/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person