Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  306/L

Business name: 
Mondi SCP, a.s.
  (from: 01/15/2008)
Registered seat: 
Tatranská cesta 3
Ružomberok 034 17
  (from: 11/10/2009)
Identification number (IČO): 
31 637 051
  (from: 10/02/1995)
Date of entry: 
10/01/1995
  (from: 10/02/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/02/1995)
Objects of the company: 
výroba papiera a lepenky
  (from: 05/05/2005)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 05/05/2005)
výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera
  (from: 05/05/2005)
prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dopravy na dráhe
  (from: 05/05/2005)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 05/05/2005)
opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov
  (from: 05/05/2005)
veľkoobchod s drevom
  (from: 05/05/2005)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 05/05/2005)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (from: 05/05/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/05/2005)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/05/2005)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 05/05/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 05/05/2005)
výroba celulózy
  (from: 05/05/2005)
ostatné služby inde neuvedené: - zhotovovanie grafických návrhov - odvod odpadových vôd - prenájom hnuteľného majetku - výkony internej telefónnej ústredne - spisová služba a technická dokumentácia
  (from: 05/05/2005)
výroba a opravy elektromotorov
  (from: 05/05/2005)
činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
  (from: 05/05/2005)
vzdelávanie dospelých a iné vzdelávanie inde neuvedené - odborné vzdelávanie a ďalší rozvoj zamestnancov
  (from: 05/05/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 05/05/2005)
výroba iných výrobkov z papiera a lepenky - výroba baliaceho papiera
  (from: 05/05/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/05/2005)
veľkoobchod so zbytkovým materiálom. odpadom
  (from: 05/05/2005)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/05/2005)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 05/05/2005)
bezpečnostno-technické služby
  (from: 05/05/2005)
výroba, úprava a rozvod vody
  (from: 05/05/2005)
spracovanie údajov
  (from: 05/05/2005)
veľkoobchod
  (from: 01/06/2006)
zámočníctvo
  (from: 01/06/2006)
inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 01/06/2006)
kovoobrábanie
  (from: 01/06/2006)
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 01/06/2006)
prenájom výrobných technologických zariadení
  (from: 01/06/2006)
výroba a rozvod priemyselnej vody
  (from: 01/06/2006)
leasing spojený s financovaním
  (from: 01/06/2006)
faktoring
  (from: 01/06/2006)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 01/06/2006)
zameriavanie porúch elektrických káblov
  (from: 01/06/2006)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/06/2006)
vodoinštalatérstvo
  (from: 01/06/2006)
chemická úprava vody
  (from: 01/06/2006)
mechanické a biologické čistenie odpadových vôd
  (from: 01/06/2006)
rozvod pitnej vody
  (from: 01/06/2006)
údržba kanalizačných systémov
  (from: 01/06/2006)
prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-I
  (from: 01/06/2006)
spracovanie kovového odpadu a šrotu
  (from: 01/05/2007)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 01/05/2007)
brúsenie a leštenie kovov
  (from: 01/05/2007)
montáž, servis, opravy technologických zariadení papierenského a chemického priemyslu
  (from: 01/05/2007)
výroba kovových konštrukcií a ich častí, nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
  (from: 01/05/2007)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, E1.0 - zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (from: 01/05/2007)
opravy čerpadiel a kompresorov
  (from: 01/05/2007)
opravy elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 01/05/2007)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 01/05/2007)
výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 01/05/2007)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 01/05/2007)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (from: 01/05/2007)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (from: 01/05/2007)
ostatné služby - bezmontážna diagnostika ložísk, bezdotykové meranie teplôt, vyvažovanie rotorov v bezdemontážnom stave, meranie hrúbok ultrazvukom, bezmontážna diagnostika odvádzačov kondenzátu, práce s autožeriavom, posúdenie technického stavu motorových vozidiel (okrem činnosti súdnych znalcov), montáž zariadení na pohon plynom
  (from: 01/05/2007)
oprava a údržba dráhových vozidiel okrem určených technických zariadení
  (from: 01/05/2007)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/05/2007)
plynárenstvo
  (from: 01/17/2009)
výroba píliarska, impregnácia dreva
  (from: 10/07/2009)
ťažba a úprava dreva po ťažbe dreva
  (from: 10/07/2009)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (from: 11/10/2009)
projektovanie jednoduchých a drobných stavieb
  (from: 11/10/2009)
priemyselný výskum a experimentálny vývoj (mimo zbraní, streliva, výbušnín a leteckej techniky)
  (from: 01/13/2011)
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
  (from: 05/19/2011)
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 08/15/2019)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 08/15/2019)
výroba tovaru z papiera a lepenky
  (from: 08/15/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/28/2001)
Ing. Miloslav Čurilla - Chairman of the Board of Directors
Bažantia 16454/4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 05/31/2023
  (from: 06/30/2023)
Matjaž Gorjup - Member of the Board of Directors
Hrabovská dolina 5324/4
Ružomberok 034 01
From: 05/31/2023
  (from: 06/30/2023)
Ing. Robert Wagner - Member of the Board of Directors
Slovinec 5169/79
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 05/31/2023
  (from: 06/30/2023)
Ing. Mag. Thomas Seidl - Member of the Board of Directors
Billrothstrasse 39
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 05/31/2023
  (from: 06/30/2023)
Gunilla Saltin - Vice-chairman of the Board of Directors
Albertgasse 4/17
Viedeň 1080
Rakúska republika
From: 05/31/2023
  (from: 06/30/2023)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení vždy spoločne ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému, alebo vypísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 02/28/2001)
Procuration: 
Ing. Peter Baláž
Riadok 1962/5
Ružomberok 034 01
From: 08/22/2019
  (from: 08/22/2019)
Ing. Peter Demčák
Pivovarská 5387/17
Ružomberok 034 01
From: 08/22/2019
  (from: 08/22/2019)
Ing. Martin Húska
Liptovská Teplá 490
Liptovská Teplá 034 83
From: 08/22/2019
  (from: 08/22/2019)
Mgr. Ivana Keyzlarová
Klačno 5492/12
Ružomberok 034 01
From: 08/22/2019
  (from: 08/22/2019)
Mag. Ronald Pfeifer
Hintersdorferstrasse 14
Klosterneuburg 3400
Rakúska republika
From: 02/27/2024
  (from: 02/27/2024)
Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti len spoločne s ďalším prokuristom alebo spoločne s členom predstavenstva. Prokurista koná a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista nie je oprávnený vykonávať úkony, ktorých predmetom je scudzovanie a zaťažovanie nehnuteľností.
  (from: 08/22/2019)
Capital: 
153 854 943,158246 EUR Paid up: 153 854 943,158246 EUR
  (from: 02/19/2009)
Shares: 
Number of shares: 4635034
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 02/19/2009)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Vajs
Haškova 6663/85
Banská Bystrica 974 11
From: 05/31/2023
  (from: 06/30/2023)
Ing. Ján Krasuľa
Sládkovičova 232/27
Ružomberok 034 01
From: 05/22/2023
  (from: 06/30/2023)
Andrew Charles Wallis King
Lenox House, South Road, St. Georges Hill
Weybridge KT130NB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 05/31/2023
  (from: 06/30/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.9.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. Stary spis: Sa 932
  (from: 10/02/1995)
Valné zhromaždenie, konané dňa 9.10.1996, schválilo zmenu stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 932
  (from: 10/29/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23. 12. 1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/20/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.6. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/11/1998)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 30.11.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/11/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 8.11.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/22/1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 5.5. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/11/2000)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 24.10. 2000 boli schválené nové stanovy.
  (from: 02/28/2001)
Na Valnom zhromaždení dňa 9.11.2000 bola schválená zmena stanov. Na Valnom zhromaždení dňa 21.2.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/30/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 17.10.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/04/2002)
Na zasadnutí predstavenstva 10.4.2002 voľba predsedu predstavenstva.
  (from: 04/17/2002)
Na zasadnutí dozornej rady 27.11.2002 voľba podpredsedu dozornej rady.
  (from: 12/02/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 9.4.2003 bolo prijaté rozhodnutie o zmene obchodného mena spoločnosti, zmene stanov o podmienenom zvýšení základného imania a vydaní prioritných dlhopisov.
  (from: 06/09/2003)
Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Mondi Business Paper SCP, a.s. konanom dňa 05.12.2005, sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Mondi Business Paper SCP, a.s., so sídlom Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Slovenská paroplynová spoločnosť, a.s., so sídlom Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok, IČO: 36 370 495 ako zrušenou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode jej obchodného imania na obchodnú spoločnosť Mondi Business Paper SCP, a.s.. Obchodná spoločnosť Mondi Business Paper SCP, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Slovenská paroplynová spoločnosť, a.s..
  (from: 01/06/2006)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti PALETY, s.r.o. konanom dňa 30.09.2009 sa rozhodlo o zrušení obchodnej spoločnosti PALETY, s.r.o., so sídlom ul. Jána Jančeka 38, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 397 881 bez likvidácie ako zanikajúcej spoločnosti a jej následnom zlúčení s nástupníckou spoločnosťou Mondi SCP, a.s., so sídlom Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051, ktorá sa v dôsledku zlúčenia stáva jej právnym nástupcom a preberá všetky jej práva a povinnosti a má právo pokračovať v prevádzkovaní živnosti zanikajúcej spoločnosti.
  (from: 10/07/2009)
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Mondi SCP, a.s. dňa 26.11.2012 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Mondi SCP, a.s. so sídlom Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok IČO: 31 637 051 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Mondi Packaging Ružomberok, a.s. so sídlom Tatranská cesta, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 389 552 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti Mondi Packaging Ružomberok, a.s. na obchodnú spoločnosť Mondi SCP, a.s. Obchodná spoločnosť Mondi SCP, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Mondi Packaging Ružomberok, a.s.
  (from: 12/01/2012)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/01/2012)
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/01/2012)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Mondi Packaging Ružomberok, a.s. 36389552 ,
Tatranská cesta
  (from: 12/01/2012)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
PALETY, s.r.o. 36397881 ,
ul. Jána Jančeka
38
  (from: 10/07/2009)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Service, s.r.o. 36397946 ,
Tatranská cesta
  (from: 01/05/2007)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/02/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person