Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  306/L

Business name: 
Mondi SCP, a.s.
  (from: 01/15/2008)
Mondi Business Paper SCP, a.s.
  (from: 11/16/2004 until: 01/14/2008)
Neusiedler SCP, a.s.
  (from: 06/09/2003 until: 11/15/2004)
Severoslovenské celulózky a papierne a.s. v skratke: SCP a.s.
  (from: 10/29/1996 until: 06/08/2003)
Severoslovenské celulózky a papierne, a.s.
  (from: 10/02/1995 until: 10/28/1996)
Registered seat: 
Tatranská cesta 3
Ružomberok 034 17
  (from: 11/10/2009)
Bystrická cesta 13
Ružomberok 034 17
  (from: 10/02/1995 until: 11/09/2009)
Identification number (IČO): 
31 637 051
  (from: 10/02/1995)
Date of entry: 
10/01/1995
  (from: 10/02/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/02/1995)
Objects of the company: 
výroba papiera a lepenky
  (from: 05/05/2005)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 05/05/2005)
výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera
  (from: 05/05/2005)
prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dopravy na dráhe
  (from: 05/05/2005)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 05/05/2005)
opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov
  (from: 05/05/2005)
veľkoobchod s drevom
  (from: 05/05/2005)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 05/05/2005)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (from: 05/05/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/05/2005)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/05/2005)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 05/05/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 05/05/2005)
výroba celulózy
  (from: 05/05/2005)
ostatné služby inde neuvedené: - zhotovovanie grafických návrhov - odvod odpadových vôd - prenájom hnuteľného majetku - výkony internej telefónnej ústredne - spisová služba a technická dokumentácia
  (from: 05/05/2005)
výroba a opravy elektromotorov
  (from: 05/05/2005)
činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
  (from: 05/05/2005)
vzdelávanie dospelých a iné vzdelávanie inde neuvedené - odborné vzdelávanie a ďalší rozvoj zamestnancov
  (from: 05/05/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 05/05/2005)
výroba iných výrobkov z papiera a lepenky - výroba baliaceho papiera
  (from: 05/05/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/05/2005)
veľkoobchod so zbytkovým materiálom. odpadom
  (from: 05/05/2005)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/05/2005)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 05/05/2005)
bezpečnostno-technické služby
  (from: 05/05/2005)
výroba, úprava a rozvod vody
  (from: 05/05/2005)
spracovanie údajov
  (from: 05/05/2005)
veľkoobchod
  (from: 01/06/2006)
zámočníctvo
  (from: 01/06/2006)
inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 01/06/2006)
kovoobrábanie
  (from: 01/06/2006)
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 01/06/2006)
prenájom výrobných technologických zariadení
  (from: 01/06/2006)
výroba a rozvod priemyselnej vody
  (from: 01/06/2006)
leasing spojený s financovaním
  (from: 01/06/2006)
faktoring
  (from: 01/06/2006)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 01/06/2006)
zameriavanie porúch elektrických káblov
  (from: 01/06/2006)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/06/2006)
vodoinštalatérstvo
  (from: 01/06/2006)
chemická úprava vody
  (from: 01/06/2006)
mechanické a biologické čistenie odpadových vôd
  (from: 01/06/2006)
rozvod pitnej vody
  (from: 01/06/2006)
údržba kanalizačných systémov
  (from: 01/06/2006)
prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-I
  (from: 01/06/2006)
spracovanie kovového odpadu a šrotu
  (from: 01/05/2007)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 01/05/2007)
brúsenie a leštenie kovov
  (from: 01/05/2007)
montáž, servis, opravy technologických zariadení papierenského a chemického priemyslu
  (from: 01/05/2007)
výroba kovových konštrukcií a ich častí, nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
  (from: 01/05/2007)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, E1.0 - zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (from: 01/05/2007)
opravy čerpadiel a kompresorov
  (from: 01/05/2007)
opravy elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 01/05/2007)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 01/05/2007)
výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 01/05/2007)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 01/05/2007)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (from: 01/05/2007)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (from: 01/05/2007)
ostatné služby - bezmontážna diagnostika ložísk, bezdotykové meranie teplôt, vyvažovanie rotorov v bezdemontážnom stave, meranie hrúbok ultrazvukom, bezmontážna diagnostika odvádzačov kondenzátu, práce s autožeriavom, posúdenie technického stavu motorových vozidiel (okrem činnosti súdnych znalcov), montáž zariadení na pohon plynom
  (from: 01/05/2007)
oprava a údržba dráhových vozidiel okrem určených technických zariadení
  (from: 01/05/2007)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/05/2007)
plynárenstvo
  (from: 01/17/2009)
výroba píliarska, impregnácia dreva
  (from: 10/07/2009)
ťažba a úprava dreva po ťažbe dreva
  (from: 10/07/2009)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (from: 11/10/2009)
projektovanie jednoduchých a drobných stavieb
  (from: 11/10/2009)
priemyselný výskum a experimentálny vývoj (mimo zbraní, streliva, výbušnín a leteckej techniky)
  (from: 01/13/2011)
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
  (from: 05/19/2011)
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 08/15/2019)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 08/15/2019)
výroba tovaru z papiera a lepenky
  (from: 08/15/2019)
iný veľkoobchod - predaj vlastných výrobkov v tuzemsku i zahraničí
  (from: 10/07/2009 until: 11/09/2009)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/07/2009 until: 11/09/2009)
prenájom stavebných demolačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (from: 10/07/2009 until: 11/09/2009)
výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
  (from: 01/05/2007 until: 05/18/2011)
projektová a konštrukčná činnosť v strojárskej výrobe
  (from: 01/05/2007 until: 05/18/2011)
projektovanie drobných stavieb
  (from: 01/05/2007 until: 11/09/2009)
montáž káblových rozvodov
  (from: 01/05/2007 until: 05/18/2011)
opravy motorových dopravných zariadení
  (from: 01/05/2007 until: 05/18/2011)
maľovanie a lakovanie
  (from: 01/06/2006 until: 05/18/2011)
stavba strešných konštrukcií a pokrývačské práce
  (from: 01/05/2007 until: 05/18/2011)
sanitárna inštalácia
  (from: 01/05/2007 until: 05/18/2011)
štukatérske a omietkárske práce
  (from: 01/05/2007 until: 05/18/2011)
stavebné zámočníctvo
  (from: 01/05/2007 until: 05/18/2011)
murárstvo
  (from: 01/05/2007 until: 05/18/2011)
výroba účelových strojov pre priemysel
  (from: 01/05/2007 until: 05/18/2011)
údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel
  (from: 01/05/2007 until: 05/18/2011)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 01/06/2006 until: 05/18/2011)
výroba, montáž, rekonštrukcia a opravy vyhradených tlakových zariadení
  (from: 01/06/2006 until: 10/31/2017)
osobná cestná doprava (nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu)
  (from: 05/05/2005 until: 10/31/2017)
elektroinštalácie
  (from: 01/06/2006 until: 11/09/2009)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 05/05/2005 until: 05/18/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/05/2005 until: 05/18/2011)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/05/2005 until: 05/18/2011)
technik požiarnej ochrany
  (from: 05/05/2005 until: 05/18/2011)
špecialista požiarnej ochrany
  (from: 05/05/2005 until: 05/18/2011)
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
  (from: 05/05/2005 until: 05/18/2011)
výroba píliarska impregnácia dreva
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
výroba stavebno-stolárska a tesárska - stolárstvo
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
výroba drevených obalov
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
výroba vlákniny, papiera a lepenky
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
výroba papiera a lepenky
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
výroba tovaru z papiera a lepenky
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
výroba vlnitých papierov a lepenky a baliacich materiálov z papiera a lepenky
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
výroba iného tovaru z papiera a lepenky
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
tlač iná
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
iné služby polygrafického priemyslu - zhotovenie grafických návrhov
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, sterotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
zámočníctvo
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
kovoobrábanie
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
tesárstvo
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
klampiarstvo
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
stavba strešných konštrukcií a pokrývačské práce
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
elektroinštalácie
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
sanitárna inštalácia
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
štukatérske a omietkárske práce
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
stavebné zámočníctvo a stolárstvo
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
obkladanie stien a ukladanie podlahových krytín
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
povrchové zušľachťovanie kovov, mechanické úpravy na zákazku alebo zmluvne
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
opravy el. strojov a prístrojov - opravy elektromotorov
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
výroba, opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
vodoinštalatérstvo
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
demolácie a zemné práce
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
pozemné a inžinierske stavby
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
murárstvo
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
iný veľkoobchod - predaj vlastných výrobkov v tuzemsku i zahraničí
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
iný špecializovaný maloobchod v predajniach - vlastné výrobky
  (from: 10/02/1995 until: 10/28/1996)
iné ubytovacie možnosti
  (from: 10/02/1995 until: 04/05/1999)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
ostatné obchodné služby - skladovanie mazutu
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
predškolská výchova
  (from: 10/02/1995 until: 04/05/1999)
ostatné vzdelávania a mimoškolská výchova
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
pranie, chemické čistenie a farbenie textílií a kožušín
  (from: 10/02/1995 until: 04/05/1999)
závodná kuchyňa
  (from: 10/02/1995 until: 04/05/1999)
cestná doprava nákladov, cestná nákladná doprava
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby - over. prístrojov
  (from: 10/02/1995 until: 10/28/1996)
odvod odpadových vôd
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
iná pozemná doprava osôb nepravidelná
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
ostatná pozemná doprava osôb - lyžiarske vleky
  (from: 10/02/1995 until: 04/05/1999)
odstraňovanie odpadu
  (from: 10/02/1995 until: 05/04/2005)
výroba baliaceho materiálu z papiera a lepenky
  (from: 10/29/1996 until: 05/04/2005)
výroba domácich potrieb, hygienických a toaletných výrobkov z papiera
  (from: 10/29/1996 until: 05/04/2005)
výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera
  (from: 10/29/1996 until: 05/04/2005)
služby a úprava dreva po ťažbe dreva
  (from: 10/29/1996 until: 05/04/2005)
výroba, montáž a mechanická úprava kovových konštrukcií
  (from: 10/29/1996 until: 05/04/2005)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/29/1996 until: 05/04/2005)
turistické nocľahárne a chaty po triedu ***
  (from: 10/29/1996 until: 04/05/1999)
hotel s možnosťou stravovania
  (from: 10/29/1996 until: 04/05/1999)
verejné stravovanie
  (from: 10/29/1996 until: 04/05/1999)
prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dopravy na dráhe
  (from: 05/20/1997 until: 05/04/2005)
výroba a rozvod elektriny /okrem malých elektrární/
  (from: 05/20/1997 until: 05/29/2001)
výroba a rozvod tepla
  (from: 05/20/1997 until: 05/29/2001)
vlastná ochrana podľa § 3 písmena c./ body 1,2,3,4,5,7,8,9, Zák.č. 379/97 Z.z.
  (from: 11/11/1998 until: 05/04/2005)
čistiace a iné prevádzkové služby pre mesto
  (from: 04/06/1999 until: 05/04/2005)
stavba ostatných objektov / vodovody, kanalizácie/
  (from: 04/06/1999 until: 05/04/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu : - spracovanie odpadov
  (from: 04/06/1999 until: 05/04/2005)
výroba priemyselných kompostov
  (from: 04/06/1999 until: 05/04/2005)
oprava, montáž a kalibrácia meradiel
  (from: 12/22/1999 until: 05/04/2005)
oprava čerpadiel a kompresorov
  (from: 12/22/1999 until: 05/04/2005)
výroba účelových strojov pre priemysel
  (from: 12/22/1999 until: 05/04/2005)
výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
  (from: 12/22/1999 until: 05/04/2005)
výroba a rozvod pitnej, úžitkovej a technologickej vody
  (from: 12/22/1999 until: 05/04/2005)
demolácia a zemné práce
  (from: 12/22/1999 until: 05/04/2005)
inštalácie, opravy elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 12/22/1999 until: 05/04/2005)
údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel
  (from: 12/22/1999 until: 05/04/2005)
veľkoobchod so zbytkovým materiálom vzniknutým pri výrobe
  (from: 12/22/1999 until: 05/04/2005)
projektová činnosť v strojárskej výrobe
  (from: 12/22/1999 until: 02/27/2001)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 12/22/1999 until: 05/04/2005)
projektovanie stavieb, statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
  (from: 12/22/1999 until: 05/04/2005)
ostatné služby
  (from: 12/22/1999 until: 05/04/2005)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 12/22/1999 until: 05/04/2005)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 05/30/2001 until: 05/04/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu: spracovanie odpadov 18701 - odrezky a zvyšky papiera a lepenky , 18707 - zberový papier
  (from: 05/30/2001 until: 05/04/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/30/2001 until: 05/04/2005)
výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba tlakových zariadení a ich častí, vykonávanie ich odborných prehliadok
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
opravy a údržba strojov a zariadení na spracovanie dreva
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
výroba, montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba elektrických zariadení a ich častí, vykonávanie ich odborných prehliadok
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
plynoinštalatérstvo
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
veľkoobchod s drevom
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
veľkoobchod a sprostredkovanie veľkoobchodu
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
prenájom iných pozemných dopravných prostriedkov
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
prenájom ostatných strojov a zariadení
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
automatizované spracovanie dát
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
vykonávanie revízií a skúšok tlakových zariadení
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
technik požiarnej ochrany /špecialista požiarnej ochrany/
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
finančný leasing
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 02/04/2002 until: 05/04/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/28/2001)
Managing board
  (from: 10/29/1996 until: 02/27/2001)
Managing board
  (from: 10/02/1995 until: 10/28/1996)
Ing. Miloslav Čurilla - Chairman of the Board of Directors
Bažantia 16454/4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 05/31/2023
  (from: 06/30/2023)
Matjaž Gorjup - Member of the Board of Directors
Hrabovská dolina 5324/4
Ružomberok 034 01
From: 05/31/2023
  (from: 06/30/2023)
Ing. Robert Wagner - Member of the Board of Directors
Slovinec 5169/79
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 05/31/2023
  (from: 06/30/2023)
Ing. Mag. Thomas Seidl - Member of the Board of Directors
Billrothstrasse 39
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 05/31/2023
  (from: 06/30/2023)
Franz Aigner - člen
Klačno 2211/41
Ružomberok 034 01
From: 10/01/2015
  (from: 10/16/2015 until: 12/09/2015)
Franz Aigner - člen
Klačno 2211/41
Ružomberok 034 01
From: 10/01/2015 Until: 11/30/2015
  (from: 12/10/2015 until: 12/09/2015)
Ing. Marian Cicman - člen
Bystrická cesta 58
Ružomberok
  (from: 10/02/1995 until: 01/25/1996)
Ing. Miloslav Čurilla - predseda
Bažantia 16454/4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 04/28/2017
  (from: 05/25/2017 until: 12/27/2021)
Ing. Miloslav Čurilla - predseda
Bažantia 16454/4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 04/28/2017 Until: 11/24/2021
  (from: 12/28/2021 until: 12/27/2021)
Ing. Miloslav Čurilla - predseda
Bažantia 16454/4
Bratislava - Ružinov 821 05
From: 03/28/2002
  (from: 11/10/2009 until: 05/24/2017)
Ing. Miloslav Čurilla - predseda
Bažantia 16454/4
Bratislava - Ružinov 821 05
From: 03/28/2002 Until: 04/28/2017
  (from: 05/25/2017 until: 05/24/2017)
Ing. Miloslav Čurilla - predseda
Trieda SNP 60
Košice
From: 03/28/2002
  (from: 04/17/2002 until: 11/09/2009)
Ing. Miloslav Čurilla - Chairman of the Board of Directors
Bažantia 16454/4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 11/24/2021
  (from: 12/28/2021 until: 06/29/2023)
Ing. Miloslav Čurilla - Chairman of the Board of Directors
Bažantia 16454/4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 11/24/2021 Until: 05/31/2023
  (from: 06/30/2023 until: 06/29/2023)
Ing. Milan Fiľo - predseda
Poštová 9
Rozhanovce
  (from: 10/29/1996 until: 05/29/2001)
Matjaž Gorjup - Member of the Board of Directors
Hrabovská dolina 5324/4
Ružomberok 034 01
From: 11/24/2021
  (from: 12/28/2021 until: 06/29/2023)
Matjaž Gorjup - Member of the Board of Directors
Hrabovská dolina 5324/4
Ružomberok 034 01
From: 11/24/2021 Until: 05/31/2023
  (from: 06/30/2023 until: 06/29/2023)
Ing. Peter Hlaváč - člen
J. Hanulu 15
Ružomberok
  (from: 10/29/1996 until: 05/04/2005)
Ing. Peter Hlaváč - člen
Na doline 106/14
Košice-Košická Nová Ves 040 14
From: 04/16/2009
  (from: 05/06/2009 until: 12/05/2013)
Ing. Peter Hlaváč - člen
Na doline 106/14
Košice-Košická Nová Ves 040 14
From: 04/16/2009 Until: 11/21/2013
  (from: 12/06/2013 until: 12/05/2013)
Ing. Peter Hlaváč - člen
Na doline 14/106
Košice - Košická Nová Ves
  (from: 05/05/2005 until: 05/06/2005)
Ing. Peter Hlaváč - člen
Na doline 14/106
Košice - Košická Nová Ves
Until: 04/26/2005
  (from: 05/07/2005 until: 05/06/2005)
Ing. Ľubomír Klinka - člen
174
Liptovská Teplá
From: 04/26/2005
  (from: 01/19/2007 until: 05/05/2009)
Ing. Ľubomír Klinka - člen
174
Liptovská Teplá
From: 04/26/2005 Until: 04/16/2009
  (from: 05/06/2009 until: 05/05/2009)
Ing. Ľubomír Klinka - člen
Štefana Moyzesa 31
Ružomberok
From: 04/26/2005
  (from: 05/07/2005 until: 01/18/2007)
Ing. František Krúpa - člen
432
Lisková
  (from: 01/26/1996 until: 10/28/1996)
Ing. Ján Líška - člen
Hviezdoslavova 1/14
Ružomberok
  (from: 01/26/1996 until: 10/28/1996)
Ing. Ján Líška - podpredseda
Hviezdoslavova 1
Ružomberok
  (from: 10/29/1996 until: 05/29/2001)
Ing. Ján Líška - predseda
Hviezdoslavova 1
Ružomberok
Until: 03/27/2002
  (from: 05/30/2001 until: 04/16/2002)
Ing. Vladimír Ľupták - člen
Slovenská 13
Stupava
  (from: 10/29/1996 until: 05/29/2001)
RNDr. Marián Maga - člen
Riadok 7/11
Ružomberok
  (from: 10/02/1995 until: 10/28/1996)
Ing. Milan Mojš - člen
ČSA 692
Likavka
  (from: 01/11/1999 until: 02/27/2001)
Mag. Peter Orisich - podpredseda
Kardinal-Piffl-Gasse 10
Viedeň 1130
Rakúska republika
From: 02/27/2012
  (from: 03/10/2012 until: 05/24/2017)
Mag. Peter Orisich - podpredseda
Kardinal-Piffl-Gasse 10
Viedeň 1130
Rakúska republika
From: 02/27/2012 Until: 04/28/2017
  (from: 05/25/2017 until: 05/24/2017)
Dipl. Ing. Bernhard Peschek , MBA - člen
Dürrgrabenweg 3c 1
Graz 8045
Rakúska republika
From: 12/01/2015
  (from: 12/10/2015 until: 06/20/2017)
Dipl. Ing. Bernhard Peschek , MBA - člen
Dürrgrabenweg 3c 1
Graz 8045
Rakúska republika
From: 12/01/2015
  (from: 06/21/2017 until: 10/31/2017)
dipl.tech. Ernest Pindura - člen
K.F.Palmu 42
Ružomberok
  (from: 10/29/1996 until: 01/10/1999)
Ing. Vladimír Psotný - člen
Cesta na Vlkolínec 12/15
Ružomberok
  (from: 10/02/1995 until: 10/28/1996)
Ing. Mag. Thomas Seidl - Member of the Board of Directors
Billrothstrasse 39
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 10/28/2020
  (from: 11/12/2020 until: 12/27/2021)
Ing. Mag. Thomas Seidl - Member of the Board of Directors
Billrothstrasse 39
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 10/28/2020 Until: 11/24/2021
  (from: 12/28/2021 until: 12/27/2021)
Ing. Mag. Thomas Seidl - Member of the Board of Directors
Billrothstrasse 39
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 11/24/2021
  (from: 12/28/2021 until: 06/29/2023)
Ing. Mag. Thomas Seidl - Member of the Board of Directors
Billrothstrasse 39
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 11/24/2021 Until: 05/31/2023
  (from: 06/30/2023 until: 06/29/2023)
Ing. Roman Senecký - člen
Na strahově 413
Brozany nad Ohří 411 81
Česká republika
From: 04/16/2009
  (from: 05/06/2009 until: 10/15/2015)
Ing. Roman Senecký - člen
Na strahově 413
Brozany nad Ohří 411 81
Česká republika
From: 04/16/2009 Until: 09/30/2015
  (from: 10/16/2015 until: 10/15/2015)
Ing. Jozef Schramm - člen
Šášovská 12
Bratislava
  (from: 10/29/1996 until: 01/10/1999)
Ing. Dušan Šimo - člen
I. Houdeka 26/1924
Ružomberok
  (from: 01/11/1999 until: 05/29/2001)
Ing. František Šulek - člen
Gercenova 33
Bratislava
  (from: 10/02/1995 until: 10/28/1996)
Ing. Miroslav Vajs - člen
Haškova 85
Banská Bystrica 974 11
From: 11/21/2013
  (from: 12/06/2013 until: 06/20/2017)
Ing. Miroslav Vajs - člen
Haškova 85
Banská Bystrica 974 11
From: 11/21/2013
  (from: 06/21/2017 until: 12/27/2021)
Ing. Miroslav Vajs - člen
Haškova 85
Banská Bystrica 974 11
From: 11/21/2013 Until: 11/24/2021
  (from: 12/28/2021 until: 12/27/2021)
Milan Vihara - člen
786
Lisková
  (from: 10/02/1995 until: 10/28/1996)
Ing. Igor Vince - člen
Cesta na Vlkolínec 8
Ružomberok
  (from: 10/02/1995 until: 01/25/1996)
Ing. Robert Wagner - Member of the Board of Directors
Slovinec 5169/79
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 11/24/2021
  (from: 12/28/2021 until: 06/29/2023)
Ing. Robert Wagner - Member of the Board of Directors
Slovinec 5169/79
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 11/24/2021 Until: 05/31/2023
  (from: 06/30/2023 until: 06/29/2023)
Gunilla Saltin - Vice-chairman of the Board of Directors
Albertgasse 4/17
Viedeň 1080
Rakúska republika
From: 05/31/2023
  (from: 06/30/2023)
Mag. Günther Hassler , MBA - podpredseda
Wading 217
Neuhofen/YBBS
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Bystrická cesta 172/1
Ružomberok
  (from: 05/30/2001 until: 01/14/2008)
Mag. Günther Hassler , MBA - podpredseda
Wading 217
Neuhofen/YBBS
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Bystrická cesta 172/1
Ružomberok
Until: 12/20/2007
  (from: 01/15/2008 until: 01/14/2008)
Mag. Franz Hiesinger - člen
Passauer Platz 2/11
Viedeň A-1010
Rakúska republika
From: 07/11/2011
  (from: 07/29/2011 until: 05/24/2017)
Mag. Franz Hiesinger - člen
Passauer Platz 2/11
Viedeň A-1010
Rakúska republika
From: 07/11/2011 Until: 04/28/2017
  (from: 05/25/2017 until: 05/24/2017)
Mag. Dr. Gerhard Kornfeld - člen
Grabengasse 7
Leopoldsdorf A-2333
Rakúska republika
From: 04/18/2008
  (from: 06/11/2008 until: 05/05/2009)
Mag. Dr. Gerhard Kornfeld - člen
Grabengasse 7
Leopoldsdorf A-2333
Rakúska republika
From: 04/18/2008 Until: 04/16/2009
  (from: 05/06/2009 until: 05/05/2009)
Peter Machacek - podpredseda
Zahnradbahnstrasse 6/12
Viedeň A-1190
Rakúsko
From: 12/20/2007 Until: 02/27/2012
  (from: 03/10/2012 until: 03/09/2012)
Peter Machacek - podpredseda
Zahnradbahnstrasse 6/12
Viedeň A-1190
Rakúsko
From: 12/20/2007
  (from: 01/15/2008 until: 03/09/2012)
Eliaz Omer - člen
residence in the Slovak Republic :
Malatíny 29
Partizánska Ľupča
From: 11/10/2006 Until: 08/12/2009
  (from: 09/05/2009 until: 09/04/2009)
Eliaz Omer - člen
residence in the Slovak Republic :
Malatíny 29
Partizánska Ľupča
From: 11/10/2006
  (from: 03/15/2007 until: 09/04/2009)
Mag. Peter Orisich - podpredseda
Kardinal-Piffl-Gasse 10
Viedeň 1130
Rakúska republika
From: 04/28/2017 Until: 02/27/2020
  (from: 03/20/2020 until: 03/19/2020)
Mag. Peter Orisich - podpredseda
Kardinal-Piffl-Gasse 10
Viedeň 1130
Rakúska republika
From: 04/28/2017
  (from: 05/25/2017 until: 03/19/2020)
Mag. Klaus Peller - člen
1/2
Primmersdorf A-2095
Rakúska republika
From: 08/12/2009
  (from: 09/05/2009 until: 07/28/2011)
Mag. Klaus Peller - člen
1/2
Primmersdorf A-2095
Rakúska republika
From: 08/12/2009 Until: 07/11/2011
  (from: 07/29/2011 until: 07/28/2011)
Dipl. Ing. Bernhard Peschek , MBA - člen
residence in the Slovak Republic :
Malatíny 29
Malatíny 032 15
From: 12/01/2015
  (from: 11/01/2017 until: 12/27/2021)
Dipl. Ing. Bernhard Peschek , MBA - člen
residence in the Slovak Republic :
Malatíny 29
Malatíny 032 15
From: 12/01/2015 Until: 11/24/2021
  (from: 12/28/2021 until: 12/27/2021)
Dipl. Ing. Otto Pichler - člen
Eichenstrasse 7
Maner
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Bystrická cesta 172/1
Ružomberok
  (from: 05/30/2001 until: 03/14/2007)
Dipl. Ing. Otto Pichler - člen
Eichenstrasse 7
Maner
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Bystrická cesta 172/1
Ružomberok
Until: 11/10/2006
  (from: 03/15/2007 until: 03/14/2007)
Mag. Hans Michael Sablatnig - člen
Erberpromenade 25
Himberg
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Bystrická cesta 172/1
Ružomberok
  (from: 05/30/2001 until: 06/10/2008)
Mag. Hans Michael Sablatnig - člen
Erberpromenade 25
Himberg
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Bystrická cesta 172/1
Ružomberok
Until: 04/18/2008
  (from: 06/11/2008 until: 06/10/2008)
Gunilla Saltin - Vice-chairman of the Board of Directors
Albertgasse 4/17
Viedeň 1080
Rakúska republika
From: 02/27/2020 Until: 11/24/2021
  (from: 12/28/2021 until: 12/27/2021)
Gunilla Saltin - podpredseda
Albertgasse 4/17
Viedeň 1080
Rakúska republika
From: 02/27/2020
  (from: 03/20/2020 until: 11/11/2020)
Gunilla Saltin - Vice-chairman of the Board of Directors
Albertgasse 4/17
Viedeň 1080
Rakúska republika
From: 02/27/2020
  (from: 11/12/2020 until: 12/27/2021)
Mag. Walter Seyser - člen
Am Loderhof 224
Hohe Wand 2724
Rakúska republika
From: 04/28/2017 Until: 09/27/2017
  (from: 11/01/2017 until: 10/31/2017)
Mag. Walter Seyser - člen
Am Loderhof 224
Hohe Wand 2724
Rakúska republika
From: 04/28/2017
  (from: 05/25/2017 until: 10/31/2017)
Mag. Gabriele Schallegger - člen
Waltergasse 6 12a
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 09/27/2017
  (from: 11/01/2017 until: 11/11/2020)
Mag. Gabriele Schallegger - člen
Waltergasse 6 12a
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 09/27/2017 Until: 10/28/2020
  (from: 11/12/2020 until: 11/11/2020)
Gunilla Saltin - Vice-chairman of the Board of Directors
Albertgasse 4/17
Viedeň 1080
Rakúska republika
From: 11/24/2021 Until: 05/31/2023
  (from: 06/30/2023 until: 06/29/2023)
Gunilla Saltin - Vice-chairman of the Board of Directors
Albertgasse 4/17
Viedeň 1080
Rakúska republika
From: 11/24/2021
  (from: 12/28/2021 until: 06/29/2023)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení vždy spoločne ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému, alebo vypísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 02/28/2001)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení: a/ predseda predstavenstva samostatne b/ podpredseda predstavenstva spoločne s ktorýmkoľvek členom predstavenstva
  (from: 10/29/1996 until: 02/27/2001)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstvenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/02/1995 until: 10/28/1996)
Procuration: 
Ing. Peter Baláž
Riadok 1962/5
Ružomberok 034 01
From: 08/22/2019
  (from: 08/22/2019)
Ing. Peter Demčák
Pivovarská 5387/17
Ružomberok 034 01
From: 08/22/2019
  (from: 08/22/2019)
Ing. Martin Húska
Liptovská Teplá 490
Liptovská Teplá 034 83
From: 08/22/2019
  (from: 08/22/2019)
Mgr. Ivana Keyzlarová
Klačno 5492/12
Ružomberok 034 01
From: 08/22/2019
  (from: 08/22/2019)
Ing. Vladimír Krajči
Kľučiny 425/30
Liptovská Štiavnica 034 01
From: 08/22/2019
  (from: 08/22/2019 until: 06/29/2023)
Ing. Vladimír Krajči
Kľučiny 425/30
Liptovská Štiavnica 034 01
From: 08/22/2019 Until: 05/22/2023
  (from: 06/30/2023 until: 06/29/2023)
Oksana Veretiuk
Riadok 1961/3
Ružomberok 034 01
From: 05/18/2021
  (from: 05/18/2021 until: 06/29/2023)
Oksana Veretiuk
Riadok 1961/3
Ružomberok 034 01
From: 05/18/2021 Until: 05/22/2023
  (from: 06/30/2023 until: 06/29/2023)
Mag. Ronald Pfeifer
Hintersdorferstrasse 14
Klosterneuburg 3400
Rakúska republika
From: 02/27/2024
  (from: 02/27/2024)
Dipl. Ing. Herbert Hummer
Adalbert Stifter Strasse 18
Shoerfling 4861
Rakúska republika
From: 08/22/2019
  (from: 08/22/2019 until: 10/05/2020)
Dipl. Ing. Herbert Hummer
Adalbert Stifter Strasse 18
Shoerfling 4861
Rakúska republika
From: 08/22/2019 Until: 09/25/2020
  (from: 10/06/2020 until: 10/05/2020)
Ing. Mag. Thomas Seidl
Billrothstrasse 39
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 08/22/2019 Until: 09/25/2020
  (from: 10/06/2020 until: 10/05/2020)
Ing. Mag. Thomas Seidl
Billrothstrasse 39
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 08/22/2019
  (from: 08/22/2019 until: 10/05/2020)
Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti len spoločne s ďalším prokuristom alebo spoločne s členom predstavenstva. Prokurista koná a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista nie je oprávnený vykonávať úkony, ktorých predmetom je scudzovanie a zaťažovanie nehnuteľností.
  (from: 08/22/2019)
Capital: 
153 854 943,158246 EUR Paid up: 153 854 943,158246 EUR
  (from: 02/19/2009)
4 635 034 000 Sk
  (from: 05/20/1997 until: 02/18/2009)
4 635 000 000 Sk
  (from: 10/02/1995 until: 05/19/1997)
Shares: 
Number of shares: 4635034
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 02/19/2009)
Number of shares: 4635034
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/22/1999 until: 02/18/2009)
Number of shares: 4635034
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/20/1997 until: 12/21/1999)
Number of shares: 4635000
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/02/1995 until: 05/19/1997)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Vajs
Haškova 6663/85
Banská Bystrica 974 11
From: 05/31/2023
  (from: 06/30/2023)
Ing. Ján Krasuľa
Sládkovičova 232/27
Ružomberok 034 01
From: 05/22/2023
  (from: 06/30/2023)
Ing. Vladimír Černák - člen
Plavisko 77
Ružomberok
  (from: 10/02/1995 until: 05/29/2001)
Ing. Michal Dirga - člen
Prostejovská 31
Prešov
  (from: 10/02/1995 until: 10/28/1996)
Ing. Milan Fiľo - člen
Poštová 9
Rozhanovce
  (from: 05/30/2001 until: 12/01/2002)
Ing. Milan Fiľo - podpredseda
Nám. SNP 7127/2
Bratislava - Staré Mesto 811 08
From: 11/09/2000
  (from: 01/13/2011 until: 12/27/2021)
Ing. Milan Fiľo - podpredseda
Nám. SNP 7127/2
Bratislava - Staré Mesto 811 08
From: 11/09/2000 Until: 11/24/2021
  (from: 12/28/2021 until: 12/27/2021)
Ing. Milan Fiľo - podpredseda
Poštová 9
Rozhanovce
From: 11/09/2000
  (from: 12/02/2002 until: 01/12/2011)
Ján Horák - člen
Mlynské nivy 6
Bratislava
  (from: 05/20/1997 until: 01/10/1999)
Ing. Peter Jakubík - člen
Pri Váhu 44
Ružomberok
  (from: 01/11/1999 until: 02/27/2001)
Ing. Juraj Kamarás - člen
Obrancov mieru 10
Košice
  (from: 01/11/1999 until: 05/29/2001)
Ján Krasuľa
Za Dráhou 476/14
Ružomberok
From: 04/02/2007
  (from: 06/02/2007 until: 05/05/2011)
Ján Krasuľa
Za Dráhou 476/14
Ružomberok
From: 04/02/2007 Until: 02/01/2011
  (from: 05/06/2011 until: 05/05/2011)
Dr. Ondrej Majoroš , CSc. - člen
Rumančekova 48
Bratislava
  (from: 10/02/1995 until: 05/19/1997)
Ing. Milan Mojš - podpredseda
ČSA 692
Likavka
  (from: 05/30/2001 until: 12/01/2002)
Ing. Milan Mojš - člen
ČSA 692
Likavka
From: 11/09/2000
  (from: 12/02/2002 until: 01/18/2007)
Ing. Milan Mojš - člen
ČSA 692
Likavka
From: 11/09/2000 Until: 10/19/2006
  (from: 01/19/2007 until: 01/18/2007)
Anna Nováková - člen
Hrobákova 7
Bratislava
  (from: 10/02/1995 until: 01/10/1999)
Ernest Pindura , dipl. tech. - člen
K.F.Palmu 42
Ružomberok
  (from: 01/11/1999 until: 02/27/2001)
Ing. Bohuš Poprac - člen
20
Liptovská Štiavnica
  (from: 10/02/1995 until: 05/29/2001)
Prof. JUDr. Marián Posluch , CSc. - člen
Bardošova 3
Bratislava
  (from: 10/29/1996 until: 01/10/1999)
Terézia Sikorová - člen
Michalovská 349/7
Košice
  (from: 10/29/1996 until: 01/10/1999)
Ing. Peter Sokol - člen
Ružová 6
Stupava
  (from: 10/02/1995 until: 10/28/1996)
Milan Vihara - člen
786
Lisková
  (from: 10/29/1996 until: 01/10/1999)
Doc. Dr. Peter Vojčík - člen
Hlavná 81/D
Košice
  (from: 10/29/1996 until: 01/10/1999)
Ing. Ján Krasuľa
Sládkovičova 232/27
Ružomberok 034 01
From: 02/01/2011 Until: 05/21/2023
  (from: 06/30/2023 until: 06/29/2023)
Ing. Ján Krasuľa
Sládkovičova 232/27
Ružomberok 034 01
From: 02/01/2011
  (from: 05/06/2011 until: 06/29/2023)
Ing. Miroslav Vajs
Haškova 6663/85
Banská Bystrica 974 11
From: 11/24/2021 Until: 05/31/2023
  (from: 06/30/2023 until: 06/29/2023)
Ing. Miroslav Vajs
Haškova 6663/85
Banská Bystrica 974 11
From: 11/24/2021
  (from: 12/28/2021 until: 06/29/2023)
Andrew Charles Wallis King
Lenox House, South Road, St. Georges Hill
Weybridge KT130NB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 05/31/2023
  (from: 06/30/2023)
Andrew Charles Wallis King
Lenox House, South Road, St. Georges Hill
Weybridge KT130NB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 02/27/2020
  (from: 03/20/2020 until: 11/11/2020)
Andrew Charles Wallis King
Lenox House, South Road, St. Georges Hill
Weybridge KT130NB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 02/27/2020
  (from: 11/12/2020 until: 12/27/2021)
Andrew Charles Wallis King
Lenox House, South Road, St. Georges Hill
Weybridge KT130NB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 02/27/2020 Until: 11/24/2021
  (from: 12/28/2021 until: 12/27/2021)
Peter Josef Oswald
Cobenzlgasse 109
Viedeň 1190
Rakúsko
From: 12/20/2007
  (from: 01/15/2008 until: 03/19/2020)
Peter Josef Oswald
Cobenzlgasse 109
Viedeň 1190
Rakúsko
From: 12/20/2007 Until: 02/27/2020
  (from: 03/20/2020 until: 03/19/2020)
Veit Sorger - predseda
Woltergrasse
Viedeň
Rakúska republika
  (from: 05/30/2001 until: 01/14/2008)
Veit Sorger - predseda
Woltergrasse
Viedeň
Rakúska republika
Until: 12/20/2007
  (from: 01/15/2008 until: 01/14/2008)
Andrew Charles Wallis King
Lenox House, South Road, St. Georges Hill
Weybridge KT130NB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 11/24/2021 Until: 05/31/2023
  (from: 06/30/2023 until: 06/29/2023)
Andrew Charles Wallis King
Lenox House, South Road, St. Georges Hill
Weybridge KT130NB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 11/24/2021
  (from: 12/28/2021 until: 06/29/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.9.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. Stary spis: Sa 932
  (from: 10/02/1995)
Valné zhromaždenie, konané dňa 9.10.1996, schválilo zmenu stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 932
  (from: 10/29/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23. 12. 1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/20/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.6. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/11/1998)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 30.11.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/11/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 8.11.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/22/1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 5.5. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/11/2000)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 24.10. 2000 boli schválené nové stanovy.
  (from: 02/28/2001)
Na Valnom zhromaždení dňa 9.11.2000 bola schválená zmena stanov. Na Valnom zhromaždení dňa 21.2.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/30/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 17.10.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/04/2002)
Na zasadnutí predstavenstva 10.4.2002 voľba predsedu predstavenstva.
  (from: 04/17/2002)
Na zasadnutí dozornej rady 27.11.2002 voľba podpredsedu dozornej rady.
  (from: 12/02/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 9.4.2003 bolo prijaté rozhodnutie o zmene obchodného mena spoločnosti, zmene stanov o podmienenom zvýšení základného imania a vydaní prioritných dlhopisov.
  (from: 06/09/2003)
Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Mondi Business Paper SCP, a.s. konanom dňa 05.12.2005, sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Mondi Business Paper SCP, a.s., so sídlom Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Slovenská paroplynová spoločnosť, a.s., so sídlom Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok, IČO: 36 370 495 ako zrušenou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode jej obchodného imania na obchodnú spoločnosť Mondi Business Paper SCP, a.s.. Obchodná spoločnosť Mondi Business Paper SCP, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Slovenská paroplynová spoločnosť, a.s..
  (from: 01/06/2006)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti PALETY, s.r.o. konanom dňa 30.09.2009 sa rozhodlo o zrušení obchodnej spoločnosti PALETY, s.r.o., so sídlom ul. Jána Jančeka 38, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 397 881 bez likvidácie ako zanikajúcej spoločnosti a jej následnom zlúčení s nástupníckou spoločnosťou Mondi SCP, a.s., so sídlom Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051, ktorá sa v dôsledku zlúčenia stáva jej právnym nástupcom a preberá všetky jej práva a povinnosti a má právo pokračovať v prevádzkovaní živnosti zanikajúcej spoločnosti.
  (from: 10/07/2009)
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Mondi SCP, a.s. dňa 26.11.2012 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Mondi SCP, a.s. so sídlom Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok IČO: 31 637 051 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Mondi Packaging Ružomberok, a.s. so sídlom Tatranská cesta, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 389 552 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti Mondi Packaging Ružomberok, a.s. na obchodnú spoločnosť Mondi SCP, a.s. Obchodná spoločnosť Mondi SCP, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Mondi Packaging Ružomberok, a.s.
  (from: 12/01/2012)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/05/2007 until: 11/30/2012)
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/01/2012)
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/01/2012)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Mondi Packaging Ružomberok, a.s. 36389552 ,
Tatranská cesta
  (from: 12/01/2012)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
PALETY, s.r.o. 36397881 ,
ul. Jána Jančeka
38
  (from: 10/07/2009)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Service, s.r.o. 36397946 ,
Tatranská cesta
  (from: 01/05/2007)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person