Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14878/R

Business name: 
JarKop s.r.o.
  (from: 05/20/2004 until: 02/25/2016)
JK ELEKTRO s.r.o.
  (from: 04/19/1999 until: 05/19/2004)
J & K PROJEKT LUČENEC, s.r.o.
  (from: 07/17/1997 until: 04/18/1999)
KONEX SR s.r.o.
  (from: 12/04/1996 until: 07/16/1997)
KONEKO-PROJEKČNÁ KANCELÁRIA s.r.o.
  (from: 05/25/1995 until: 12/03/1996)
Registered seat: 
ul. gen. M.R.Štefánika 15
Stará Turá 916 01
  (from: 05/20/2004 until: 02/25/2016)
Breznička 280
Breznička 985 02
  (from: 12/04/1996 until: 05/19/2004)
Z. Nejedlého 3
Lučenec 984 01
  (from: 05/25/1995 until: 12/03/1996)
Identification number (IČO): 
31 629 521
  (from: 05/25/1995)
Date of entry: 
05/25/1995
  (from: 05/25/1995)
Person dissolved from: 
3. 2. 2016
  (from: 02/26/2016)
Date of deletion: 
02/26/2016
  (from: 02/26/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/26/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/25/1995)
Objects of the company: 
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 05/25/1995 until: 05/19/2004)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 05/25/1995 until: 05/19/2004)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/25/1995 until: 02/25/2016)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/25/1995 until: 02/25/2016)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/25/1995 until: 02/25/2016)
Partners: 
Slavomír Kolpach
Breznička 4
Breznička
Slovak Republic
  (from: 05/25/1995 until: 12/03/1996)
Ing. Ján Koša
Breznička 280
Breznička
Slovak Republic
  (from: 08/31/1998 until: 05/19/2004)
Ing. Ján Koša
Breznička 280
Breznička
Slovak Republic
  (from: 12/04/1996 until: 08/30/1998)
Ing. Ján Koša
Breznička 280
Breznička
Slovak Republic
  (from: 05/25/1995 until: 12/03/1996)
Ján Neupauer
SNP 5
Halič
Slovak Republic
  (from: 05/25/1995 until: 12/03/1996)
Jaroslav Kopecký
ul. gen. M.R.Štefánika 15
Stará Turá 916 01
Slovak Republic
  (from: 05/20/2004 until: 02/25/2016)
Contribution of each member: 
Ing. Ján Koša
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 05/25/1995 until: 12/03/1996)
Ján Neupauer
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 17 000 Sk
  (from: 05/25/1995 until: 12/03/1996)
Slavomír Kolpach
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 17 000 Sk
  (from: 05/25/1995 until: 12/03/1996)
Ing. Ján Koša
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 51 000 Sk
  (from: 12/04/1996 until: 08/30/1998)
Ing. Ján Koša
Amount of investment: 202 000 Sk Paid up: 202 000 Sk
  (from: 08/31/1998 until: 05/19/2004)
Jaroslav Kopecký
Amount of investment: 202 000 Sk Paid up: 202 000 Sk
  (from: 05/20/2004 until: 02/25/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/04/1996 until: 02/25/2016)
konatelia
  (from: 05/25/1995 until: 12/03/1996)
Ing. Ján Koša
Breznička 280
Breznička
  (from: 05/25/1995 until: 05/19/2004)
Ing. Ján Koša
Breznička 280
Breznička
From: 05/25/1995 Until: 03/26/2004
  (from: 05/20/2004 until: 05/19/2004)
Ján Neupauer
SNP 5
Halič
  (from: 05/25/1995 until: 12/03/1996)
Jaroslav Kopecký
ul. gen. M.R.Štefánika 15
Stará Turá 916 01
From: 03/26/2004
  (from: 05/20/2004 until: 02/25/2016)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/04/1996 until: 02/25/2016)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 05/25/1995 until: 12/03/1996)
Capital: 
202 000 Sk Paid up: 202 000 Sk
  (from: 05/20/2004 until: 02/25/2016)
202 000 Sk
  (from: 08/31/1998 until: 05/19/2004)
102 000 Sk
  (from: 05/25/1995 until: 08/30/1998)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 38CbR/283/2013-24 zo dňa 16. decembra 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2016 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť JarKop s. r. o., so sídlom ul. Gen. M.R. Štefánika 15, 916 01 Stará Turá, IČO 31 629 521 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložke číslo 14878/R.
  (from: 02/26/2016)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.4.1995 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7324
  (from: 05/25/1995 until: 02/25/2016)
Valné zhromaždenie konané dňa 5.11.1996 schválilo Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
  (from: 12/04/1996 until: 02/25/2016)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.6.1997 bol schválený Dodatok č. 2 k spoloženskej zmluve.
  (from: 07/17/1997 until: 02/25/2016)
Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia zakladateľa v NZ 336/98 z 27.07.1998, v súlade s ustanovením zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 08/31/1998 until: 02/25/2016)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia Valného zhromaž- denia, zo dňa 31.03.1999 a Dodatok č. 4.
  (from: 04/19/1999 until: 02/25/2016)
Date of updating data in databases:  02/26/2024
Date of extract :  02/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person